"Islam hader os" mere end du ved
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: “Islam Hates Us” More Than You Know
Kilde: RaymondIbrahim.com, 13. marts 2016
Udgivet på myIslam.dk: 10. april 2016

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Donald Trumps seneste politisk ukorrekte kommentar om islam er langt mere sand, end de fleste er klar over. Efter at han i sidste uge blev spurgt på CNN, om han troede at Vesten var i krig med islam, sagde den republikanske præsidentkandidat ganske enkelt:

"Jeg tror, islam hader os. Der er noget dér, der - der er et enormt had dér. Der er et enormt had. Vi er nødt til at komme til bunds i det. Der er et utroligt had imod os."

Mens millioner af amerikanere uden tvivl er enige i Trumps påstande - i det mindste dem, der har øjne og ører at se og høre med - indser kun få, at dette "enorme had" ikke er et produkt af klagepunkter, politiske faktorer, eller endda af en "ekstremistisk" fortolkning af islam; det er snarere et direkte biprodukt af helt almindelig islamisk lære.

Ifølge den gamle islamiske doktrin, al-wala wa al-bara eller "loyalitet og fjendskab" - som er godt funderet i islamiske skrifter, godt støttet af islamiske autoriteter og godt manifesteret hele vejen gennem islamisk historie frem til nutidens affærer - skal muslimer hade og modarbejde alle, der ikke er muslimer, herunder familiemedlemmer.

Koranen 60:4 er nøgleverset for denne doktrin og taler for sig selv:

"I [muslimer] har et smukt eksempel i Abraham og dem, der var med ham. Da de sagde til deres folk: 'Vi siger os fri af jer og af det, som I tjener foruden Allah. Vi vil ikke kendes ved jer. Mellem os og jer er fjendskabet og hadet blevet åbenlyst, for altid, med mindre I vil tro på Allah alene.'" (Koranen 60:4, eftertryk tilføjet)

Koran 58:22 lovpriser muslimer, der bekæmper og dræber deres egne ikke-muslimske familiemedlemmer:

Du vil ikke finde, at folk, der tror på Allah og den yderste dag, elsker dem, der sætter sig op imod Allah og Hans udsending, ikke engang, hvis det skulle være deres fædre eller sønner eller brødre eller stammefolk. (Koranen 58:22)

Ifølge Ibn Kathirs almindeligt anerkendte kommentar til Koranen, angår dette vers en række muslimer, som dræbte deres egne ikke-muslimske pårørende (én dræbte sin ikke-muslimske far, en anden sin ikke-muslimske bror, en tredje - Abu Bakr, den første ærede kalif i islamisk historie - forsøgte at dræbe sin ikke-muslimske søn, og Umar, den anden retledte kalif, dræbte sine slægtninge). Som Ibn Kathir forklarer, [1] var Allah uhyre tilfreds med deres urokkelige iver for hans sag og belønnede dem med Paradis.

Faktisk er Koranen gennemtrængt af vers, der understøtter den splittende doktrin om "loyalitet og fjendskab" (se også 4:89, 4:144, 5:51, 5:54, 6:40, 9:23 og 60:1). Der er en advarsel, fanget af Koranen 3:28: Når muslimer er i en svag position, kan de foregive at være venner med ikke-muslimer, så længe hadet lever videre i deres hjerter. (Læs her om flere nylige eksempler på muslimer, der i årevis levede i fred og venskab med ikke-muslimer, men så vendte sig voldeligt imod dem, da de blev stærkere. [2])

Fordi fjendskab mod ikke-muslimer i den grad er mejslet ind i Koranen, hævder almindelig anerkendt islamisk lærdom, at muslimske mænd tilmed skal hade - og vise, at de hader - deres ikke-muslimske hustruer af den ene grund, at de er "vantro".

Hvis muslimer skal hade dem, der står dem nærmest - herunder fædre, sønner, brødre og hustruer - blot fordi de er ikke-muslimer, kan det så være nogen overraskelse, at så mange muslimer hader fremmede "vantro", der bor oceaner væk - som f.eks. amerikanere, der yderligere i hele den islamiske verden skildres som folk, der forsøger at underminere islam?

Således har selv USA's formodet bedste muslimske venner og allierede - såsom Saudi-Arabien og Qatar - beviseligt opfordret alle muslimer til at hade amerikanere. Ifølge en saudisk, statslig drevet hjemmeside, skal muslimer "bekæmpe og hade enhver, som Allah befaler os at bekæmpe og hade, herunder jøderne, de kristne og andre mushrikin [folk, som sætter andre ved Allahs side, o. a.], indtil de tror på Allah alene og overholder hans love, som han sendte ned til sin profet Muhammed, fred og velsignelser være med ham".

Kort sagt kan sandheden af Trumps påstand, at "islam hader os", bevises ved Koranens klare ord og lære, ved tidligere og nuværende islamiske gejstliges klare ord og lære, og ved muslimers tidligere og nuværende handlinger rundt om i verden.

Men, som sædvanlig, i stedet for at diskutere disse problematiske forhold, er myndighederne langt mere interesseret i at skildre Trump som den, der hader.


Noter

[1] Koranen 58:22 lyder i sin helhed:

"Du vil ikke finde, at folk, der tror på Allah og den yderste dag, elsker dem, der sætter sig op imod Allah og Hans udsending, ikke engang, hvis det skulle være deres fædre eller sønner eller brødre eller stammefolk. Han har prentet troen i deres hjerte og styrket dem med ånd fra sig. Han lader dem træde ind i haver med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Allah har behag i dem, og de har behag i Ham. De er Allahs tilhængere. Allahs tilhængere, dem vil det gå godt." (Koranen 58:22)

Ifølge Ibn Kathirs kommentar:

"Det blev sagt, at udtrykket fra Den Højeste - 'ikke engang, hvis det skulle være deres fædre' - at det blev åbenbaret om Abu Ubayda, da han dræbte sin far i [Slaget ved] Badr; 'eller sønner' var om Abu Bakr [Muhammeds efterfølger og første kalif], da han ville dræbe sin søn, Abd al-Rahman; 'eller brødre' var om Musab bin Umayr, der dræbte sin bror, Ubayd bin Umayr; 'eller stammefolk' var om Umar, der dræbte en af sine slægtninge. Også Hamza, Ali, og Ubayda bin al-Harith: De dræbte Utba, Sheeba og al-Walid bin Uitba [deres slægtninge] i det slag. Allah ved [bedst]. Desuden, da Allahs Sendebud rådslog med muslimerne om fangerne fra Badr, tilrådede Abu Bakr, at de skulle betale løsepenge, så muslimerne kunne blive stærkere. Og også, at da de [fangerne] var fætre og slægtninge, ville Allah Den Højeste måske i sidste ende vejlede dem. Men Umar sagde: 'Dette går imod, hvad jeg tænker, O Allahs Sendebud. Lad mig dræbe den-og-den (en slægtning til Umar), og lad Ali [dræbe] Aquil [Alis bror], og den-og-den [dræbe] den-og-den - så Allah kan vide, at der ikke er nogen kærlighed i vore hjerter til afgudsdyrkerne. ...' Dette er hele historien."
- Uddrag fra Ayman al-Zawahiris "Loyalty and Enmity", The Al Qaeda Reader, siderne 63-115.

[2] For mere om islamisk sanktionerede former for bedrag, læs om tawriya og taysir.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)
Oversættelse: Bombadillo