Muslimsk forfølgelse af kristne: Juni 2012
"[Egyptens] Muslimske Broderskab forhindrede med våbenmagt kopterne i at stemme"
Af Raymond Ibrahim

Oversættelse af: Muslim Persecution of Christians: June, 2012
Kilde: Gatestone Institute, 26. juli 2012
Udgivet på myIslam.dk : 3. august 2012

Saudi-Arabien forbyder officielt alle andre religioner end islam.

USA-støttede oprørere begår folkemord på kristne i Syrien, hvor de afbrænder kirker og udsender trusler om, at alle kristne vil blive udrenset fra oprørskontrolleret område. En masse-exodus af tusinder af kristne finder sted, mens vestlige mainstream-journalister, som Robert Fisk, dæmoniserer de selv samme kristne for at støtte det sekulære regime.

Den blodige jihad ført mod Nigerias kristne, der alene i år har medført hundredvis af dræbte, omfatter nu planer om at dræbe kristne med forgiftet mad, som en del af den islamiske organisation Boko Harams erklærede mål om at rense Nigeria for al kristen tilstedeværelse.

Under Egyptens præsidentvalg rapporterede Al Ahram, at "Det Muslimske Broderskab blokerede hele gader og forhindrede med våbenmagt kopterne i at stemme; de truede kristne familier til ikke at lade deres børn gå ud og stemme" på den sekulære kandidat.

I mellemtiden, under præsident Obama, har det amerikanske udenrigsministerium, i et hidtil uset skridt, udrenset de afsnit, der handler om religiøs forfølgelse fra dets nyligt offentliggjorte Country Reports on Human Rights [Landerapporter om Menneskerettigheder]. Tilsvarende fastholder Obama-regeringen, at Nigeria-krisen ikke har noget at gøre med religion, ligesom Obama gav sin fulde velsignelse til Egyptens præsident fra Det Muslimske Broderskab, midt under påstande om valgsvindel.

Juni måneds samling af muslimske forfølgelser af kristne over hele verden - kategoriseret efter tema - omfatter (men er ikke begrænset til) følgende opgørelser, der er anført i alfabetisk rækkefølge efter land, ikke alvor:


Angreb på kirker

Egypten: Fordi mange besøgende var kommet for at gøre tjeneste, omringede muslimer en koptisk kirke under udøvelsen af den guddommelige liturgi. De "krævede, at de besøgende koptere skulle forlade kirken inden afslutningen af bønnen og truede med at brænde kirken ned, hvis deres krav ikke blev opfyldt." Præsten kontaktede politiet og bad om hjælp, kun for at få at vide, at han skulle gå ind på deres krav, "og ikke fremover lade busser med besøgende komme til kirken." Kristne tilbedere forlod kirken halvvejs inde i liturgien; udenfor blev de udsat for hån. Da de kristne kørte væk, kastede muslimer sten efter deres busser. Og videre - reparationerne af en koptisk kirke, der blev brændt og raseret for et år siden af ophidsede muslimer, var sørgeligt utilstrækkelige, og efterlod menigheden med en svimlende gæld fra yderligere nødvendige reparationer.

Indonesien: En muslimsk hob på 300 smadrede en butik, der blev brugt til en søndagsgudstjeneste, under påskud af, at den ikke havde fået "tilladelse til at holde messe". Hoben ødelagde første-salen i butikken, smadrede vinduer og beskadigede møbler. Politiet stoppede hoben, før den nåede til tredje sal, hvor omkring 60 kristne var samlet. Tolv kristne blev taget i forvaring til afhøring; ingen af muslimerne blev anholdt.

Separat - i overensstemmelse med opfordringerne fra islamiske gejstlige, beordrede myndighederne 20 kirker revet ned efter lukningen sidste måned af 16 mindre kristne kirker i samme distrikt. Menighederne fortsætter med at holde gudstjenester inde i deres aflukkede bygninger, mens nogle få medlemmer står vagt udenfor.

Iran: Ifølge en menneskerettighedsgruppe har myndighederne beordret lukning af endnu en kirke i hovedstaden, Teheran, "midt under en regeringskampagne for at slå ned på de få anerkendte kirker, der tilbyder farsi-sprogede gudstjenester". Kirken tjente oprindeligt kristne med assyrisk baggrund; men "på grund af et stigende antal farsi-talende troende - mest MBB'ere [Muslim Background Believers – troende kristne med muslimsk baggrund] - er den [kirken] blevet årsag til bekymring hos myndighederne, og de har nu beordret den lukket".

Kashmir: En 119 år gammel kirke blev stukket i brand af muslimer. Den lokale biskop "sagde, at de muslimske fundamentalister ønsker, at kristne skal forlade staten (...). Han sagde, at kirken havde indgivet en sag til politiet, men var blevet frarådet at 'opgejle' sådanne hændelser." Kristne minoriteter "lever under voksende trusler fra Kashmirs muslimske flertal. En kristen menneskerettighedsgruppe i Indien siger, at over 400 kristne er blevet fordrevet som følge heraf."

Kasakhstan: Forskrifter om arealanvendelse bliver udnyttet "som et middel til at forhindre religiøse samfund og deres medlemmer i at udøve religions- eller trosfrihed". Senest har myndighederne "tvunget en metodistkirke til at lukke 'frivilligt'" og pålagt hustruen til kirkens præst en bøde. Kirken betalte for en meddelelse i aviserne, der sagde, at Kirken "likviderede sig selv", fordi "vi ikke ønsker mere straf fra myndighederne", som præsten bemærkede.

Nigeria: Militante islamister angreb flere kirker med bomber og skydevåben for tredje søndag i træk i denne måned; de dræbte snesevis af kristne kirkegængere og sårede kritisk hundredvis, herunder mange børn. Et voksende antal kristne "tør ikke" deltage i gudstjenester længere, ligesom rapporter tyder på, at nogle politifolk med vilje forlader deres vagtposter forud for sådanne angreb.

Sudan: Myndighederne jævnede to kirkebygninger med jorden og konfiskerede tre katolske skoler, som en reaktion på løsrivelsen af Sydsudan i juli 2011. Myndighederne sagde, at sådanne bygninger, som i vid udstrækning er forbundet med sydsudanesiske kristne i dette islamisk-styrede land, nu er uønskede. En anden kirke tilhørende Full Gospel Church blev ødelagt i det samme område for to måneder siden, også på påstanden om, at den tilhørte sydsudanesere.

Turkmenistan: En evangelisk kirke i dette land med muslimsk flertal blev ransaget af myndighederne: "Alle voksne troende ved mødet blev udspurgt om deres tro og al deres kristne litteratur blev konfiskeret." Denne litteratur blev returneret to uger senere.


Apostasi, blasfemi, missionsvirksomhed

Egypten: En kristen studerende, der uddelte kristen litteratur på Assuits Universitet, "vakte muslimske studerendes vrede"; denne handling resulterede tilsyneladende i sammenstød på universitetsområdet og forårsagede mange kvæstelser "under råben af sekteriske slagord". Ligeledes erklærede en Salafi-leder på egyptisk tv, at muslimer ikke har ret til at "konvertere til kristendommen".

Iran: Fem måneder efter at fem kristne konvertitter blev anholdt, er deres tilstand og skæbne fortsat ukendt. De er anklaget for at "deltage i husgudstjenester, fremme kristendommen, agitere mod regimet og bringe den nationale sikkerhed i fare." At være fængslet i 130 dage uden et ord "er et oplagt eksempel på fysisk og psykisk mishandling af de tilbageholdte (...). En fængselsbetjent fortalte åbent en af de kristne fanger, at alle disse belastninger og usikkerheder havde til hensigt at få dem til at flygte ud af landet efter deres frigivelse". Hertil kommer, at en ung iransk kvinde, der for nylig konverterede til kristendommen og var en udtalt aktivist imod det islamiske regime, blev fundet død, sunket sammen over rattet i hendes bil med et enkelt skudsår i hovedet.

Pakistan: En forbudt islamisk gruppe indgav en blasfemi-anmeldelse mod en 25-årig kristen mand, der senere blev erkendt som værende mentalt retarderet. Muslimer havde konverteret ham til islam to år tidligere, for at bruge ham som påskud til at annektere hans kristne landsby. Med et vidnes ord: "Disse mennesker [muslimerne] lader os ikke leve. Vi er fattige, men arbejder hårdt for at overleve. Den nat, da det skete, samledes en hob af muslimske gejstlige [omkring] vores koloni for at brænde os alle på grund af den blasfemi, som Ramzan [den retarderede mand] havde begået. Alle var bange. Vi har alle små børn i vores huse og vidste ikke, hvad vi skal gøre. Hoben omringede vores koloni og råbte et slogan om at brænde alle husene; de havde fakler i hænderne og benzin i dunkene. Vi tilkaldte politiet; gudskelov ankom politiet i tide."

Saudi-Arabien: 35 etiopiske kristne, som blev arresteret i december for at bede i et privat hjem, er stadig fængslede, selvom saudiske embedsmænd giver modstridende grunde til deres anholdelse. I mellemtiden er de etiopiske kristne blevet slået, udsat for forhør og kropsvisiteret nøgne. Saudi-Arabien forbyder officielt alle andre religioner end islam. I 2006 fortalte saudiske myndigheder til USA, at de ville "sikre og beskytte retten til privat gudstjeneste for alle, herunder ikke-muslimer, der samles i hjemmene for at praktisere deres religion."

Sudan: En muslimsk kvinde lod sig skille fra sin mand, en konvertit til kristendommen; retten tildelte hende derfor automatisk forældremyndigheden over deres to sønner. Da deres far forsøgte at besøge sine børn, truede hans kone med at underrette myndighederne. "De kan bringe sagen for en domstol, hvilket kan føre til, at jeg bliver dømt til døden i henhold til islamisk lov om apostasi, men jeg er parat til dette," sagde den kristne. "Jeg vil have verden til at vide dette. Hvilken forbrydelse har jeg gjort? Er det fordi, jeg blev kristen? Jeg ved, at hvis verden holder øje, vil de [de sudanesiske myndigheder] være bange for at gøre mig nogen skade."

USA: To kristne mænd i Saint Louis, Missouri modtog dødstrusler fra Irans Islamiske Revolutionære Garde, tilsyneladende fordi den ene af mændene - en iraner - var konverteret til kristendommen og prædikede den. Han gjorde tidligere tjeneste i Revolutionsgarden og var endda engang tildelt en selvmordsmission mod Israel, før han konverterede og emigrerede til USA. "De to mænd mener, at islam er en religion, der let kan radikalisere en muslim til at blive terrorist." Ligeledes - i Dearborn, Michigan, blev kristne demonstranter, der udøvede deres ytringsfrihed, stenet af muslimer, der råbte: "Allahu Akbar!" ["Allah er større!"].


Dhimmitude

[Almindelig mishandling, fornedrelse og undertrykkelse af ikke-muslimer som "tålte" borgere]

Indonesien: "Antallet af krænkelser af kristnes religiøse rettigheder i Indonesien nåede op på 40 i de første fem måneder af året, næsten to tredjedele af antallet af anti-kristne handlinger i hele sidste år", ifølge Jakarta Kristent Kommunikationsforum. Det kristne mindretal i Indonesien var udsat for over 64 tilfælde af krænkelser af religionsfriheden sidste år, et tal, der var steget fra 47 i 2010." Volden mod kristne er også steget.

Mali: "Islamister, der kontrollerer det nordlige Mali, indfører en streng version af sharia-loven, som gør kristne, kvinder og andre sårbare grupper til ofre." De radikale tog kontrol over det nordlige Mali i april, efter at have fortrængt Malis væbnede regeringsstyrker. "Alle de kristne har forladt Timbuktu (den største by i det nordlige Mali) på grund af sharia-lovgivningen samt tilstedeværelsen af mennesker med forbindelse til al-Qaeda," sagde en kristen leder, der flygtede fra det nordlige Mali.

Pakistan: Politiet har taget parti for de muslimer, der er anklaget for at prygle en gravid kristen kvinde, så hun mistede sine tvillinger ved abort, og for at have gruppe-voldtaget hendes 13-årige kristne niece. "Muslimske forbrydere har den opfattelse, politiet og domstolene kun vil give lidt tiltro til klager fra kristne i dette land, som er næsten 96 procent muslimsk," tilføjer rapporten. Den kristne familie "betaler en enorm pris for at være fattig (...) og for at være kristen," sagde onklen. "Hvad kan vi forvente fra politiet, når de ikke retter sig efter domstolens ordrer? De fordrejer kendsgerningerne og er endda gået så vidt som til at anklage en 13-årig [voldtaget pige] for utroskab med tre mænd." En anden kristen - en politiker - var ved en fejl registreret som muslim, hvilket tvang ham til at insistere på, "i Punjabs Forsamling, at han var født som kristen og appellerede til medlemmerne af Forsamlingen og medierne om ikke at give sig af med propaganda mod ham, der kunne opildne muslimske ekstremister til at dræbe ham. "

Tyrkiet: Tusinder af hengivne muslimer bad uden for Hagia Sophia - tidligere kristenhedens største katedral, nu et museum. De råbte "Allahu Akbar!" og krævende, at bygningen blev åbnet som en moské til ære for den jihad-sultan, der erobrede Konstantinopel i det 15. århundrede.

Sydafrika: Flere end 70 studerende blev smidt ud af Coastal KZN As-Salaams kollegier og er i øjeblikket hjemløse, fordi campus-embedsmænd forsøgte at få de studerende til overholde islams bestemmelser, bl.a. ved at forbyde bibler, hvilket de studerende modsatte sig. "Det eneste vi ønskede var at være frie til at praktisere vore egne religioner og ikke tvinges til at følge islam, men nu er vi blevet straffet ved at blive berøvet vores faste indkvartering," siger en elev.
Om denne serie

Fordi forfølgelsen af kristne i den islamiske verden er på vej til at nå epidemiske proportioner, er "Muslimsk forfølgelse af kristne" blev til for at samle nogle - på ingen måde alle - af de tilfælde af muslimsk forfølgelse af kristne, der kommer op til overfladen hver måned. Den tjener to formål:

  1. At dokumentere det, som mainstream-medierne ikke fortæller om: Den vanemæssige, hvis ikke kroniske, muslimske forfølgelse af kristne.

  2. At vise, at denne forfølgelse ikke er "tilfældig", men systematisk og sammenhængende - at den er rodfæstet i et verdenssyn, der er inspireret af sharia.

Derfor - uanset hvad forfølgelsen handler om, kan den typisk indpasses et bestemt tema, herunder:
- had til kirker og andre kristne symboler;
- seksuelt misbrug af kristne kvinder;
- tvangskonvertering til islam;
- apostasi- og blasfemilove, der kriminaliserer og dødsdømmer dem, der "fornærmer" islam;
- tyveri og plyndring som erstatning for jizya (skat, der forventes betalt af ikke-muslimer);
- den almindelige forventning om, at kristne opfører sig som underkuede dhimmier eller andenklasses "tålte" borgere; og
- simpel vold og mord.
Undertiden er det en kombination.

Fordi disse beretninger om forfølgelse spænder over forskellige etniske grupper, sprog og lokaliteter - fra Marokko i vest til Indien i øst, og over hele den vestlige verden hvor som helst, der er muslimer - bør det være klart, at én ting alene binder dem sammen: Islam - hvad enten der er tale om streng håndhævelse af den islamiske sharialov eller den herrefolkskultur [supremacist culture], der er affødt af den.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)


Alle rapporter:

December, 2020
November, 2020
Oktober, 2020
September, 2020
August, 2020
Juli, 2020
Juni, 2020
Maj, 2020
April, 2020
Marts, 2020
Februar, 2020
Januar, 2020
December, 2019
November, 2019
Oktober, 2019
September, 2019
August, 2019
Juli, 2019
Juni, 2019
Maj, 2019
April, 2019
Marts, 2019
Februar, 2019
Januar, 2019
December, 2018
November, 2018
Oktober, 2018
September, 2018
August, 2018
Juli, 2018
Juni, 2018
Maj, 2018
April, 2018
Marts, 2018
Februar, 2018
Januar, 2018
December, 2017
November, 2017
Oktober, 2017
September, 2017
August, 2017
Juli, 2017
Juni, 2017
Maj, 2017
April, 2017
Marts, 2017
Februar, 2017
Januar, 2017
December, 2016
November, 2016
Oktober, 2016
September, 2016
August, 2016
Juli, 2016
Juni, 2016
Maj, 2016
April, 2016
Marts, 2016
Februar, 2016
Januar, 2016
December, 2015
November, 2015
Oktober, 2015
September, 2015
August, 2015
Juli, 2015
Juni, 2015
Maj, 2015
April, 2015
Marts, 2015
Februar, 2015
Januar, 2015
December, 2014
November, 2014
Oktober, 2014
September, 2014
August, 2014
Juli, 2014
Juni, 2014
Maj, 2014
April, 2014
Marts, 2014
Februar, 2014
Januar, 2014
December, 2013
November, 2013
Oktober, 2013
September, 2013
August, 2013
Juli, 2013
Juni, 2013
Maj, 2013
April, 2013
Marts, 2013
Februar, 2013
Januar, 2013
December, 2012
November, 2012
Oktober, 2012
September, 2012
August, 2012
Juli, 2012
Juni, 2012
Maj, 2012
April, 2012
Marts, 2012
Februar, 2012
Januar, 2012
December, 2011
November, 2011
Oktober, 2011
September, 2011
August, 2011
Juli, 2011
Oversættelse: Bombadillo