Da jeg oplyste min far om den virkelige islam og den fatale konsekvens
Af Mirza Ghalib
Oversættelse af: Enlightening My Father about the Real Islam and the Fatal Consequence
Kilde: Islam Watch, 29. juli 2011
Udgivet her på myIslam.dk : 5. marts 2012

Denne artikel er skrevet for at gøre de muslimer, der ønsker at opdage sandheden om deres religion, opmærksom på, at sandheden om den virkelige islam kan være svær at komme overens med, og kan endda blive fatal, som det skete for min far.

Jeg er en ikke-arabisk indisk muslim. Jeg tog til Saudi-Arabien som en from muslim for at arbejde, og vendte tilbage til mit elskede fædreland som ateist efter ti lange års tjeneste dér. Helt fra barndommen blev jeg af mine forældre opdraget til at bede fem gange om dagen og læse Koranen dagligt på "arabisk". For at sige det enkelt, var jeg den perfekte muslim efter indisk islamisk standard.

Der lå flere faktorer bag min omvendelse fra islam til ateisme i Saudi-Arabien. Af dem var en meget vigtig faktor, at jeg blev drillet af mine arabiske kolleger for ikke at være en perfekt muslim. Jeg opfattede dette som en fornærmelse af min religiøse stolthed, fordi jeg mente, at jeg var den perfekte muslim.

Den psykiske tortur, jeg modtog fra dem, tvang mig til at studere og analysere islam. De lo ad mig, fordi jeg ikke kendte Koranens mening. Så jeg læste oversættelsen af "Den Hellige Koran" til mit modersmål urdu, hvilket jeg ikke havde gjort før. I Indien læser vi aldrig Koranen på vort eget sprog. I stedet har man fået os til at læse den på Allahs og Profetens hellige sprog - "efterlivets sprog" - som er arabisk. Selv om vi ikke forstår betydningen af et eneste arabisk ord, menes det at bringe mere dyd (swaab).

Da mine arabiske kolleger drillede mig for ikke at kunne forstå Koranen, gik jeg i gang med at læse den på urdu, så jeg kunne forstå dens mening og blive en mere from, en bedre muslim.

Da jeg begyndte at læse den på urdu, fik jeg et chok og blev forvirret efter få sider. Mange af versene virkede barbariske. Og hvad jeg gjorde?: I stedet for at mistænke læren i den angiveligt perfekte guddommelige Koran, mistænkte jeg min kyndighed i urdu. Så læste jeg den på andre sprog, jeg kendte, herunder engelsk. Alle oversættelserne var overensstemmende: Uanset om de var på urdu eller engelsk, gav disse vers den samme mening. Først da var jeg sikker på, at min viden om urdu ikke var problemet; Koranen selv var problematisk.

Efter at være kommet tilbage fra Saudi-Arabien til mit fædreland som ateist, fik jeg ondt af mine aldrende forældre, der spildte deres dyrebare tid med at bede fem gange om dagen, plus de yderligere midnatsbønner. Ud over det, nærede de altid frygt ved tanken om deres død og den tortur, de måske ville komme ud for i deres grave, sådan som islam lærer. Som en loyal og kærlig søn og et ansvarligt menneske, aflagde jeg løfte om at befri mine elskede forældre fra de islamiske dogmers lænker og tyranni.

Men det var en meget vanskelig opgave at forklare religionens fejl for mennesker i 70'erne i håbet om at ændre deres tro. Jeg forklarede alt, hvad jeg havde oplevet i Saudi-Arabien, for mine religiøse forældre: De fleste saudieres respektløse opførsel og deres "(u)gæstfrihed" over for ikke-muslimer og ikke-arabiske muslimer.

De afviste simpelthen mine ord og var ikke parate til at høre noget som helst uheldigt om deres arabiske brødre. Dette skyldes, at ikke-arabiske muslimer nærer stor ærbødighed for saudierne, fordi de hører til i islams hellige land, deres elskede profets land. Lad mig her gør det klart, at jeg ikke hader saudierne, som er blevet narret af profeten Muhammed og hans islam. I stedet føler jeg medlidenhed med dem, da de er islams første og værste ofre.

Fast besluttet på at oplyse mine forældre om islams sande ansigt, fortsatte jeg, og til sidst accepterede mine forældre mine ord om saudierne. Men for at frikende islam for saudiernes dårlige opførsel og holdning, skiftede de nu argument: Måske har du ret, for de dårlige saudiere havde også givet vores elskede profet så meget besvær i hans levetid.

Her forsøgte mine forældre nu at afskærme profeten Muhammed, den eneste saudi-mand, takket være deres enorme ærbødighed for ham. Så afslørede jeg Muhammeds sande karakter for dem ud fra haditherne, de tekster, som også får saudierne til at opføre sig, som de gør. Så sagde de, at de ikke havde tillid til haditherne, da de fleste af dem var skrevet af islams fjender.

Da de sagde, at de ikke havde tillid til haditherne, sagde jeg til dem i frustration, at de så burde holde op med bede fem gange dagligt, fordi Koranen ikke nævner noget om at bede fem gange om dagen; det er kun nævnt i haditherne.

Mens muslimer overvældende tror på hadith som Profetens hellige tradition, er det nu blevet en ny taktik blandt vor tids ikke-arabiske muslimer at hævde, at hvis en hadith lærer noget om islam og Muhammed, som er i strid med lokal etik og moral, så er det er en svag hadith. Mullaherne lærer dem, at de fleste af de hadither, som afslører Muhammeds sande karakter, men som ikke passer ind i den lokale kultur, blev skrevet af islams fjender.

Kulturen i Saudi-Arabien, som passer godt med læren i de islamiske skrifter, kan ikke tilpasses kulturerne i resten af verden. Jeg vil gerne oplyse læserne om en sådan "kulturel forskel", som jeg var vidne til i Saudi-Arabien. Jeg var vidne til en gammel mand, over 75 år gammel, som, med sine to koner stadig i live, tog en tredje runde - en 17-årig jordansk pige (fordi "prisen" på piger er forholdsvis lavere i Jordan. Læserne bedes undskylde mit sprog, men dette er virkeligheden). Da han vendte tilbage med den unge brud, fik han en meget varm velkomst af sine veluddannede sønner i alderen mellem 40 og 50 år. De bar ham på deres skuldre, klappede og sang. De bekymrede sig ikke engang deres egne mødres skæbne. De tog del i de glade øjeblikke ved at rose deres fars "mandighed" sammen med deres naboer og venner. Det sprog, de brugte til at glorificere deres fars "mandighed" kan ikke forklares her, da det er for groft, pornografisk. I betragtning af at sønnerne var veluddannede, kan en sådan adfærd ikke tilskrives manglende uddannelse. Det er umuligt for civiliserede samfund at acceptere en sådan kultur, end ikke af kultiverede ikke-arabiske muslimske samfund.

Skylden ligger i den kultur, skabt og opmuntret af Muhammed, som kan ses i mange hadither. Når det kommer til stykket, er det en central doktrin i islam, at muslimer skal efterligne Profeten bedst muligt.

Så mullaherne gør deres bedste for at afvise sådanne hadither, der modsiger den lokale kultur, som ikke-autentiske og svage, også selv om de er fra Sahih al-Bukhari, som muslimer accepterer som den mest autentiske samling - en bog, som i den muslimske verden anses for at stå næst efter Koranen i autoritet.

Jeg forklarede mine forældre om de seks autentiske hadith-samlinger, ud af mange samlinger. Deres tro på islams lære var så dyb, at jeg ikke var i stand til at overbevise dem om dette. Men jeg er ikke den type, der giver op så let. Så nu viste jeg dem de koranvers, hvor Allah opfordrer muslimerne til at følge Muhammeds sunna og også andre vigtige, men uacceptable, vers i Koranen.

Så begyndte min far, oppe i 70'erne, også at læse Koranen, som jeg, på sit modersmål urdu for første gang. I de foregående 70 år af sit liv havde han læst den arabiske Koran dagligt, hvilket han ikke forstod noget af. Hvad min mor angår, er hun en analfabet som de fleste andre muslimske kvinder på hendes alder i Indien, og har aldrig læst Koranen, selv ikke på arabisk.

Efter at have læst nogle få sider af Koranen på urdu, på et sprog, der hjalp ham til at forstå versenes mening, begyndte min far også at blive foruroliget på grund af mange uacceptable vers. Efter dette chok, begyndte han at tvivle på pålideligheden af forfatter, oversætter og forlægger, og holdt op med at læse den. Nu skældte han mig for at have købt en Koran, som var trykt af islams fjender - enten hinduer eller kristne.

Jeg var i stand til at overbevise ham med de kendsgerninger, at oversættelsen var gjort af islams lærde og at den var udgivet til gavn for muslimer. Nu spurgte han mig: Hvorfor trykker muslimer den slags forkerte oversættelser af Koranen?

Jeg fortalte ham, at disse lærde og udgivere ikke havde nogen skyld; problemet var hans livslange misforståede opfattelse af islam som en guddommelig og perfekt trosbekendelse. Min far var ikke parat til at acceptere mine forklaringer, og han var heller ikke klar til at læse videre i Koranen - på trods af at den var udgivet af et pålideligt muslimsk forlag - fordi han nu var bange for at miste sin tro.

På dette tidspunkt forsøgte jeg at opmuntre ham til at fortsætte med at læse den og sagde, at det ikke var noget godt tegn, at han var bange for at miste sin tro. Men han nægtede fuldstændigt at læse den, og jeg svigtede på en måde igen i min mission på dette punkt. Her kan læserne fornemme graden af uvidenhed blandt moderate muslimer, der intet ved om den virkelige islam, og deres forstokkede afvisning af at oplyse sig om den.

Jeg fortsatte med at nære håb om, at min far i sidste ende ville opdage sandheden om islam og frigøre sig fra dens lænker. Og det tog mig næsten 10 år, at få min far til, endelig, at læse hele Koranen på urdu. Til min glæde viste han, i en alder af 80, modet til at læse den helt. Grusomhederne, begået af Osama bin Ladens al-Qaeda i de seneste år, var afgørende i min stræben efter at få ham til at læse og forstå Koranens budskaber. I begyndelsen skældte han ud på Osama, når han hørte en nyhed om al-Qaedas hjerteløst grusomme terrorhandlinger. Men så plejede jeg at argumentere med ham og forsvare Osama som den bedste blandt muslimer, i overensstemmelse med læren i Koranen og hadith. Grusomhederne begået af Osamas jihad-tilhængere i islams navn, kombineret med mine argumenter, fik min far til at læse urdu-Koranen, i håbet om at komme til at forstå dens virkelige budskab. Alt takket være Osama.

Så bad min far mig om at orientere ham om nogle hadither, som jeg tidligere havde forsøgt at forklare ham for at stille islam i et negativt lys. Men jeg følte mig forlegen over at skulle forklare de semi-pornografiske hadither om Muhammed til min far, eftersom en stor del af haditherne forherliger sex og vold. Så jeg bad ham om at læse dem selv med den undskyldning, at dette ville være mere troværdigt end at høre om dem fra en anden. Han læste kun nogle få hadither og stoppede, fordi han ikke kunne gå videre. Han havde allerede mistet sin tro og erklærede den for skrot.

Læsningen af Koranen, Muhammeds biografi og nogle få hadither på et sprog han forstod, førte min far ud i depression, hvilket kan have påvirket hans helbred. Han var ikke i stand til at komme ud af dette chok. Han spurgte mig gentagne gange, som et uskyldigt barn, om resultatet af hans 80 års dyrkelse af islam og den værdifulde tid, han havde brugt til fem daglige bønner, midnatsbønner og andre islamiske gerninger. Jeg trøstede ham ved at sige, at han ikke skulle bekymre sig om fortiden; i stedet opfordrede jeg ham til at føle sig gladere, fordi han var blevet befriet for frygten for al påstået straf og tortur under døden, i graven og i det hinsides. Han var overbevist, men alligevel kunne han ikke tolerere den måde, han var blevet snydt på af mullaherne hele sit liv. Han takkede mig for at have reddet ham fra frygten for rædslerne i den islamiske grav og Helvede.

Desværre mistede jeg min elskede far inden for et par måneder efter hans oplysning om islam, da han ikke kunne affinde sig med chokket, som ikke kun opløste hans tro, men også forringede hans helbred.

Han var en meget hengiven muslim og tilbragte hele sit liv (bortset fra de sidste få måneder) med at bede og læse Koranen på arabisk - "Paradisets sprog" - uden at forstå dens betydning. I hans sidste dage havde han det svært ved tanken om, ikke blot sine spildte dyrebare år, men meget mere om den måde, hvorpå han - et uddannet og intelligent menneske - var blevet bedraget af mullaherne igennem 80 år, hvilket accelererede forværringen af hans helbred og i sidste ende medførte hans død.

I første omgang følte jeg skyld over hans tidlige død, som for en god del var forårsaget af, at jeg var i stand til at overbevise ham om, at han skulle studere og forstå islam. Men når jeg husker hans sidste dage, føler jeg også tilfredshed med, at han kunne se frem til sin legemlige afslutning på Jorden med tillid, uden frygt for pinslerne og Helvedesilden, som læres af islam. Faktisk føler jeg mig stolt af mig selv, fordi jeg har kunnet befri ham fra islams barbariske tro. Jeg tror, han ville have accepteret min indsats for at oplyse ham om islam som den bedste tak for den faderlige kærlighed og hengivenhed, han havde skænket mig.

For en muslim er dette at komme til sandheden om islam den hårdeste kamp i livet. Og det chok de får, når de finder ud af sandheden, kan være svært at leve med, som tilfældet var med min far, for hvem det, til en vis grad, endte fatalt. Muslimer, der søger sandheden om islam, bør være mentalt forberedte, før de gør det.
Oversættelse: Bombadillo