Halshugning i islams navn
Af Timothy R. Furnish
Oversættelse af: Beheading in the Name of Islam
Kilde: The Middle East Forum, Forår 2005
Udgivet på myIslam.dk : 2. juni 2013

Middle East Quarterly, Spring 2005, pp. 51-57

Billeder af maskerede terrorister stående bag vestlige gidsler i Irak og Saudi-Arabien er blevet alt for almindelige på arabiske satellit-stationer, som Al-Jazeera og Al-Manar. Islamistiske hjemmesider, som Muntadiyat al-Mahdi [1] går videre og viser streaming video af deres mord.

Halshugningen af Wall Street Journal journalisten Daniel Pearl i februar 2002 forfærdede det vestlige publikum, i overensstemmelse med dens hensigt. Tjetjenske oprørere, tilskyndet af islamistiske velgørere, havde antaget denne praksis fire år tidligere, [2] men manglen på vidt udsendte videoer begrænsede den psykologiske virkning af gidsel-halshugning. Pearl-mordet og dets video katalyserede en genopblussen af denne historiske islamiske praksis. I Irak filmede terrorister halshugninger af amerikanerne Nicholas Berg, Jack Hensley og Eugene Armstrong. Andre ofre var tyrkere, en egypter, en koreaner, bulgarere, en britisk forretningsmand og en nepaleser. Snesevis af irakere, både kurdere og arabere, er også blevet ofre for islamistiske terroristers knive. Denne nye dille i terrorist-brutalitet har bredt sig til Saudi-Arabien, hvor islamiske terrorister myrdede den amerikanske forretningsmand Paul Johnson, hvis hoved senere blev fundet i en fryser på et al-Qaeda-skjulested. En variation over dette tema er den islamistiske praksis med at skære struben over på de modstandere, de stempler som vantro. Dette var, hvad der skete med den hollandske filminstruktør Theo van Gogh, der først blev skudt ned og derefter lemlæstet på en gade i Amsterdam, [3] og med en egyptisk koptisk familie i New Jersey, efter at faderen havde ophidset islamister med kritik af islam i et internet-chatroom. [4 ]

Formålet med terrorisme er at skabe frygt i hjerterne på modstandere for at opnå politiske indrømmelser. Efterhånden som chok-værdien aftager og den vestlige verden bliver immun over for en bestemt taktik, udvikler terroristerne nye metoder for at maksimere chokket og reaktionen i pressen, som de trives ved. I 1970'erne og 1980'erne, kaprede terrorister passagerfly for at vinde overskrifter. I 1980'erne og 1990'erne blev bilbomber mere populære; palæstinensiske terrorister perfektionerede selvmordsbombning i 1990'erne. Men hvad der engang vandt kommentarer i dagevis, holder nu kun i timer. Halshugning er blevet den nyeste mode. På mange måder sender den terrorismen tilbage til fremtiden. I modsætning til kapringer og bilbomber har rituel halshugning en lang præcedens i islamisk teologi og historie.


Undskyldning og virkelighed

Nogle amerikanske kommentatorer siger, at islamistiske halshugninger er tænkt som psykologisk krigsførelse og er blottet for ethvert sandt islamisk indhold. Imam Muhammad Adam al-Sheikh for eksempel, leder af moskeen Dar al-Hijrah i Falls Church, Virginia, hævdede fejlagtigt, at "halshugninger ikke er nævnt i Koranen overhovedet". [5] Asma Afsaruddin, en lektor i arabisk og islamiske studier ved University of Notre Dame, gav også et urigtigt billede af islamisk teologi og historie, da hun fortalte en journalist: "Der er absolut ingen religiøs befaling om dette." [6] Council on American-Islamic Relations (CAIR), samt American Anti-Arab Discrimination Committee (ADC) har begge underskrevet en erklæring om, at sådanne drab "ikke repræsenterer islams læresætninger". [7] Sam Hamod, tidligere direktør for Islamic Center i Washington, DC, hævdede, at Koranens passage om halshugning af vantro faktisk ikke betyder, at folk skal dræbes. [8] Bragesnak af den art har haft en effekt: De vestlige nyhedsmedier har, måske som følge af politisk korrekthed eller deres egen ensidighed, fordrejet kendsgerningerne om islamisk historie og udbredt sådanne revisionistiske opfattelser. Med undskyldninger af den art demonstrerer vestlige akademikere enten grundlæggende uvidenhed om deres forskningsfelter eller også vildleder de bevidst. Intelligentsiaens benægtelse af religiøse rødder til den seneste bølge af halshugninger har paralleller i de logiske saltomortaler og fløjlsbløde sensitiviteter som mange professorer har kastet sig ud i for at afvise et religiøst grundlag for voldelig jihad. [9] Men uden hensyn til Afsaruddin og Hamod, så retfærdiggør islamisterne mord og halshugning med både teologiske citater og historiske fortilfælde.


Halshugning i islamisk teologi

Grupper som Abu Musab al-Zarqawis Al-Tawhid wa al-Jihad (Enhed og Jihad), og Abu Abd Allah al-Hasan bin Mahmuds Ansar al-Sunna (Forsvarere af [profetisk] Tradition) [10] retfærdiggør halshugning af fanger ved at henvise til Koranen. Sura (kapitel) 47 indeholder følgende ayah (vers): "Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne, indtil krigen lægger sine byrder ..." [Ellen Wulffs oversættelse af 47:4] [11] Koranens arabiske termer er som regel ligetil: Kafaru betyder "dem, der spotter/er irreligiøse", selvom darb ar-riqab er mindre klar. Darb kan betyde "hug eller slå", mens ar-riqab kan oversættes med "halse, slaver, personer." Med lille variation har lærde oversat verset som: "Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen!" [som hos Wulff, o.a.] [12]

I århundreder har førende islamiske lærde fortolket dette vers bogstaveligt. Den berømte iranske historiker og Koran-kommentator Muhammad b. Jarir at-Tabari (d. 923 e.Kr.) skrev, at "giv dem hug over halsen" simpelthen er Guds sanktion til vild og grum modstand mod ikke-muslimer. [13] Mahmud b. Umar az-Zamakhshari (d. 1143 e.Kr.), foreslog i en større kommentar, der er blevet studeret i århundreder af sunni-muslimske religiøse lærde, at enhver forskrift om at give "hug over halsen" befaler at undgå at slå andre steder, for således at forvolde død og ikke blot sår. [14]

Mange nyere fortolkninger holder sig i overensstemmelse med de tusind år gamle. I sin saudi-distribuerede oversættelse af Koranen, skrev Abdullah Yusuf Ali (d. 1953), at påbuddet om at give "hug over halsen," skal forstås både bogstaveligt og billedligt. "Man kan ikke føre krig med fløjlshandsker," argumenterede Yusuf Ali. [15] Muhammad Muhammad Khatib siger i en moderne sunni-kommentar, der bærer imprimatur [trykketilladelse] fra Al-Azhar universitet i Cairo, at mens traditionalistiske muslimer er tilbøjelige til at se denne passage som kun gældende for Profetens tid, så "mener (shiiter), at det er en universel forskrift". [16] Ironisk nok har Zarqawi, ifølge dette synspunkt, antaget sine religiøse modstanderes eksegese. Måske den mest indflydelsesrige moderne sammenfatning af denne passage blev givet af den fremtrædende pakistanske lærde og førende islamistiske tænker S. Abul Ala Mawdudi (d. 1979), der hævdede, at denne sura gav de første koraniske forskrifter for krigens love. Mawdudi argumenterede:

Under ingen omstændigheder bør muslimen glemme dette mål og begynde at tage de fjendtlige soldater som fanger. Fanger bør tages efter at fjenden er blevet fuldstændig knust. [17]

Følgelig er sejr det eneste, islams soldater bør tænke på. Krigsfangers status var åben for fortolkning. Mawdudi hævdede, at verset ikke klart forbyder henrettelse af fanger, men at "dette var, hvad den Hellige Profet forstod ved Allahs befaling, og at lederen af en islamisk regering kunne gøre det, hvis han af en eller anden særlig grund anså det for nødvendigt at dræbe en bestemt fange (eller bestemte fanger)". [18] Som mange islamister gør, citerede Mawdudi historiske eksempler, hvor Profeten Muhammed beordrede henrettelse af fanger, som f.eks. nogle mekkanere, fanget i Slaget ved Badr i 624 e.Kr., og mindst én mekkaner, taget i slaget ved Uhud det følgende år. Selv om sådanne eksempler ikke direkte angår halshugning, så tillader de faktisk mord på krigsfanger. Mawdudis fortolkning tillader dog ikke henrettelse af gidsler. Kun regeringen, og ikke de enkelte muslimske soldater, kunne afgøre skæbnen for fanger. [19]

En anden, om end mindre hyppigt nævnt passage fra Koranen sanktionerer også halshugning af ikke-muslimer. Vers 8:12 lyder: "Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!" I den oprindelige tekst, er den relevante vending: Adrabu fawq al-anaq, "Hug dem over nakken". [Engelske oversættelser kan have: "Strike off their heads", "hug deres hoveder af", o.a.] Dette vers er altså en naturlig følge af vers 47:4. Yusuf Ali er en af de få moderne kommentatorer, der behandler denne passage og fortolker den som nyttebestemt: Halsen er blandt de få områder, der ikke er beskyttet af panser og at lemlæste en modstanders hænder, forhindrer ham i igen at føre sit sværd eller spyd. [20] Pointen i indledningen til denne sætning - at "sætte en skræk i livet" eller, som nogle oversættelser har det, at "indgyde terror" - bliver nu brugt af islamiske terrorister til at retfærdiggøre halshugning af gidsler.


Halshugning i islamisk historie

Mens nogle islamister måtte begrunde mord på fanger med koraniske forskrifter, bestyrker andre deres konklusioner ved at trække analogier til begivenheder i islams næsten 1400 år lange historie. Her er halshugning af fanger et tilbagevendende tema. Såvel islamiske regimer som deres opposition har brugt halshugning som både militær og retslig politik.

Traditionen med halshugning af ikke-muslimske fanger strækker sig tilbage til Profeten selv. Ibn Ishaq (d. 768 e.Kr.), den tidligste skildrer af Muhammeds liv, er noteret for at sige, at Profeten beordrede henrettelse ved halshugning af 700 mænd fra den jødiske stamme Banu Qurayza i Medina for angiveligt at have plottet imod ham. [21] Islamiske ledere fra Muhammeds tid til i dag har efterlevet hans model. Eksempler på halshugning af både levende og døde er talløse i den islamiske historie. Yusuf b. Tashfin (d. 1106) anførte Al-Murabit (Almoravide) Imperiet under dets erobringer fra Vestsahara til det centrale Spanien. Efter slaget ved Zallaqa i 1086 fik han 24.000 lig af de besejrede castilianere halshugget "og stablede dem op til at udgøre en slags minaret for muezzinerne, der, stående på dyngerne af hovedløse kadavere, sang til Allahs pris". [22] Han fik derefter de afhuggede hoveder sendt til alle de større byer i Nordafrika og Spanien som et eksempel på kristen svaghed. Al-Murabitterne blev besejret det følgende århundrede af Al-Muwahhiderne (almohaderne), under hvis styre de castilianske kristne fjender blev halshugget efter ethvert tabt slag.

Det Osmanniske Rige var halshugger-staten par excellence. Efter den osmanniske sejr over kristne serbere i slaget ved Kosovo i 1389, halshuggede den muslimske hær den serbiske konge og snesevis af kristne fanger. I slaget ved Varna i 1444, halshuggede osmannerne kong Ladislaus af Ungarn og "satte hans hoved på spidsen af en lang stage (...) og svang det mod polakkerne og ungarerne". Efter Konstantinopels fald, sendte osmannerne hovedet af den døde byzantinske kejser på turné til de større byer i sultanens domæner. Osmannerne halshuggede tilmed mindst én ortodoks patriark. I 1456 gav sultanen tilladelse til, at imperiets stormufti personligt kunne halshugge kong Stephen af Bosnien og hans sønner, selvom de havde overgivet sig; og syv årtier senere, gav sultanen ordre til halshugningen af 2.000 ungarske fanger. I begyndelsen af det nittende århundrede, blev selv briterne ofre for den osmanniske krumsabel. En britisk ekspedition til Ægypten i 1807 resulterede i "et par hundrede spiddede britiske hoveder efterladt rådnende i solen udenfor Rosetta". [23]

Halshugning har også været meget almindelig blandt muslimer, når ortodokse konfronterede mahdi-bevægelser. Ifølge islamisk tradition, vil Mahdien, eller "den retledte ene", komme ved tidernes ende og indvarsle en verdensomspændende, fuldkommen islamisk stat. Med få generationers mellemrum, dukker en karismatisk leder op, der hævder at være Mahdien. Da Mahdien er forløberen for det sande styre, vil enhver leder han udfordrer, af naturen være korrupt. Den brændende iver bag sådanne påstande fører ofte både de ortodokse og mahdisterne til at stemple deres modpart som vantro, så de kan påberåbe sig Koranens vers 47:4 og halshugge fanger.

Et godt eksempel på dette, fandt sted for 500 år siden i Gujarati-sultanatet i det vestlige Indien. Sayyid Muhammad Jawnpuri (d. 1505 e.Kr.) hævdede, at han var Mahdien. [24] Hans tilhængere, der blev kendt som mahdavier, beskyldte Gujaratis sultaner og religiøse ledere for takfir (vantro). Sultanerne kæmpede imod og udstillede ofte de afhuggede hoveder af mahdavi-kaliffer for at intimidere eventuelle vordende tilhængere. Gujarati-brutaliteten tjente sit formål og ved slutningen af det sekstende århundrede sygnede mahdavierne hen og gik i glemmebogen.

Den måske mest berømte mahdi-bevægelse - og en af meget få til at opnå magt [25] - var den, der blev ledet af Muhammad Ahmad i Sudan i slutningen af det nittende århundrede. I 1880 erklærede Muhammad Ahmad selv som Mahdi og anførte en jihad imod Det Osmanniske Rige, dets ægyptiske undersåtter og disses britiske allierede. [26] Han og hans tilhængere halshuggede deres modstandere, både kristne og muslimske. Mahdiens mest berømte offer var Charles Gordon, en britisk general i Sudan på vegne af de anglo-egyptiske styrker. Rudolf Slatin, en østriger taget til fange af mahdi-hæren, beskrev senere mahdisternes triumferende reaktion på Gordons henrettelse i januar 1885. En historiker fortalte, hvordan:

Tre sorte [mahdi-] soldater var i spidsen, hvoraf han genkendte den ene som en mand ved navn Shatta. (...) Shatta bar noget, der var pakket ind i en blodig klud. Slatin stod tavs, da de standsede foran ham, deres ansigter triumferende. Med et smil løste Shatta kluden, mens publikum råbte. Slatin kiggede: Det var Gordons afhuggede hoved (...). "Er det ikke hovedet af din onkel, den vantro?" [27]

Selvom dette ikke er så udpenslet som en Al-Qaeda-video, var virkningen på det victorianske samfund den samme. Hævnen kom til at tage år. Muhammad Ahmad døde i 1885, formentlig af tyfus eller malaria, men hans stat faldt først til den britiske hær i 1898.

Et halvt århundrede senere, i årene efter at Mustafa Kemal Atatürk grundlagde den tyrkiske republik og indførte sekulært styre, anførte en revolutionær religiøs leder ved navn Mehmet et kortvarigt, men voldsomt mahdist-oprør. [28] Mehmet var en sufi - en islamisk mystiker - af naqshabandi-ordenen. Mehmet og hans seks disciple fremstillede sig som en slags "syvsovere", nævnt i Koranen: Syv kristne unge faldt i søvn i en hule i tiden med romersk forfølgelse af kristne i det tredje århundrede e.Kr. og dukkede frem igen, uskadte, over et århundrede senere, da Rom havde sluttet sig til troen. [29] Ved en sådan identifikation, søgte Mehmet og hans mahdist-disciple at vække koraniske forestillinger om den lille gruppe sande troende stående overfor magthavernes afgudsdyrkelse. Fra Manisa i det vest-centrale Tyrkiet vandrede Mehmet og hans tilhængere til Menemen på den ægæiske kyst, hvor, i den største moské, Mehmet erklærede sig som Mahdi og opfordrede til genindførelse af islamisk lov, hvilken Atatürk havde ophævet. Mehmets entusiastiske tilhængere overmandede den lokale tyrkiske hær-garnison. De dræbte kommandanten, satte hans afhuggede hoved på en stage og paraderede rundt i byen med det. Men opstanden holdt kun kort. Den tyrkiske hær mobiliserede sine styrker og knuste oprøret - alle involverede blev henrettet.

Halshugning har særlig vægt i Saudi-Arabien. Alene i 2003 halshuggede Kongeriget Saudi-Arabien mere end halvtreds mennesker. [30] Dette tal omfattede både muslimske og ikke-muslimske arbejdere. I de seneste to årtier har saudierne halshugget mindst 1100 mennesker for påståede forbrydelser, lige fra narkotikahandel til hekseri og frafald. [31] Den saudiske regering bruger ikke alene halshugninger for at straffe kriminelle, men også for at terrorisere potentielle modstandere. Et berømt eksempel involverede en saudisk garder kaldet Juhayman al-Utaybi. I slutningen af 1979, som var begyndelsen af det femtende århundrede efter den islamiske kalender, erklærede Utaybi sin svoger, Muhammad bin Abd Allah al-Qahtani, som Mahdi. De overtog kontrollen med den hellige moské i Mekka og opfordrede alle saudiere til at rejse sig mod styret i Riyadh. [32] Huset Saud reagerede magtfuldt med en chok-og-rædsel-kampagne [shock-and-awe campaign]. Efter en blodig kamp, genvandt de kontrollen over den hellige moské. Indenfor uger, var mahdisterne jaget ned eller taget til fange. I begyndelsen af 1980, halshuggede den saudiske regering offentligt Utaybi og hans fængslede tilhængere. Mens udenforstående kan synes, at den saudiske praksis er barbarisk, så udføres de fleste saudiske henrettelser faktisk hurtigt, med et enkelt sværdslag. Zarqawi og hans tilhængere har valgt en langsom, savende og pinefuld metode til at terrorisere det vestlige publikum.

Alle disse forskellige former for retfærdiggørelse bidrager til epidemien af halshugninger i Irak og andre steder i Mellemøsten. Fordi Zarqawi og hans tilhængere betragter de irakiske og saudiske regeringer som illegitime, finder de ingen påbud indenfor islamisk lov, der kunne forbyde henrettelse af fanger. Faktisk har Zarqawi givet udtryk for, at han vil "acceptere kommentarer fra ulema om, hvorvidt hans drabsvirksomhed er tilladt eller forbudt ifølge islam - forudsat at ulema ikke har tilknytning til et regime og ikke udtaler sig ud af personlig overbevisning eller for at behage deres herskere". [33] Islamistiske halshugninger kan fordømmes af imamen i Den Store Moské i Mekka og af religiøse ledere i Egypten, Jordan og Libanon, [34] men ligesom de selvbestaltede mahdier i den islamiske historie, afviser Zarqawi og islamistiske terrorister blot disse fatwaer (religiøse kendelser) som tom retorik fra lakaj-regimer. Osama bin Ladens Al-Qaeda er også noteret for at støtte halshugninger, herunder af mindst én egyptisk arbejder i Irak, som de klassificerede som en "ikke-troende" i kraft af hans borgerskab i et apostat-regime, samt hans formodede anerkendelse af de amerikanske handlinger i Irak. [35] Islamistiske grupper sammenblander i stigende grad "vantro", "kombattanter" og krigsfanger, hvilket, kombineret med deres krav om islamisk legitimitet, giver dem licens til at halshugge.


Konklusion

Islamisk civilisation er ikke en historisk anomali i dens sanktion af halshugning. [36] Romerriget halshuggede borgere (som f.eks. apostlen Paulus), mens det korsfæstede ikke-borgere (som f.eks. Jesus Kristus). Franske revolutionære brugte guillotinen til at halshugge modstandere. Ikke desto mindre, er islam den eneste større verdensreligion i dag, der citeres af både statslige og ikke-statslige aktører for at legitimere halshugning. Og to vigtige aspekter af halshugning i en islamisk sammenhæng skal noteres: For det første - denne praksis har både koranisk og historisk sanktion. Den er ikke et produkt af en opdigtet tradition. For det andet - i modsætning til både muslimske og ikke-muslimske apologeters påstande, er disse halshugninger ikke blot en brutal metode til at gøre opmærksom på den islamistiske politiske dagsorden og svække modstanderes vilje til at kæmpe. Zarqawi og andre islamister, der praktiserer halshugning, tror, at Gud har befalet dem at udslette deres fjender på denne måde. Islam er, for denne beslutsomme minoritet af muslimer, alt andet end en "fredens religion". Den er snarere en sværdets religion med bladet for altid siddende for struben af den vantro.


Noter

[1] Chat Rooms of the Mahdi, accessed Jan. 17, 2005.
[2] Sunday Times (London), Dec. 13, 1998.
[3] Robert Spencer, "Murder of Theo Van Gogh and the Decline of the West," Human Events Online, Nov. 4, 2004.
[4] Newsday, Feb. 1, 2005; The New York Sun, Feb. 7, 2005; The Weekly Standard, Jan. 31, 2005.
[5] USA Today, June 20, 2004; "U.S. Muslims Condemn Beheadings," news release, U.S. Embassy, Islamabad, Pakistan, June 25, 2004.
[6] Atlanta Journal-Constitution, June 26, 2004.
[7] "U.S. Muslims Condemn Beheadings," U.S. Embassy.
[8] The Washington Times, June 24, 2004.
[9] Daniel Pipes, "Jihad and the Professors," Commentary, Nov. 2002.
[10] Se Michael Rubin, "Ansar al-Sunna: Iraq's New Terrorist Threat," Middle East Intelligence Bulletin, Spring 2004.
[11] Vers 47:4.
[12] Vers 47:4; Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of the Glorious Qur'an: Text, Translation and Commentary, vol. II (Cairo: Dar al-Kitab al-Masri, 1934), pp. 1378-9; Mohammed Marmaduke Pickthall, The Meaning of the Glorious Koran: An Explanatory Translation (Pakistan: Al-Farooq Masjid, n.d.), p. 361; N. J. Dawood, The Koran: Translated with Notes (London: Penguin Books, 1990), p. 357; J.M. Rodwell, The Koran, Translated from the Arabic (London: J.M. Dent & Sons, Ltd., 1915), p. 382.
[13] Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972), p. 26.
[14] Mahmud b. Umar az-Zamakhshari, Al-Kashshaf'an Haqa'iq at-Tanzil wa-'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil, vol. 3 (Beirut: Dar al-Ma'arif, n.d.), p. 530.
[15] Yusuf 'Ali, The Meaning of the Glorious Qur'an, p. 1378, ftnt. 4820.
[16] M.M. Khatib, The Bounteous Koran, A Translation of Meaning and Commentary (London: MacMillan Press, 1984), p. 673, ftnt. 3.
[17] S. Abul A' la Mawdudi, The Meaning of the Qur'an, vol. XIII (Lahore: Islamic Publications, Ltd., 1986), p. 13.
[18] Ibid., pp. 13-4.
[19] Ibid., p. 14.
[20] Yusuf 'Ali, The Meaning of the Glorious Qur'an, p. 418, note 1189.
[21] 'Abd al-Malik Ibn Hisham, The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul, introduction and notes by A. Guillaume (Karachi: Oxford University Press, 2004 [reprint of the 1955 ed.]), pp. 461-9; 'Abd al-Malik Ibn Hisham, As-Sirah an-Nabawiyah, vol. 3, Mustafa as-Saqqa and Ibrahim al-Hafiz Shalabi, eds. (Misr: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1936), pp. 251-4.
[22] Paul Fregosi, Jihad in the West: Muslim Conquests from the Seventh to the Twenty-first Centuries (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1998), p. 160.
[23] Ibid., pp. 187-374.
[24] Derryl N. MacLean, "La sociologie de l'engagement politique: Le Mahdawiya indien et l'Etat," in Mercedes Garcia-Arenal, ed., Mahdisme et millenarisme en Islam. Revue de mondes Musulmans et de la Mediterranee (Aix-en-Provence: Edisud, 2000), pp. 239-56.
[25] En anden bevægelse var den af Muhammad bin Tumart (d. 1130). Tumart erklærede sig som Mahdi og anførte en erobring af den daværende Al-Murabit (Almoravide) stat i Nordafrika og Iberia. Tre årtier efter hans død, regerede hans mahdist-tilhængere en stat, der strakte sig fra Portugal til Tunesien.
[26] P.M. Holt, Encyclopedia of Islam, 2nd ed. (Leiden: E.J. Brill, 1960-2002), s.v. "Al-Mahdiyya." Den sudanske Mahdis skrifter er blevet offentliggjort i syv bind: Muhammad Ibrahim Abu Salim, ed. Al-Athar al-Kamilah lil-Imam al-Mahdi (Khartoum: Dar Jami'at al-Khartum lil-Nashr, 1990).
[27] Byron Farwell, Prisoners of the Mahdi (New York & London: W.W. Norton & Company, 1989), pp. 156-7.
[28] Hamit Bozarslan, "Le Mahdisme en Turquie: L' 'incident de Menemen' en 1930," in Garcia Arenal, ed., Mahdisme et millenarisme en Islam, pp. 237-319; Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, 1968), p. 362.
[29] Sura al-Kahf 18:16-27; Holt, Encyclopedia of Islam, s.v. "Ashab al-Kahf"; Yusuf 'Ali, The Meaning of the Glorious Qur'an, vol. 1, p. 730, note 2337.
[30] The Atlanta Journal-Constitution, July 13, 2004.
[31] Ibid., June 27, 2004.
[32] Joseph A. Kechichian, "Islamic Revivalism and Change in Saudi Arabia: Juhayman al 'Utaybi's 'Letters to the Saudi People,'" The Muslim World (Hartford Seminary), Jan. 1990, pp. 1-17.
[33] "Al-Zarqawi Associate: Al-Zarqawi Unconnected to Al-Qa'ida, Seeks to Expand Fighting to Entire Region," Middle East Media Research Institute (MEMRI), Sept. 23, 2004.
[34] The Wall Street Journal, Sept. 3, 2004.
[35] "AL-Qa'ida Magazine: 'O Sheikh of the Slaughterers, Abu Mus'ab al-Zarqawi, Go Forth in the Straight Path, Guided by Allah," MEMRI, Oct. 12, 2004.
[36] ABCNews.com, Aug. 11, 2004.
Timothy Furnish er assisterende professor i historie ved Georgia Perimeter College i Atlanta.
Oversættelse: Bombadillo