Tale af pave Frans
Til deltagerne i konferencen "International religionsfrihed og det globale værdisammenstød"
Af pave Frans
Oversættelse af: Address of Pope Francis
Kilde: Libreria Editrice Vaticana, 20. juni 2014 (dato for talen)
Udgivet på myIslam.dk : 5. august 2014

Konsistoriesalen, fredag den 20. juni 2014

Jeg byder jer velkommen i anledning af jeres internationale konference, kære brødre og søstre. Jeg takker prof. Giuseppe Dalla Torre for hans venlige ord.

Debatten om religionsfrihed er blevet meget intens på det seneste og optager både regeringer og religiøse samfund. I dette spørgsmål henviser Den katolske Kirke til erklæringen Dignitatis Humanae, et af de vigtigste dokumenter fra Det Andet Vatikankoncil.

Faktisk er ethvert menneske en "søgende" af sandheden om sin egen oprindelse og sin egen skæbne. I personens sind og "hjerte" opstår tanker og spørgsmål, som ikke kan undertrykkes eller kvæles, fordi de kommer fra et sted dybt nede og er uløseligt forbundet med dets inderste væsen. De er religiøse spørgsmål og kræver religionsfrihed for fuldt ud at manifestere sig. De søger at kaste lys over den sande mening med tilværelsen, over de bånd, der binder mennesket til kosmos og til historien og forsøger at gennembryde det mørke, der ville opsluge menneskets historie, hvis sådanne spørgsmål ikke blev stillet - hvis de forblev ubesvarede. Salmisten siger: "Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det?" (Sl 8:4-5)

Fornuften erkender i religionsfriheden en grundlæggende menneskeret, der afspejler den højeste menneskelige værdighed - evnen til at søge sandheden og tjene den - og erkender i den en tilstand, som er nødvendig for at udfolde hele menneskets potentiale. Religionsfrihed omfatter ikke kun den private tanke eller religionsudøvelse. Den er friheden til at leve, både privat og offentligt, i overensstemmelse med de etiske principper, der følger af den fundne sandhed. Dette er en stor udfordring i den globaliserede verden, hvor svag tænkning - der er som en sygdom - også sænker det generelle etiske niveau og på vegne af et falsk begreb om tolerance ender med at forfølge dem, der forsvarer sandheden om mennesket og dens etiske konsekvenser.

Retslige ordninger, hvad enten de er statslige eller internationale, opfordres derfor til at anerkende, garantere og beskytte religionsfriheden, som ikke kun er en iboende ret, der er uløseligt forbundet med den menneskelige natur, med det frie livs værdighed, men også er et tegn på et sundt demokrati og en af de vigtigste kilder til statens legitimitet.

Religionsfrihed, anerkendt i forfatninger og love og udtrykt i konsekvent adfærd, fremmer udviklingen af relationer af gensidig respekt mellem de forskellige religiøse bekendelser og deres sunde samarbejde med staten og det politiske samfund, uden sammenblanding af rollerne og uden fjendskab. I stedet for det globale værdisammenstød bliver det dermed muligt, med udgangspunkt i en kerne af universelle værdier, at opnå et globalt samarbejde på henblik på det fælles bedste.

I lyset af fornuftens erobringer, bekræftet og forfinet gennem åbenbaring og folkenes civile fremskridt, er det uforståeligt og alarmerende, at mennesker stadig i dag udsættes for diskrimination og begrænsning af deres rettigheder af den ene grund, at de tilhører og offentligt bekender en fast tro. Det er uacceptabelt, at virkelig forfølgelse faktisk foregår på grund af religiøst tilhørsforhold! Og krig tilligemed! Dette skævvrider fornuften, angriber freden og ydmyger menneskets værdighed.

Med stor smerte må jeg erkende, at det er de kristne i verden, der udsættes for størstedelen af denne diskrimination. Forfølgelsen af kristne i dag er faktisk værre end i Kirkens første århundreder og der er flere kristne martyrer i dag end dengang. Dette sker mere end 1700 år efter kejser Konstantins toleranceedikt, som gav kristne frihed til offentligt at bekende deres tro.

Jeg håber meget, at jeres konference i dybden og med stor præcision vil anskueliggøre de begrundelser, der forpligter enhver retsorden til at respektere og forsvare religionsfriheden. Jeg takker jer for dette bidrag. Jeg beder jer om at bede for mig. Af hjertet ønsker jeg jer det bedste og beder Gud om at velsigne jer. Tak.
Oversættelse: Bombadillo