Islamisk troslære retfærdiggør sex-jihad (med video)
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: Islamic Doctrines Justify Sex Jihad (With Video)
Kilde: RaymondIbrahim.com, 18. oktober 2013
Udgivet på myIslam.dk: 19. oktober 2013

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Bemærk: En 15 minutters video med mænd og kvinder fra forskellige nationer, der diskuterer deres erfaringer med sex-jihad i Syrien, oversat fra arabisk til engelsk af mine kolleger, kan ses efter denne artikel (du skal muligvis klikke på undertekst-ikonet for at få de engelske undertekster frem).

Da nyheder om sex-jihad fortsætter med at florere i mellemøstlige medier, og da Vesten fortsætter med at stikke hovedet i busken - her er for eksempel Der Spiegels forsøg på at udlægge "fortællingerne om oprørere, der deltager i 'sex jihad' og massakrerer kristne" som "falske" - er det lærerigt at bemærke, at selv en praksis som sex-jihad har afgjort læremæssig gyldighed i islam (hvilket næppe bør overraske i betragtning af, at "voksen-amning" også har gyldighed).

Først er der den generelle begrundelse for sex-jihad, nemlig, at fordi jihad-kæmpende muslimske mænd bliver seksuelt frustrerede i deres lejre, taber moral og forlader krigsskuepladsen, er det tilladt, ja prisværdigt, for muslimske kvinder frivilligt at give deres legemer hen til disse mænd, så de kan fortsætte jihad-kampen for at styrke islam i overensstemmelse med Koranen: "Allah har købt de troendes liv og ejendom af dem mod, at de vil få Haven: De skal kæmpe for Allahs sag, dræbe og selv blive dræbt ..." (Koranen 9:111)

Dette vers er traditionelt blevet forstået derhen, at muslimske mænd skal sælge deres "liv", dvs. deres kroppe, til jihad i bytte for paradis. I forbindelse med sex-jihad er det imidlertid muslimske kvinder, der ligeledes sælger deres "liv" (deres kroppe til brug for sex) for at hjælpe til at styrke jihad - også i bytte for paradis.

Bortset fra denne logik - som indebærer begrebet intention (niyya) og tanken om, at målet helliger midlet, altså samme begrundelse, der f.eks. bruges til at retfærdiggøre islamiske selvmordsangreb "martyroperationer") - findes der fortilfælde i hadith og tidlig islams lære, som islams ulema bruger til at retfærdiggøre sex-jihad.

Optaget i hadith-samlingen, Sahih Bukhari - som for de fleste sunni-muslimer er den næsthøjeste tekstmæssige autoritet efter Koranen selv - er en anekdote om en muslim, der giver en anden muslim en af sine koner til seksuelle formål. Historien går som følger: Da nogle af Muhammeds tilhængere fra Mekka udvandrede til Medina blev der klaget over, at folk fra Medina havde fået mere ud af at følge Muhammed end hans oprindelige mekkanske tilhængere, som havde lidt større afsavn. I denne sammenhæng førte Muhammed mekkaneren Abdul Rahman bin Awf sammen med medinenseren Saad bin Rabia, for at sidstnævnte kunne dele nogle af sine ejendele med førstnævnte. Rabia tilbød så Rahman halvdelen af alle sine ejendele og tilføjede: "Se på mine to koner; uanset hvem af dem du ønsker, vil jeg skille mig fra hende, så du kan få hende" (Sahih Bukhari: 118, 1943).

Baseret på dette, blev det acceptabelt at skille sig fra sin kone, så hun kunne bruges af en anden muslim - ja, det blev en prisværdig og generøs handling. Sahih Bukhari har et helt kapitel (bab) om juraen i forbindelse med denne praksis. Det må heller ikke glemmes, afspejlet i Koranen selv, at en mand skilte sig fra sin kone og gav hende til Muhammed, simpelthen fordi profeten ønskede hende.

I flere af videoerne med interviews af folk, der er involveret i den syriske sex-jihad, udfoldes denne selv samme logik. I denne video for eksempel forklarer en muslimsk mand, hvordan han fik at vide, at han, eftersom han havde tre koner, burde skille sig fra én af dem, så hun kunne føre sex-jihad med "frihedskæmperne" i Syrien. Dette var prisværdigt, fik både han og hans koner at vide, og så de gik med til det.

Så er der hele ideen om muta-ægteskab. Selvom dette ofte oversættes som "midlertidigt" ægteskab, betyder ordet muta simpelthen "nydelse" - der er altså tale om et ægteskab, med "nydelse" som eneste formål. Disse kontrakter om "ægteskab" indgås midlertidigt mellem en muslimsk mand og kvinde og ofte med det ene formål at legitimere ellers forbudte seksuelle relationer - ikke ulig en legaliseret form for prostitution. Koranen 4:24 fritager nyde-ægteskab, som mange muslimske doktrinære hævder:

... og [også forbudt for jer er] ærbare, gifte kvinder bortset fra de slavinder, I ejer. Dette er Allahs forskrift for jer. Derudover er det jer tilladt med jeres formue at tragte efter de kvinder, I vil, som ærbare mænd, uden at begå utugt. For den nydelse, I opnår med dem, skal I betale dem deres løn, et pligtigt beløb! I begår dog ingen overtrædelse, hvis I indbyrdes bliver enige om noget udover det pligtige beløb. Allah er vidende og vis. (Koranen 4:24)

Selvom muta-ægteskab ofte forbindes med shia-muslimer, manifesterer det sig ofte blandt sunnier - det samme gælder taqiyya, hvilket også ofte behandles som et shia-fænomen - især i forbindelse med seksuelt underernærede mænd, der udkæmper jihad. Desuden er det velkendt, at Muhammed og hans tilhængere plejede at have sex med koner og døtre af vantro mænd, de dræbte; derfor den seneste voldtægtsfatwa i Syrien.

I lyset af alt dette er det forbløffende, at nogle i Vesten stadig forsøger at frikende jihadisterne i Syrien for at udøve sex-jihad, da disse tilsyneladende "ædle frihedskæmpere" aldrig ville synke ned på et så lavt niveau (de grasserende halshugninger, kirke-bombninger og forfølgelser af kristne er alle "myter", også ifølge Der Spiegel).

Se den følgende video for mere om sex-jihad i Syrien, direkte fra hestens mund:




Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)




Oversættelse: Bombadillo