Muslimsk forfølgelse af kristne: September 2011
Af Raymond Ibrahim

Oversættelse af: Muslim Persecution of Christians: Sepyember, 2011
Kilde: Gatestone Institute, 12. oktober 2011
Udgivet på myIslam.dk : 18. september 2012

Som en særlig travl måned i forfølgelsen af kristne i den muslimske verden, var september også vidne til, at udenrigsminister Hillary Clinton udgav Årsrapport om International Religionsfrihed [Annual Report on International Religious Freedom]. Ironisk nok - bortset fra Iran og Sudan var ingen af de lande, der sædvanligvis optræder i denne serie, udpeget blandt de "særligt problematiske lande", hvilke er defineret af udenrigsministeriet som lande, der er "involveret i eller tolererer særligt alvorlige krænkelser af religionsfriheden."

Egypten, for eksempel - som alene i år har set over halvtreds kristne dræbt, deres mange kirker brændt eller bombet og deres døtre kidnappet og tvangskonverteret - var ikke opført som et "særligt problematisk land" til trods for, at Den Amerikanske Kommission for International Religionsfrihed, [U.S. Commission for International Religious Freedom], en uafhængig, tværpolitisk og føderal regeringskommission, har anbefalet, at udenrigsministeriet betegnede det som sådan.

Ej heller blev Pakistan nævnt som et "særligt problematisk land". Ifølge CNS news: "Clinton udpegede ikke Pakistan, selv om udenrigsministeriets egen rapport oplyste, at pakistansk lov kræver dødsstraf for folk, der begår "blasfemi" mod islam eller som konverterer fra islam til en anden religion, og selv om rapporten opregnede flere tilfælde, hvor den pakistanske regering brugte loven til at forfølge kristne."

September alene var vidne til følgende i Pakistan:

Blasfemi

  • En kristen elev blev bortvist fra skolen, fordi hun stavede et urdu-ord forkert, så det i stedet for at rose, kom til at fornærme Muhammed, hvilket førte til beskyldninger om "blasfemi", som straffes med døden. Efter at læreren havde slået hende, blev forstanderen underrettet og muslimer arrangerede demonstrationer, hvor de "krævede oprettelse af en straffesag mod ottende-klasses-eleven og hendes bortvisning fra området." Da optøjer og vold var på nippet til at bryde ud, greb militæret ind: "De pakkede familien ind i en ambulance og kørte dem væk ..."

  • "En kristen gymnasielærer er blevet udsat for falske beskyldninger for blasfemi af en studerende og nogle muslimske lærere, på grund af modvilje, hævn og had mod kristne. Han blev tvunget til at forlade sit job og skjule sig; han appellerede til domstolen, men den korte sætning fra dommeren i den første retsinstans opfordrede ham til at 'forlade landet' (...). Som gift og far til tre, er han blevet rykket op med rode og lever i skjul."

  • En 30-årig kristen mand, anklaget for blasfemi og fængslet, døde i sin celle af en sygdom, der kunne have været behandlet, "efter at embedsmænd nægtede ham ordentlig lægehjælp." Under fængslingen blev han og andre, der var "anklaget for blasfemi, holdt i isolation uden adgang til toilet, vand eller elektricitet."

Misbrug af kristne kvinder

  • En kristen mor til fem blev voldtaget af to muslimske mænd, der generelt "har tendens til at antage, at de ikke vil blive retsforfulgt, hvis deres ofre er kristne"; hun og hendes familie bliver truet med vold, hvis de ikke frafalder anklagerne.

  • En kristen sygeplejerske blev voldtaget af en muslimsk kollega, der filmede ugerningen i et forsøg på at presse hende til at opgive kristendommen og gifte sig med ham: "[Han] voldtog mig, mens hans ven filmede hele episoden. De har ødelagt mit liv fuldstændigt."

  • I overensstemmelse hermed anslår en ny rapport, at omkring 700 kristne piger årligt bliver bortført og tvunget til at konvertere til islam og gifte sig med deres muslimske bortførere.

September måneds samling af muslimske forfølgelser af kristne over hele verden - kategoriseret efter tema - omfatter (men er ikke begrænset til) følgende opgørelser, der er anført i alfabetisk rækkefølge efter land, ikke alvor:


Angreb på kirker

Egypten: Muslimer truede kristne nær Aswan for at istandsætte en forfalden kirke, selvom reparationerne var blevet godkendt. De forlangte, at kirken ikke måtte have kors, kuppel, klokker, og ikke engang måtte kaldes en "kirke"; uger senere, efter fredagsbønnen, angreb tusinder af muslimer kirken, brændte den til jorden og nedrev dens kupler, mens egyptiske sikkerhedsstyrker så til.

Indonesien: En muslimsk selvmordsbomber angreb en tæt pakket kirke, hvorved han dræbte sig selv og sårede mindst 27 kirkegængere, nogle kritisk. Sikkerhedsfolkene havde modtaget forvarsel, men, som det ofte sker i lande med muslimsk flertal, forlod deres post på tidspunktet for angrebet.

Tunesien: Omkring 20 muslimer forsøgte at omdanne en kristen kirke til en moské - "et ildevarslende tegn på den voksende trussel mod landets lille kirke i kølvandet på revolutionen." Politiet spredte dem, men "de er blevet opfordret til at fremsætte en officiel anmodning til trosministeriet" om at omdanne kirken til en moské.


Apostasi

Indonesien: Under beskyldninger om at tilskynde muslimer til at konvertere til kristendommen, blev en amerikansk familie (mand, kone og to sønner) angrebet af en muslimsk hob, der satte ild til deres ejendele og køretøj. "Kun politiets indgriben reddede deres liv" fra "en rasende hob, ansporet af en lokal religiøs leder."

Iran: En kristen præst forbliver indespærret og afventer henrettelse for at nægte at frasige sig kristendommen. Regeringen i Iran hævder nu, efter international kritik, at han har fået dødsstraf, ikke på grund af religion, men fordi han er "zionist", "voldtægtsforbryder" og andre nye beskyldninger, selv om sagens egne retsdokumenter klart angiver, at hans forbrydelse er apostasi.

Somalia: En muslimsk konvertit til kristendommen blev bortført og halshugget og hans krop smidt på vejen af muslimer fra al-Shabaab, "en militant gruppe med bånd til al-Qaeda", der har "svoret at skaffe Somalia af med kristendommen." Ifølge en leder af undergrundskirken: "Det er almindeligt for al-Shabaab at halshugge dem, de mistænker for at have antaget den kristne tro eller som viser sympati for vestlige idealer."

Sudan: 129 mennesker i det sydlige Sudan blev arresteret og anklaget for apostasi, hvilket "som maksimum straffes med døden." Sagsøgeren har fremført, at skønt de sagsøgte kan være bekendt med Koranen, så lever de ikke i overensstemmelse med "Muhammeds sunna [sti]": "I betragtning af Sudans regerings tidligere fremfærd, er det muligt, at artikel 126 [som forbyder apostasi] bliver brugt til at undertrykke etniske minoriteter og dem, som staten opfatter som potentielle kilder til opposition."


Dhimmitude

[Misbrug, fornedrelse og undertrykkelse af kristne]

Egypten: En 14-årig kristen pige blev forhindret i at komme ind på sin skole, fordi hun nægtede at bære slør: "Skoleledelsen beskrev hende som én, der ’viser sig’, fordi hun ikke tildækkede sit hår." (...) "Koptiske elever blev tvunget til at adlyde af frygt for skoleledelsens trusler" undtagen pigen og hendes forældre, der "nægtede at efterkomme denne beslutning, fordi den er uforenelig med religionsfrihed og en åbenlys islamisering af uddannelse."

Irak: Tre kristne blev kidnappet: Ifølge politiets kilder "blokerede bevæbnede mænd i en moderne bil vejen for de kristne, satte deres hvide Landrover [bil] i brand, dræbte deres jagthunde og førte dem bort til et ukendt sted." Denne bortførelse kommer "efter flere andre anti-kristne angreb i de seneste uger, herunder en bilbombe, der eksploderede i august nær en kirke i det centrale Kirkuk ..."

Iran: Sammen med den førnævnte kristne præst, der afventer henrettelse, fik fem kristne, herunder en "højgravid kvinde," ordre til at "melde sig fængslet øjeblikkeligt for at afsone en 1-års fængselsdom", efter at være blevet dømt for "forbrydelser mod den Islamiske Orden." Og videre - et adopteret barn blev taget fra dets kristne forældre, som et middel til at presse dem til at vidne mod medkristne: "Hvis du vil have dit barn tilbage, skal du indgive en klage mod dine fængslede medkristne."

Kasakhstan: "Lovgivere i Kasakhstan har stemt for en 'kontroversiel lov', som kristne og rettighedsaktivister siger, yderligere vil begrænse religionsfriheden i den hovedsageligt muslimske centralasiatiske stat." Blandt andet gør den nye lov "det vanskeligere for kirkerne at tilbede frit" og forbyder "huskirker".

Filippinerne: I Mindanao, "lider det kristne mindretal under chikane og pres fra den muslimske befolkning. Embedsmænd tvinger kristne til at sælge deres jord for at gøre plads til kinesiske industrier. Ifølge kilder har klimaet af straffrihed, bortførelser, fortsatte sammenstød mellem hæren og ekstremistiske islamiske grupper og økonomisk krise skabt en uudholdelig tilstand for den kristne befolkning, som er bange for at udtrykke sin tro offentligt."

Sudan: En katolsk præst blev slået for angiveligt at have "prædiket imod [den] islamiske regering og sat sig imod dens undervisning og regler." Ligeledes sendte muslimer tekstbeskeder til mindst 10 kirkeledere i Khartoum, der sagde, at de planlægger at ramme kristne ledere, bygninger og institutioner: "Vi ønsker at dette land skal være en ren islamisk stat, så vi må dræbe de vantro og ødelægge deres kirker over hele Sudan", sagde en nylig tekstbesked, der cirkulerede i Khartoum.


Tilskyndelse til fjendtlighed mod og drab på kristne

Egypten: I en rundsendt video, omtalte stormuftien af Al Azhar, Ali Gomaa, de kristne som "vantro". I samme ånd, kaldte Wagdi Ghoneim, en populær gejstlig og tidligere amerikansk imam, kopterne for "korsfarere" på Al Jazeera tv, og hævdede, at de ikke fortjener samme rettigheder som muslimerne i Egypten. Abu Shadi, en repræsentant for salafisterne, sagde til Tahrir News, at kopterne enten skal konvertere til islam, betale jizya [en øget skat for at være ikke-muslim] og indtage en underordnet status, eller dø.

Nigeria: Over 100 kristne er blevet dræbt af militante muslimer, mange hakket til døde, hjulpet af militæret; "blandt dem var en gravid kvinde, der døde med et barn i maven." Tilsvarende opsøgte militante muslimer "kristent ejede butikker på et marked omkring klokken 8 om aftenen, og pålagde dem at recitere vers fra Koranen." Hvis de ikke var i stand til at recitere noget, blev de skudt og dræbt af de bevæbnede mænd.

Syrien: En anti-Assad muslimsk prædikant opfordrede muslimer, via prædikener i syrisk tv, til at "sønderrive, hakke og give" kødet af kristne og andre, der støtter regimet "som foder til hundene."
Om denne serie

Fordi forfølgelsen af kristne i den islamiske verden er på vej til at nå epidemiske proportioner, er "Muslimsk forfølgelse af kristne" blev til for at samle nogle - på ingen måde alle - af de tilfælde af muslimsk forfølgelse af kristne, der kommer op til overfladen hver måned. Den tjener to formål:

  1. At dokumentere det, som mainstream-medierne ikke fortæller om: Den vanemæssige, hvis ikke kroniske, muslimske forfølgelse af kristne.

  2. At vise, at denne forfølgelse ikke er "tilfældig", men systematisk og sammenhængende - at den er rodfæstet i et verdenssyn, der er inspireret af sharia.

Derfor - uanset hvad forfølgelsen handler om, kan den typisk indpasses et bestemt tema, herunder:
- had til kirker og andre kristne symboler;
- seksuelt misbrug af kristne kvinder;
- tvangskonvertering til islam;
- apostasi- og blasfemilove, der kriminaliserer og dødsdømmer dem, der "fornærmer" islam;
- tyveri og plyndring som erstatning for jizya (skat, der forventes betalt af ikke-muslimer);
- den almindelige forventning om, at kristne opfører sig som underkuede dhimmier eller andenklasses "tålte" borgere; og
- simpel vold og mord.
Undertiden er det en kombination.

Fordi disse beretninger om forfølgelse spænder over forskellige etniske grupper, sprog og lokaliteter - fra Marokko i vest til Indien i øst, og over hele den vestlige verden hvor som helst, der er muslimer - bør det være klart, at én ting alene binder dem sammen: Islam - hvad enten der er tale om streng håndhævelse af den islamiske sharialov eller den herrefolkskultur [supremacist culture], der er affødt af den.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)


Alle rapporter:

December, 2020
November, 2020
Oktober, 2020
September, 2020
August, 2020
Juli, 2020
Juni, 2020
Maj, 2020
April, 2020
Marts, 2020
Februar, 2020
Januar, 2020
December, 2019
November, 2019
Oktober, 2019
September, 2019
August, 2019
Juli, 2019
Juni, 2019
Maj, 2019
April, 2019
Marts, 2019
Februar, 2019
Januar, 2019
December, 2018
November, 2018
Oktober, 2018
September, 2018
August, 2018
Juli, 2018
Juni, 2018
Maj, 2018
April, 2018
Marts, 2018
Februar, 2018
Januar, 2018
December, 2017
November, 2017
Oktober, 2017
September, 2017
August, 2017
Juli, 2017
Juni, 2017
Maj, 2017
April, 2017
Marts, 2017
Februar, 2017
Januar, 2017
December, 2016
November, 2016
Oktober, 2016
September, 2016
August, 2016
Juli, 2016
Juni, 2016
Maj, 2016
April, 2016
Marts, 2016
Februar, 2016
Januar, 2016
December, 2015
November, 2015
Oktober, 2015
September, 2015
August, 2015
Juli, 2015
Juni, 2015
Maj, 2015
April, 2015
Marts, 2015
Februar, 2015
Januar, 2015
December, 2014
November, 2014
Oktober, 2014
September, 2014
August, 2014
Juli, 2014
Juni, 2014
Maj, 2014
April, 2014
Marts, 2014
Februar, 2014
Januar, 2014
December, 2013
November, 2013
Oktober, 2013
September, 2013
August, 2013
Juli, 2013
Juni, 2013
Maj, 2013
April, 2013
Marts, 2013
Februar, 2013
Januar, 2013
December, 2012
November, 2012
Oktober, 2012
September, 2012
August, 2012
Juli, 2012
Juni, 2012
Maj, 2012
April, 2012
Marts, 2012
Februar, 2012
Januar, 2012
December, 2011
November, 2011
Oktober, 2011
September, 2011
August, 2011
Juli, 2011
Oversættelse: Bombadillo