Egypten 2012: Året i fatwaer
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: Egypt, 2012: The Year In Fatwas
Kilde: frontpagemag.com, 31. januar 2013
Udgivet myIslam.dk : 13. marts 2013

I de foregående årtier i Egypten, har fatwaer, eller juridiske dekreter udstedt af lærde muslimer og baseret på sharia-lov, drejet sig om spørgsmål som den rette bøn, hvornår og hvor kvinder skulle bære hijab og om rygning var forbudt eller tilladt.

Det var dengang.

Fatwaerne udstedt i år 2012 - året hvor islamister med Det Muslimske Broderskab i spidsen fik formel magt - er, som man kunne forvente, markant anderledes, det vil sige, langt mindre beherskede. Den populære egyptiske arabiske hjemmeside El-Watan News udarbejdede for nylig en liste over de mest "bemærkelsesværdige" (en forskønnelse) fatwaer i 2012. Jeg har oversat et sammendrag af resultaterne nedenfor, udvidet med yderligere bemærkninger:


Ødelæggelse af pyramiderne og Sphinxen

I november opfordrede sheik Murjan Salem al-Jawhari, en salafi-leder, til destruktion af alle afgudsbilleder, mindesmærker og statuer i Egypten, og nævnte specifikt Sfinksen og de store pyramider. Han opfordrede muslimerne til at ødelægge sådanne "afguder", ligesom de ødelagde Buddha-statuerne i Afghanistan. Flere måneder tidligere, i juli, kunne jeg rapportere, hvordan fremtrædende islamiske gejstlige opfordrede præsident Morsi til at "ødelægge pyramiderne og udrette, hvad Sahabi Amr bin al-As [den første muslimske erobrer af Egypten] ikke kunne”. Dengang som nu hånede de ledende medier selve tanken og skildrede det hele som en "and". Men rapporter fra Egypten bekræfter, at "nogle af statuerne allerede er blevet ødelagt af dem, der tilhører de politiske islamistiske partier".


Ægteskab med mindreårige (dvs. pædofili)

Dr. Yassir al-Burhami, vicepræsident for den salafistiske dawa-bevægelse og dermed en autoritativ skikkelse blandt Egyptens salafister, der spiller en fremtrædende rolle i Egyptens nye parlament, var imod at indføre en minimumsalder i den nye forfatning for ægteskab af yngre piger. Han sagde, at "de kan blive gift når som helst," og fastholdt, at sharia-loven er klar på dette område. Tidligere sagde en anden præst og medlem af Saudi-Arabiens øverste religiøse råd, at piger kan blive gift "selv om de er i vuggen", hvorefter han forklarede det grundlæggende kriterium for, hvornår de kan have samleje: Når "de er i stand til at blive placeret under og bære vægten af mændene", hvilket har mindre at gøre med alder og mere at gøre med individuel kapacitet.


Tilladelse til løgn og hykleri

Dr. Yassir al-Burhami tillod også koner at "lyve for deres mænd" om deres opholdssted, hvis de ville hen og stemme "ja" til den sharia-tunge forfatning i Egypten, og deres mænd ville have været imod. Den altid opportune salafi-leder tillod også Egypten at låne penge fra IMF, og bortrationaliserede de "forbudte" renter som "administrative udgifter." (Islam forbyder optagelse af lån, der indebærer rentebetaling, hvilket IMF kræver.)


Skrotning af Camp David-aftalerne

Sheik Hashem Islam, medlem af Al-Azhar Fatwakommite, sagde, at fredsaftalen med Israel er i strid med sharia-loven og bør annulleres. Han citerede Koranen: "Tab ikke modet, og bed ikke om fred, når I har overtaget, og Gud er med jer! Han vil ikke bedrage jer for jeres handlinger." (47:35) Han tilføjede, at "jøder ikke kan stoles på". Den islamiske logik, som han og andre bruger, går ud på, at fredsaftaler med vantro kun er legitime, når muslimerne er svage og i nød. I den nuværende situation, hvor Egypten er under ordentlig muslimsk ledelse, vil Allah hjælpe det til at besejre Israel.


Drab på enhver, der protesterer mod islamiseringen af Egypten

Sheikh Hashem Islam tillod også drab på anti-islamiseringsdemonstranter, som han beskrev som folk, der begår "højforræderi". Sheiken undtog også morderne fra at skulle betale erstatningen, der kræves af sharia, til et muslimsk offers familie. Sheik Wagdi Ghoneim udstedte en lignende fatwa, hvori han erklærede enhver muslim, der afviser den sharia-tunge forfatning, som en frafalden, der skal bekæmpes og dræbes.


Lydighed mod præsident Morsi

Sheik Ahmed Mahlawi, leder af en moské i Alexandria, fordømte alle muslimer, der er imod præsident Morsi og påpegede, at Koranen erklærer det forbudt ikke at adlyde dem, der har myndighed: "Adlyd Gud! Adlyd Udsendingen [Muhammed] og dem blandt jer, der har myndighed!" (4:59). Han tilføjede, at Morsi skal adlydes, uanset om han blev valgt eller ikke - så længe han håndhæver Allahs love. Faktisk skal den islamiske hersker, ifølge sharia, altid adlydes - undtagen når han undlader at håndhæve sharia-loven.


Forbud mod at lykønske kristne

Udvalget for Rettigheder og Reform udstedte en fatwa mod at lykønske kristne koptere på deres religiøse helligdage, især jul og påske, da muslimer ikke deler de overbevisninger, der er særlige for disse helligdage. Hvad angår den altid pålidelige salafist sheik Burhami, så forbød han yderligere muslimske taxi- og buschauffører at transportere kristne præster til deres kirker, hvilket han beskrev som "mere forbudt end at tage en person til en spiritus-bar".


Forbud mod at hilse det egyptiske flag

Abd al-Akhir Hamad, muftien fra den berygtede Gamaa Islamiya (Islamiske Gruppe), fordømte og forbød at hilse flaget samt den egyptiske nationalsang, idet han sagde, at man ved at gøre dette forherliger det, som er andet end Allah - for ikke at nævne, at musik simpelthen er "haram", det vil sige forbudt. Dar Al-Ifta udstedte en mod-fatwa, der gav mulighed for at hilse flaget og rejse sig under nationalsangen.


Forbud mod Tv-udsendelser, der forhåner politiske islamister

En fatwa dukkede op, der forbyder tv-seere at se de meget populære udsendelser af Bassem Yusif, som rutinemæssigt spotter Egyptens islamister og deres fatwaer. Den blev oprindeligt tilskrevet Dar Al-Ifta, selv om denne senere nægtede at have udstedt den.


Forbud mod ægteskab med Mubarak-regimets "rester"

Sheik Omar Stouhi, generalsekretær for Det Øverste Udvalg for Islamisk Dawa på Al-Azhar, forbød alle muslimske kvinder at gifte sig med sønnerne af det gamle regimes "rester", hvilke han portrætterede som ikke-fromme muslimer.


Forbud mod at tilslutte sig det politiske parti, Dustor

Sheik Muhammad Nazmi udstedte et forbud mod at folk tilslutter sig det egyptiske politiske parti "Dustor", der ledes af dr. Muhammad al-Baradei, og sagde, at sidstnævnte er en sekularist og imod indførelsen af Allahs love.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)
Oversættelse: Bombadillo