Talebans drenge
Af Jamie Glazov
Oversættelse af: Boys of the Taliban
Kilde: FrontPageMagazine.com, 9. januar 2015
Udgivet på myIslam.dk: 17. januar 2015

Denne er en opdateret og redigeret version af Jamie Glazovs artikel "Boys of the Taliban" fra Frontpage 1. januar 2007.

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

For nylig udsendte Taleban et sæt på 30 nye regler til sine krigere.

Mange af instruktionerne kunne forventes: Regel nr. 25 befaler mordet på lærere, hvis en advarsel og en omgang prygl ikke afholder dem fra at undervise. Nr. 26 skitserer den sublime fornemhed ved at nedbrænde skoler og ødelægge alt, hvad hjælpeorganisationer måtte være i færd med - såsom bygning af en ny vej, skole eller klinik. Essensen af de andre regler kan uden videre overlades til fantasien og indebærer dybest set, hvad islamisk jihad handler om: Nederdrægtigt had, død og ødelæggelse.

Men der er en underlig regel, som de vestlige medier typisk har ignoreret. Regel nr. 19 instruerer om, at Taleban-krigere ikke skal tage unge drenge uden ansigtsbehåring ind i deres private logi.

Bortset fra spørgsmålet om hvad der er tilladt, hvis en ung dreng tilfældigvis har ansigtsbehåring, kaster denne nye Taleban-befaling lys over en tabu-patologi, der ligger som fundament under strukturerne i islam. Og det er afgørende at komme til klarhed over betydningen af denne regel - og den modbydelige virkelighed, den repræsenterer - fordi det er en vej til forståelse af de primære årsager til islamisk raseri og terror.

Regel nr. 19 antyder klart, at seksuelt misbrug af unge drenge er et udbredt og institutionaliseret fænomen blandt Taleban-krigere, og at dets udbredte praksis, af den ene eller anden grund, er blevet et problem.

At Taleban-militantes fritid er forbundet med homoseksuel voldtægt af unge drenge, burde på ingen måde være nogen overraskelse eller få nogen til løfte øjenbrynene. At en masse-patologi som denne eksisterer i en kultur, der dæmoniserer kvinden og hendes seksualitet - og bringer hende ud af sind og syn - kan kun forventes. Det er uden tvivl helt elementært, at den mandlige religiøse fanatiker, der eksploderer i voldeligt raseri ved den blotte tanke om en utildækket kvinde-ankel, også højst sandsynligt vil være en person, der, i en anden dysfunktionel, mørk og hemmelig afdeling af sit splittede liv, leder en fattig hjælpeløs dreng ind i sit private logi.

Det centrale problem her er, at den sygelighed, som ligger til grund Regel nr. 19, på ingen måde udelukkende kendetegner Taleban. Den er et udbredt fænomen over hele den islamisk-arabiske kultur og den ligger, blandt andre faktorer, ved roden af denne kulturs afhængighed af raseri og trang til vold, terror og selvmord.

Der findes en grundlæggende og erfaringsgiven kendsgerning ved menneskets eksistens: Hvor mennesker konstruerer og bevarer et miljø, hvor kvinder og deres seksualitet dæmoniseres og skubbes ud i usynlighed, vil der ske en stigning i den homoseksuelle adfærd blandt mænd og ældre mænds seksuelle misbrug af unge drenge. Islamisk-arabisk kultur tjener som et perfekt eksempel på dette paradigme; her ser vi, at kønsapartheid, frygt for kvindelig seksualitet og et ondartet kvindehad er de strukturer, på hvilke hele samfundet fungerer.

Det er ingen overraskelse, at John Racy, en psykiater med stor erfaring i arabiske samfund, har udtalt, at homoseksualitet er "yderst almindelig" i mange dele af den arabiske verden. [1] Selv om homoseksualitet er officielt foragtet i denne kultur og strengt forbudt og straffes med fængsel, indespærring og/eller død, er dette at have sex med drenge eller kvindagtige mænd faktisk en social norm. Mænd tjener som tilgængelige erstatninger for utilgængelige kvinder.

Nøglen er denne: Manden, der foretager indtrængningen, anses ikke for at være homoseksuel eller umandig, ikke mere, end hvis han havde haft sex med sin kone; mens manden, der trænges ind i, betragtes som umandig. Drengen derimod, betragtes ikke som umandig, fordi han endnu ikke anses for at være en mand. En mand, der har sex med drenge, gør simpelthen, hvad mange (især ugifte) mænd gør. [2] Og denne virkelighed er forbundet med det faktum, at sex i islamisk-arabiske samfund, som forsker Bruce Dunne har vist, ikke handler om gensidighed mellem partnere, men om den voksne mands opnåelse af nydelse gennem voldelig dominans. [3]

Mens hemmeligholdelse og tabu omgiver dette fænomen, har nogle modige arabere vovet at diskutere og udstille det. Walid Shoebat for eksempel, en tidligere palæstinensisk terrorist, har åbent fortalt om misbruget af unge drenge i det palæstinensiske muslimske samfund. Han var selv vidne til, hvordan en kø af hyrdedrenge ventede på deres tur til at voldtage en 5-årig dreng. [4] Amnesty International har også rapporteret, at afghanske krigsherrer rutinemæssigt misbruger unge drenge seksuelt og filmer orgierne. [5] (Seksuelt misbrug af unge piger i dette miljø er selvfølgelig også udbredt). [6]

Mens hun var i Afghanistan i 1961, så forfatter og forsker Phyllis Chesler homoseksuelle vandre omkring i gaderne, holde i hånd i fuldt dagslys og se hinanden dybt i øjnene. "Den ene af parret," skriver hun, "kunne pynte sig med en blomst bag øret; en anden kunne bære læbestift eller kindrødt." Samtidig oplevede Chesler, at alle, også hendes egen arabiske mand, benægtede denne almindelige sociale realitet og nægtede at indrømme, at denne udbredte adfærd faktisk var homoseksualitet. [7]

Blandt denne kulturs sygelige paradigmer, er ideen om kærlighed naturligvis ikke-eksisterende i mænds opfattelse af seksualitet. Denne er, som i selve kernen af arabisk maskulinitet, reduceret til en form for fængselssex: At skade andre med vold. Et gigantisk brud vil uundgåeligt udvikle sig mellem mænd og kvinder, hvor harmoni, kærlighed eller lighed ikke tillades at eksistere. [8]

Den seksuelle forvirring, ydmygelse og undertrykkelse, der indenfor denne kultur udvikler sig i mange muslimske mænds hele indstilling, er pinefuld. Og det er ingen overraskelse, at mange af dem finder den eneste vej til personlig tilfredsstillelse i seksuelt misbrug af unge drenge og naturligvis i ydmygelsen af den fremmede "fjende", hvis maskulinitet skal krænkes for enhver pris - nøjagtig som deres egen engang blev det.

Islamistisk terror er derfor, til dels, i høj grad en frigørelse af terroristernes indespærrede seksuelle raseri i forbindelse med seksuel frustration og desperation – og i forbindelse med ydmygelse knyttet til følelser af umandighed, der kulminerer i dette at slå til mod "fjenden" og krænke hans maskulinitet.

De indre funktioner af denne indstilling forklarer, hvorfor islamiske terrorister til stadighed lemlæstelser deres ofre seksuelt. Psykiater David Gutmann har bemærket dette fænomen i forbindelse med arabisk jødehad:

Israelerne spiller, i dette arabiske psykodrama om køn, rollen som en potent, destabiliserende trussel: Til at begynde med brød de som folk ud af den misbilligede men tolererede dhimmi-status - en slags underdanig "kvinde" - for at opnå den "maskuline" status af pioner, rebel, kriger og nationsbygger. Som gengældelse forsøger araberne, i deres krige og intifadaer, at kastrere den jødiske maskuline opkomling - et projekt, der udføres helt bogstaveligt på slagmarken, hvor lig af faldne jøder er blevet lemlæstet på de mest obskøne måder. [9]

Denne lyst til at udøve vold mod "fjenden" og den ledsagende længsel efter at dø i processen, næres af den sygelige jordiske tilværelse, som islam er ophav til. Faktisk tilbydes der meget få grunde til, at mænd skulle værdsætte deres tid på jorden; deres handlefrihed og evne til at opleve glæde og fornøjelse er yderst begrænset, når man ser på, hvad der er tilladt. Uden tvivl har de fleste unge muslimske mænd, der overholder sharia, absolut ingen erfaring med kærlighed, sex, hengivenhed eller venskab i forbindelse med kvinder, og de har intet afløb for deres kønsdrift, hvilken de, som en yderligere patologisering af indstillingen, betragter som en ond fristelse. At dræbe og dø bliver derfor de eneste områder, hvor fri vilje kan udøves.

Dette begær efter død er yderligere forstærket af det teologiske fundament under islam selv, som lover den muslimske mand seksuelle nydelser i efterlivet, der er forbudt for ham på jorden. Hvis en muslimsk mand dør under jihad, vil han komme til at nyde salig forening med jomfruer i paradis (Koranen 78:31, 37:40-48, 44: 51-55). Og til de muslimske krigere, for hvem kvinder ikke er af interesse, vil der være unge præpubertære drenge til deres tjeneste - og de vil være som "udstrøede" og "skjulte perler" (Koranen 52:24, 56:17, 76:19).

For de Taleban-krigere, der er frustrerede over de nye hindringer i Regel nr. 19, skaber den uden tvivl en endnu større længsel efter at komme i paradiset i en fart.

I det væsentlige repræsenterer selvmord i jihad en form for perverteret frihed, som en muslim kan udtrykke sig gennem. Dermed kan han rette et slag mod det, der lokker ham, hævne sin egen kastrering og gennem selvmordet rense sig for sin egen fristelse ved at skille sig af med sin jordiske eksistens.

Theodore Dalrymple giver en dybtgående analyse af dette fænomen i forbindelse med den muslimske fundamentalists pinefulde had og selvhad i et vestligt samfund. I sin analyse af motiverne for de pakistanske selvmordsbombere, der slog til i London i juni 2005, viser han, at de ikke så nogen anden vej ud af deres konfrontation med frihed og modernitet end døden:

Hvilket mere overbevisende vidnesbyrd om tro kan der aflægges end at dø for dens sag? Hvordan kan et menneske virkelig være bundet til eller tiltrukket af rap-musik og cricket og Mercedes-biler, hvis han er parat til at sprænge sig selv i luften som et middel til at ødelægge det samfund, der producerer dem? Døden vil blive enden på den ulovlige binding, han ikke helt kan fjerne fra sit hjerte. De to former for jihad, den indre og den ydre, den større og mindre, smelter således sammen i én apokalyptisk handling. Ved hjælp af selvmordsbombning, overvinder bombemændene moralske urenheder og religiøs tvivl i sig selv og slår angiveligt et ydre slag for udbredelsen af troen. [10]

Alle disse indbyrdes forbundne fænomener tjener som erkendelsesvinduer for os, gennem hvilke vi bliver i stand til at forstå det psykopatiske sjæleliv, der skaber behov for en bestemmelse som Talebans Regel nr. 19. Denne regel vidner om et fanatisk sindelag, der opfatter synet og realiteten af en utilsløret kvinde som et rædselsvækkende mareridt og den største synd, men samtidig ser voldtægten af en ung præpubertær dreng som den normale tingenes gang.

Det er på dette uhyggelige plateau, vi kan få øje på de faktorer, der skaber længsel efter død og selvmord i islam. Omringet på den mest ondskabsfulde og sadistiske af måder, længes mændene, fængslet i disse bure, efter at genvinde en maskulinitet og medmenneskelighed, der voldeligt blev frarøvet dem som børn. I et miljø, hvor helbredelse gennem kontakt med feminin kærlighed nægtes og betragtes som ond, bliver selv-udslettelse gennem at skade "fjenden" - og fristeren - den eneste vej ud.


Noter

[1] David Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs (Chicago: Irvin R. Dee, 2002), p. 131.

[2] Bruce Dunne, “Power and Sexuality in the Middle East,” Middle East Report, Spring 1998. For en yderligere diskussion af den udbredte homoseksualitet blandt mænd i muslimske samfund i Nordafrika og Sydasien, og hvordan gifte mænd, der har sex med drenge og andre mænd, betragtes som den sociale norm og ikke som "homoseksuelle", se Arno Schmitt og Jehoeda Sofer (red.), Sexuality and Eroticism Among Males in Muslim Societies (New York: Harrington Park Press, 1992).

[3] Dunne.

[4] Chesler, The Death of Feminism, (Macmillan: New York , 2005), p. 144.

[5] Chesler, p. 144.

[6] Forfatter Nawal El Saadawi redegør for det gruopvækkende og udbredte seksuelle misbrug af unge piger i den muslimsk-arabiske verden, en forbrydelse, som gerningsmændene frifindes for. Se Sadawwi, The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World, pp. 12-24. Mens det er klart, at dette misbrug, som med misbruget af unge drenge, er forbundet med mænds manglende adgang til kvinder i kulturen som helhed, gør Chesler opmærksom på, at det udbredte seksuelle misbrug af piger i den muslimske verden "er en af de vigtigste metoder til at traumatisere og skamme piger til lydighed og gøre dem dårligere i stand til oprør eller modstand, når de vokser op." (Chesler, p. 145)

[7] Chesler, p. 88 og p. 144.

[8] Dunne.

[9] David Gutmann, “Symposium: Purifying Allah’s Soil,” FrontPageMagazine.com, January 27, 2006.

[10] Theodore Dalrymple, “The Suicide Bombers Among Us,” City Journal, Autumn 2005.
Jamie Glazov er Frontpage Magazines redaktør. Han har en ph.d. i historie med speciale i russisk, amerikansk og canadisk udenrigspolitik. Han er forfatter til den kritikerroste og storsælgende, United in Hate: The Left’s Romance with Tyranny and Terror. Han er vært på Frontpages TV-show The Glazov Gang. Han kan kontaktes på jamieglazov11@gmail.com.

"Jeg er søn af russiske dissidenter, der bekæmpede Det Onde Imperium. I dag fortsætter jeg i deres spor ved at kæmpe for at beskytte vore frihedsrettigheder i Vesten og i forsvaret for alle folk, der forfølges af totalitarismen i hele verden. Jeg er i stand til at engagere mig i denne kamp i min egenskab af redaktør for David Horowitzs Frontpagemag.com." Kilde: jamieglazov.com


Oversættelse: Bombadillo