Halshugning af vantro
Sådan vil Allah 'læge hjertet på et troende folk'
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: Beheading Infidels
Kilde: FrontPageMag.com, 12. september 2014
Udgivet på myIslam.dk: 22. september 2014

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

For at forstå hvorfor Islamisk Stat ikke blot hugger hovedet sine "vantro" fanger, men også lemlæster og spotter deres lig - og alt sammen til sadistisk latter - behøver man blot vende sig til Koranen og den islamiske profet Muhammeds gerninger.

Koranen formaner de troende: "Kæmp mod dem [der modsætter sig islam]! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem, læge hjertet på et troende folk og bringe vreden i deres hjerte til ophør ..." (Koranen 9:14-15)

Som sædvanlig, for at forstå meningen med ethvert af Koranens vers, må man vende sig til sira og hadith - henholdsvis Muhammeds biografi og anekdoter om ham - for at få konteksten.

På den måde kommer vi til følgende beretning om drabet på Amr bin Hisham, en hedensk arabisk høvding, der oprindeligt var kendt som "Abu Hakim" (Visdommens Fader), indtil Muhammed gav ham navnet "Abu Jahl" (Dumhedens Fader), pga. af hans stålsatte modstand mod islam.

Amr var blevet dødeligt såret af en ny konvertit til islam i Slaget ved Badr, og da Abdullah ibn Masud, en tæt følgesvend af Muhammed, så, at den "vantro" høvding faldt sammen på jorden, gik han hen til ham og begyndte at mishandle ham. Blandt andet greb og trak Abdullah i Amrs skæg og stillede sig i triumf på den døende mands bryst.

Ifølge Al-Bidaya wa Al-Nihaya ("Begyndelsen og Enden"), Ibn Kathirs autoritative historie om islam: "Derefter skar han [Abdullah] hans [Amrs] hoved af og bar det, indtil han placerede det mellem hænderne på Profeten. Således lægede Allah de troendes hjerter med det."

Dette er da den sande betydning af Koranen 9:14-15: "Kæmp mod dem! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd [dødeligt såre og til sidst skære hovedet af Amr] og gøre dem til skamme [trække ham i skægget], hjælpe [empower, o.a.] jer mod dem [stille sig oven på ham], læge hjertet på et troende folk og bringe vreden i deres hjerte til ophør [ved synet af hans afhuggede hoved] ..."

Logikken her er den, at fromme muslimer er så fulde af nidkærhed for Allahs sag, at den eneste måde, hvorpå deres opflammede hjerter kan falde til ro, er ved at se dem, der modsætter sig Allah og hans profet, blive fuldstændig knust - ydmyget, lemlæstet, halshugget. Så kan de troendes hjerter være rolige og "lægede".

Dette er afgjort et af motiverne bag Islamisk Stats udbredelse af bloddryppende videoer og billeder af dens ofre: Det nye "kalifat" forsøger at læge hjerterne af alle de troende, der brænder for Allahs sag.

Hvis dette lyder som for langt ude, så betragt følgende billede af en halshugget "vantro", taget fra Islamisk Stats hjemmeside. Den arabiske billedtekst til venstre Lyder: "Lægedom for hjerter" - en klar henvisning til det førnævnte Koran-vers:

Koranen 96:15-16 hentyder også til Amrs skæbne og tilbyder mere anvendelig kontekst for Islamisk Stat: "Nej! Hvis han ikke holder op, så griber Vi ham i pandelokken, en løgnagtig og syndig pandelok."

Ifølge al-Alusis tafsir eller Koran-fortolkning, åbnede Amr øjnene og genkendte Abdullah, efter at denne havde sat sin fod på den døende fjende af islam. Den engang stolte høvding beklagede, at han blev dræbt af en almindelig "gedehyrde," hvortil Abdullah svarede: "Islam ophøjer og intet er hævet over den." Så kappede han hovedet af ham. "Men han kunne ikke bære det, så han lavede huller i ørerne og førte en snor gennem dem og trak hovedet til profeten. Så kom Gabriel, fred være med ham, grinende og sagde: 'O Profet, du fik et øre og et øre - og hovedet imellem som bonus!'"

Baseret på behandlingen af Amr bin Hisham (dvs. "Abu Jahl") - som nedfældet i islams centrale tekster: Koranen, hadith, sira og tafsir - blev alle de sadistiske handlinger, der udføres af Islamisk Stat, faktisk begået af de tidligste muslimer, og alle med Muhammeds fuldstændige godkendelse (og tilsyneladende også "englen" Gabriels). De omfatter:

  • Halshugninger og lemlæstelser (f.eks. huller i Amrs ører)
  • Ydmygelser og triumferende gestikulationer (fødderne på brystet af det faldne offer, offerets krop eller hoved trukket hen ad jorden)
  • Latter, hån og fejring (for de troendes hjerte er nu "læget")

Ja, tag billedet "Lægedom for hjerter" ovenfor sammen med nogle andre billeder fra Islamisk Stats hjemmesider i det følgende, og se, hvor godt de stemmer overens med beretningen om drabet på Amr:

Bemærk i de følgende fire billeder, hvordan medlemmer af Islamisk Stat - for at vise, at islams fjender er blevet gjort til skamme, som Koranen 9:14-15 lovede - gør et stort nummer ud af at placere deres fødder ovenpå de faldnes lig, hvoraf de fleste først var halshugget. Bemærk også, hvordan islams allestedsnærværende sorte flag altid er hævet over de faldne "vantro" - en påmindelse om, at "Islam ophøjer og intet er hævet over den", som Abdullah sagde til Amr med sin fod på hans bryst, før han halshuggede ham.

Bemærk munterheden på det følgende billede - en påmindelse om "englen" Gabriels latter og spøgen med Amrs lemlæstede hoved. (Hvis Allahs engel finder et sådant menneskeligt blodbad morsomt, bør Allahs jihad-tjenere så ikke gøre det samme?)

Det følgende billede minder om, hvordan Amrs hoved blev behandlet: Lemlæstet og slæbt hen ad jorden. I dette tilfælde er det en halshugget krop, der bliver nedværdiget:

De næste to billeder er af særlig interesse, fordi de bruger det ret mystiske arabiske ord haz (nederste til venstre), hvilket bogstaveligt betyder "at gøre et snit", til at beskrive halshugningen af islams fjender. Det arabiske standard-ord for "snit", som normalt bruges til at beskrive en halshugning, er qata. At det brugte ord (haz) er det samme, som findes i den tidlige jihad-litteratur, er ikke tilfældigt og viser hen til inspirationskilden: Islams skrifter.

Kort sagt, ikke alene former medlemmer af Islamisk Stat sig nøje efter Muhammed - hvem de troende i Koranen 33:21 formanes til at efterligne på alle måder - men de finder, selv i de mest sadistiske detaljer, støtte i deres profet.

Det bør heller ikke komme som nogen overraskelse, at muslimer er opmærksomme på disse beretninger fra tidlig islamisk historie. Når det kommer til stykket, bliver det næsten hellige slag ved Badr, herunder historien om drabet på Amr, rutinemæssigt forherliget verden over i moské-prædikener, på islamiske satellit-stationer og i islamiske tekster. Det er en kilde til stor stolthed.

Så når unge muslimer udtrykker deres vrede og frustration over tingenes tilstand i den islamiske verden, så råder deres gejstlige dem til at tage til jihad-kampen i Irak og Syrien og halshugge sig en vantro - hvilket, ifølge Koranen, skulle "læge" deres hjerter.

(Måske er det derfor, en tidligere britisk rockstjerne og konvertit til islam er så ivrig efter at halshugge kristne? Måske er det derfor, en jihadist brutalt skar hjertet ud af en falden syrisk soldat og bed i det - for at læge sit eget hjerte ved at mætte sit raseri imod Allahs "fjender"?)

Sådanne muslimer deltager i jihad, og de ikke alene halshugger, men også lemlæster, ydmyger og griner ad de vanærede fjender af Allah - i perfekt efterligning af de stolte og bloddryppende islamiske historier, de voksede op med.

Dette er den sande jihad-kult, som kun få ikke-muslimer er begyndt at forstå - og ikke underligt i betragtning af, at deres politiske ledere, professorer og medier fortsætter med at pludre i al tåbelighed om, at islam er "fredens religion".
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)
Oversættelse: Bombadillo