Belejringen af Konstantinopel
I årene 717-18 hang vestlig civilisation i en tynd tråd
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: The Siege of Byzantium
Kilde: National Review Online, 15. august 2013
Udgivet på myIslam.dk : 31. august 2013


Belejring af Konstantinopel. Fra Konstantin Manasses krønike

I dag, den 15. august, markerer årsdagen for Konstantinopels sejr over muslimske angribere i det, historikere almindeligvis kalder "den anden belejring af Konstantinopel" fra 717 til 718. Forud for dette massive angreb, havde muslimerne skåret områder af Det byzantinske Rige gennem næsten et århundrede. Muslimernes ultimative mål var erobringen af Konstantinopel - af både politiske og religiøse grunde.

Politisk havde islam ingen anden rival end de "forhadte kristne" fra Byzans, kendt under forskellige benævnelser - herunder al-Rum (romerne), al-Nassara (nazaræerne), og mest notorisk, al-Kilab (hundene). Det østlige sassanidiske imperium var allerede blevet besejret og Persien indbefattet i kalifatet. Kun "korstilbederne " - som de nedsættende blev og stadig bliver kaldt - var tilbage som rivaler til det østlige Middelhavsområde.

Endnu vigtigere var det, at Konstantinopel - ud fra et teologisk perspektiv - simpelthen nødt til at falde. Fra starten var islam og jihad uløseligt forbundet. Jihad, eller "hellig krig", som erobrede Arabien og Persien, efterfulgt af Syrien, Egypten og hele Nordafrika - de sidstnævnte tidligere byzantinsk territorium - blev betragtet som en religiøs pligt eller, som senere kodificeret i sharia-loven, en fard kifaya: En samfundsmæssig forpligtelse pålagt hele gruppen af troende, som skulle overholdes og opfyldes med samme strenghed som islams fem søjler. Som den berømte 1300-tals muslimske historiker Ibn Khaldun udtrykte det: "I det muslimske samfund er jihad en religiøs pligt, på grund af den muslimske missions universelle karakter og forpligtelsen til at konvertere alle til islam, enten ved overtalelse eller ved magt. (...) islam er forpligtet til at vinde magt over andre nationer.

Dette begreb om jihad som institutionaliseret hellig krig blev først artikuleret og kodificeret ind i islams verdenssyn af "kriger-teologer" (mujahidin-fuqaha), der levede og kæmpede langs den byzantinsk-arabiske grænse (som f.eks. mujahid Abdallah bin Mubarak, forfatter til det banebrydende værk Kitab al-Jihad eller "Bog om jihad").

Den fremherskende opfattelse var, at så længe Konstantinopel stod, ville korset trodse halvmånen. Dette skal forstås bogstavelig: Symboler spillede en stor rolle i disse krige. Mindre end et århundrede tidligere under det afgørende slag ved Yarmuk (636), hvor muslimerne knuste byzantinerne, hvilket førte til erobringen af Syrien, klagede en muslim til kaliffen og sagde: "Romernes hund [kejser Heraklios] har frustreret os voldsomt med det allestedsnærværende kors! "

Faktisk kan man ikke stærkt nok understrege den religiøse karakter af disse krige - som, skønt stadig kodificeret i islams sharia, er blevet næsten helt fremmed for en vestlig erkendelse, der har tendens til kynisk afvise troens rolle. At den primære måde at identificere sig på i den gamle verden var baseret på religiøst tilhørsforhold - ikke race, etnicitet eller nationalitet, som alle er moderne begreber - er et tegn på troens centrale rolle. Selv nyttige udtryk som "byzantinere" er i sidste ende anakronistiske; "byzantinerne" identificerede sig selv først og fremmest som "kristne."

Af disse grunde kom erobringen af Konstantinopel til at antage voksende apokalyptiske proportioner i islamisk litteratur. Lige siden den muslimske profet Muhammed i 628 sendte et budskab til den byzantinske kejser Heraklios, og kaldte ham til islam med den berømte udtalelse "aslam taslam" - dvs. "underkast dig [bliv muslim], og du vil have fred" - og kaldet blev afvist, havde Konstantinopel været islams ærkefjende. Muhammed profeterede tilmed, at den kristne hovedstad ville - ja, måtte - falde til islam, med velsignelser og belønninger til de muslimer, der ville opfylde denne profeti. Falde ville den store by, men ikke før omkring 800 år senere i 1453, hvilket gav et usammenhængende Europa den nødvendige tid til at modnes, styrkes og samles.

Begyndende med Muhammeds deltagelse i slaget ved Tabuk (630), nævnt i Koranen, havde muslimerne hærget byzantinerne i årtier og nærmede sig Konstantinopel. Med umayyade-dynastiets komme (660) - hvilket også markerede afslutningen af den første fitna (muslimske "borgerkrig"), som resulterede i sunni-shia splittelsen - flyttede islams magtcentrum fra Medina til den nyligt erobrede Damaskus, indenfor overkommelig afstand af skatten Konstantinopel.

Ved begyndelsen af 700-tallet gik tempoet for de muslimske erobringer ned. Der var flere "utilfredse" partier i den muslimske lejr - især taberne fra den første fitna, kharijitterne og shiiterne, førstnævnte en særlig hensynsløs sekt. For at forhindre udbruddet af endnu en borgerkrig, var en større kampagne mod den fælles vantro fjende på sin plads.

Alle disse faktorer – umayyadernes konsolidering af muslimsk magt i Damaskus, en almindelig nedgang i erobringstakten og behovet for at holde de ledige eller utilfredse krigeriske muslimske sekter beskæftiget, for ikke at nævne et udødeligt fjendskab til de stædige vantro ovre på den anden side - ansporede kalifatet til at sætte sin fulde magt ind mod dets ærkefjende. Konstantinopel havde uden held været belejret flere gange før, først og fremmest under den første belejring, som varede fire år (fra 674 til 678), og som i sidste ende blev afvist af byens kæmpemæssige mure.

Så da Suleiman i 715 blev ny kalif, den øverste leder af det islamiske imperium, besluttede han, at tiden var moden til en massiv, total offensiv mod Konstantinopel. Byzantinerne gik videre med at tilbyde en heftig tribut, men intet mindre end total kapitulation til islam kunne gøre det. Efter at have samlet en gigantisk hær på omkring 200.000 krigere med Suleimans egen bror, Maslama, i spidsen, befalede førstnævnte den sidstnævnte: "Bliv der [ved Konstantinopel], indtil du erobrer den eller jeg kalder dig tilbage." (At en kalif sendte sin egen bror er et yderligere tegn på denne kampagnes betydning).

En enkelt anekdote understøtter kronikørernes påstande om, at en gigantisk hær var blevet mønstret. To år før belejringen, i 715, fik de kristne efterretning om, at muslimerne fældede utallige træer i Libanon, cedertræets land, med henblik på at bygge titusinder af krigsskibe til en "kommende ekspedition". Dette faktum alene fik en mini-krig til at bryde ud på øen Rhodos, hvortil byzantinerne sendte en hær for at opfange den muslimske ekspeditionsstyrke. En byzantinsk ambassadør vendte hjem fra Damaskus og rapporterede, at "saracenerne var ved at forberede en oprustning til lands og til vands, som ville overgå alt, hvad man har oplevet i fortiden eller kan tro på i nutiden." Kort sagt - 120.000 fodfolk og ryttere og en flådestyrke på 80.000 mand, var på vej til Konstantinopel.

Maslama, der anførte landstyrkerne gennem Anatolien, knuste og lagde alt under sværdet han mødte på sin vej. Kvinder og børn blev gjort til slaver; titusinder af mænd korsfæstet. På deres vej gennem det store øde ingenmandsland mellem de byzantinske og umayyadiske imperier hvor nomadestammer færdedes, angreb, dræbte og brændte muslimerne alt på deres vej.

Ifølge den berømte muslimske krønikeskriver al-Tabari: "Indbyggerne [dvs. de kristne] i det østlige Anatolien blev opfyldt af en rædsel, hvis lige de aldrig havde oplevet før. Alt hvad de så, var muslimer i deres midte, der råbte: 'Allahu Akbar!' Allah såede rædsel i deres hjerter (...). Mændene blev korsfæstet over en strækning på 24 km." Al-Tabari fortsætter senere med at forklare, at de muslimske styrker havde succes på grund af deres tilslutning til koranvers som 8:60: "Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk [terror] i Guds og jeres fjende (…)." (se også 3:151). (Næsten halvandet årtusinde efter Koranens samling, fortsætter moderne mujahedin - "hellige krigere", der kan lide at tilskynde deres tilhængere ved at henvise til disse ellers mystiske slag - med at støtte sig til sådanne vers og deres udlægning for at "terrorisere" "Allahs fjender").

For at gøre tingene værre - mens Maslama var på march mod Konstantinopel og undertvang alt på sin vej, var det kristne imperium selv internt splittet, hvilket bekræftes af den omstændighed, at to kejsere var kommet og gået mellem 713 og 717.

Ind kom Leo III - også kendt som Leo Isaureren, Leo Araberen og mest kendt, Leo Hæretikeren. Der er næppe tvivl om, at den byzantinske sejr over muslimerne står i stor gæld til Leo, der gør sin entré tidligt på krønikernes sider som general og strateg - og levede op til det græske ord for "general", strategos.

Født som Conon i nutidens Syrien (heraf benævnelsen "Araberen"), stødte Leo, der som officer var stationeret i Anatolien, tidligt sammen med Maslamas styrker. Alle kilder fortæller, at Leo spillede noget af et katten-og-musen spil med kaliffens bror, hvor han på forskellig måde førte ham bag lyset. Tabari konkluderer blot, at Leo behandlede Maslama "med et bedrag, som var han [Maslama] et fjollet stykke legetøj for en kvinde."

Under alle omstændigheder vandt Leo den nødvendige tid og fordel til at kunne smutte tilbage til Konstantinopel, hvor han, som den bedste mand til at forsvare imperiet under det kommende stormløb, hurtigt blev udråbt til kejser. I betragtning af byens stærke mure, der i århundreder havde modstået talrige belejringer, vidste Leo, at så længe sø-forbindelsen var åben, ville byen være relativt sikker. Problemet var, at mens Maslama rykkede nærmede med sin landstyrke på 120.000 mand, var der 1.800 fartøjer, indeholdende de ekstra 80.000 våbenføre mænd, som nærmede sig Bosporus. Byen ville blive omringet.

Den 15. august stod Maslama ved byens mure og belejrede den med forskellige krigsmaskiner; flåden ankom to uger senere den 1. september. Efter et par forgæves forsøg på at gennembryde murene, besluttede Maslama at udsætte byen for en blokade, som meget ville afhænge af flåden.

En nærlæsning af kilderne viser, at to vigtige faktorer reddede imperiet: Arabisk uerfarenhed med søkrigsførelse og græsk opfindsomhed. De arabiske krigsskibe, der nærmede sig Bosporus, var tungt lastet med udstyr og i almindelighed klodsede. For at lokke skibene til, trak Leo, i en anden krigslist, den tunge kæde til side, der normalt beskyttede havnen. "Men mens de tøvede, om de skulle tage chancen (...) var ødelæggelsens tjenere ved hånden": Leo havde sendt sin flåde ud med datidens hemmelige våben, "græsk ild" (en blandet brændbar væske, der som flammer blev sprøjtet ud ved hjælp af sifoner - en slags hæverter), som antændte de muslimske skibe og gjorde dem til "flammende vrag": "Nogle af dem, stadig i brand, smadrede ind i sømuren, mens andre sank i dybet med mænd og det hele."

Kort efter dette afgørende nederlag, døde den ambitiøse kalif Suleiman, som havde haft til hensigt at opfylde Muhammeds profeti ved at erobre Konstantinopel, af "fordøjelsesbesvær" (ifølge krønike-skriverne fordi han havde indtaget to kurve med æg og figner, efterfulgt af marv og sukker til dessert). For at gøre tingene værre, syntes den nye kalif, Umar II, i hvert fald i første omgang, ikke at være så opmærksom på behovene hos Maslamas hær. Vinteren satte ind og byzantinerne trak sig tilbage til deres befæstede by, idet de overlod det til elementerne at tage sig af den muslimske lejr. "En af de mest grusomme vintre, nogen kunne huske" satte ind, og "i hundrede dage var jorden dækket af sne".

Men stadig havde Maslamas bror, den afdøde kalif, befalet ham: "Bliv der [ved Konstantinopel], indtil du erobrer den eller jeg kalder dig tilbage." Ingen af delene var sket; den sidste var ikke længere mulig. Alt Maslama kunne gøre var at vente og forsikre sine udtærede, desperate mænd: "Snart! Snart vil der komme forsyninger!" I mellemtiden begyndte omstrejfende tyrkiske stammer, især bulgarerne, der endnu ikke havde antaget islam, at hærge den muslimske lejr.

Ved forårstid kom der endelig forstærkninger, både til lands og til vands. Men det var ikke nok; frost og hungersnød havde ramt Maslamas massive hær så hårdt, at man tyede til kannibalisme. Den græske krønikeskriver Theophanes fortæller: "Nogle siger endda, at de puttede døde mænd og deres eget møg i pander, æltede det og spiste det. En pest-lignende sygdom slog ned over dem og ødelagde en utallige skare." Sandsynligheden af den anden sætning giver støtte til den usandsynlige første. En uafhængig krønikeskriver Michael Syreren skrev: "Sulten tyngede dem så hårdt, at de spiste ligene af de døde, hinandens afføring og andet smuds."

At en så massiv styrke, som det havde taget år at mobilisere, allerede stod ved kristenhedens porte, gjorde det meget vanskeligt for den nye kalif blot at give op. Som kalif - efterfølger af kriger-profeten og hans ledsagere, som havde undertvunget meget af den kendte verden - kunne han ikke acceptere nederlag så let. Mens hæren kunne accepteres, blev en ny flåde, bestående af to krigsekspeditioner, én fra Alexandria, Egypten, den anden fra Nordafrika - næsten 800 skibe i alt - sendt afsted mod Konstantinopel. Under dække af natten lykkedes det dem at blokere Bosporus og således true med at afskære al forbindelse til byen.

Desuden var de muslimske ledere bevidste om den græske ild og holdt afstand. Klar over dette, var Maslamas hær, noget genoprettet på grund forsyninger og friske tropper, igen på farten og - som konsekvens af de afskyelige prøvelser, de nyligt havde været udsat for - belejrede byen med et vildt raseri. Det så ud til, at begyndelsen til enden, skønt forsinket, omsider var kommet.

Konstantinopels redning kom fra den mest uventede kant: Den egyptiske besætning på de alexandrinske skibe - de kristne koptere. Fordi det store flertal af kalifatets våbenføre mænd, mujahedin-tropperne, allerede var i kamp med fjenden, havde kaliffen ikke haft andet valg end at stole på (andenklasses) kristne dhimmier, indkaldt som forstærkning. Men meget til kaliffens ærgrelse flygtede alle kopterne ved nattetid til Konstantinopel og hyldede den kristne kejser.

Theophanes skriver, at da kopterne deserterede og i lette både flygtede i til byen, "så havet ud som om det helt var lavet af træ." Ikke alene mistede de muslimske krigsgalajer en god del af deres mandskab, men egypterne forsynede også Leo med præcise oplysninger om muslimernes skibe og planer. For at udnytte dette, udsendte Leo atter ild-skibene fra citadellet. I betragtning af tabet af mandskab ved kopternes desertering, var konfrontationen mere en vild flugt end et slag.

Det er værd at bemærke, at dette lidet kendte faktum - at kopterne forlod de muslimske skibe i hobetal for at slutte sig til den kristne kejser - viser, at kristent liv under muslimsk styre helt fra starten ikke var så tåleligt, som senere revisionistisk historie (som hævder, at kopterne i Egypten bød muslimerne velkommen som "befriere" fra det byzantinske åg) vil have det til at være.

I forsøget på at udnytte denne flådesejr og de kristnes entusiasme, fik Leo de vigende muslimske flåder forfulgt på land, og mange muslimer blev hugget ned. Samtidig var der de omkringliggende bulgarere, som, selvom de lejlighedsvist var fjendtlige over for det kristne imperium, ikke havde nogen kærlighed til de nye angribere, muslimerne. Dem fik Leo overtalt med "gaver og løfter" til at angribe og i sidste ende dræbe så mange som 22.000 af Maslamas kamptrætte og udsultede mænd.

For at gøre tingene værre, "blev den efterretning behændigt spredt, at frankerne, de ukendte nationer i den latinske verden, oprustede til vands og lands for at forsvare den kristne sag og at deres formidable støtte var ventet." (Der skulle gå yderligere tre århundreder før frankerne og muslimerne kom ud i den militære konflikt, der strakte sig over to århundreder og blev kendt som korstogene.)

Nu indså selv den fjerne kalif, at alt var tabt. Maslama, som kun kan have glædet sig over befalingen, blev kaldt hjem, og den 15. august - ifølge de fleste kronikører netop på årsdagen for dens begyndelse - blev belejringen af Konstantinopel hævet.

Alligevel var muslimernes problemer langt fra ovre. Naturen var ikke færdig med dem. En frygtelig storm på havet siges at have næsten udslettet de vigende skibe. Af de 2.560 skibe, der var på vej tilbage til Damaskus og Alexandria, blev der således kun 10 tilbage - og af dem blev halvdelen erobret af byzantinerne. Kun fem nåede tilbage til kalifatet og kunne rapportere om de ulykker, der havde ramt dem (hvilket kan være forklaringen på, både at de arabiske kronikører er underligt tavse om disse begivenheders detaljer, og at der skulle gå århundreder før Konstantinopel igen blev angrebet på en lignende måde).

Denne storm på havet førte også til den folkelige tro, at guddommeligt forsyn havde grebet ind på vegne af kristenheden, og til historikere, der henviste til den 15. august som en "økumenisk dato." I mellemtiden, i den islamiske verden, varslede dette nederlag samt jordskælv i Palæstina og døden af kalif Umar II i 720 (havde været kalif i år 100 efter den islamiske kalender) en apokalyptisk ende på verden.

Af de oprindelige 200.000 muslimer, der satte sig for at erobre den kristne hovedstad, plus de yderligere forårsforstærkninger, kom kun omkring 30.000 tilbage i live. Som gengældelse og inden sin død, var en bitter og hævngerrig Umar - da han ikke havde været i stand til at betvinge de byzantinske kristne - hurtig til at projicere sin vrede på de kristne, dhimmierne, der levede under islamisk overhøjhed: Han tvang mange af dem til at konvertere til islam og dræbte dem, der nægtede.

Det er svært at overdrive betydningen af dette slag. Konstantinopels afvisning af kalifatets horder er et af vestlig histories mest afgørende øjeblikke: Var byen faldet, ville "middelalderens" Europa - kaotisk og uden ledelse - være blevet udsat for de muslimske erobrere. Og, hvis historien er nogen indikator, forrige gang et stort territorium var blevet efterladt åbent for islams sværd, blev tusinder af kilometer erobret og konsolideret på blot årtier, hvilket resulterede i, hvad der i dag er kendt som Dar al-Islam, eller ”den islamiske verden."

Faktisk er denne sejr langt mere betydningsfuld end dens mere kendte vestlige modstykke, den frankiske sejr over muslimerne i Slaget ved Tours, ledet af Karl Martel ("Hammeren") i 732. I modsætning til sidstnævnte, som ud fra et muslimsk synspunkt først og fremmest en var kampagne dedikeret til rov og plyndring, ikke erobring - bekræftet af det faktum, at muslimerne flygtede efter det første slag - var belejringen af Konstantinopel et langsigtet mål, havde kalifatets fulde opbakning og bestod af langt større styrker. Havde muslimerne vundet - Konstantinopel var Europas bolværk på den østlige flanke - ville der ikke have været noget til at forhindre dem i at gøre hele Europa til det nordvestlige vedhæng til Dar al-Islam.

Ej heller skal arkitekten bag denne store sejr glemmes. Den byzantinske historiker Vasiliev konkluderer, at "ved sin succesrige modstand reddede Leo ikke kun Det Byzantinske Rige og den østlige kristne verden, men også hele den vestlige civilisation."

Men tro mod omskiftelserne og ironien i byzantinsk historie - ordet er ikke kommet til at betyde "snørklet" for ingenting - ved den tid Leo døde, blev han "i de ortodokse historier (...) ikke præsenteret som meget bedre end en saracener" (deraf den berømte benævnelse, "Leo Hæretikeren") på grund af de ikonoklastiske kontroverser. Hvor Karl Martel ville blive husket som den heroiske bedstefar til Det Hellige Romerske Riges første kejser, Karl den Store, skulle det blive Leos lod at blive nærmest bandlyst - en beklagelig kendsgerning, som bidrager til den historiske forsømmelse af denne strålende sejr.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)
Oversættelse: Bombadillo