Fredens religion
Af Daniel Greenfield
Oversættelse af: Religion Of Peace
Kilde: EuropeNews, 4. august 2010
Udgivet på myIslam.dk : 4. januar 2012

Ord er upålidelige ting. Næsten enhver tyran, lige meget hvor blodig, har omtalt sine erobringsplaner som "fred."

I 1939, for eksempel, underskrev det nazistiske Tyskland og Sovjetunionen en erklæring, hvori de beskrev deres erobring af Polen som skabelsen "en sikker grundvold for en varig fred i det østlige Europa". Samme år som Saddam Hussein invaderede Kuwait, holdt han en tale ved Amman-topmødet, hvor han hævdede, at "araberne søger fred og retfærdighed i hele verden". Og hvordan kan man argumentere imod fred?

Romerne havde Pax Romana, hvilket betød fred under romersk herredømme. Den "fred", som Hitler, Stalin og Saddam havde i tankerne, var af samme art. Diktatorer og tyrannier, nationalistiske eller ideologiske, fremstiller verden som kaotisk og kræver orden. Kun under deres ledelse og kun på deres måde vil verden endelig opleve fred.

Da Lenin erklærede, at "uden at styrte kapitalen er det umuligt at erstatte krigen med en sand demokratisk fred", fremlagde han enhver tyrans grundlæggende tese, som også gælder for islam: At der ikke kan blive nogen "sand fred" uden at skabe et samfund, der følger hans ideologi. For Lenin, måtte alle underkaste sig kommunismen. For Hitler, nazismen. For Muhammed, islam. Hver af dem talte om fred, men de definerede fred alene i overensstemmelse med deres egen ideologi og eget styre.

Når apologeter hævder, at islam er en fredens religion, har de ret - for så vidt som islam tror på fred gennem erobring, hvor dens tilsigtede fred består i at reducere ikke-muslimer til andenklasses mennesker. Men da islam er global og ikke anerkender nogen grænse for sig selv – så består dens "fred" i at engagere sig i konstant krig for at erobre territorium fra ikke-muslimer og muslimer, hvis legitimitet de ikke anerkender – alt sammen med henblik på at opnå "fred".

Islams fred har lige så meget at gøre med den almindelige opfattelse af fred, som Hitlers og Stalins forsikring om, at de ved at erobre Polen havde lagt et fundament for en varig fred, havde at gøre med virkeligheden. Islams fred, ligesom Hitlers fred, var og er et udtryk for Viljen til Magt, en tro på, at verden ikke kan blive rigtig, uden at Muhammed eller Adolf eller deres tilhængere kører den.

Hvor de fleste mennesker definerer fred som fravær af krig, ser islam krig som et middel til at skabe fred. Pax Islamica, som skal dække hele kloden, er formålet med jihad. Islams præ-orwelske dobbelttale oversætter således krig med fred, og vold med barmhjertighed - så længe de praktiseres af muslimer og mod ikke-muslimer. Muslimer kan dræbe, men de kan ikke være mordere. Muslimer kan terrorisere, men de kan ikke være terrorister. De kan begå folkemord, men de har kun godt af at gøre det. Fordi deres mål altid er "fred".

Det islamiske system gør på denne måde sort til hvidt og hvidt til sort. Nationer, der forsøger at forsvare sig mod islamisk terror, er de virkelige skurke, fordi de er en hindring for fred. Og terroristerne selv ønsker kun fred, som først kan indfinde sig, når deres ofre accepterer deres autoritet. Meget på samme måde som det nazistiske Tyskland og Sovjetunionen lagde et "varigt fundament for fred" ved at fjerne truslen fra Polen.

Når vesterlændinge taler om fred, og muslimer taler om fred, kan de bruge det samme oversatte engelske ord, men det betyder forskellige ting. For vesterlændinge, er fred ikke afhængig af nogen ideologi. Men for muslimer er fred uadskillelig fra islam. Ligesom det russiske ”mir” betød både "fred" og "verden", hvilket resulterede i en ironisk fortolkning af alle udtalelser om fred fra USSR, således skaber den arabisk forbindelse mellem ”islam” og ”salaam” sine egne sproglige komplikationer.

”Aslim, taslim” var budskabet, som Muhammed sendte til ikke-muslimske herskere, hvilket bogstaveligt betyder: "Underkast dig og du vil være tryg". Siden da er dette budskab blevet sendt fra muslimske ledere, politiske og religiøse, til vestlige ledere. De mange betydninger af "fred", "underkastelse", "helhed" og "sikkerhed", der er forbundet med navnet på religionen selv, spiller på idéernes tvetydighed. Fred bliver overgivelse. Islam bliver sikkerhed. Og tryghed betyder underkastelse.

For vesterlændinge kan fred eksistere adskilt fra religion; for muslimer er fred en teologisk tilstand, snarere end en politisk. En politisk fred vil af muslimer aldrig blive betragtet som andet end en midlertidig våbenhvile med det formål at opnå en strategisk fordel. En sand fred må være teologisk og består deri, at ikke-muslimer må indrømme overlegenheden af islamisk lov og Koranen. For at opnå "helhed" med dar al islam, må man først underkaste sig den. Aslim, taslim.

Vestlige islam-apologeter fremhæver, at islam er en "Fredens Religion." Det betyder, at islam prædiker fred, mens muslimer i virkeligheden ser fred som noget, der kun eksisterer inden for rammerne af islam. Denne teologi om Pax Islamica gør enhver tanke om fredelig sameksistens til en absurd vittighed, fordi den kun definerer fred ud fra sig selv og behandler alle andre som egensindige kættere, der skal undertrykkes og gøres lydige overfor islam.

Islam er bestemt ikke fredelig. Den hævder bare at være det eneste middel, hvorigennem fred kan opnås. Og den ser intet paradoks i at bruge krig som middel til at opnå fred. Ikke mere end Lenin gjorde, da han fordømte pacifister for at opgive kampen mod kapitalisterne, som var den egentlige årsag til krig. Muslimer ser på samme måde ikke-muslimer som årsagen til krig. En muslim kan være jihadist, men det betyder blot, at han kæmper for fred. Meget ligesom De Røde Brigader. Og således indbygger muslimer deres midler i deres mål. Mord bliver en fredelig handling - meget ligesom den religion, der befaler det.

Enhver omtale af Fredens Religion bør kun minde os om, at islam betragter selv fred som et nulsumsspil, hvor kun muslimer og dem, der underkaster sig den, kan leve i fred. Mens alle andre forbliver en kilde til krig og konflikt. Når israelerne forsøger at vise deres gode vilje ved at synge "Shalom, Salaam", gør de kun sig selv til grin, fordi selv om ordene kan være ens, er idéerne det ikke. Og ikke-muslimer, der taler om fred, behandles som om de enten signalerer underkastelse eller ønsket om en midlertidig våbenhvile. Da et ikke-muslimsk land ikke kan få lov til at eksistere i dar al islam, ligesom en synagoge ikke må være højere end en moské, kan Israel aldrig opnå en fred, som muslimer vil anerkende. Kun midlertidige våbenhviler kan muligvis etableres.

Efterhånden som kalifatet bliver globalt, vil dette begynde at gælde ikke kun for lande som Israel eller Indien, som ikke kan opnå ægte fred på noget vilkår, men for ethvert land, uanset hvor meget det forsøger at give efter. Våbenhviler vil udløbe og krig vil komme i deres sted.

Terrorismens hysteriske vold er en reaktion af muslimer, der identificerer deres personlige ære med islams ære som en helhed. Det er skæringspunktet mellem det stammemæssige og det teologiske; den samme familieære, der får fædre til at dræbe deres døtre, står bag selvmordsbomber i jihads navn. En ikke-muslim, der på nogen måde er bedre end en muslim, vanærer ham som individ. Et land af vantro, der er overlegent i forhold til muslimske lande, vanærer hele islam. En muslimsk leder, der indgår en aftale med en vantro, vanærer islam, og bliver myrdet for det. Et muslimsk land, der lever i fred med vantro, vil få terrorister, der vil rejse sig og forsøge at omstyrte det.

De to sider af islam, volden og denne fjerne fred, som aldrig kommer, markerer grænsen mellem dens virkelighed og dens mytologi. Meget ligesom USSR insisterede på arbejdernes elendighed og afsavn, så de en dag kunne leve under sand kommunisme – således dyrker islam vold på vegne af en fred, der aldrig vil komme. Fordi den underliggende beskidte hemmelighed ved islam er, at den fra begyndelsen aldrig har været andet end et redskab til erobring, røveri, voldtægt og mord. Fra Muhammed til i dag, har islams ledere været mænd, der ønsker magt. Islam er deres middel til at få den. Ligesom nazismen og kommunismen var det for andre. Islam er en magtens ideologi, der kun kan forestille sig fred i form af erobring.

"Giv mig dine penge og ingen kommer til skade," siger røveren. Han udtrykker den samme grundlæggende idé. Han lover fred til gengæld for samarbejde. Muhammeds aftaler med ikke-muslimer var en fred af samme slags. Men hvor voldsmanden stjæler og forsvinder, skabte Muhammed i stedet permanente systemer af forpligtede, som krævede, at ikke-muslimer blev dhimmier, der skulle betale beskyttelsespenge til muslimer, og som gjorde ham til endelig dommer over alle stridigheder. Til trods for alle aftaler, endte Muhammed med at dræbe, slavebinde og fordrive resten af ikke-muslimerne i området. Således blev den første dar al islam født.
Daniel Greenfield er en forfatter og klummeskribent, som er Shillman Journalism Fellow ved David Horowitz Freedom Center og skriver om emner som terrorisme og socialisme på centrets hjemmeside Front Page Magazine. Det samme gør han på sin egen blog Sultan Knish og i klummer andetsteds på tværs af internettets store vidder. (Kilde: http://about.me/daniel_greenfield)

 
Oversættelse: Bombadillo