Illusionen om en moderat islam
Af Fjordman
Oversættelse af: On the Illusion of a Moderate Islam
Kilde: Jihad Watch, 10. august 2010
Udgivet på myIslam.dk : 17. februar 2012

Dette essay overlapper til en vis grad nogle af mine tidligere essays om den påståede eksistens af en "moderat islam," herunder ”Do we want an Islamic Reformation?” [Ønsker vi en islamisk reformation?] og ”Why We Cannot Rely on Moderate Muslims” [Hvorfor vi kan ikke stole på moderate muslimer]. I denne diskussion tager jeg udgangspunkt i det forhold, at de traditionelle islamiske religiøse tekster – Koranen suppleret med sekundære kilder, såsom hadith-litteraturen – ved en enkel og ligefrem læsning, opmuntrer til bestandig vold mod ikke-muslimer over hele verden, indtil islams og dens tilhængeres globale overhøjhed er fast etableret. Der er masser af undersøgelser, der bekræfter dette. Muslimske lærde selv, herunder fremtrædende folk som al-Ghazali og Ibn Khaldun, har støttet dette synspunkt i et godt stykke over tusind år og fortsætter med at gøre det i det enogtyvende århundrede.

Én komplicerende faktor er, at dette at lyve for eller bedrage ikke-muslimer, ved hjælp af metoder kendt som taqiyya og kitman, er helt tilladt i islam, og i vid udstrækning praktiseres af både shia-muslimer og sunni-muslimer. Påstanden om, at denne strategi kun findes indenfor shia-islam er falsk. Et eksempel på dette gav den palæstinensiske sunni-muslimske jihadist-leder Yassir Arafat (1929-2004): Samtidig med, at han talte om "fred" til vesterlændinge – et bedragerisk spil, der gav ham en del af Nobels fredspris i 1994 – antydede han overfor et arabisk-talende publikum, at Oslo fredsforhandlingerne med israelerne blot var en midlertidig foranstaltning i lighed med Hudaybiyya-traktaten mellem Muhammeds tilhængere og den ikke-muslimske Quraysh-stamme i Mekka. Denne blev omgående brudt, så snart muslimerne følte stærke nok til at slippe af sted med det.

Mange muslimer, for eksempel Tariq Ramadan, er kendt for at stille et "moderat" ansigt til skue over for et publikum af vantro, men bringer et meget anderledes budskab, når han henvender sig til muslimer på deres eget sprog. Generelt er det tilladt for muslimer at lyve, eller tilbageholde sandheden, hvis de endnu ikke kan tvinge deres vilje ned over deres modstandere med rå magt, når blot de holder den "sande islam" i live i deres hjerter. Dette betyder naturligvis ikke, at alle muslimer altid gør dette, men det er en almindelig strategi, der især anvendes, hvor muslimer er i mindretal.

I klare ord betyder dette, at hvis de vestlige lande nogensinde for alvor lukker deres grænser for muslimsk indvandring og udviser sharia-fortalere fra deres lande, så kan vi forvente at se en øjeblikkelig, massiv stigning i antallet af "velvillige" og "tolerante" muslimer i Vesten; men mange af dem vil lyve og blot vente på bedre tider.

Problemet med selvudråbte "moderate muslimer" er, at mange af dem, sandsynligvis de fleste, bruger bedrag til at forvirre de vantro, mens de infiltrerer deres samfund. Dette indebærer, at ikke-muslimer ikke kan vide med sikkerhed, om muslimer er ærlige over for dem eller ej, og aldrig helt kan stole på dem. Det betyder ikke, at der ikke findes personer blandt "moderate muslimer", som virkelig ønsker at leve i fred med deres naboer – mennesker er ikke født jihadister, bare fordi de har et muslimsk navn – men det er uhyre svært for vantro at skelne mellem dem, der er ægte, og dem, der blot forsøger at bedrage os.

En blidt talende muslim kan potentielt uden varsel blive militant og gå amok i et drabsorgie, et fænomen kaldet ”Pludselig Jihad Syndrom” [Sudden Jihad Syndrome]. Desuden kan velmenende fredelige personer med muslimske navne let sættes ud af spillet, intimideres og bringes til tavshed af deres mere voldelige og hensynsløse trosfæller. Og endelig, ud fra en enkel og ligefrem læsning af islams skrifter og historie, har militante jihadister ofte bedre tekstmæssig og teologisk dækning for deres synspunkter end de såkaldt moderate. Kort sagt er spørgsmålet ikke, om der er moderate muslimer, men om der er en moderat islam. Det sandsynlige svar på dette er nej.

Der tales om udsigterne til en "islamisk reformation." Dette sker primært i Vesten, ikke i Indien, Kina eller blandt ortodokse kristne, fordi det minder vesterlændinge om den protestantiske reformation i det sekstende århundredes Europa, der skilte den romersk-katolske kirke fra de protestantiske reformatorer, som nægtede at anerkende pavens primat og kritiserede nogle af Den katolske Kirkes dogmer og handlinger. Den protestantiske reformation udløste regional turbulens i Europa gennem generationer; en hypotetisk islamisk reformation ville sandsynligvis skabe generationers international turbulens, hvilket ikke er et helt behageligt scenario i en atombevæbnet verden, der er bundet sammen af interkontinental rejseaktivitet.

Enhver sammenligning mellem kristendom og islam rækker kun så vidt. Der er ingen centraliseret hierarkisk struktur i islam at gøre oprør mod svarende til Vatikanet i den romersk-katolske kirke, men dette er ikke den vigtigste forskel. Spørgsmålet om, hvorvidt islam kan reformeres, står og falder med ens definition af udtrykket "reformation". Mange vesterlændinge forestiller sig implicit noget i retning af "fredelig, ikke-sharia-baseret med respekt for individuelle valg og ytringsfrihed." Med andre ord: "Reform" forstås uklart som "mindre sharia og voldelig jihad", selvom dette ofte er underforstået og ikke udtrykkeligt præciseret.

Reformatorer som Martin Luther og John Calvin opfordrede til en tilbagevenden til en tidlig, ren kristendoms Guldalder. Selvom den protestantiske reformation var en turbulent periode, så banede den faktisk vejen for mere religiøs frihed i det kristne Europa i det lange løb. Dette skyldtes til dels, at kristne kunne vende tilbage til eksemplet, indeholdt i deres evangelier, fra en tidlig tid, hvor grundlæggeren af deres religion og hans disciple var ledere af en fredelig bevægelse, adskilt fra staten. Muslimer, på den anden side, kan kun finde et lignende eksempel i Mekka-perioden, for i Medina, hvis man skal tro den traditionelle historie, blev Muhammed en hersker, som udøvede politisk såvel som religiøs magt og førte krige mod dem, der var uenige med ham.

Så længe skrifterne fra den voldelige Medina-periode stadig står ved magt, vil enhver tilbagevenden til den tidlige islams ”Guldalder” medføre en tilbagevenden til intolerance, militant islamisk overherredømme og jihad-vold. Nogle iagttagere er på udkig efter en "muslimsk Martin Luther", som forventes at afslutte den genopståede jihad. Men man kunne hævde, at vi allerede har en sådan person: Han hedder Osama bin Laden. Hvis "reform" betyder en tilbagevenden til den religiøse grundlægger og hans tilhængeres historiske tid, så vil det uundgåeligt føre til en stigning i jihad-volden, fordi dette var, hvad Muhammed og hans følgesvende faktisk beskæftigede sig med ifølge de islamiske skrifter.

Kan der være sådan noget som en reformeret, moderat islam i betydningen en trosbekendelse, hvis tilhængere og troende vil: sameksistere fredeligt og på lige fod med ikke-muslimer, uden at tvinge deres tro eller styre ned over nogen; afstå fra at reagere voldeligt overfor opfattet kritik eller fornærmelse af deres profet eller hellige bog; acceptere, at de enkelte muslimer frit og åbent skal kunne forlade deres tro, hvis de ønsker det; acceptere, at religion primært er et privat anliggende, som ikke bør regulere hele samfundet i henhold til en ulige og totalitær sharia-lov?

Mit bud er, at en sådan version af islam med ringe sandsynlighed vil materialisere sig, og med endnu ringere sandsynlighed vil lykkes. Jeg vil nu kaste et blik på et par hypotetiske måder, hvorpå denne religion kan reformeres og vise, hvorfor de sandsynligvis ikke vil opnå megen succes i det lange løb. Nogle af dem allerede er blevet forsøgt, men kun med begrænset succes eller blandt meget marginale grupper.

En mulig løsning kunne være, at begrænse eller sætte islam i bur inden for rammerne af en strengt håndhævet sekularisme. Denne form for muskuløs sekularisme blev forsøgt under Mustafa Kemal Atatürk ("tyrkernes fader," 1881-1938), officer og autokratisk grundlægger af republikken Tyrkiet, der tjente som dets første præsident efter opløsningen af Det Osmanniske Rige efter 1. verdenskrig. Som en beundrer af den europæiske oplysningstid, forsøgte han at modernisere sit land ved at gøre det til en sekulær nationalstat og reducere islams indflydelse på tyrkisk politisk liv så meget som praktisk muligt. Dette skete gennem et vidtrækkende program af politiske, økonomiske og kulturelle reformer, hvis principper almindeligvis omtales som kemalisme. I 1924 afskaffede han kalifatet. Selv om det i over tusind år kun havde eksisteret af navn og var blottet for reel magt, tjente det ikke desto mindre som en formel forbindelse til de første kaliffer efter Muhammeds død og som et symbol på (en stort set imaginær) islamisk enhed. Af denne grund ønsker millioner af muslimer at genskabe kalifatet og genoprette det som et symbol på og middel til at opnå globalt islamisk overherredømme.

Disse reformer var til dels vellykkede, men havde deres pris. Da muslimer er vant til at have en særlig, udvalgt person at se hen til med ærefrygt, skabte Atatürk noget af en kult omkring sin person, der kunne være blevet betragtet som "fascistisk" på andre tidspunkter og steder. Besøgende til Tyrkiet har beskrevet, hvad man kunne kalde en konkurrerende dyrkelse af to personer: Atatürk og Muhammed. I sidste ende ser det ud til, at Muhammed vandt denne konkurrence.

Sekulært eller ej, Tyrkiet har aldrig været et lysende eksempel på tolerance. De forholdsvis få ikke-muslimer, der er forblevet i landet, står over for chikane, til tider af brutal karakter. Alvorlige optøjer brød ud i Istanbul den 6. september 1955, der førte til plyndringer i kristne kvarterer og ødelæggelse af mange af byens kirker og jødiske synagoger. Mere end 5.000 butikker tilhørende det græske mindretal blev plyndret af en ophidset skare på tusinder af tyrkiske muslimske militante, der foretog flere "omskærelser" på stedet med knive.

Den tusind år lange tyrkiske jihad mod græsk-talende kristne fortsatte, da det angiveligt sekulære Tyrkiet invaderede Cypern i 1974, etnisk udrensede næsten 200.000 græsk-cyprioter fra deres hjem og erstattede dem med tyrkere. Under de sidste år af Det Osmanniske Rige i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, massakrerede tyrkiske muslimer gentagne gange bulgarere, serbere og andre kristne undertvungne folk, der blev opfattet som ulydige dhimmier, kulminerende med det rene jihad-folkemord på armenske kristne. Til denne dag, afviser tyrkiske myndigheder blankt, at der var noget systematisk forsøg på at tvinge armenierne ud af det østlige Anatolien. Tyrkiet hævder i stedet, at hundred tusinder af tyrkere blev dræbt af armeniere. At tale om det armenske folkemord er bogstaveligt talt forbudt ved lov.

I sin artikel, ”Green Money, Islamist Politics in Turkey”, advarede Michael Rubin i Middle East Quarterly i 2005 mod en igangværende gen-islamisering af Tyrkiet. Recep Tayyip Erdogans Parti for Retfærdighed og Forsoning (Adalet ve Kalkinma Partisi, eller AKP) kom til magten ved parlamentsvalget i 2002, hjulpet af offentlig forargelse over korruption i de længe stridende koalitionspartier, men også af en betydelig tilstrømning af Yesil Sermaye, "grønne penge," fra velhavende arabiske forretningsmænd og olierige mellemøstlige stater. Erdogan var en populær borgmester i Istanbul i 1994-98 og arbejdede hårdt for at undgå at gentage tidligere fejltagelser med at tale alt for åbent om hans langsigtede mål om at genskabe Tyrkiets islamiske profil.

Forud for AKP's valgsejr arbejdede Erdogans forbundsfælle Abdullah Gül, der i 2007 blev præsident for Republikken Tyrkiet trods modstand fra de sekulære kræfter, mellem 1983 og 1991 som specialist ved Den Islamiske Udviklingsbank i Jedda, Saudi-Arabien. Islamiske banker, især dem støttet af saudierne, har kanaliseret milliarder af dollars til virksomheder i Tyrkiet og andre steder. "Væksten i den islamiske forretningssektor er tydelig over hele Tyrkiet og synes uløseligt forbundet med AKP's opstigen. For ti år siden havde landlige og konservative tyrkere tendens til at bebo de fattigere dele af byen og handle i små familiedrevne butikker eller på udendørs markeder, mens mere rige og sekulære tyrkere brugte deres penge i moderne butikker og supermarkeder af vestlig type. Investeringer af grønne penge har gjort dette mønster sløret."

Et tidligere medlem af AKP har udtalt: "Før 2002-valget gik der rygter om, at en AKP-sejr ville medføre en tilførsel af 10-20 mia. dollars, primært fra Saudi-Arabien. Det ser ud til, at rygterne er gået i opfyldelse." Rigere lande, som Saudi Arabien og Malaysia, har gjort deres udenlandske støtte til AKP afhængig af, at Tyrkiet ville justere sin holdning til Israel. Tyrkiet er siden da blevet langt mere anti-israelsk, og har bevæget sig fra at være noget af en lunken allieret til at være leder af den islamiske fjendtlighed mod den jødiske stat. Tyrkiske myndigheder har også vist en mere aktiv interesse i Organisationen for Den Islamiske Konference (OIC).

Som forfatter Michael Rubin konkluderede tilbage i 2005: ”Under private samtaler i tehuse og i Nationalforsamlingen, diskuterer mange tyrkiske embedsmænd i dag grønne penge samt AKP’s finansielle uigennemsigtighed som den nye trussel. Penge køber den kortsigtede popularitet, der er nødvendig for at indlede langsigtede ændringer, det være sig i Tyrkiets udenrigs- eller indenrigspolitik. Under tydelig saudisk indflydelse, vil sådanne ændringer sandsynligvis undergrave den tyrkiske sekularisme yderligere. Hvis AKP er i stand til at forvandle penge til magt og magt til penge, så vil den største taber blive tyrkisk sekularisme. Som en ledende person i en af Istanbuls største virksomheder sagde: ’AKP er som en kræftsygdom. Du føler dig godt tilpas, men så en dag begynder du at hoste blod. Når du indser, at der er et problem, det er alt for sent.’"

Under deres år ved magten har AKP systematisk afviklet mange centrale reformer, der går tilbage til kemalismen, og har neutraliseret snesevis af generaler og andre officerer af højere rang i hæren, der traditionelt har været vogtere af Atatürks arv; hæren har grebet ind ved flere lejligheder i fortiden for at opretholde statens sekulære karakter.

En grim tyrkisk nationalisme, med dårligt skjulte ny-osmanniske undertoner, er på vej frem. I 2005 toppede den nazistiske leder Adolf Hitlers Mein Kampf (”Min Kamp") bestsellerlisten i Tyrkiet, kun overgået af en bog om en tyrkisk nationalhelt, der detonerende en atombombe i Washington DC, hovedstaden i USA, Tyrkiets NATO-"allierede". Til gengæld har den republikanske amerikanske præsident, George W. Bush og hans demokratiske efterfølger, Barack Hussein Obama begge åbent presset på for fuldt medlemskab af, og adgang for næsten 80 millioner tyrkere til Den Europæiske Union. Det samme har flere britiske premierministre, herunder Tony Blair og David Cameron.

Millioner af tyrkere lever allerede indenfor EU i lande som Belgien, Nederlandene og især Tyskland, som har en betydelig minoritet af tyrkisk afstamning. Tyrkiske myndigheder forsøger bevidst at påvirke deres adfærd samt stemmemønstre, og derved bruger dem som spydspids for tyrkisk muslimsk indflydelse i og kolonisering af Europa. Den tyrkiske regering gjorde i 2010 tyrkisk-tyske politikere vrede ved at invitere dem til en konference i Istanbul, og derefter opfordre dem til at modstå social integration i deres nye hjemland. Ifølge hjemmesiden for Tysklands Der Spiegel, som er Europas største ugemagasin, opfordrede Erdogan tyrkere, der bor i udlandet, til at skaffe sig statsborgerskab i de nye hjemlande - ikke for at integrere sig, men snarere for at blive mere politisk aktive. Ali Ertan Toprak, næstformand for Alevi-samfundet i Tyskland, fortalte nyhedsmagasinet, at repræsentanter for regeringen havde sagt: "Vi er nødt til at injicere europæisk kultur med tyrkisk."

Deltagere fortalte Der Spiegel, at Erdogan gentog elementer fra sin kontroversielle tale i Tyskland i 2008, hvor han sagde: "Assimilation er en forbrydelse mod menneskeheden." Invitationen til de politiske og religiøse ledere af tyrkisk afstamning inkluderede en frokost i et femstjernet hotel i Istanbul og et tilbud om at dække deres rejseudgifter. Titlen på mødet var: "Hvor én af vore landsmænd er, dér er vi også." Det var arrangeret af Erdogans regerende AKP.

Premierminister Erdogan har flere gange antydet, at "islamofobi" er en forbrydelse mod menneskeheden, og at der ikke findes sådan noget som moderat islam versus radikal islam; der er kun islam. Han har også erklæret, at målet for tyrkisk udenrigspolitik er at ”genskabe Det Osmanniske Riges magt," noget, der naturligt vil give anledning til bekymring blandt mange grækere, serbere, bulgarere, rumænere, kroater, armeniere og andre mishandlede tidligere osmanniske undersåtter.

Srdja Trifkovic, den serbisk-amerikanske forfatter til den fremragende bog, Defeating Jihad: How the war on terror may yet be won, in spite of ourselves, advarer mod et ny-osmannisk Tyrkiets fremvækst. Den 9. marts 2010 overrakte kong Abdullah af Saudi-Arabien wahhabi-kongedømmets mest prestigefyldte pris til den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdogan for hans "tjenester for islam." Erdogan fik Kong Faisal-prisen for at have "gjort en fremragende indsats for islam ved at forsvare den islamiske nations sag." Som Trifkovic bemærker:

"I august 2008 bød styret i Ankara Mahmoud Ahmadinejad velkommen under et formelt statsbesøg, og sidste år [2009] meddelte det, at det ikke ville tilslutte sig nogen sanktioner, der sigtede mod at forhindre Iran i at anskaffe sig atomvåben. I den samme ånd har AKP-regeringen gentagne gange været vært for Sudans præsident Omer Hassan al-Bashir – om noget et grimt stykke af en jihadist - der står anklaget for folkemord mod ikke-muslimer. Erdogan har udelukket Israel fra de årlige militærøvelser på tyrkisk jord, men i oktober sidste år underskrev hans regering en militærpagt med Syrien og har gennemført fælles militære øvelser med Bashir al-Assads regime. Tyrkiets højrøstede forsvar for Hamas er heftigere end noget, der kommer fra Cairo eller Amman. (Når vi taler om terrorister, så har Erdogan gentagne gange erklæret: ’Jeg ønsker ikke at se ordet "islam" eller "islamist" i forbindelse med ordet "terrorisme"!') Et samtidigt pres på hjemmefronten om at tilpasse sig islam er taget til i løbet af de sidste syv år, og er nu ubarmhjertigt (…). Ankaras fortsatte forsøg på at blive medlem af Den Europæiske Union løber parallelt med dets åbenlyse ny-osmanniske politik om at genoprette en selvstændig indflydelsessfære på Balkan og i de tidligere sovjetiske centralasiatiske republikker."

Der er i øjeblikket alvorlige revner i den tyrkiske sekularismes facade. Vi må huske på, at også Iran blev opfattet som et moderat, moderne land indtil en revolution bragte gejstligheden og Khomeini (en støtte for jihad-terror) til magten i 1979. Lektien, vi kan lære af dette, er, at islam kan ligge i dvale i generationer, men så igen slå til med fornyet kraft, når muligheden opstår. Næsten et århundrede efter at Atatürk indførte gennemgribende reformer for at begrænse islamisk indflydelse i Tyrkiet, gør islam et brølende comeback i hans land.

Kemalismen "helbredte" aldrig islam; det kan sammenlignes med en medicinsk behandling, der holder nogle af en sygdoms symptomer midlertidigt i skak; men så snart patienten holder op med at tage medicinen, er sygdommen straks tilbage. Kemalismen holdt islam i skak i et stykke tid, men reformerede den aldrig rigtigt. Hvis vi holder os til analogien med at bure et dyr inde, kan vi konkludere, at denne strategi kun virker, så længe dyret holdes i lænker og under tæt overvågning. Før eller senere kan nogen som Erdogan dog løslade det fra dets fængslet igen.

Nogle få observatører hævder, at visse grene af shia-islam skulle være mere tolerante end sunni-islam. Shia er en forkortelse for shiat Ali, Alis parti. Dens tilhængere vil blive omtalt som shia-muslimer her, men de kaldes ofte shiiter eller shi’iter. Fatima (ca. 605-633), Muhammeds datter fra hans første ægteskab med Khadija, blev gift med Ali ibn Abi Talib (ca. 600-661), som var Muhammeds fætter og altså svigersøn, den fjerde sunni-muslimske kalif og den sidste af rashidun (de "retledte" kaliffer, der kendte Muhammed personligt), samt den første shia-muslimske imam. Fatima og Ali blev forældre til Hasan og Husayn, de mandlige børnebørn af Muhammed, som trods sine mange hustruer og konkubiner overraskende nok ikke avlede en eneste søn, der levede til voksenalderen. Ashura, årsdagen for Husayn ibn (søn af) Alis "martyrium" i slaget ved Kerbala i Irak i år 680, er en stor og blodig højtids- og sørgedag for shia-muslimer rundt om i verden.

Ali var en af kalifferne, dvs. en af Muhammeds "efterfølgere" som politisk leder og "øverstbefalende for de troende" (men ikke guddommeligt sendebud, der bragte yderligere åbenbaringer) efter hans død. Disse var Abu Bakr (styre fra 632 til 634), en tidlig konvertit til Muhammeds sag, hvis datter, Aisha, blev gift med Muhammed. Dernæst fulgte Omar eller Umar Ibn al-Khattab, under hvis styre fra 634 til 644 de arabiske hære gik udenfor Den Arabiske Halvø for at erobre Mesopotamien, Syrien og dele af Iran og Egypten. Han blev efterfulgt af Uthman ibn Affan fra 644 til 656 og derefter kom Ali.

Shia-muslimer mener, at kalifværdigheden kun skal gives videre gennem direkte efterkommere af Muhammed via ægteskabet mellem Ali og Fatima. Kaliffen skal findes blandt ahl al-Bayt, "Husets Folk” [dvs. folk fra profeten Muhammeds hus]. Langt størstedelen af moderne shia-muslimer er "tolvere", der anerkender tolv åndelige ledere eller imamer. Den sidste af dem menes i øjeblikket at være gået i skjul, men vil til sidst vende tilbage. Iran er tolvernes højborg, men de udgør også flertallet af befolkningen i nabolandet Irak. Der er betragtelige shia-muslimske samfund i Yemen, Aserbajdsjan, Bahrain, Libanon, Saudi-Arabien, Pakistan og Indien.

Ja, der er teologiske forskelle mellem sunni- og shia-muslimer. Disse kan være store nok for muslimerne selv, men for ikke-muslimer er de normalt ikke vigtige, bortset fra muligheden for at etniske og teologiske sprækker mellem forskellige grupper af muslimer kan udnyttes af udenforstående som led i en "del-og-hersk" politik. Shia-muslimer ønsker også, at islam skal regere verden; taler også for voldelig jihad som middel til at opnå islamisk overherredømme og har den samme brutale diskrimination af ikke-muslimer. For at illustrere dette kan vi tænke på ayatollah Khomeini (1900-1989), en ledende shia-gejstlig, der, efter den iranske revolution som væltede shahen af Iran i 1979, blev den øverste leder af den nyoprettede Islamiske Republik Iran. Han var den ultimative politiske og religiøse autoritet i landet indtil sin død. Fra første færd har I.R.I. været en yderst undertrykkende stat indadtil og en vigtig sponsor for jihad-terrorisme i udlandet. Shia-islam er ikke mere fredelig end sunni-islam, og den er heller ikke mere tolerant, i hvert fald ikke hvis vi taler om tolverne. Ismailitterne er noget bedre.

Ismailisme betragtes sædvanligvis som en gren af shia-islam. Den er den næststørste shiitiske sekt, men er dog meget mindre end tolverne. Aga Khan er den arvelige titel for imamen for den største nutidige ismailitiske gren [nizari-sekten]. Ismailitterne var mest aktive i middelalderen gennem fatimiderne og qarmaterne. Al-Azhar i Cairo, Egypten, som i århundreder har været det højeste center for religiøs lærdom for sunni-muslimer på verdensplan, blev ironisk nok grundlagt omkring år 970 under det shia-muslimske fatimide-dynasti. De regerede dele af Nordafrika og Mellemøsten fra det tiende til tolvte århundrede og hævdede at nedstamme fra Fatima, deraf navnet.

Samlet set udgør tilhængere af de forskellige grene af shia-islam mindre end femten procent af verdens muslimer, mens de resterende 85-90 % er sunnier. Dette gør tilhængerne af ismailismen til et mindretal af et mindretal, hvis internationale indflydelse toppede for tusind år siden. Måske er de lidt mere fredelige end de andre og som sådan at foretrække, men de er også numerisk marginale og derfor stort set irrelevante i den større sammenhæng.

Et andet samfund, der ofte påhæftes den shia-muslimske etikette, er alevi-samfundet i Tyrkiet. De har flere millioner tilhængere, men når det kommer til bøn, pilgrimsfærd, moské-besøg og andre centrale islamiske praksisser, er deres religiøse tro så forskellig fra sunni-muslimernes og selv hovedparten af shia-muslimernes, at de befinder sig i randen af den islamiske religion, måske helt udenfor dens grænser, ifølge nogle af deres mange sunni-kritikere. Alevier lovpriser Ali ud over, hvad hovedparten af shia-muslimerne gør, og kan på dette punkt sammenlignes med alawierne eller alawiterne i Syrien, som mange sunni-muslimer ser på med fjendtlighed. Alevier og alawier er sandsynligvis for numerisk marginale til at kunne blive en dominerende faktor i den nærmeste fremtid, hvis nogensinde.

Druserne udgør en lille sekt, der historisk set begyndte som en udløber af ismailitisk islam, og hvis fast sammentømrede samfund tæller nogle få hundrede tusinde tilhængere, primært i Levanten (Syrien, Libanon, Israel og Jordan). Men deres tro er så forskellig fra andre muslimers, at selv om de er arabisk-talende, bliver de ofte klassificeret som en særskilt religiøs gruppe. Som noget enestående udfører druserne i Israel aktiv militærtjeneste i Israels Forsvar (IDF) sammen jøder, noget som intet muslimsk samfund dér nogensinde har gjort.

Min opfattelse er, at så længe man tager udgangspunkt i de tekster, der anvendes af ortodokse muslimer – Koranen, hadith og sira – så er det mere eller mindre umuligt at nå frem til en fredelig udgave af islam. I princippet burde det være muligt at ændre tingene ved enten at tilføje flere religiøse tekster eller at ignorere nogle af dem, der allerede findes. Men begge muligheder er problematiske.

Der er "Koranen alene" muslimer, som i øjeblikket udgør en meget lille gruppe mennesker. De taler for, at muslimer bør ignorere hadith og sira og udelukkende bruge Koranen som vejledning. Hadith kan oversættes som "fortælling" eller "rapport" (flertal: ahadith. På dansk bruges for det meste flertalsformen: hadither). De er fortællinger om Muhammeds og hans følgesvendes ord og gerninger, og udgør samlet en biografi over hans liv. Dette er vigtigt, fordi Muhammed betragtes som den "levende Koran", hvis ord og gerninger, hans sunna, anses for at være autoritative og en vigtig retskilde i de traditionelle islamiske retsskoler. Mens et meget stort antal formentlig fabrikerede hadither var i omløb omkring år 800, noget muslimer gerne indrømmer, forsøgte islamiske retslærde at finde de mest pålidelige og samle dem. Af de seks vigtigste samlinger, der anvendes af sunnier, er de to mest respekterede, som kaldes sahih ("sand" eller "gyldig"), dem, der er indsamlet af Bukhari og Muslim. Begge arbejdede i midten af 800-tallet - med andre ord mere end to århundreder efter Muhammed formodes at være død. Shia-muslimer har deres egne hadith-samlinger.

Et stort praktisk problem med "Koranen alene"-devisen er, at en stor del af de grundlæggende oplysninger vedrørende de traditionelle doktriner, herunder praksis i forbindelse med bøn, pilgrimsfærd og de fem søjler, udelukkende eller primært findes i materiale udenfor Koranen, såsom hadith, og er ikke uddybet i nogen særlig detaljeret grad i Koranen. Koranen selv henviser til at følge profetens eksempel, og dette eksempel er i vid udstrækning beskrevet i hadith-litteraturen. Islam, som vi kender den, ville simpelthen ikke give mening teologisk uden hadith.

Desuden ville et anti-hadith-program være yderst vanskeligt at gennemføre i praksis. Traditionel sharia-lov fastsætter dødsstraf for frafaldne, og de, der formelt vælger at ignorere hadith-litteraturen, kan let klassificeres og behandles som sådan af ortodokse muslimer. Hvis man afskaffer hadith-litteraturen, vil dette fjerne nogle af de mest aggressive og voldelige tekster og eksempler, men Koranen selv har snesevis af vers, der indeholder had mod vantro eller prædiker jihad, herunder voldelig kamp, mod ikke-muslimer for at påtvinge dem islamisk styre. Det ville derfor i bedste fald kun være en delvis løsning.

Som vi har set, blev de vigtigste hadith-samlinger skabt lang tid efter, at Muhammed og alle dem, der kendte ham, var døde. Alt dette under forudsætning af, at Muhammed, som han fremtræder i de islamiske kilder, var en historisk person, der levede i nutidens Mekka og Medina. Der er forskere, der også bestrider dette. Vi må huske på, at selv om det absolut er muligt at bestride den historiske ægthed af mange hadither, så kan det sammen siges om dele af Koranen. Det vil være meget vanskeligt og forstilt for en objektiv forsker at påstå, at "vi ikke kan have tillid til noget af hadith-litteraturen, men Koranen er perfekt og kan stoles på." Koranen selv opstod under en langvarig historisk proces, der strakte sig over mange generationer.

Alt i alt er det højst usandsynligt, at man skulle kunne få flertallet af verdens muslimer til permanent at opgive hadith-litteraturen. Selv hvis dette skulle lykkes, ville det blot fjerne nogle af de intolerante tekster, ikke de snesevis af jihad-vers, der findes i Koranen selv. ”Koranen alene”-tilgangen til islamisk reform er derfor grundlæggende svag.

En endnu mere radikal tilgang ville være at ignorere de kapitler i Koranen, der er forbundet med Medina-perioden, og fokusere på de kapitler, der angiveligt er åbenbaret i Mekka. Dette ville vende op og ned på standard-doktrinen om ophævelse [abrogation], som går ud på, at hvis der er konflikt mellem to forskellige Koran-vers, så vil det sidst åbenbarede have forrang. Dette skaber massive problemer for en "moderat" islams forkæmpere, fordi næsten alle de lidt mere tolerante vers og kapitler i Koranen er identificeret med Mekka-perioden samt en kort periode efter Hijra, Muhammeds og hans tidligste tilhængeres flugt eller udvandring fra Mekka til byen Yathrib (Medina) i 622 e.Kr., som er det år, hvor den islamiske kalender begynder.

Så snart han var etableret i Medina, blev Muhammed politisk leder af en ekspanderende gruppe mennesker, som udførte plyndringstogter/væbnede røverier mod deres modstandere. Som følge heraf blev åbenbaringerne gradvist mere aggressive og voldelige - og ophævede de tidligere. Den traditionelle udlægning er, at tolerancen i Mekka kun skyldtes, at Muhammed og hans tilhængere på det tidspunkt manglede styrke til at skræmme deres modstandere til underkastelse ved hjælp af rå magt. Med andre ord: Mekka-åbenbaringerne udgør et særligt tilfælde, mens Medina-åbenbaringerne er det generelle tilfælde af islamisk adfærd.

Mindst én person i 1960'erne og 70'erne hævdede, at dette princip om ophævelse burde vendes om, at Mekka-perioden er det almindelige tilfælde af islamisk adfærd og den "sande islam." Det var den sudanesiske muslimske forfatter Mahmud Muhammud Taha. Taha foreslog, at volden i Medina-perioden skyldtes, at deres ikke-muslimske modstandere på det tidspunkt ikke var "modne" nok til at antage islam fredeligt, og derfor måtte tvinges til det - til deres eget bedste. Men i vor tid skulle folk angiveligt være modne nok til at erkende islam som den eneste sande tro og antage den frivilligt; derfor er vold ikke længere nødvendig.

Det lyder fint på papiret, indtil man analyserer detaljerne i hans argumenter og opdager, at han bevarede muligheden for at bruge vold mod "umodne" individer og folk, der ikke fredeligt underkaster sig islam, hvilket svarer til en meget traditionel opfattelse af jihad. Sværdet skulle bruges som et "kirurgisk værktøj" til at afskære dem fra samfundslegemet. Han støttede tanken om slaveri på et moralsk grundlag i dag, ikke blot som en historisk kendsgerning. "Frihed" er identisk med sharia og dette at være en slave under Allah. Taha bifaldt også mange af sharia-lovens mest forfærdende aspekter, såsom stening af folk til døde for utroskab og piskning for at nyde et glas vin. Men selv om Tahas idéer langt fra stod mål med, hvad der er behov for, blev han alligevel betragtet som så kontroversiel, at han blev henrettet i sit hjemland Sudan i 1985 som en apostat, dvs. en voksen person, der forsætligt har forladt islam. Hans eksempel illustrerer til fulde de enorme forhindringer og farer, enhver potentiel muslimsk reformator står over for.

Visse radikale forskere, som den tyske sprogforsker Christoph Luxenberg, har foreslået, at dele af Koranen, især nogle af de mekkanske kapitler, oprindeligt var baseret på præ-islamiske kristne tekster, skrevet på aramæisk [Syriac] eller syro-aramæisk, et semitisk sprog i slægt med klassisk arabisk. Ikke alle kritiske forskere er enige i denne hypotese, men hvis man tager denne tankegang alvorligt, så ville det helt underminere Mahmud Muhammud Tahas argumenter, fordi det ville betyde, at de mest fredelige og tolerante kapitler i Koranen, de mekkanske suraer, er fredelige og tolerante til dels fordi de er baseret på kristne tekster. De langt mere voldelige medinensiske kapitler, der var inspireret af Muhammed og hans følgesvende, hvem de så end har været, er de mest autentisk islamiske, den "sande islam."

Som disse eksempler viser, vil en reform af islam være meget vanskelig at opnå ved at fjerne eller ignorere nogle af de etablerede tekster. Ville det være muligt at gøre det modsatte, at blødgøre de traditionelle tekster ved at tilføje nyt materiale for at supplere og fortynde de ældre tekster i stedet for at fjerne dem? I teorien kan dette være muligt. Det er allerede blevet afprøvet i det virkelige liv. Men ethvert sådant forsøg vil straks løbe ind i magtfuld modstand fra ortodokse muslimer, der fastholder, at Muhammed var "Profeternes Segl", der for al evighed bragte Allahs endelige åbenbaring til menneskeheden i form af Koranen. Dette indebærer, at de, der hævder at bringe en ny lære til at supplere Koranen, vil blive betragtet som svindlere.

En personlig historie, der illustrerer dette dilemma, udgøres af Mirza Ghulam Ahmad (ca. 1839-1908), der blev født i Qadian i Punjab i det nordvestlige Indien. Han grundlagde den såkaldte ahmadiyya-bevægelse i 1889 og gav sig ud for at være en guddommeligt vejledt reformator og selveste mahdien, en messiansk skikkelse, som af mange (men ikke alle) muslimer forventes komme før Dommedag, verdens ende som vi kender det, for at befri Jorden for forbrydelse og uretfærdighed.

Ghulam Ahmad skrev snesevis af bøger og genfortolkede islam på en helt ny måde, med langt mindre vægt på voldelig jihad. Men på grund af den lære, han tilføjede, og den guddommeligt inspirerede mission, han hævdede for sig selv, betragtede de fleste muslimer ham som en falsk profet. Hans tilhængere betragtes som ikke-muslimer i lande som Pakistan og Saudi-Arabien og bliver ubarmhjertigt forfulgt, selv i et "moderat" overvejende muslimsk land som Indonesien.

Fysikeren Mohammad Abdus Salam (1926-1996) blev født i det daværende britisk styrede Indien, nutidens Pakistan. Han fik en del af sin uddannelse ved Cambridge Universitet i England og blev tildelt Nobelprisen i fysik i 1979 for bidrag til teorien om fælles svage og elektromagnetiske vekselvirkninger mellem elementarpartikler, hvilket gør ham til en af meget få personer med muslimsk baggrund, der har fået en videnskabelig Nobelpris og den hidtil eneste i den vel nok mest prestigefyldte kategori, nemlig fysik. Ahmadier tæller ikke som "rigtige" muslimer, medmindre de gør noget stort som at vinde en Nobel-pris, og selv da kun lige akkurat. For at gøre tingene værre, delte han sin pris med to jøder, fysikerne Sheldon Lee Glashow (født 1932) og Steven Weinberg (født 1933) fra USA.

Han bidrog til Pakistans atomprogram, men medlemmer af ahmadiyya-samfundet har været fysisk og juridisk chikaneret i Pakistan og anklaget for at være vantro, der "udgiver sig for muslimer." Ordet "muslimske" er blevet slettet fra en gravskrift, indgraveret på Abdus Salams gravmæle, der indeholdt ordene: "den første muslimske nobelprismodtager".

Bahai-troen er en monoteistisk religion med flere millioner troende. Den opstod i det nittende århundrede og ser sig selv som fortsættelsen af verdens store religioner, ikke bare islam. Ali Muhammad Shirazi (1819-1850) fra Shiraz, Iran forkyndte i en alder af 24 sig selv et Guds sendebud, afviste vold og hellig krig (jihad), anerkendte kvinders ligestilling og antog titlen Bab ("Port"). Han skrev talrige breve og bøger, der tilsammen udgør en ny religiøs lov. Hans tilhængere blev tortureret og dræbt, og han selv blev henrettet på en offentlig plads i byen Tabriz. Hans jordiske rester blev til sidst bragt til en grav på Karmelbjerget i byen Haifa i det nuværende nordlige Israel.

Mirza Hussein Ali Nuri (1817-1892) fra Iran, senere af sine tilhængere kendt som Bahaullah ("Guds herlighed"), påberåbte sig en guddommelig mission for Babs tilhængere. De, der accepterede dette, blev de første medlemmer af bahai-troen. Den tyrkiske sultan forviste ham til Akko, hvor han boede i mange år. Hans jordiske rester blev begravet i en lille bygning, der er kendt som Bahaullahs helligdom. De naturskønne bahai-haver i Haifa og Akko er blevet populære mål for besøgende. Bahaullah hævdede at være den seneste i en række religiøse sendebud til menneskeheden fra en almægtig og allestedsnærværende Gud, hvoraf nogle af de tidligere var Abraham, Buddha, Jesus og Muhammed. Men denne opfattelse kan ikke forenes med den islamiske doktrin om Muhammed som Allahs endelige sendebud.

Bahaier er ubestrideligt mere fredelige end de fleste muslimer, men kan de betragtes som muslimer? Fra en udenforståendes synspunkt kunne man med stor ret sige, at selv om de hævder at have forbindelse med tidligere religioner, heriblandt islam, udgør bahai en helt ny religion, komplet med et sæt kanoniske tekster: Babs og Bahaullahs skrifter. Selv om ahmadier behandles med mistænksomhed, anser de sig selv for at være muslimer og omtales normalt som et temmelig uortodokst muslimsk samfund.

Derimod betegnes bahaier generelt som en særskilt tro af både dem selv og andre. De gik så langt som til at ændre bederetningen fra Mekka til Bahaullahs helligdom i Israel, hvor deres profet-grundlægger er begravet. De betragtes derfor som frafaldne af næsten alle muslimer, både shia- og sunni-muslimer, og bliver skånselsløst forfulgt næsten overalt i den angiveligt tolerante islamiske verden, mens de åbent kan praktisere deres religion uforstyrret blandt jøderne i den angiveligt onde, undertrykkende stat Israel.

Man kan finde, hvad man kunne kalde en ”slap islam” eller ”fortyndet islam”, men det er ikke helt det samme som "moderat islam," uanset hvad nogle iagttagere gerne vil tro. "Slap islam" er, når dens troende ikke formelt ændrer noget i de religiøse kerne-tekster, men blot vælger at lægge mindre vægt på dem og er afslappede i udførelsen af deres lære i det virkelige liv. Mange sufier kunne passe ind i denne kategori, da de fokuserer mere på den påståede indre, åndelige side af religionen og mindre på, i det ydre, at følge dens legalistiske detaljer. Men netop af denne grund bliver sufier ofte behandlet med en tilsvarende mistro af mere strikse islamiske lærde. Sufisme har eksisteret i over tusind år, men den har stadig ikke formået at skabe en tolerant islamisk verden.

Desuden vil slap islam kun give ikke-muslimer et midlertidigt pusterum, ikke et varigt middel mod voldelig jihad, da de centrale tekster fortsætter med at eksistere. Før eller siden vil der komme nogle mennesker, der tager de islamiske skrevne tekster alvorligt, og beslutter at føre dem ud i livet. Stormogul Akbar den Store (1542-1605) i Indien var en forholdsvis tolerant hersker for sin tid, fordi han ikke fulgte den islamiske lære; men så blev han afløst af Aurangzeb (1618-1707), en from og alvorlig muslim, der fulgte den islamiske lære og derfor var yderst brutal overfor hinduer og andre ikke-muslimer i hans rige.

Fortyndet Islam kunne defineres som samfund, hvor islam for nylig er blevet etableret og derfor i vid udstrækning er blandet op med eksisterende, uislamisk praksis. Denne nævnes ofte af dem, der sætter deres lid til en "regional" og angiveligt mere tolerant udgave af islam et sted på Balkan, i Afrika, Indien eller Sydøstasien. De, der støtter denne hypotese, forklarer typisk, at islam ikke er monolitisk, men dette bliver mindre og mindre sandt som årene går takket være den hurtige globale kommunikation. Pakistan har så godt som udslettet dets ikke-muslimske samfund gennem nådesløs forfølgelse og er en vigtig sponsor for jihad-terrorisme i udlandet. "Pakistansk" eller "indisk" islam synes påfaldende at ligne mellemøstlig islam eller "ørken-islam," som den selvudråbte reformtilhænger Irshad Manji er blevet kendt for at tale om.

Det er rigtigt, at muslimer i dele af Indonesien traditionelt har været mindre voldelige end de arabiske muslimer i Mellemøsten, men de er relativt nyligt konverterede folk. De regionale forskelle svinder hele tiden ind i vores globaliserede tidsalder, efterhånden som islam bliver fast etableret lokalt, troende rejser på pilgrimsfærd til Mekka og lokale grupper bliver sponsoreret af saudiarabiske oliepenge. Hvis man ser på det sydøstlige Asien som helhed, så dræber muslimer tusindvis af ikke-muslimer i regioner, hvor de udgør et betydeligt mindretal, for eksempel i det sydlige Thailand eller Filippinerne. I det angiveligt "moderate" Indonesien har de ødelagt hundredvis af kristne kirker. Meget det samme gælder for Balkan i det sydøstlige Europa.

I bystaten Singapore nyder det muslimske mindretal godt af den økonomiske velstand, som overvejende er skabt af det kinesiske ikke-muslimske flertal, men de kan stadig skabe problemer, og holdes under nøje kontrol i et noget autoritært samfund. Malaysia har været en moderat økonomisk succes, hovedsagelig fordi muslimerne først for nylig er blevet et demografisk flertal. Diskriminationen af ikke-muslimer er stigende nu.

Alt taget i betragtning, så fremviser empiriske kendsgerninger fra forskellige kontinenter tydeligt et fælles mønster, hvor muslimer skaber undertrykkelse, hvor de udgør et flertal, og voldelige uroligheder, hvor de udgør et mindretal. Dette sker uanset den etniske og racemæssige sammensætning af den lokale befolkning. Den eneste fælles faktor er islam og den voldelige lære om muslimsk overhøjhed, der er indeholdt i denne religions centrale tekster. Så længe disse tekster forbliver uændrede og ved magt, vil muslimer udøve vold mod ikke-muslimer overalt.

Dette efterlader en anden hypotetisk mulighed for en afgørende ændring af islam: At en større væbnet konfrontation med grupper af ikke-muslimer resultater i et så knusende nederlag, at det helt nedbryder den tillid, muslimer har til deres tros og deres ummas overhøjhed. En jødisk herre gjorde mig engang opmærksom på, at da romerske styrker ødelagde templet i Jerusalem, jødedommens jordiske centrum, blev de jødiske skrifter i sig selv ikke ændret, men de blev nyfortolket for at passe til den nye situation i diasporaen, hvor jøderne blev spredt ud i forskellige hjørner af verden. En begivenhed svarende til denne i islam ville være ødelæggelsen af de store moskéer i Mekka og Medina. Denne analogi er ikke helt god, fordi jødedommen aldrig har kæmpet for verdenserobring og ikke eksisterer som et middel til at nå global militær dominans. Det gør islam.

I betragtning af, at muslimer i øjeblikket er involveret i åben konflikt med de fleste af de globale magtcentre på samme tid, og i betragtning af, at mange ikke-muslimer fra Nordamerika via Vesteuropa, Israel, Rusland og Indien til Kina har atomvåben, bør ødelæggelsen af Mekka i løbet af det enogtyvende århundrede behandles som en reel mulighed. Hvilken effekt en sådan begivenhed ville få på den islamiske psyke, er svær at forudsige. Måske ville den smadre islam helt, fordi den islamiske mentalitet er baseret på dominans og overhøjhed; måske ville den skabe en bølge af muslimsk vrede og global jihad. Det siges, at de der lever ved sværdet også vil dø ved det. Islam har bestemt levet ved sværdet. Måske vil denne tro gå ud af verdenshistorien på samme måde, som den kom ind: I en eksplosion af vold.

For at opsummere, er det meget svært at se, hvordan islam, på grundlag af de eksisterende tekster, kan ændres til noget, der er fredeligt nok til at være tilfredsstillende set fra et ikke-muslimsk synspunkt. Det er en højst ubehagelig tanke, at en religion med over en milliard tilhængere verden over, i følge sin natur er voldelig og uforenelig med det moderne samfund. Det er forståeligt, at nogle iagttagere er så stærkt imod denne tanke, at de skaber en illusorisk virkelighed, hvor den ikke findes; men en ærlig, ligefrem læsning af islamiske tekster efterlader os med få andre konklusioner.

Hvad er det så, der skal gøres? På kort sigt, skadeskontrol. Islam skal bures inde og holdes tilbage så meget som praktisk muligt, og muslimske jihadister skal fratages de finansielle og teknologiske midler til at skade os. Hvor det er muligt, bør ikke-muslimer søge at holde sig fysisk adskilt fra muslimer. I det lange løb kan man kun håbe, at islam vil blive knust ved dens konfrontation med moderniteten, før den tvinger menneskeheden ud i en massiv konfrontation, som kan forvolde enorme menneskelige lidelser, før støvet atter lægger sig.
Oversættelse: Bombadillo