Muslimsk forfølgelse af kristne: Januar 2012
"Gode muslimer kan ikke konvertere til kristendommen"
Af Raymond Ibrahim

Oversættelse af: Muslim Persecution of Christians: January, 2012
Kilde: Gatestone Institute, 9. februar 2012
Udgivet på myIslam.dk : 30. maj 2012

Hun blev pisket - givet 40 piskeslag, mens hundredvis af muslimske tilskuere hånede hende - for at have antaget en "fremmed religion."

Begyndelsen af det nye år var vidne til en stigning i undertrykkelsen af kristne under islam, fra Nigeria, hvor en total jihad er blevet erklæret i et forsøg på at rense det muslimske nord for alle kristne, til Europa, hvor muslimske konvertitter til kristendommen stadig bliver jaget og angrebet som apostater. Ifølge formanden for den amerikanske kommission for international religionsfrihed [U.S. Commission on International Religious Freedom], er "kristnes flugt ud af regionen uden fortilfælde og er stigende år for år"; i vores levetid alene, forudser han, vil kristne måske helt forsvinde fra Irak, Afghanistan og Egypten.

En international rapport konstaterede, at muslimske nationer udgør ni ud af de top-ti lande, hvor kristne står over for den "mest alvorlige" forfølgelse. Som reaktion på disse resultater, sagde en talsmand fra Vatikanet: "Blandt de alvorligste bekymringer, fortjener stigningen i islamisk ekstremisme særlig opmærksomhed. Personer og organisationer dedikeret til ekstremistisk islamisk ideologi begår frygtelige voldshandlinger mange steder over hele verden: Boko Haram-sekten i Nigeria er blot ét eksempel. Så er der klimaet af usikkerhed, som desværre i nogle lande følger det såkaldt "arabiske forår" - et klima, der driver mange kristne til at flygte og endda til at emigrere."

Januar måneds samling af muslimske forfølgelser af kristne over hele verden - kategoriseret efter tema - omfatter (men er ikke begrænset til) følgende opgørelser, der er anført i alfabetisk rækkefølge efter land, ikke alvor:


Apostasi

Iran: En kristen kvindelig konvertit, der blev arresteret i sit hjem, er blevet idømt to års fængsel. Tidligere måtte hun udstå fem måneders uvished, tilbageholdt i det berygtede Evin-fængsel, hvor regeringen håbede, hun ville komme til fornuft og give afkald på kristendommen. Hun blev dømt for at "sprede anti-islamisk propaganda, bedrage borgerne ved at danne, hvad der kaldes en huskirke, fornærme hellige skikkelser og for aktiviteter mod den nationale sikkerhed." Ligeledes fortsætter den iranske pastor Yousef Nadarkhani med at lide i fængsel. Senest har han afvist et tilbud om at blive løsladt, hvis han offentligt anerkendte islams profet Muhammed som "en budbringer sendt af Gud", hvilket ville svare til at afvise kristendommen, eftersom Muhammed og Koranen afviste den.

Kenya: Muslimske apostater, der søger tilflugt i Kenya, opspores og angribes af muslimer fra deres oprindelseslande: En etiopier, der, efter at være konverteret til kristendommen, blev skudt af sin far, kidnappet og næsten dræbt, får nu truende sms'er. Ligeledes lever en ugandisk konvertit til kristendommen i skjul; hans bevægelsesfrihed er alvorligt begrænset, da "muslimerne forsøger at dræbe mig. Jeg har brug for beskyttelse og hjælp."

Kuwait: En kongelig prins der åbent erklærede, at han var konverteret til kristendommen, bekræftede den situation, at han nu kunne være mål for drab som en frafalden.

Norge: Mens de var ude at gå sig en tur, blev to iranske konvertitter til kristendommen stukket med knive af maskerede mænd, der råbte: "Vantro!". Et af ofrene var konverteret i Iran, blevet truet dér og var så emigreret til Norge i den tro, at han her kunne undslippe forfølgelse.

Somalia: En kvindelig konvertit til kristendommen blev paraderet foran et jublende publikum og offentligt pisket som straf for at have antaget en "fremmed religion." Fængslet siden november, "skulle den offentlige piskning markere hendes løsladelse." Hun modtog 40 piskeslag, mens hundredvis af muslimske tilskuere hånede hende. Et øjenvidne sagde: "Jeg så hende besvime. Jeg troede hun var død, men snart kom hun til bevidsthed og hendes familie førte hende væk." Tilsvarende - "somaliske islamister anholdt en muslimsk far, efter to af hans børn var konverteret til kristendommen" og flygtet. Han er anklaget for "ikke at have opdraget sine sønner som gode muslimer, fordi "gode muslimer kan ikke konvertere til kristendommen."

Zanzibar: Efter at være blevet bestjålet, tilkaldte en muslimsk konvertit til kristendommen politiet til sit hus; under deres inspektion opdagede de en Bibel. Forløbet af undersøgelsen ændrede sig fra opsporing af tyvene til en udspørgen om, hvorfor han "praktiserede en forbudt religion." Han blev fængslet i otte måneder uden rettergang, og er siden sin løsladelse blevet afvist af sin familie og er nu hjemløs og syg.


Angreb på kirker

Aserbajdsjan: En præst er blevet truet med en kriminel straffesag efter en razzia mod hans kirke under en søndagsgudstjeneste. Tidligere havde han fået at vide, at "en kriminel sag var blevet oprettet angående religiøs litteratur, der vækker ophidselse mod andre trosretninger," og blev af myndighederne presset til at forlade området, hvilket han gjorde, hvorefter han nu måtte tilbagelægge store afstande hver uge for at lede gudstjenester.

Egypten: Før en biskop skulle til at indvie den ufuldstændige Abu Mekka kirke og fejre Helligtrekonger-messe, trådte et stort antal salafister og muslimske brødre ind i bygningen og hævdede, at kirken ikke havde nogen licens og at ingen måtte bede i den. En muslim bemærkede, at bygningen ville være velegnet til en moské og et hospital.

Indonesien: En mærkat på bagsiden af en bil, tilhørende et medlem af den betrængte Yasmin-kirke, der sagde: "Vi har brug for en venlig islam, ikke en vred islam," distribueret af familien til den afdøde muslimske præsident, udløste et andet muslimsk angreb på kirken: Snesevis af muslimer "terroriserede menigheden og angreb flere medlemmer af kirken." Siden 2008 har menigheden været tvunget til at holde søndagsgudstjenester på fortovet uden for kirken og senere i sognebørns hjem. Ikke tilfredse, søgte og fandt hundredvis af muslimer senere det private hjem, hvor menigheden var forsamlet og holdt gudstjeneste, og forhindrede den i at tilbede selv dér: "Det går over stregen nu. De protesterende trænger nu ind på boligens område, der ikke er et offentligt sted." En ny rapport konstaterer, at antallet af anti-kristne angreb næsten er fordoblet i det sidste år.

Nigeria: Kort efter at jihadister havde udsendt et ultimatum, der gav kristne tre dage til at forlade området eller dø, stormede bevæbnede muslimer en kirke og "åbnede ild mod kirkegængerne netop som deres øjne var lukkede i bøn," hvorved de dræbe seks mennesker, heriblandt præstens kone. Derefter, mens venner og familie var samlet for at sørge over de døde, dukkede muslimer op råbende "Allahu Akbar" og åbnede ild igen, hvilket dræbte yderligere 20 kristne. Flere andre kirker blev bombet og yderligere syv kristne dræbt.

Pakistan: Rasende over lyden af børnestemmer, der sang julesange i en nærliggende kirke, besluttede muslimer, der bad i en moské, at lukke munden på dem, blandt andet ved hjælp af en økse. "Børnene forberedte sig til en messe, der skulle fejres næste dag, som var en søndag. Den højlydte takkesang blev til en skrækslagen klynken, da fire mænd, den ene af dem med en økse, pludselig kom brasende ind i kirken. Mændene slog børnene, ødelagde møblerne, smadrede mikrofonen på gulvet og sparkede til alteret. "I forstyrrer vore bønner. Vi kan ikke bede ordentligt. Hvor vover I at bruge mikrofoner og højttalere?" (Islam forbyder kristne at fejre gudstjeneste højlydt i kirken, - forbyder klokker, mikrofoner og andre hjælpemidler). Desuden er et center, ejet af den katolske kirke gennem 125 år, som blev anvendt til "velgørende formål" - det rummede et hjem for ældre, en pigeskole, et kloster og et kapel til bøn - blevet revet ned, efter det blev opdaget, at dets grund var en betydelig sum penge værd; i processen ødelagde nedrivningsarbejderne Bibler, kors og en statue af Jomfru Maria.

Zanzibar: Muslimer ødelagde to kirker: Den ene blev brændt, den anden revet ned - alt sammen under råbene: "Allahu Akbar".


Dhimmitude

[Almindelig mishandling, fornedrelse og undertrykkelse af ikke-muslimer som "anden-klasses" borgere]

Danmark: I en del af Odense med muslimsk flertal, fik en iransk kristen familie to biler vandaliseret efter hinanden - vinduer smadret, sæder skåret op og stukket i brand - fordi bilerne havde krucifikser hængende i dem; familien er siden flyttet til et ukendt sted. Ligeledes er der forslag om at ændre navnet "Kirkeministeriet" til "Ministeriet for Livsanskuelser" for at imødekomme muslimerne.

Egypten: I den seneste runde af kollektiv afstraffelse, blev kristne i en landsby angrebet af en hob på over 3.000 muslimer på grund af et rygte om, at en koptisk mand havde intime billeder af en muslimsk kvinde på sin telefon (afvises af manden). Koptiske hjem og butikker blev plyndret, før de blev stukket i brand. Tre mænd blev såret, mens "rædselsslagne" kvinder og børn, der mistede deres hjem, stod i gaderne uden noget sted at tage hen. Som sædvanlig tog det hæren en time at køre de 2 km til landsbyen og ingen af gerningsmændene blev anholdt.

Nigeria: Boko Haram-muslimer stak et kristent missionshjem i brand. Beboerne i hjemmet, for det meste forældreløse og mindre privilegerede, blev som følge heraf gjort hjemløse. I mellemtiden har en ledende officer tilladt hjernen bag Juledags kirkebombninger at undslippe, hvilket viser, hvor fast forankret islamisterne er i regeringen.

Pakistan: En dommer har nægtet løsladelse mod kaution for den seneste kristne, der er anklaget for at vanhellige Koranen, i henhold til Pakistans blasfemi-love, på trods af manglende beviser imod ham: Ifølge sharia er en kristens ord kun halvt så meget værd som hans muslimske anklagers - i dette tilfælde hans udlejer.

Saudi-Arabien: Embedsmænd kropsvisiterede 29 kristne kvinder ved at klæde dem helt af og overfaldt seks kristne mænd efter at have arresteret dem for at holde et bønnemøde i et privat hjem. Fængslet i sidste måned uden rettergang, har de ikke fået at vide, hvornår eller om de vil blive løsladt. Myndighederne gennemførte den nævnte kropsvisitering af kvinderne, der insisterede på, at de ikke havde begået nogen forbrydelse, under uhygiejniske forhold. Som et resultat heraf, har nogle af kvinderne lidt under fysisk smerte og sygdom, men myndighederne har ikke givet dem nogen medicinsk behandling.

Sudan: Myndighederne truede med at arrestere kirkeledere, hvis de engagerer sig i "evangelistiske aktiviteter" og undlader at efterkomme en ordre til kirkerne om at opgive navne og identifikationer: "Ordren sigtede mod at undertrykke kristne samtidig med, at omfanget af fjendtligheder mod kristendommen er stigende (...). Sudanesisk lov forbyder missionærer at forkynde evangeliet, og konvertering fra islam til en anden religion kan i Sudan straffes med fængsel eller døden, selv om sådanne love tidligere ikke blev strengt håndhævet." Derfor blev to evangelister kort efter anholdt på falske anklager og slået af politiet.

Tyrkiet: En kristen asylansøger, der flygtede fra Iran på grund af sin tro, "blev brutalt overfaldet af sin arbejdsgiver med varmt vand, og hans krop alvorligt forbrændt", på grund af hans tyrkiske muslimske arbejdsgivers "ekstreme religiøse synspunkter." Sidstnævnte "fortalte ham, at han ingen rettigheder havde, og at han ikke ville betale ham nogen penge," efter den kristne havde bedt om sin aftalte løn. Han "er blot ét eksempel ud af hundreder på iranske kristne asylansøgere, der lever under sådanne forhold i Tyrkiet."


Bortførelser, gidseltagning for løsepenge, mord

Egypten: Bortførelsen af en 16-årig kristen pige, som forsvandt for over en måned siden, er blevet en "styrkeprøve mellem den kristnes familie og muslimske advokater." Retten dømte til fordel for islamisterne og afgjorde, at pigen skulle anbringes på et statsejet børnehjem, indtil hun bliver 18 - den lovlige alder for konvertering - i stedet for at returnere hende til hendes familie. Koptiske aktivister hævder, at afgørelsen "opmuntrer islamisterne til med uformindsket styrke at fortsætte bortførelserne af kristne mindreårige for at konvertere dem til islam."

Pakistan: En kristen pige, som blev bortført i 2001, da hun var 15 år gammel, og tvunget til at gifte sig med en muslim, vendte tilbage til sin katolske familie efter 10 år. Hendes sag er ikke et isoleret tilfælde: "Der er mindst 700 tilfælde om året, hvor kristne piger bliver kidnappet og tvunget til at gifte sig med en muslim." Efter samme mønster er "ni kvinder inden for de seneste tre måneder blevet bortført og tvangskonverteret til islam."

Sudan: Efter at en stor lastbil var smadret gennem porten til et katolsk kirkekompleks, blev to katolske præster kidnappet af muslimer, tilknyttet Sudans islamiske regering. De "gennembankede" dem og plyndrede deres boliger, stjal to biler, to bærbare computere og et pengeskab. Senere tvang bortførerne præsterne til at kontakte deres biskop med et krav om løsepenge på 500.000 sudanesiske pund (ca. 1,1 million kr.).

Schweiz: En muslimsk mand hakkede sin datter ihjel for at have haft stævnemøde med en kristen: Var det sket i et muslimsk land, ville den kristne, som det så ofte er sket, sandsynligvis have fået samme behandling.

Syrien: Det kristne samfund i Syrien er blevet ramt af en række kidnapninger og brutale mord; 100 kristne er blevet dræbt, siden anti-regerings-uroen begyndte. Især børn har været mål for bortførerne, som, hvis de ikke modtog den forlangte løsesum, dræbte deres ofre - nogle af dem ved at de blev "skåret i stykker og smidt i en flod." Disse seneste rapporter minder om de anti-kristne angreb, der har været hverdagskost i Irak i et årti.

Tadsjikistan: En ung mand klædt ud som Fader Frost - det russiske svar på julemanden - blev dolket ihjel, mens han besøgte slægtninge og uddelte gaver. Den muslimske hob, der slog og dolkede ham, skreg: "Din vantro", hvilket fik politiet til at angive "religiøst had" som motivation.
Om denne serie

Fordi forfølgelsen af kristne i den islamiske verden er på vej til at nå epidemiske proportioner, er "Muslimsk forfølgelse af kristne" blev til for at samle nogle - på ingen måde alle - af de tilfælde af muslimsk forfølgelse af kristne, der kommer op til overfladen hver måned. Den tjener to formål:

  1. At dokumentere det, som mainstream-medierne ikke fortæller om: Den vanemæssige, hvis ikke kroniske, muslimske forfølgelse af kristne.

  2. At vise, at denne forfølgelse ikke er "tilfældig", men systematisk og sammenhængende - at den er rodfæstet i et verdenssyn, der er inspireret af sharia.

Derfor - uanset hvad forfølgelsen handler om, kan den typisk indpasses et bestemt tema, herunder:
- had til kirker og andre kristne symboler;
- seksuelt misbrug af kristne kvinder;
- tvangskonvertering til islam;
- apostasi- og blasfemilove, der kriminaliserer og dødsdømmer dem, der "fornærmer" islam;
- tyveri og plyndring som erstatning for jizya (skat, der forventes betalt af ikke-muslimer);
- den almindelige forventning om, at kristne opfører sig som underkuede dhimmier eller andenklasses "tålte" borgere; og
- simpel vold og mord.
Undertiden er det en kombination.

Fordi disse beretninger om forfølgelse spænder over forskellige etniske grupper, sprog og lokaliteter - fra Marokko i vest til Indien i øst, og over hele den vestlige verden hvor som helst, der er muslimer - bør det være klart, at én ting alene binder dem sammen: Islam - hvad enten der er tale om streng håndhævelse af den islamiske sharialov eller den herrefolkskultur [supremacist culture], der er affødt af den.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)


Alle rapporter:

December, 2020
November, 2020
Oktober, 2020
September, 2020
August, 2020
Juli, 2020
Juni, 2020
Maj, 2020
April, 2020
Marts, 2020
Februar, 2020
Januar, 2020
December, 2019
November, 2019
Oktober, 2019
September, 2019
August, 2019
Juli, 2019
Juni, 2019
Maj, 2019
April, 2019
Marts, 2019
Februar, 2019
Januar, 2019
December, 2018
November, 2018
Oktober, 2018
September, 2018
August, 2018
Juli, 2018
Juni, 2018
Maj, 2018
April, 2018
Marts, 2018
Februar, 2018
Januar, 2018
December, 2017
November, 2017
Oktober, 2017
September, 2017
August, 2017
Juli, 2017
Juni, 2017
Maj, 2017
April, 2017
Marts, 2017
Februar, 2017
Januar, 2017
December, 2016
November, 2016
Oktober, 2016
September, 2016
August, 2016
Juli, 2016
Juni, 2016
Maj, 2016
April, 2016
Marts, 2016
Februar, 2016
Januar, 2016
December, 2015
November, 2015
Oktober, 2015
September, 2015
August, 2015
Juli, 2015
Juni, 2015
Maj, 2015
April, 2015
Marts, 2015
Februar, 2015
Januar, 2015
December, 2014
November, 2014
Oktober, 2014
September, 2014
August, 2014
Juli, 2014
Juni, 2014
Maj, 2014
April, 2014
Marts, 2014
Februar, 2014
Januar, 2014
December, 2013
November, 2013
Oktober, 2013
September, 2013
August, 2013
Juli, 2013
Juni, 2013
Maj, 2013
April, 2013
Marts, 2013
Februar, 2013
Januar, 2013
December, 2012
November, 2012
Oktober, 2012
September, 2012
August, 2012
Juli, 2012
Juni, 2012
Maj, 2012
April, 2012
Marts, 2012
Februar, 2012
Januar, 2012
December, 2011
November, 2011
Oktober, 2011
September, 2011
August, 2011
Juli, 2011
Oversættelse: Bombadillo