Islam er 'det største svindelnummer mod menneskeheden i 1400 år'
Interview med fader Zakaria Botros, 'Radikal Islams Banemand'
Af FrontPageMag
Oversættelse af: Islam is 'the biggest hoax perpetrated on the human race in 1400 years'
Kilde: Catholic Online, 9. juni, 2009
Udgivet på myIslam.dk: 14. juli 2019

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".


Jeg er en kopter. I mine tidlige 20'ere blev jeg præst. Selvfølgelig, i det overvejende muslimske Egypten, taler kristne - præster eller andre - ikke om religion med muslimer. Min ældre bror, en lidenskabelig kristen, lærte denne lektie for sent: Efter at have prædiket for muslimer, blev han til sidst overfaldet af muslimer, der skar tungen af ham og myrdede ham.

FrontPage Interviews gæst i dag er den koptiske præst fader Zakaria Botros, som al-Qaeda har kaldt "en af de mest eftersøgte vantro i verden", og på hvis hoved de har sat en dusør på 60 millioner dollar. Populære arabiske magasiner kalder ham også "islams offentlige fjende nr. 1". Han er vært for et tv-program, "Truth Talk", på Life TV. Hans to websteder er Islam-Christianity.net og FatherZakaria.net. Han blev for nylig tildelt prisen "Årets Daniel".

FP: Fader Zakaria Botros, velkommen til Frontpage Interview.

Botros: Tak for invitationen.

FP: Lad os begynde med din egen personlige historie, i sammenhæng med islam og kristendom.

Botros: Jeg er en kopter. I mine tidlige 20'ere blev jeg præst. Selvfølgelig, i det overvejende muslimske Egypten, taler kristne - præster eller andre - ikke om religion med muslimer. Min ældre bror, en lidenskabelig kristen, lærte denne lektie for sent: Efter at have prædiket for muslimer, blev han til sidst overfaldet af muslimer, der skar tungen af ham og myrdede ham. Langt fra at blive afskrækket eller hade muslimer følte jeg mig efterhånden mere tvunget til at dele den gode nyhed med dem. Det skabte naturligvis mange problemer: Jeg blev hele tiden chikaneret og truet, og til sidst blev jeg fængslet og tortureret i et år, blot for at forkynde for muslimer. Egyptiske embedsmænd anklagede mig for at tilskynde til "frafald", det vil sige for at være ansvarlig for omvendelsen af muslimer til kristendommen. En anden gang blev jeg anholdt, mens jeg var ved at stige på et fly ud af Egypten. Men til sidst lykkedes det mig at flygte fra mit hjemland, og jeg levede en tid i Australien og England. Nå, men min livshistorie med kristendom og islam er meget lang og kompliceret. Faktisk blev en hel bog om den udgivet for nylig.

FP: Jeg undskylder for at spørge dette, men hvad var det for en tortur, du blev udsat for, da du var fængslet?

Botros: På grund af min forkyndelse af Evangeliet brød egyptiske soldater ind i mit hjem og stak deres våben i hovedet på mig. Uden at fortælle mig hvorfor arresterede de mig og anbragte mig i en ekstremt lille fængselscelle (1,8x1,5x1,8 meter, hvilket yderligere var problematisk, da jeg er 1,83 meter høj), sammen med andre indsatte og med temperaturer på godt over 100 grader, med kun lidt ventilation, uden vinduer og uden lys. Ingen senge naturligvis, vi sov på gulvet - på skift, da der ikke var plads nok til, at vi alle kunne ligge ned. På grund af manglen på ilt plejede vi også på skift at ligge med vore næser ved spalten under celledøren for at få luft. Som følge heraf udviklede jeg en nyreinfektion (naturligvis uden at få lægehjælp). Myg plagede os. Mad blev leveret i spande; vi vidste kun sældent, hvad vællingen bestod af. Fængselsvagterne spyttede ofte i spanden foran os, såvel som smed deres snot i den.

FP: Jeg føler med dig i denne frygtelige lidelse, du blev udsat for.

Hvad er dit primære formål med det du gør?

Botros: Enkelt: Sjælenes frelse. Som jeg altid siger, lige så meget jeg afviser islam, elsker jeg muslimer. For at frelse sidstnævnte har jeg intet andet valg end at eksponere førstnævnte som den falske religion, den er. Kristus befalede os at sprede Den Gode Nyhed. Der er ingen regel, der siger, at kristne skal omvende hele verden – undtagen muslimerne! Det er naturligvis farligere at forsøge at omvende sidstnævnte. Men vi kan ikke svigte dem. Dette er desto vigtigere i betragtning af at mange muslimer er "religiøse" og virkelig søger at behage Gud; alligevel er de vildledte. Så jeg vil tage deres oprigtighed og fromhed og lede dem til Det Sande Lys.

FP: Kan du på en eller anden måde opsummere for os, hvorfor du mener, at islam er en "falsk" religion?

Botros: Teologisk, da jeg er en kristen præst, mener jeg, at kun kristendommen bringer sandheden. Baseret på min tro på Kristus, afviser jeg alle andre religiøse systemer som menneskeskabte, og mener derfor ikke, at de afspejler guddommelige sandheder. Desuden er en af de største forbrydelser, som Muhammed begik - en forbrydelse, som han sikkert aldrig vil blive tilgivet - at han afviste den nåde og barmhjertighed, som Kristus bragte, og førte menneskeheden tilbage til lovens tidsalder.

Men bortset fra troen, så vil sund fornuft alene gøre det klart, at af alle verdens store religioner er islam den, der mest tydeligt er falsk. Selvom jeg måske ikke tror på, lad os sige buddhismen, så tilbyder den tydeligvist et godt filosofisk system, og folk følger den tilsyneladende pga. dens eget indre værd. Det samme kan ikke siges om islam. Den er, af alle religionerne, den eneste, der er nødt til at true sine tilhængere med døden, hvis de forsøger at bryde væk; og den eneste, der fra selve begyndelsen - for at "købe" tilhængere - har været viet til at tilfredsstille nogle af menneskets værste tilbøjeligheder: erobring, sex, plyndring, stolthed. Historien alene demonstrerer alt dette. Mens kristendommen blev spredt vidt og bredt af kristne, der altruistisk ofrede deres liv, simpelthen fordi de troede på Kristus, så spredtes islam med magt, ved æggen af sværd, ved frygt, trusler, og slibrige appeller til menneskets laveste instinkter. Islam er langt den mest falske religion - en påstand, hvis sandhed kan bevises både teologisk, filosofisk og historisk.

FP: Du dokumenterer altid dine diskussioner med henvisninger til islamiske kilder. Hvorfor har muslimske gejstlige og imamer så svært ved at diskutere, hvad islam selv lærer, og i stedet bare angriber dig personligt?

Botros: Svaret ligger lige for, tror jeg. De islamiske kilder, teksterne, taler for sig selv. Muslimer har ingen større fjende end deres egne skrifter - især hadith og sira - som konstant skandaliserer muslimer og gør dem forlegne. Til dato har jeg lavet vel over 500 episoder dedikeret til forskellige emner vedrørende islam. Og i hver eneste af disse episoder er alt mit materiale kommet direkte fra islams tekstkilder, især usul al-fiqh [retslæren o.a.] - Koranen, hadith og ulamas ijma [de lærdes konsensus, o.a.] som fundet i deres tafsirer [koranfortolkninger, o.a.].

Så hvad kan islams sheiker gøre? Hvis de forsøger at tage fat på det problem, som jeg har rejst på basis af islams tekster og sharia, har de intet andet valg end at give mig ret - for eksempel at konkubinat er lovligt, eller at indtagelse af kamelurin støttes. Så den eneste strategi, de har tilbage, er at ignorere alt, hvad jeg lægger frem, og angribe min person i stedet.

Og når velmenende muslimer beder deres ledere om at svare på disse beskyldninger, er et af deres yndlingssvar at citere Koranen, hvor der står "Spørg ikke om ting, som, hvis de blev afsløret for jer, ville mishage jer" (5:101)

FP: Så hvad siger det om en religion, hvis religiøse lærere og medlemmer er nødt til at ignorere deres teologiske tekster, fordi de ikke kan holde ud, hvad disse tekster virkelig siger? Giver noget af dette mening?

Botros: Igen, dette er en afspejling af, at islam mindre er en tro, mere et middel til magt. Som du siger, hvad er meningen med, at et menneske forsvarer og følger en religion, som han selv er nødt til at bortrationalisere, ignorere, minimere, konstant genfortolke, hykle over og så videre? Faktum er, at de fleste muslimer ikke ved, hvad der står i deres egne skrifter; i bedste fald ved de, og forsøger her og der at efterleve de fem søjler. Det er grunden til, at de spørgsmål jeg tager op, ofte traumatiserer muslimer - som en forfriskende lussing: et kort, skarpt chok. De stædige, der opfatter det som et angreb af typen "os imod dem", uanset sandheden, bare raser og plotter om at dræbe mig; de andre, de mere fornuftige muslimer, der virkelig søger sandheden, ender med at vågne op til det største svindelnummer mod menneskeheden i 1400 år, og mange kommer til den endelige Sandhed.

Et bedre spørgsmål er, hvorfor ulama skjuler disse problemer for både de vantros gransken og den gennemsnitlige muslims øjne? Man skulle tro, at hvis nogen var dedikeret til sandheden, så måtte det være ulamaen; men deres bedrageriske taktikker afslører det modsatte. For eksempel er det ofte sket, at visse islamiske bøger, efter at jeg har citeret problematiske passager fra dem, har haft en underlig tendens til at forsvinde fra bogreolerne i den arabiske verden.

Bundlinjen er, at mange muslimer opfatter islam, mindre som et åndeligt system dedikeret til at fastslå sandheden og sætte den enkelte på kursen imod den, men mere som en livsform - først og fremmest hævet over kritik - som, hvis nøje efterlevet, vil resultere i, ikke bare et kommende liv i Paradis, men også jordisk succes, ære og magt.

FP: Du har peget på en hadith, der instruerer kvinder til at amme mænd. Hvad er det præcist, der foregår her, og hvad har ulama (fremtrædende muslimske teologer i fortid og nutid) at sige?

Botros: Dette er et perfekt eksempel på, hvad jeg netop sagde. Efter at jeg havde udbredt kendskabet til den islamiske idé om rida al-kabir [voksen-amning] - hvor kvinder skal "amme" fremmede mænd for at være i selskab med dem - så angreb ulema mig, i stedet for at konfrontere deres egne hadither, der dokumenterer dette. Hvorfor? Fordi de ikke har noget svar. Meget lettere at vende det om og bagvaske mig, i stedet for at gå i lag med deres egne tekster.

I fortid og nutid har ulama i det store og hele støttet denne skammelige praksis - heriblandt også Ibn Taymiyya, "sheikh al-Islam". Desuden: nogen tid efter at jeg offentligt havde dokumenteret rida al-kabir, udstedte en top islamisk lærd fra al-Azhar - den mest autoritative institution i sunni-islam - faktisk en fatwa, der tillod muslimske kvinder at "amme" fremmede mænd, hvilket den egyptiske befolkning (heldigvis) gjorde oprør imod. Men da jeg tidligere som den eneste nævnte det, blev jeg anklaget for at "fordreje" islam.

FP: Så islamiske tekster befaler, at kvinder skal amme fremmede mænd. Ok, så hvem ville skabe en sådan instruks? Til hvilket formål? Hvem skrev den ned og tænkte på den? Lad os sige, at jeg er fordomsfri og klar til at acceptere dette som en forståelig lære. Hvad er begrundelsen her? Ja, kvinder bør amme fremmede mænd, fordi ...?

Botros: Fordi Muhammed - "Allahs bønner og velsignelser være med ham" - sagde det. Punktum. Hvem skabte en sådan praksis? Muhammed. Hvorfor? Hvem ved. Teksterne siger, at han lo efter at have befalet kvinden at amme denne mand. Måske lavede han bare sjov og forsøgte at se, hvor langt folk var villige gå i troen på ham som profet? De vigtigste hadith-samlere skrev det ned og bevarede det for senere generationer. Angående hvilket formål det tjener, kan man stille samme spørgsmål til hvad som helst, Muhammed sagde: Hvilket formål tjener det at drikke kamelurin? Hvilket formål tjener det at befale mænd til kun at bære sølv i modsætning til guld? Hvilket formål tjener det at forbyde musik? Hvilket formål tjener det at bandlyse hunde? Hvilket formål tjener det at befale folk kun at spise med deres højre hånd, aldrig deres venstre? Hvilket formål tjener det at befale muslimer at slikke alle deres fingre efter at have spist? Simpelt: Sharia-lovens totalitære tilgang tjener til at hjernevaske muslimer og gøre dem til automater, der aldrig stiller spørgsmålstegn ved deres religion - eller sagt med deres egen korans ord: "Stil ikke spørgsmål, der kan være skadelige for dem" [jf. Koranen 5:101]

FP: Fortæl os lidt om Muhammeds sexliv som dokumenteret af islamiske kilder.

Botros: Dette er et meget pinligt emne for mig at diskutere; og jeg gør det kun ud af min kærlighed til muslimer - selvom jeg ved, at det er smerteligt for dem at høre. Men det er sådan, helbredelse begynder, gennem indledende smerte og lidelse. Kort sagt, ifølge islams skrifter var Muhammed - nå ja - en pervers: han plejede at sutte på unge drenges og pigers tunger; han klædte sig i kvindetøj (og modtog "åbenbaringer" i denne tilstand); han havde mindst 66 "koner"; Allah sendte ham angiveligt særlige "åbenbaringer", der tillod ham at have sex med sin stedsøns kone, Zainab, og at have flere koner end resten af muslimerne; han var konstant optaget og besat af sex - hans første spørgsmål til et "talende æsel" var, om sidstnævnte "kunne lide sex" - og han malede et meget lummert og lystent billede af Paradiset, hvor muslimer, ifølge visse fremtrædende muslimske fortolkere, vil være travlt optaget af at "deflorere jomfruer" hele dagen; og han havde sex med en død kvinde. Der er mere, men hvorfor dvæle ved sådanne skamfulde ting? Jeg understreger igen, at det ikke er mig, der hævder dette, men derimod islams egne bøger - meget er selvfølgelig ukendt for folk, der ikke læser arabisk, da de aldrig er blevet oversat (undtagen, kan jeg forstå, af nogle helte på et websted kaldet Jihad Watch).

FP: Ja, det er vores ven Robert Spencers websted.

Men vent, her er nøglen. Mange mennesker lige nu vil pege fingre af dig og rette beskyldninger mod dig for at sige disse angiveligt frygtelige ting. Men igen er sagen ikke, at du kommer med disse påstande. Sagen er, at islamiske skrifter selv gør det. Så hvis muslimer bliver fornærmede eller chokerede over disse realiteter, så må de konfrontere deres egne skrifter og arbejde med dem. De må finde ud af, hvem skrev dem og hvorfor, og enten acceptere dem eller kategorisk afvise dem som løgne osv.

Kan du for en god ordens skyld udpege nogle islamiske skrifter for os, der nøje beskriver disse bestanddele af Muhammeds sexliv, så vi endnu engang gør det klart, at det ikke er dig, der kommer med beskyldninger, men at du blot afslører, hvad islamiske skrifter selv siger.

Botros: Hvor skal man begynde? Ifølge Koranen selv (33:37) gjorde Allah det legitimt for Muhammed at gifte sig med sin egen svigerdatter, som han begærede. Et par vers senere (33:50) gjorde Allah det lovligt for Muhammed at have sex med enhver kvinde, som "skænker" sig selv til ham - et privilegium, der kun gjaldt for Muhammed. Disse "åbenbaringer", som opfyldte alle Muhammeds seksuelle begær, var så hyppige, at hans barnehustru, Aisha, ofte sagde til Muhammed: "Din Herre er altid hurtig til at opfylde dine lyster!" Og sine trofaste tilhængere tillod Muhammed at tage alle de vantro kvinder, de kunne fange, som konkubiner (Koran 4:3). Alt dette er fra Koranen alene. Det ville tage flere timer at gennemgå alle de hadith- og siraberetninger, der handler om Muhammeds seksuelle perversioner. Faktisk har jeg viet mange episoder til at beskæftige sig specifikt med Muhammeds seksuelle fordærvelser - herunder at han lå i med en død kvinde, havde en fetish for lugten af menstruationsblod, klædte sig i kvindetøj og så videre. (Jihad Watch har oversat mange af disse.)

FP: En af dine mere populære videoer er den om de 10 krav (Ten Demands). Hvad har konsekvensen været for din tjeneste?Botros: Den har været herlig - priset være Gud alene, hvis instrument jeg er. Haya TV ("Life TV") og jeg modtager dagligt utallige e-mails fra muslimske konvertitter til kristendommen. Vore programmer når ud til millioner af arabisktalende seere rundt om i verden. De er tilmed forbudt i visse lande, som f.eks. Saudi-Arabien, selvom folk derfra alligevel finder ud af at skaffe sig adgang til vore programmer.

FP: Hvad med den feedback, du får?

Botros: Mest positiv; hovedsagelig fra dem, der, som jeg kalder det, "krydsede over", det vil sige fra konvertitter til kristendommen. Og selvfølgelig er nogle vrede og fulde af had. Men som jeg sagde, er det ikke feedback - positiv eller negativ - der motiverer mig, men snarere ubetinget kærlighed til de oprigtige sjæle, der lever i trældom.

FP: Du har tydeligvist været medvirkende til, at muslimer er kommet til Kristus, ikke?

Botros: Det er, hvad de fortæller mig. Faktisk siger mange af dem, at jeg er som en fader for dem, hvilket jeg er beæret over at blive kaldt, selvom jeg minder alle om, at vi kun har En Fader. For eksempel blev jeg for nylig kontaktet en mand, der i tårer fortalte mig, hvordan han, da han var muslim, ville slå mig ihjel - skære hovedet af mig! Han brugte megen tid og kraft på at planlægge, hvordan han kunne finde mig, så han kunne dræbe mig (og "behage" Allah og hans profet). Så han holdt øje med mine shows og håbede på en eller anden måde at finde en nøgle, der kunne hjælpe ham til at finde mig. I stedet skete der et mirakel: Med tiden forstod han, at det ikke var noget, jeg fandt på, men at alt jeg sagde faktisk fandtes i islams bøger. Han holdt op med at hade mig. Og med tiden kom han til Kristus. Det er historier som den, der holder mig i gang.

FP: Efter din opfattelse, hvem var Muhammed?

Botros: Jeg har fået svaret fra islams egne bøger. Ironisk nok forklarede Ibn Taymiyya, som tilfældigvis er den moderne mujahid-bevægelses helt, meget godt forudsætningerne for profetskab. En af de ting, han understregede, var, at for at finde ud af, om en profet faktisk er fra Gud, skal vi studere hans sira, dvs. hans biografi, i lighed med Kristi erklæring om, at "på deres frugter kan I kende dem" [Matt 7:16]. Så jeg fulgte Ibn Taymiyyas råd og viede for nylig en række episoder til at analysere Muhammeds biografi, hvilket utvetydigt beviste, at han ikke var en profet, at hans eneste "frugter" var død, ødelæggelse og liderlighed. Faktisk indrømmede og troede han selv, at han blev besøgt og plaget af en "jinn" eller i det væsentlige en dæmon, indtil hans kone Khadija overbeviste ham om, at det var englen Gabriel - hvilket selvfølgelig er ironisk, da Muhammed selv senere fortsatte med at sige, at en kvindes vidnesbyrd er halvdelen af en mands: Måske forstod han med tiden, at hun havde taget fejl, og at hans første antagelse var rigtig.

FP: Fader Botros, tak for at du besøgte os i dag.

Botros: Selv tak, og må den sande Gud velsigne dig rigeligt.
Oversættelse: Bombadillo