Hvordan taqiyya ændrer islams regler for krig
Overvindelse af jihad-terrorismen
Af Raymond Ibrahim
Middle East Quarterly
Winter 2010, Volume XVII, Number 1, pp. 3-13

Denne artikel kan ses som en omskrivning og udvidelse af: Islam, krig, og bedrag: En syntese

Oversættelse af: How Taqiyya Alters Islam's Rules of War
Kilde: Middle East Forum
Udgivet på myIslam.dk : 15. september 2012

Islam må for ikke-muslimer virke som en paradoksal religion. På den ene side bliver den hele tiden portrætteret som en fredens religion; på den anden side er dens tilhængere ansvarlige for hovedparten af terrorangrebene rundt om i verden. Apologeter for islam understreger, at den er en tro, bygget på høje etiske standarder; andre lægger vægt på, at den er en lovens religion. Islams dobbelt-forestillinger om sandhed og løgn afslører yderligere dens paradoksale natur: Mens Koranen er imod, at troende bedrager andre troende - for "Gud retleder ikke den, der går for vidt og er løgnagtig" [1] - så har bedrag, rettet mod ikke-muslimer, almindeligt kendt på arabisk som taqiyya, også Koranens støtte og falder inden for den juridiske kategori af ting, der er tilladt for muslimer.

Muslimsk bedrag kan ses som et lidt mindre end ædelt middel til det herlige mål af islamisk overherredømme under sharia, hvilket opfattes som et gode for både muslimer og ikke-muslimer. I denne forstand, er løgn i altruistisk tjeneste tilladt. I et nyligt eksempel fortalte den muslimske gejstlige Mahmoud al-Masri offentligt en historie, hvor en muslim løj og vildledte en jøde til at konvertere til islam, og kaldte det et "smukt trick."

Taqiyya tilbyder to grundlæggende anvendelser. Den bedst kendte drejer sig om forstillelse angående ens religiøse identitet, når man frygter forfølgelse. Dette har været den historiske brug af taqiyya i shiitiske samfund, når og hvor deres sunni-rivaler har været i overtal og dermed truet dem. Omvendt, har sunni-muslimer - langt fra at være udsat for forfølgelse - ført jihad mod vantroens rige når som helst, de var i stand til det; og det er her, de har anvendt taqiyya - ikke som forstillelse, men som aktivt bedrag. Faktisk bliver bedrag, som er dogmatisk funderet i islam, ofte fremstillet som værende ligestillet med - tider overlegen i forhold til - andre universelle militære dyder, som for eksempel mod, udholdenhed eller selvopofrelse.

Men hvis muslimer formanes til at være sanddru, hvordan kan bedrag så, ikke blot være fremherskende, men have guddommelig sanktion? Hvad præcist er taqiyya? Hvordan bliver det retfærdiggjort af de lærde og af dem, der gør brug af det? Hvordan passer det ind i en bredere opfattelse af islamisk moral, især i forhold til ikke-muslimen? Eller mere præcist - hvilke konsekvenser har læren om taqiyya for samkvemmet mellem muslimer og ikke-muslimer?


Læren om taqiyya

Ifølge sharia - det korpus af juridiske afgørelser, der definerer, hvordan en muslim bør opføre sig under alle omstændigheder - er bedrag ikke blot tilladt i visse situationer, men kan anses for obligatorisk i andre. I modsætning til tidlig kristen tradition for eksempel, havde muslimer, der blev tvunget til at vælge mellem at afsværge islam eller blive forfulgt, lov til at lyve og foregive frafald. Andre jurister har dekreteret, at muslimer er forpligtet til at lyve for at bevare sig selv [2] baseret på Koran-vers, der forbyder muslimer at være medvirkende til deres egen død. [3]

Dette er den klassiske definition af læren om taqiyya. Baseret på et arabisk ord, som betyder frygt, er taqiyya længe blevet forstået, især af vestlige akademikere, som noget man kunne ty til i perioder med religiøs forfølgelse, og bliver for det meste anvendt i denne betydning af shiitiske minoritetsgrupper, der lever blandt et flertal af fjendtlige sunnier. [4] Taqiyya tillod shiitterne regelmæssigt at hykle deres religiøse tilhørsforhold over for sunnierne, ikke blot ved at holde deres egen tro hemmelig, men ved aktivt at bede og opføre sig, som om de var sunnier.

Men en af de få bøger, der er viet til dette emne, At-Taqiyya fi'l-Islam (Forstillelse i islam), gør det klart, at taqiyya ikke er begrænset til shiitisk forstillelse i tilfælde af frygt for forfølgelse. Skrevet af Sami Mukaram, tidligere professor i islamstudier ved Det Amerikanske Universitet i Beirut og forfatter til omkring 25 bøger om islam, giver bogen en klar demonstration af allestedsnærværet og den brede anvendelighed af taqiyya:

Taqiyya er af fundamental betydning i islam. Næsten enhver islamisk sekt accepterer det og praktiserer det (...). Vi kan gå så langt som til at sige, at taqiyya-udøvelse er mainstream i islam og at de få sekter, der ikke praktiserer det, afviger fra mainstream (...). Taqiyya er meget udbredt i islamisk politik, især i moderne tid. [5]

Taqiyya er derfor ikke, som det ofte formodes, udelukkende et shiitisk fænomen. Selvfølgelig har shiitter, som en minoritetsgruppe spredt blandt deres sunni-muslimske fjender, historisk haft mere grund til at forstille sig. Omvendt dominerede sunni-islam hurtigt store imperier fra Spanien til Kina. Som et resultat var dens tilhængere ikke afhængige af nogen, havde intet at undskylde for, og havde ingen grund til at skjule noget for de vantro ikke-troende (sjældne undtagelser omfatter Spanien og Portugal under Reconquistaen, hvor sunnierne forstillede sig angående deres religiøse identitet. [6]) Ironisk nok befinder sunnier, der i dag lever i Vesten, sig i samme situation som shiitterne: Nu er de selv mindretallet omgivet af deres traditionelle fjender - de kristne vantro - selv om sidstnævnte, i modsætning til deres forgængere under Reconquistaen, sjældent handler efter, endsige anerkender, dette historiske fjendskab. Kort sagt oplever sunnier i øjeblikket de samme generelle omstændigheder, der gjorde taqiyya til en integreret del af shia-islam, skønt uden den fysiske trussel, som nødvendiggjorde det.


Artikulation af taqiyya

Koranens vers 3:28 ses ofte som det primære vers, hvad angår sanktionering af bedrag over for ikke-muslimer: "De troende [muslimerne] skal ikke tage sig de vantro [ikke-muslimerne] for venner i stedet for de troende; den, der gør dette, hører slet ikke Gud til - medmindre I tager jer meget i agt for dem." [7]

Muhammad ibn Jarir at-Tabari (d. 923), forfatter til en standard og autoritativ Koran-kommentarer, forklarer vers 3:28 som følger:

Hvis I [muslimer] er under deres [de vantros] myndighed og nærer ængstelse for jer selv, så optræd loyalt overfor dem med tungen, mens I indvendigt nærer fjendskab mod dem. ... [vid at] Allah har forbudt troende at være venlige eller stå på fortrolig fod med de vantro i stedet for med troende - undtagen når vantro er over dem [i myndighed]. I en sådan situation, så lad dem handle venligt over for dem. [8]

Ibn Kathir (d. 1373), en anden primær Koran-autoritet, skriver om Koranen 3:28: "Den, der til enhver tid eller på ethvert sted frygter (...) ondskab [fra ikke-muslimer], kan beskytte sig selv gennem ydre stillen til skue." Som bevis for dette, citerer han Muhammeds nære følgesvend, Abu Darda, som sagde: "Lad os smile visse mennesker i ansigtet, mens vores hjerter forbander dem". En anden følgesvend, der blot kendes som al-Hassan, sagde: "At praktisere taqiyya er acceptabelt indtil Dommens Dag [dvs. for bestandig]." [9]

Andre fremtrædende lærde, såsom Abu Abdullah al-Qurtubi (1214-73) og Muhyi 'd-Din ibn al-Arabi (1165-1240), har udvidet taqiyya til også at omfatte gerninger. Med andre ord, muslimer kan opføre sig som vantro - for eksempel ved at bøje sig ned og tilbede afguder og kors, aflægge falsk vidnesbyrd, og tilmed udstille muslimske trosfælles svagheder for den vantro fjende – alt undtagen faktisk at dræbe en muslim: "Taqiyya, selv om det begås uden tvang, fører ikke til en tilstand af vantro - selv om det fører til synd, der fortjener Helvedes ild." [10]


Bedrag under Muhammeds militære bedrifter

Muhammed - hvis eksempel som "det mest perfekte menneske" skal følges i alle detaljer – havde et pragmatisk syn på det at lyve. Det er velkendt, for eksempel, at han tillod løgn i tre situationer: For at forlige to eller flere stridende parter, for at formilde sin kone, og i krig. [11] Ifølge en arabisk juridisk manual, der er helliget jihad som defineret af de fire retsskoler: "Ulema er enige om, at bedrag under krigsførelse er legitimt (...) bedrag er en form for krigskunst." [12] Desuden er dette bedrag, ifølge Mukaram, klassificeret som taqiyya: "Taqiyya for at narre fjenden er tilladt." [13]

Flere ulema mener, at bedrag er en integreret del af krigsførelsen: Ibn al-Arabi erklærer, at "i hadith [udsagn og handlinger af Muhammed] er bedrag i krig veldokumenteret. Faktisk er behovet for dette stærkere fremhævet end behovet for mod." Ibn al-Munir (d. 1333) skriver: "Krig er bedrag. Dvs. at den mest komplette og perfekte krig, en hellig kriger kan føre, er en krig af bedrag, ikke konfrontation, på grund af sidstnævntes iboende fare og det faktum, at man kan opnå sejr gennem forræderi uden skade [for sig selv]. " Og Ibn Hajar (d. 1448) råder muslimer "til at udvise stor forsigtighed i krig, mens de [offentligt] jamrer og sørger for at narre de vantro." [14]

Denne muslimske forestilling om at krig er bedrag, går tilbage til Slaget ved Graven (627), hvor Muhammed og hans tilhængere kæmpede imod flere ikke-muslimske stammer, kendt som Al-Ahzab. En af disse Ahzab, Naim bin Masud, gik over til den muslimske lejr og konverterede til islam. Da Muhammed blev klar over, at Ahzab-lejren var uvidende om deres stammefælles konversion, rådede han Masud til at vende tilbage og prøve at få de hedenske styrker til at opgive belejringen. Det var dengang, Muhammed mindeværdigt erklærede: "For krig er bedrag." Masud vendte tilbage til Ahzab-lejren uden at de vidste, at han havde skiftet side, og begyndte bevidst at give sine slægtninge og tidligere allierede dårlige råd. Han gik meget langt for at anstifte skænderier mellem de forskellige stammer indtil de, fulde af mistillid overfor hinanden, gik i opløsning og ophævede belejringen af muslimerne, og dermed reddede islam i dens tidligste, spirende fase. [15] Senest har 9/11-medskyldige, såsom Khalid Sheikh Muhammad, i deres forsvar begrundet deres konspiratoriske rolle ved at påkalde deres profets påstand om, at "krig er bedrag."

Et mere overbevisende udtryk for legitimiteten af at vildlede vantro er følgende anekdote. En digter, Kab ibn Ashraf, fornærmede Muhammed, hvilket fik sidstnævnte til at udbryde: "Hvem vil dræbe denne mand, der har såret Allah og hans profet?" En ung muslim ved navn Muhammed bin Maslama meldte sig på betingelse af, at han, for at komme tæt nok ind på livet af Kab til at kunne myrde ham, måtte have lov til at lyve over for digteren. Muhammed gav lov. Ibn Maslama tog hen til Kab og begyndte at rakke ned på islam og Muhammed. Han fortsatte på denne måde indtil hans uvilje blev overbevisende nok til, at Kab gav ham sin fortrolighed. Snart derefter dukkede Ibn Maslama op med en anden muslim og, mens Kabs parader var nede, dræbte ham. [16]

Muhammed sagde andre ting, der sætter bedrag i et positivt lys, såsom: "Gud har befalet mig at gå uden om sandheden blandt mennesker, ligesom han har befalet mig at etablere [religiøse] forpligtelser"; og "jeg er blevet sendt med formørkelse"; og "enhver, der lever sit liv i forstillelse, dør som en martyr." [17]

Kort sagt - islams tidligste historiske optegnelser giver klart vidnesbyrd om den udbredte brug af taqiyya som en form for islamisk krigsførelse. Desuden er tidlige muslimer ofte skildret som folk, der lyver deres vej ud af vanskeligheder - som regel ved at fornægte eller fornærme islam eller Muhammed - ofte med sidstnævntes godkendelse, hvor dennes eneste kriterium var, at deres intentioner (niya) skulle være rene. [18] Under krige med kristne, når sidstnævnte var ovenpå, blev udøvelsen af taqiyya endnu mere integreret. Mukaram siger: "Taqiyya blev brugt som et middel til at afværge fare for muslimerne, især i krisetider og når deres grænser var udsat for krige med byzantinerne, og siden hen for angreb [korstog] af frankerne og andre." [19]


Taqiyya i Koranens åbenbaring

Koranen i sig selv er et yderligere vidnesbyrd om taqiyya. Da Gud menes at være den, der åbenbarede disse vers, bliver han som standard set som den ultimative bedrager - hvilket ikke er overraskende, eftersom han i Koranen er beskrevet som den bedste makar, dvs. den bedste til at lægge listige planer eller den bedste bedrager (f.eks. 3:54, 8:30, 10:21).

Mens andre skrifter indeholder modsigelser, er Koranen den eneste hellige bog, hvis kommentatorer har udviklet en doktrin til at tage højde for de meget synlige forandringer, der optræder fra det ene påbud til det andet. Ingen omhyggelig læser kan forblive uvidende om de mange gensidigt modsigende vers i Koranen, helt specielt den måde, hvorpå fredelige og tolerante vers nærmest ligger side om side med voldelige og intolerante vers. Ulema var i begyndelsen usikker på hvilke vers, der skulle kodificeres ind i sharialovens verdenssyn - det vers, der siger: ”der er ingen tvang i religionen” (2:256), eller dem, der befaler troende at bekæmpe alle ikke-muslimer indtil de enten konverterer til, eller i det mindste underkaster sig, islam (8:39, 9:5, 9:29). For at komme ud af dette dilemma, udviklede kommentatorerne doktrinen om ophævelse, som i det væsentlige hævder, at når vers modsiger hinanden, vil vers, der er åbenbaret senere i Muhammeds karriere, have forrang frem for de tidligere. For at dokumentere hvilke vers, der ophævede hvilke, udvikledes en religiøs videnskab, helliget kronologien af Koranens vers (kendt som an-Nasikh wa'l Mansukh, det ophævende og det ophævede).

Men hvorfor modsigelsen i første omgang? Standardopfattelsen er, at eftersom Muhammed og hans samfund, i islams tidlige år, var talmæssigt langt underlegne i forhold til deres vantro konkurrenter, mens de levede side om side med dem i Mekka, så var et budskab om fred og sameksistens i orden. Men efter at muslimerne udvandrede til Medina i 622 og voksede i militær styrke, blev vers, der tilskyndede dem til at gå i offensiven, langsomt "åbenbaret" - i princippet sendt ned fra Gud - altid svarende til islams voksende duelighed. I juridiske tekster er disse kategoriseret i stadier: Passivitet stående over for aggression; tilladelse til at slå igen mod aggressorer; befalinger om at bekæmpe aggressorerne; befalinger om at bekæmpe alle ikke-muslimer, uanset om disse starter aggressioner eller ikke. [20] Voksende muslimsk magt er den eneste variabel, der kan forklare denne gradvise ændring af politikken.

Andre lærde lægger et glansfuldt skær over dette ved at hævde, at Koranen blev åbenbaret stykkevist over en 22-årig periode, fra passive og åndelige vers til juridiske forskrifter og påbud om at sprede troen gennem jihad og erobring, simpelthen for at akklimatisere de tidlige muslimske konvertitter til islams pligter, så de ikke fra starten ville blive afskrækket af de dramatiske forpligtelser, der ville komme i de senere vers. [21] Vers, åbenbaret henimod slutningen af Muhammeds karriere - som f.eks.: "Jeres forskrift er at kæmpe, selvom det er jer imod" (Koranen 2:216) [22] - ville have været malplacerede, når krigsførelse reelt var udelukket.

Men hvordan man end fortolker det, så er standardopfattelsen af den koranske ophævelse angående versene om krig og fred, at når muslimer er svage og i en mindretalsposition, skal de prædike og opføre sig i overensstemmelse med de mekkanske vers' etos (fred og tolerance); men når de er stærke, skal de gå i offensiven på basis af, hvad der er befalet i de medinensiske vers (krig og erobring). Omskiftelserne i islamisk historie er et vidnesbyrd om denne dobbelthed, og er bedst indfanget af den populære muslimske opfattelse, baseret på en hadith, at hvis det er muligt, skal jihad udføres med hånden (magt), hvis ikke, så med tungen (gennem forkyndelse), og hvis dette heller ikke er muligt, så med hjertet eller ens intentioner. [23]


Krig er evig

At islam legitimerer bedrag under krig er, naturligvis, ikke alt for overraskende; når det kommer til stykket, som den elizabethanske forfatter John Lyly udtrykte det: "I kærlighed og krig gælder alle kneb." [24] Andre ikke-muslimske filosoffer og strateger - som Sun Tzu, Machiavelli og Thomas Hobbes - retfærdiggjorde bedrag i krig. Vildledning af fjenden under krig er kun sund fornuft. Den afgørende forskel i tilfældet islam er imidlertid, at krigen mod de vantro er en evig affære - indtil, med Koranens ord, "der ikke længere er nogen fristelse til frafald, og indtil al religion tilhører Gud [Allah]." (Koranen 8:39) [25] I sin artikel om jihad i Encyclopaedia of Islam, skriver Emile Tyan: “Pligten til jihad eksisterer, så længe islams universelle herredømme ikke er nået. Fred med ikke-muslimske lande, er derfor kun en foreløbig tingenes tilstand; kun tilfældige omstændigheder kan begrunde den midlertidigt." [26]

Desuden, hvis vi går tilbage til doktrinen om ophævelse, er muslimske lærde som Ibn Salama (d. 1020) enige om, at Koranen 9:5, kendt som ayat as-sayf eller sværdets vers, har ophævet omkring 124 af de mere fredelige mekkanske vers, herunder "ethvert andet vers i Koranen, der beordrer eller indebærer noget mindre end en total offensiv mod de ikke-troende." [27] Faktisk er alle fire sunni-muslimske retsskoler enige om, at "jihad er, når muslimer fører krig mod vantro, efter at have kaldet dem til at antage islam eller i det mindste at betale skat [jizya] og leve i underkastelse, og de vantro har nægtet." [28]

Obligatorisk jihad kan bedst udtrykkes ved islams tvedelte verdenssyn, der sætter islams område op imod krigens område. Det første, dar al-islam, er "underkastelsens område", den verden, hvor sharia styrer; det andet, dar al-harb (krigens område), er den ikke-islamiske verden. En kamp fortsætter, indtil islams område opsluger den ikke-islamiske verden - en evig affære, der fortsætter til den dag i dag. Den berømte muslimske historiker og filosof Ibn Khaldun (d. 1406) formulerer denne opdeling klart:

I det muslimske samfund er hellig krig [jihad] en religiøs pligt, på grund af den muslimske missions universelle karakter samt forpligtelsen til at konvertere alle til islam enten af overbevisning eller ved tvang. De andre religiøse grupper havde ikke en universel mission, og jihad var ikke en religiøs pligt for dem, undtagen med henblik på forsvar. Men islam er forpligtet til at vinde magt over andre nationer. [29]

Endelig og bortset fra alt bevismateriale - i tilfælde af, at det stadig virker urimeligt, at en tro med over en milliard tilhængere skulle forpligte til uprovokeret krig i sit navn - er det værd at bemærke, at den ekspansionistiske jihad ses som en altruistisk bestræbelse, ikke ulig det nittende århundredes ideologi om "den hvide mands byrde." Logikken er, at verden, hvad enten det er under demokrati, socialisme, kommunisme eller nogen anden styreform, uundgåeligt lever i trældom - en stor synd, da det bedste for hele menneskeheden findes i at leve i overensstemmelse med Guds lov. I denne sammenhæng kan muslimsk bedrag ses som et lidt mindre end ædelt middel til et herligt mål - islamisk overherredømme under sharia-styre, hvilket ses som et gode for både muslimer og ikke-muslimer.

Dette synspunkt har gammel herkomst: Kort efter Muhammeds død (634), da jihad-krigere væltede ud fra den arabiske halvø, spurgte en snart overvundet persisk kommandant de invaderende muslimer, hvad de ønskede. De svarede mindeværdigt som følger:

Gud har sendt os og bragt os her, så vi kan befri dem, der ønsker det, fra slaveri under jordiske herskere og gøre dem til Guds tjenere; så vi kan ændre deres fattigdom til velstand og befri dem fra [falske] religioners tyranni og kaos og føre dem til islams retfærdighed. Han har sendt os for at bringe sin religion til alle sine skabninger og kalde dem til islam. Enhver, der accepterer det fra os, vil være sikker, og vi vil lade ham være i fred. Men enhver, der nægter, vil vi bekæmpe, indtil vi har opfyldt Guds løfte. [30]

Fjorten hundrede år senere - i marts 2009 - gentog den saudiske juridiske ekspert Basem Alem offentligt dette synspunkt:

Som medlem af den sande religion, har jeg en højere ret til at invadere [andre] for at påtvinge en bestemt livsform [i overensstemmelse med sharia], hvilken historien har bevist som den bedste og mest retfærdige af alle civilisationer. Dette er den sande betydning af offensiv jihad. Når vi fører jihad, er det ikke for at omvende folk til islam, men for at befri dem fra det mørke slaveri, i hvilket de lever. [31]

Og det burde sige sig selv, at taqiyya i altruistisk tjeneste er tilladt. For eksempel har den muslimske gejstlige Mahmoud al-Masri for helt nylig offentligt fortalt en historie, hvori en muslim narrede en jøde til at konvertere til islam og advarede ham om, at hvis han forsøgte at forlade islam, ville muslimerne dræbe ham som en frafalden. Al-Masri kaldte dette et "smukt trick". [32] Når det kommer til stykket, var det jøden, der, set fra et islamisk synspunkt, i sidste ende nød godt af bedraget, som bragte ham til islam.


Traktater og våbenhviler

Den evige natur af jihad understreges af det faktum, at ti år er den maksimale periode, muslimer kan holde fred med vantro. Dette er de fleste jurister enige om, baseret på den 10-årige Hudaybiya-traktat (628), indgået mellem Muhammed og hans Quraysh-modstandere i Mekka. Når traktaten er udløbet, skal situationen op til fornyet overvejelse. På grundlag af Muhammeds eksempel, hvor han brød traktaten efter to år (ved at påstå en Quraysh-overtrædelse), er våbenhvilens eneste funktion at købe svækkede muslimer tid til at omgruppere sig, før de fornyer offensiven: [33] "Af selve deres natur, skal traktater være af midlertidig varighed, for i muslimsk juridisk teori, er de normale relationer mellem muslimske og ikke-muslimske områder ikke fredelige, men krigeriske." [34] Derfor er "fuqaha [juristerne] enige om, at ubegrænsede våbenhviler er illegitime, hvis muslimerne har styrken til at genoptage krigen mod dem [ikke-muslimerne]." [35]

Selv om sharia befaler muslimer at overholde traktater, har de en vej ud, én, der er åben for misbrug: Hvis muslimer tror - selv uden at have solide beviser - at deres modstandere er ved at bryde traktaten, kan de komme dem i forkøbet ved at bryde den først. Desuden hævder nogle islamiske retsskoler, såsom Hanafi, at muslimske ledere kan ophæve traktater, alene hvis det virker fordelagtigt for islam [36] Dette minder om følgende kanoniske hadith: "Hvis du nogensinde aflægger en ed om at gøre noget og senere kan se, at noget andet er bedre, så skal du udsone din ed og gøre det bedre." [37] Og hvad er bedre, hvad er mere altruistisk, end at ophøje Guds ord ved at starte jihad igen, når det er muligt? Traditionelt har muslimske herskere forpligtet sig til at starte en jihad mindst én gang om året. Dette ritual er mest kendt i forbindelse med de osmanniske sultaner, som tilbragte halvdelen af deres liv i felten. [38] Så vigtig var pligten til jihad, at sultanerne ikke havde lov til at udføre pilgrimsfærden til Mekka, en individuel pligt for enhver muslim. Deres ledelse af jihad-kampagnerne gjorde det muligt for denne fælles pligt at fortsætte; uden dem, ville den være gået af brug. [39]

Kort sagt - forudsætningen for fred og forsoning er muslimsk fordel. Dette er gjort klart i en autoritativ sunni-muslimsk juridisk tekst, Umdat al-Salik, der er skrevet af en egyptisk lærd fra det 14. århundrede, Ahmad Ibn Naqib al-Misri: "Det skal tjene en fordel [maslaha] at indgå en våbenhvile andet end status quo. Allah, den Højeste siger: 'Tab ikke modet, og bed ikke om fred, når I har overtaget' (Koranen 47:35)." [40]

For nylig - og dette er af stor betydning for vestlige ledere, der går ind for samarbejde med islamisterne - talte Yassir Arafat til en forsamling af muslimer i en moské i Johannesburg kort efter at have forhandlet sig frem til en fredsaftale, der blev kritiseret for at give for store indrømmelser til Israel. I talen retfærdiggjorde han sine handlinger som følger: "I denne aftale ser jeg ikke mere, end der var i den aftale, der blev indgået mellem vores profet Muhammed og Quraysh i Mekka." Med andre ord - ligesom Muhammed, gav også Arafat sit ord, kun for at annullere det i det øjeblik "noget bedre" dukkede op, det vil sige, i det øjeblik palæstinenserne blev stærke nok til at genoptage offensiven og fortsætte på vejen mod Jerusalem. Andre steder er Hudaybiya dukket op som et nøgleord for radikale islamister. Moros Islamiske Befrielsesfront havde tre træningslejre i Camp Abu Bakar-komplekset i Filippinerne, hvoraf den ene hed Camp Hudaybiya. [42]


Fjendtlighed forklædt som klage

I deres udtalelser, henvendt til det europæiske eller amerikanske publikum, hævder islamisterne, at den terror, de retter mod Vesten, blot er gengæld for årtiers vestlig og israelsk undertrykkelse. Men i skrifter, henvendt til deres muslimske trosfæller, præsenteres denne fjendtlighed, ikke som en reaktion på militær eller politisk provokation, men som et produkt af religiøs pligt.

For eksempel - når han henvender sig til det vestlige publikum, opregner Osama bin Laden rækker af "klagepunkter" som grund til hans krig mod Vesten - fra undertrykkelsen af palæstinenserne, til den vestlige udnyttelse af kvinder og selv den amerikanske afvisning af Kyoto-protokollen - alt sammen forståeligt fra et vestligt perspektiv. Men aldrig en eneste gang begrunder han al-Qaedas angreb på vestlige mål med, at de ikke-muslimske lande ganske enkelt er vantro enheder, der skal undertvinges. Faktisk indleder han ofte sine henvendelser til Vesten med at sige: "Gengældelse er en del af retfærdigheden" eller "Fred til alle, der følger vejledning" [43] - selv om han mener noget helt andet, end hvad hans vestlige tilhørere forstår ved ord som "fred", "retfærdighed" eller "vejledning".

Det er, når bin Laden taler til andre muslimer, at sandheden kommer frem. Da en gruppe fremtrædende muslimer, kort efter 9/11-angrebene, skrev et åbent brev til det amerikanske folk, hvori de sagde, at islam søger fredelig sameksistens, [44] skrev bin Laden for at revse dem:

Hvad angår forholdet mellem muslimer og vantro, så er det sammenfattet ved Den Højestes ord: ”’Vi [muslimer] vil ikke kendes ved jer [ikke-muslimer]. Mellem os og jer er fjendskabet og hadet blevet åbenlyst, for altid, med mindre I vil tro på Gud alene.’” [Koranen 60:4] Der er altså et fjendskab, bevist ved heftig aggressivitet fra hjertet. Og denne heftige aggressivitet – dvs. kamp – ophører kun, hvis den vantro underkaster sig islams autoritet, eller det forbydes at udgyde hans blod [dvs. hvis den vantro får status som en dhimmi eller beskyttet minoritet], eller hvis muslimerne på dette tidspunkt er svage og mangler evne. Men hvis hadet på noget tidspunkt slukkes i hjertet, så er det et stort frafald! (…) Sådan er basis og grundlaget for forholdet mellem den vantro og muslimen. Kamp, fjendskab og had – rettet fra muslimen mod den vantro - er grundlaget for vores religion. Og vi opfatter dette som en retfærdighed og venlighed imod dem.” [45]

Mainstream islams fire retsskoler giver deres støtte til denne fjendtlige verdensanskuelse ved at omtale de vantro i lignende vendinger. Bin Ladens henvendelser til Vesten, med hans snak om retfærdighed og fred, er klare eksempler på taqiyya. Han fører ikke blot en fysisk jihad, men en propagandakrig, dvs. en krig af bedrag. Hvis han kan overbevise Vesten om, at den aktuelle konflikt helt er dens skyld, så samler han større sympati for sin sag. Samtidig ved han, at hvis amerikanerne skulle komme til at indse, at intet mindre end deres underkastelse nogensinde kan bringe fred, så ville hans propagandakampagne hurtigt blive kompromitteret. Derfor det konstante behov for at forstille sig og opremse klager, for, som bin Ladens profet hævdede: "Krig er bedrag".


Konsekvenser

Taqiyya præsenterer en række moralske dilemmaer. Enhver, der virkelig tror, at Gud retfærdiggør og, ved sin profets eksempel, tilmed opfordrer til bedrag, vil ikke få moralske skrupler over at lyve. Overvej tilfældet Ali Mohammad, bin Ladens første "træner" og langtids al-Qaeda-agent. Som egypter, var han oprindeligt medlem af Islamisk Jihad og havde tjent i den egyptiske hærs militære efterretningsenhed. Efter 1984 arbejdede han for en tid med CIA i Tyskland. Selvom han betragtedes som utroværdig, lykkedes det ham at komme til Californien, hvor han blev indrulleret i den amerikanske hær. Det virker sandsynligt, at han fortsatte med at arbejde i en eller anden egenskab for CIA. Senere trænede han jihadister i USA og Afghanistan og stod bag flere terrorangreb i Afrika. Folk, der kendte ham, så på ham med "frygt og respekt for hans utrolige selvtillid, hans manglende evne til at blive skræmt, hans absolut skånselsløse vilje til at ødelægge islams fjender og hans nidkære tro på den militante islamiske fundamentalismes principper." [46] Ja, denne sætning sammenfatter det hele: For en nidkær tro på islams principper, der legitimerer bedrag for at gøre Guds ord enerådende, vil bestemt gå meget langt i skabelsen af en "utrolig selvtillid", når der lyves. [47]

Alligevel fortsætter de fleste vesterlændinge med at tro, at muslimske skikke, love og etiske begrænsninger er næsten identiske med dem i den jødisk-kristne tradition. Naivt eller arrogant overfører nutidens multikulturelle ledere deres eget verdenssyn på islamisterne og tror, at et håndtryk og et smil over en kop kaffe, samt talrige indrømmelser, er nok til at afmontere kraften af Guds ord og århundreders uforanderlige tradition. Men faktum er: Rigtigt og forkert i islam har meget lidt at gøre med universelle standarder, men kun med, hvad islam selv lærer - hvoraf meget er i modstrid med vestlige normer.

Det må derfor accepteres, at læren om taqiyya, i modsætning til mangeårige akademiske antagelser, rækker langt ud over muslimers brug af religiøs forstillelse til egen overlevelse, og omfatter vildledning af den vantro fjende i almindelighed. Dette fænomen bør være grundlaget for forståelsen af det shiitiske Irans nidkære stræben efter at få atomkraft, mens landet samtidig insisterer på, at dets motiver er helt fredelige - for særligt i shia-islam er taqiyya blevet en anden natur.

Ej heller er taqiyya begrænset til udenlandske affærer. Walid Phares fra National Defense University har klaget over, at hjemmedyrkede islamister opererer uhæmmet på amerikansk jord, på grund af deres brug af taqiyya: "Er vores regering klar over, hvad denne doktrin handler om, og endnu vigtigere, uddanner myndighederne vores forsvarsapparat til at tage hånd om denne snigende trussel, der lurer iblandt os?" [48] Efter Fort Hood-massakren, hvor Nidal Malik Hasan - en amerikansk muslim, der udviste en lang række islamistiske tegn, der blev ignoreret - dræbte tretten mandlige og kvindelige medsoldater, tvinges man til at svare nej.

Dette er så dilemmaet: Islamisk lov deler utvetydigt verden op i to evigt krigsførende dele - den islamiske verden overfor den ikke-islamiske - og holder det for Guds vilje, at førstnævnte opsluger sidstnævnte. Men hvis krig mod de vantro er en evig affære, hvis krig er bedrag og hvis handlinger retfærdiggøres af deres intentioner - så vil mange muslimer naturligvis konkludere, at de har en guddommeligt sanktioneret ret til at bedrage, så længe de tror, at deres bedrag tjener til støtte for islam, indtil "der ikke længere er nogen fristelse til frafald, og indtil al religion tilhører Gud". [49] Et sådant bedrag vil yderligere blive set som et middel til et altruistisk mål. Muslimske tilnærmelser til fred, dialog, eller endda midlertidige våbenhviler skal ses i dette lys, hvilket vækker mindet om filosoffen James Lorimers praktiske bemærkninger, udtalt for over et århundrede siden: "Så længe islam eksisterer, vil forsoningen af dens tilhængere med jøder og kristne, og endnu mere med resten af menneskeheden, fortsætte med at være et uløseligt problem." [50]

Til slut - mens det i en vestlig sammenhæng kan være mest hensigtsmæssigt at tale om "krig og fred" som naturligt sammenhængende logiske begreber, så vil det i islams tilfælde være mere præcist at tale om "krig og bedrag." For, set fra et islamisk synspunkt, er tider med fred - det vil sige, når islam er betydeligt svagere end sine vantro rivaler - tider med hyklet fred og forstillelse, eller med et enkelt ord, taqiyya.

Raymond Ibrahim er assisterende direktør for Middle East Forum


Noter

[1] Koranen 40:28.
[2] Fakhr ad-Din ar-Razi, At-Tafsir al-Kabir (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiya, 2000), vol. 10, p. 98.
[3] Koranen 2:195, 4:29.
[4] Paul E. Walker, The Oxford Encyclopedia of Islam in the Modern World, John Esposito, red. (New York: Oxford University Press, 2001), vol. 4, s.v. "Taqiyah," pp. 186-7; Ibn Babuyah, A Shi'ite Creed, A. A. A. Fyzee, trans. (London: n.p., 1942), pp. 110-2; Etan Kohlberg, "Some Imami-Shi'i Views on Taqiyya," Journal of the American Oriental Society, 95 (1975): 395-402.
[5] Sami Mukaram, At-Taqiyya fi 'l-Islam (London: Mu'assisat at-Turath ad-Druzi, 2004), p. 7, forfatterens oversættelse.
[6] Devin Stewart, "Islam in Spain after the Reconquista," Emory University, p. 2, besøgt 27. nov. 2009.
[7] Se også Koranen 2:173, 2:185, 4:29, 16:106, 22:78, 40:28, vers, der er citeret af muslimske jurister som legitimering af taqiyya.
[8] Abu Ja'far Muhammad at-Tabari, Jami' al-Bayan 'an ta'wil ayi'l-Qur'an al-Ma'ruf: Tafsir at-Tabari (Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, 2001), vol. 3, p. 267, forfatterens oversættelse.
[9] 'Imad ad-Din Isma'il Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Karim (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiya, 2001), vol. 1, p. 350, forfatterens oversættelse.
[10] Mukaram, At-Taqiyya fi 'l-Islam, pp. 30-7.
[11] Imam Muslim, "Kitab al-Birr wa's-Salat, Bab Tahrim al-Kidhb wa Bayan al-Mubih Minhu," Sahih Muslim, rev. udg., Abdul Hamid Siddiqi, overs. (New Delhi: Kitab Bhavan, 2000).
[12] Ahmad Mahmud Karima, Al-Jihad fi'l Islam: Dirasa Fiqhiya Muqarina (Cairo: Al-Azhar, 2003), p. 304, forfatterens oversættelse.
[13] Mukaram, At-Taqiyya fi 'l-Islam, p. 32.
[14] Raymond Ibrahim, The Al Qaeda Reader (New York: Doubleday, 2007), pp. 142-3.
[15] Mukaram, At-Taqiyya fi 'l-Islam, pp. 32-3.
[16] Ibn Ishaq, The Life of Muhammad (Karachi: Oxford University Press, 1997), pp. 367-8.
[17] Shihab ad-Din Muhammad al-Alusi al-Baghdadi, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa'l-Saba' al-Mithani (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiya, 2001), vol. 2, p. 118, forfatterens oversættelse.
[18] Mukaram, At-Taqiyya fi'l-Islam, pp. 11-2.
[19] Ibid., pp. 41-2.
[20] Ibn Qayyim, Tafsir, i Abd al-'Aziz bin Nasir al-Jalil, At-Tarbiya al-Jihadiya fi Daw' al-Kitab wa 's-Sunna (Riyahd: n.p., 2003), pp. 36-43.
[21] Mukaram, At-Taqiyya fi 'l-Islam, p. 20.
[22] Koranen 2:216.
[23] Yahya bin Sharaf ad-Din an-Nawawi, An-Nawawi's Forty Hadiths, p. 16, besøgt den 1. aug. 2009.
[24] John Lyly, Euphues: The Anatomy of Wit (London, 1578), p. 236.
[25] Koranen 8:39.
[26] Emile Tyan, The Encyclopedia of Islam (Leiden: Brill, 1960), vol. 2, s.v. "Djihad," pp. 538-40.
[27] David Bukay, "Peace or Jihad? Abrogation in Islam," Middle East Quarterly, Fall 2007, pp. 3-11, f.n. 58; David S. Powers, "The Exegetical Genre nasikh al-Qur'an wa-mansukhuhu," i Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an, Andrew Rippin, ed. (Oxford: Clarendon Press, 1988), pp. 130-1.
[28] Jalil, At-Tarbiya al-Jihadiya fi Daw' al-Kitab wa's-Sunna, p. 7.
[29] Ibn Khaldun, The Muqadimmah. An Introduction to History, Franz Rosenthal, overs. (New York: Pantheon, 1958), vol. 1, p. 473.
[30] Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests (Philadelphia: Da Capo, 2007), p. 112.
[31] "Saudi Legal Expert Basem Alem: We Have the Right to Wage Offensive Jihad to Impose Our Way of Life," TV Monitor, clip 2108, Middle East Media Research Institute, trans., Mar. 26, 2009.
[32] "Egyptian Cleric Mahmoud Al-Masri Recommends Tricking Jews into Becoming Muslims," TV Monitor, clip 2268, Middle East Media Research Institute, overs., Aug. 10, 2009.
[33] Denis MacEoin, "Tactical Hudna and Islamist Intolerance," Middle East Quarterly, Summer 2008, pp. 39-48.
[34] Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1955), p. 220.
[35] Ahmad Mahmud Karima, Al-Jihad fi'l Islam: Dirasa Fiqhiya Muqarina, p. 461, forfatterens oversættelse.
[36] Ibid., p. 469.
[37] Muhammad al-Bukhari, "Judgements (Ahkaam)," Sahih al-Bukhari, bog 89, M. Muhsin Khan, overs.
[38] Michael Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice (Princeton: Woodstock Publishers, 2006), p. 148.
[39] Ahmed Akgündüz, "Why Did the Ottoman Sultans Not Make Hajj (Pilgrimage)?" besøgt den 9. nov. 2009.
[40] Ahmad Ibn Naqib al-Misri, Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law (Beltsville: Amana Publications, 1994), p. 605.
[41] Daniel Pipes, "Lessons from the Prophet Muhammad's Diplomacy," Middle East Quarterly, Sept. 1999, pp. 65-72.
[42] Arabinda Acharya, "Training in Terror," IDSS Commentaries, Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University, Singapore, May 2, 2003.
[43] "Does hypocrite have a past tense?" for klip om Osama bin Laden, besøgt den 1. aug. 2009.
[44] Ibrahim b. Muhammad al-Shahwan, et al, "Correspondence with Saudis: How We Can Coexist," AmericanValues.org, accessed July 28, 2009. Dansk oversættelse: Hvordan vi kan leve sammen.
[45] Ibrahim, The Al Qaeda Reader, p. 43.
[46] Steven Emerson, "Osama bin Laden's Special Operations Man," Journal of Counterterrorism and Security International, Sept. 1, 1998.
[47] For lister over andre infiltratorer af amerikanske organisationer, se Daniel Pipes, "Islamists Penetrate Western Security," Mar. 9, 2008.
[48] Walid Phares, "North Carolina: Meet Taqiyya Jihad," FamilySecurityMatters.org.
[49] Koranen 8:39.
[50] James Lorimer, The Institutes of the Law of Nations: A Treatise of the Jural Relations of Separate Political Communities (Clark, N.J.: The Lawbook Exchange, Ltd., 2005), p. 124.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)
Oversættelse: Bombadillo