At tolerere had er ikke en mulighed
Af Brigitte Gabriel
Oversættelse af: Tolerating Hate Is Not an Option
Kilde: FrontPageMag.com, 11. september 2014
Udgivet på myIslam.dk: 19. september 2014

Redaktionel note (FPM): Det følgende er Brigitte Gabriels hovedtale, holdt i FN den 8. september 2014 ved symposiet "Global Antisemitisme: En trussel mod international fred og sikkerhed" [Global Anti-Semitism: A Threat To International Peace And Security].Mine damer og herrer,

Det er en ære og et privilegium at være her i dag for at tale til forsvar for jøder i hele verden og imod antisemitismens onder. Som I kan se, bærer jeg en Davidsstjerne. Denne halskæde fik jeg foræret under en bog-signering i Dallas, Texas af en mand, der mistede sin elskede kone i en tragisk ulykke. Han sagde til mig grædende:

"Denne halskæde var min kones favorit; hun døde med den på. Hun betragtede dig som sin helt pga. dit forsvar for det jødiske folk. Jeg vil, at du skal have den. Lov mig, du vil bære den."

Jeg kunne ikke ønske noget mere værdigt tidspunkt at ære hende på end nu - iført denne Davidsstjerne, som en libaneser, der holder en hovedtale ved FN til forsvar for det jødiske folk.

Vi er her for at tale om den stigende globale antisemitisme.

For ti år siden forklarede Natan Sharansky:

"(K)lassisk antisemitisme er rettet mod det jødiske folk eller den jødiske religion, den 'nye antisemitisme' er rettet mod den jødiske stat."

Sharansky udtænkte, hvad han kaldte "3D-testen". De tre D'er er "dæmonisering", "dobbelte standarder" og "delegitimering".

"Dæmonisering" er at komme med bizarre, hæslige påstande, der ikke har hold i virkeligheden. Sammenligninger mellem Israel og nazisterne, eller påstande om, at Israel har begået "folkemord" mod palæstinenserne, er eksempler på "dæmonisering". Sådanne påstande er nonsens. Hvis Israel havde begået "folkemord" mod palæstinenserne, hvorfor er den palæstinensiske befolkning så steget med mere end 600% siden 1948? I så fald må Israel have været den mest inkompetente massemorder i verdenshistorien.

Når Israel måles efter en standard, som intet andet land i verden kan forventes at leve op til, er denne brug af dobbelte standarder i sig selv antisemitisme. For eksempel: Israel er et levende demokrati, hvor menneskerettighederne beskyttes og respekteres. Alligevel bruger FN’s såkaldte Menneskerettighedsråd det meste af sin tid og kraft på at undersøge og fordømme Israel, mens det bortforklarer eller ignorerer de massive og vedvarende krænkelser af menneskerettighederne, der sker i Iran, Cuba, Kina og mange andre brutale og undertrykkende diktaturer.

Delegitimering af Israel er at hævde, at af alle folkeslag i verden, har kun det jødiske folk ikke ret til statsdannelse. Faktisk er Israels historiske, juridiske og moralske ret til at eksistere som en jødisk stat et kodificeret folkeretligt princip. Denne kodificering er udtrykkeligt baseret på den lange, sammenhængende og veldokumenterede tilknytning af det jødiske folk til landet Israel. At benægte forbindelsen mellem det jødiske folk og landet Israel er antisemitisme i dens reneste form.

Men hvorfor bør antisemitisme betyde noget for resten af verden? Det bør den - ikke blot fordi den er moralsk forkastelig, hvilket den absolut er. Men verden bør bekymre sig om antisemitisme for grundlæggende at holde sig selv i live.

Den brutale sandhed er, at verden står på kanten af en dyb, mørk afgrund. På bunden lurer endnu en Holocaust, der er allerede begyndt. Men denne gang er folkemordet ikke alene rettet mod jøderne. Den såkaldte "Islamisk Stat" har gjort det helt klart, at folkemord kan begås mod ikke-jøder. IS forfølger og dræber medlemmer af ethvert religiøst, etnisk og nationalt samfund, den støder på.

IS slagter syrere, irakere, libanesere, palæstinensere, kristne, sunnier, shiitter, alawitter, kurdere, drusere og yazidier.

IS oversvømmer internettet med kvalmende billeder og videoer af massehenrettelser, afhuggede hoveder og korsfæstelser. Vi ser børn, der er slagtet foran deres forældre, og forældre foran deres børn. Denne ondskab er en del af en beregnet strategi, der udtrykkeligt har til formål at terrorisere alle og enhver, der ikke underkaster sig deres version af islam.

IS har officielt erklæret det som sin hensigt at herske over verden. Deres grundlæggende dokument, deklarationen af deres kalifat, bærer den beskedne titel [arabisk]: "Dette er Guds løfte." De erklærer, at Gud har lovet muslimer, citat, "ledelse af verden og herredømme på jorden", citat slut.

Deres deklaration af et verdensomspændende kalifat, røber deres ledende filosofi:

"Ved Allah, hvis du afviser demokrati, sekularisme, nationalisme, såvel som alt andet affald og tankegods fra Vesten, og iler til din religion og tro, så, ved Allah, vil du eje jorden, og Østen og Vesten vil underkaste sig dig."

Husk, mine damer og herrer, at barbari ikke blot er deres strategi. Det er en artikel i deres tro. De begår folkemord i Allahs navn.

Israel har i lang tid været bekendt med begrebet, og realiteten af, folkemord i Allahs navn. Den krig, som IS har erklæret mod verden, er den samme som den krig, Hamas har ført mod Israel i årtier. Den eneste forskel er igen fokus. IS søger et verdensomspændende kalifat. Hamas er fokuseret på ødelæggelsen af Israel.

Men deres motivation, metode og moral er den samme.

Hvad angår brutale metoder og mangel på moral, har IS for nylig skudt, hakket og dræbt sig vej til toppen af verdens terrororganisationer. Imens har Hamas begået sindsoprivende massegrusomheder i årtier. De plejede at pakke deres børn ind i dynamit og søm, og sende dem afsted for at sprænge israelske busser og restauranter i luften. De jublede over israelske børns død, og forherligede døden af deres egne. I dag bruger de dem som menneskeskjolde.

Jeg ved noget om børn, brugt som menneskeskjolde. I 1976, da jeg var 11 år gammel, brugte palæstinensere i Sydlibanon mig og min familie som menneskeskjolde. De brugte nøjagtig den samme teknik, som Hamas bruger i Gaza i dag. De opstillede artilleri eller raketaffyringsramper foran mit bombely og affyrede en spærreild mod Israel. Så pakkede de sammen og kørte væk så hurtigt som muligt, og overlod min familie til returbeskydningens ødelæggelse.

I dag skjuler Hamas sig bag menneskeskjolde i langt større skala. Hamas bruger rutinemæssigt skoler, moskeer, hospitaler og andre civile steder til opbevaring af våben, som missilaffyringssteder og til andre militære formål. De affyrer raketter og morterer fra disse steder i den udtrykkelige hensigt at tiltrække returilden fra israelerne i håbet om, at den vil producere fotogene lig af civile til visning i medierne.

Hamas og IS deler en fælles motivation. De ønsker at påtvinge islam. Dette ses i Hamas' Charter ligesom det ses i IS's deklaration af "kalifatet". Hamas' Charter erklærer, at "Israel vil eksistere og fortsætte med at eksistere, indtil islam udsletter det."

De mest afslørende ord i Hamas' Charter er et citat fra den islamiske skrift [her hadith, o.a.]:

Dommedag skal ikke komme, før muslimerne bekæmper jøderne og dræber dem, så jøderne gemmer sig bag træer og sten, og træerne og stenene vil sige: "O muslim, O Allahs tjener, der er en jøde bag mig, kom og dræb ham” ... [Sahih Muslim, Bog 41, Nummer 6985]

Men Hamas har et problem.

I Israel gemmer jøder sig ikke bag sten eller træer. De står oprejst og forsvarer sig. Israelerne har lært af historien, at hvis nogle mennesker gentagne gange siger, at de vil dræbe dig, så mener de det. En lektion, som verden først nu er ved at lære.

For 70 år siden stod verden passiv, mens Europas jøder forsvandt op gennem skorstene. I dag vil jøderne i Israel ikke lade sig drive til slagtning i stilhed, og de befinder sig i den forreste linje i kampen for vestlig civilisation. De, der forsøger at udrydde jøderne, vil ikke stoppe med jøderne. Dette burde have været læren af Holocaust. Dette må være læren af IS's fremkomst.

Da først forsætligt massemord på uskyldige civile blev legitimeret mod Israel, blev det legitimeret overalt, og var kun begrænset af den faste tro hos dem, der skulle blive massemorderne. Fordi palæstinenserne blev opmuntret af det meste af verden til at tro, at mord på uskyldige civile israelere er en legitim taktik til fremme af den palæstinensiske nationalistiske sag, så tror islamisterne, at de kan begå massemord overalt i verden for at fremme deres hellige sag. Som et resultat, lider vi under en pest af islamisk terrorisme, fra Moskva til Madrid, fra Bali til Beslan, fra Nairobi til New York, skabt og perfektioneret af palæstinenserne. Israel og USA er ikke de eneste mål for islamisk terrorisme. Hele verden er dens mål.

Ondskab slår rod, når modige mænd bliver tilskuere. Løgn spredes, når oplyste mennesker bliver tavse. Samfund opløses, når apati erstatter aktivisme. Tyranni kommer, når ledere bliver middelmådige og hadere bliver organiseret.

I dag er vi kaldt sammen for at lede i vore samfund og vore nationer. Vi er kaldt sammen for at vække de apatiske og inspirere de fortvivlede, for at lukke munden på løgnerne og uddanne de bekymrede, for at tale tolerance i stedet for vrede, tilgivelse i stedet for hævn, kærlighed i stedet for had og fred i stedet for krig. Vi er her i De Forenede Nationer i dag, fordi hver enkelt af os er en leder og et instrument for forandring med historien som vores endelige dommer.

Jeg, som leder af "ACT! for America.org", den største nationale sikkerhedsorganisation i USA med afdelinger i 11 lande rundt om i verden, er indstillet på at gøre hvad som helst muligt for at stå solidarisk med det jødiske folk og forsvare det.

Den civiliserede verden må gå sammen i solidaritet for at sikre, at folk af alle trosretninger kan leve i fred og harmoni, og at jøderne aldrig nogensinde igen bliver forfulgt og gjort til ofre af barbariske, morderiske ideologier; at jøder kan gå i enhver gade i verden med rank ryg og i sikkerhed; at Israel, den jødiske stat, det eneste demokrati i Mellemøsten, fortsætter med at skinne som et fyrtårn af lys i denne verdens mørkeste region.

Tak.
Brigitte Gabriel er en af de førende terrorisme-eksperter i verden og leverer oplysninger om og analyser af den stigende terrorisme. Hun holder foredrag nationalt og internationalt om terrorisme og aktuelle begivenheder. Hendes ekspertise er efterspurgt af verdensledere og virksomhedsledere. Hun har talt for den australske premierminister, medlemmer af det britiske parlament/underhuset, medlemmer af den amerikanske kongres, Pentagon, Joint Forces Staff College, The US Special Operations Command, The US Asymmetric Warfare Group, FBI og mange andre. Desuden er Gabriel en regelmæssig gæsteanalytiker på Fox News Channel, CNN, MSNBC og forskellige top-100 radiostationer over hele USA. Hun er med i gruppen af rådgivere i Intelligence Summit. Brigitte Gabriel var hovedtaler ved Homeland Security Certifications årlige konference i 2009 i Las Vegas.

Fr. Gabriel er grundlægger af, samt præsident og administrerende direktør (CEO) for ACT! for America, der med sine 279.000 medlemmer er det største græsrodsnetværk i USA, dedikeret til bevarelsen af den nationale sikkerhed. Hun er forfatter til to New York Times bestsellere: Because they Hate: A Survivor af Islamic Terror Warns America og They Must be Stopped: Why We Must Defeat Radical Islam and How We Can Do It. Fr. Gabriel er kåret som en af de 50 mest fremtrædende talere i USA. Hun taler arabisk, fransk, engelsk og hebraisk.
Oversættelse: Bombadillo