Hvorfor er kristne verdens mest forfulgte gruppe?
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: Why Are Christians the World’s Most Persecuted Group?
Kilde: RaymondIbrahim.com, 27. februar 2014
Udgivet på myIslam.dk: 19. april 2015

Hvorfor er kristne, hvilket en ny Pew-rapport dokumenterer, den mest forfulgte religiøse gruppe i verden? Og hvorfor sker forfølgelsen af dem primært i hele den islamiske verden? (I kategorien "Lande med meget høje statslige begrænsninger på religion" opregner Pew 24 lande - hvoraf 20 er islamiske og netop steder, hvor det overvældende flertal af "verdens" kristne faktisk bliver forfulgt.)

Dette allestedsnærværende fænomen af muslimsk forfølgelse af kristne har tre årsager:

Kristendommen er den største religion i verden. Der er kristne stort set overalt, herunder i store dele af den muslimske verden. Desuden var meget af det land, som islam erobrede, oprindeligt kristent - herunder Mellemøsten og Nordafrika, den region, der i dag er kendt som "arabiske verden". Derfor er muslimer overalt stadig konfronteret med rester af kristendommen, for eksempel i Syrien, hvor mange gamle kirker og klostre i øjeblikket ødelægges af al-Qaeda-forbundne, USA støttede "frihedskæmpere". På samme måde i Egypten, hvor Alexandria var et vigtigt center for oldtidens kristendom før de islamiske invasioner i det 7. århundrede. Her er der stadigvæk mindst 10 millioner koptiske kristne (selvom nogle sætter tallet meget højere). Alene ved det blotte antal er de oprindelige kristne langt mere synlige og mere udsat for angreb fra muslimers side end andre religiøse grupper i den arabiske verden. Men som CNS News udtrykker det: "Præsident Obama udtrykte håb om, at det 'arabiske forår' ville give anledning til større religiøs frihed i Nordafrika og Mellemøsten, som har haft verdens højeste niveau af fjendtlighed over for religion hvert eneste år siden 2007, da Pew først begyndte at måle den. Undersøgelsen finder dog, at disse regioner faktisk oplevede den største stigning i religiøse fjendtligheder i 2012."

Kristendommen er en missionerende tro, der søger at vinde konvertitter. Ingen anden større religion undtagen islam selv har dette missionerende aspekt. (buddhisme, hinduisme og jødedom har tendens til at være sammenfaldende med deres respektive etniciteter: buddhister, asiater; jødedom, jøder; hinduisme, indere). Så fordi kristendommen er den eneste religion, der aktivt konfronterer muslimer med sit eget budskabs sandhed, er den ikke alene den primære religion til at blive beskyldt for missionsvirksomhed, men kristne bliver også - fordi de offentligt ytrer lærdomme, der modsiger Muhammeds - beskyldt for blasfemi. Dette missionerende element ligger også bag det faktum, at de fleste muslimer, der forlader islam til fordel for andre religioner, i overvældende grad konverterer til kristendommen. Endelig - udenfor Mellemøsten (kristendommens vugge), med mange indfødte kristne - har kristne missionærer i områder med store muslimske befolkningsgrupper, såsom Afrika syd for Sahara og Østasien, vundet millioner af konvertitter til troen. Mange af disse bliver nu målrettet forfulgt i overensstemmelse med islams lov imod apostasi, som ofte kræver dødsstraf.

Kristendommen er indbegrebet af martyriets religion. Fra starten - begyndende med Jesus efterfulgt af hans disciple og den tidlige kirke - har mange kristne accepteret martyriet snarere end at afsværge deres tro, i oldtiden i hænderne på romerne, i middelalderen og moderne tid i hænderne på fromme muslimer og andre. Få andre religioner opfordrer deres tilhængere til at gå i døden snarere end at afsværge troen, som udtryk med Kristi egne ord: "Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene" (Matt 10:33, se også Lukas 14:33 ). Omvendt lærer islam muslimer, at de åbent kan afsværge deres tro (taqiyya) - ikke alene når deres liv er truet, men også som en krigslist, så længe de forbliver muslimer i deres hjerter. Andre religioner og sekter godkender også forstillelse som et middel til at bevare deres tilhængeres liv. Tilbage i 1800-tallet, for eksempel, bemærkede Samuel M. Zwemer, en kristen missionær, om forholdene i Iran: "Bahaism har taqiyya (fortielse af tro) som en pligt, men kristendommen kræver offentlig bekendelse; derfor er det i Persien langt nemmere at blive en bahai end at blive en kristen"

For at opsummere: På grund af deres store antal rundt om i verden, herunder i den muslimske verden, er kristne de mest sandsynlige mål for islamisk intolerance. Fordi dette at dele evangeliet eller at "vidne", er en dominerende bestanddel af kristendommen, er kristne mest tilbøjelige til at komme på kant islams love mod blasfemi og missionsvirksomhed, da selv den blotte pro-kristne snak ikke kan undgå at være en udfordring af islams legitimitet. Fordi de fleste muslimer, der forlader islam, konverterer til kristendommen, er det som kristne, de forfølges; og fordi frimodighed stående over for den visse død - martyriet, at dø for sin tro - er så gammel som kristendommen selv, er kristne særligt tilbøjelige til at trodse islams frihedskrænkende love, enten ved åbent at forkynde kristendommen eller ved at nægte at afsværge den, og således dø for den.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)
Oversættelse: Bombadillo