Jesus i Koranen
Af Hugh Fitzgerald
Oversættelse af: Jesus In the Qur’an
Kilde: New English Review, 29. december 2017
Udgivet på myIslam.dk: 18. januar 2018

Først udgivet af Jihad Watch

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Jennifer Williams er en stor entusiast, ikke kun for julen, men også for den muslimske Jesus, som hun er sikker på, at du aldrig har hørt om - og hun er her for at oplyse dig:

"Julen, som alle ved, mindes Jesu fødsel og er en stor religiøs fest for kristne over hele verden."
"Men hvad mange mennesker ikke ved, er, at Jesus også er en vigtig skikkelse i islam, selvom de fleste muslimer ikke fejrer jul (nogle, især nogle amerikanske muslimer, gør det dog)."

Faktisk er mange vantro over hele den vestlige verden i dag udmærket klar over, at Jesus er en betydningsfuld skikkelse i islam. De ved det, fordi han er en lagervare i muslimsk propaganda. Bare se her eller her eller her.

Vi bliver igen og igen fortalt om, at Jesus findes i Koranen (bare prøv at google "Jesus in the Qur’an"), hvor højt han holdes i ære, at han nævnes 27 gange ved navn, og også om, hvor meget opmærksomhed der gives til hans mor Maria, der har en hel sura opkaldt efter sig. Og disse øvelser i taqiyya kører bare videre i samme spor: Det handler om at overdrive den muslimske Jesus' betydning for at få det til at virke som om, han er mere end blot en profet, og at overdrive den ære, som han og Maria holdes i, for at aflede de kristnes opmærksomhed fra den grundlæggende uafviselige kendsgerning, som er, at skønt muslimer respekterer Jesus som en profet, så nægter de ham enhver guddommelighed, og er i Koranen befalet at betragte dem - de kristne - som tror på, at han er Guds Søn, med foragt, fjendtlighed og selv morderisk had.

En af bestræbelserne dette år på at overbevise kristne om Jesu (og Marias) vigtige rolle i islam var af Vox's Williams, som var så tilfreds med, hvad hun skrev om emnet sidste jul, at hun genoptrykte det uden ændring i år. Dets friske og muntre løgnagtighed er værd at ofre et blik.

Her kommer Jennifer Williams, og alt hvad hun mener du behøver at vide om den muslimske version af Jesus:

"I anledning af helligdagen er her seks ting, du måske ikke ved om Jesu - og hans mor, Marias - rolle i islam:
Jesus, Maria og engelen Gabriel er alle i Koranen (ligesom også Adam, Noa, Abraham, Moses og en række andre bibelske personer).
Muslimer tror, at Jesus (kaldet 'Isa' på arabisk) var en Guds profet, blev født af en jomfru (Maria) og vil vende tilbage til Jorden før Dommens Dag for at genoprette retfærdigheden og besejre al-Masih ad-Dajjal ('Den falske Messias'), også kendt som Antikrist. Hvilket alt sammen vil lyde velkendt for mange kristne.
Maria (kaldet 'Maryam' på arabisk) har et helt kapitel i Koranen navngivet efter sig - det eneste kapitel i Koranen, der er opkaldt efter en kvindelig figur. Faktisk er Maria den eneste kvinde, der nævnes ved navn i hele Koranen: Som bemærket i The Study Quran, 'er andre kvindelige figurer kun identificeret ved deres forhold til andre, såsom Adams kone og Moses' moder, eller ved deres titel, såsom Dronningen af Saba.' Maria nævnes i Koranen flere gange end i hele Det Nye Testamente.
Ligesom med alle andre profeter, herunder Muhammed, siger muslimer: 'Fred være med ham' hver gang de nævner Jesus.


Navnet 'Jesus, Marias søn' skrevet med arabisk kalligrafi, efterfulgt af 'fred være med ham'. بلال الدويك

Muslimer tror, at Jesus udførte mirakler: Koranen diskuterer flere af Jesu mirakler, herunder at gøre blinde seende, helbrede spedalske, opvække døde og indånde liv i lerfugle."

Så vi får at vide, at en af Koranens 114 suraer er opkaldt efter Maria, og at hun er nævnt "i Koranen flere gange end i hele Det Nye Testamente." Til hvilket man kunne svare: Og hvad så? Hvis en sura er opkaldt efter hende, og hvis hun er nævnt "i Koranen flere gange end i hele Det Nye Testamente", så betyder det næppe, at hun er vigtigere i islam end i kristendommen. For kristne er hun Moder til Guds Søn; for muslimer er hun kun mor til Jesus, et menneske og ikke en guddommelig person, en af de 25 profeter, der er nævnt ved navn i Koranen (der er titusinder af profeter i islam). Hvis hun nævnes som Maria, "flere gange" i Koranen end i Det Nye Testamente, så skyldes det, at den kristne bibel omtaler hende på andre måder, ikke kun som "Maria", men også som "Guds Moder" eller "Jesu Moder."

Det er absurd at drage konklusioner om den relative betydning af forskellige skikkelser i islam baseret på antallet af gange, de nævnes i Koranen. Muhammed nævnes for eksempel nøjagtig 4 gange ved navn. Moses (Musa) nævnes 136 gange i Koranen. Jesus nævnes 25 gange. Betyder det, at Moses er 5,44 gange vigtigere end Jesus og 34 gange vigtigere end Muhammed? Eller at Jesus er 6 gange vigtigere end Profeten Muhammed? Selvfølgelig ikke.

Fr. Williams siger, at muslimer tror, at Jesus udførte mirakler. Igen - og hvad så? Islam har lånt - annekteret - mange personer og fortællinger fra de to forudgående monoteismer. Islam lånte Jesus, rippede ham for hans guddommelighed og omdannede ham til en islamiseret Jesus, en Jesus, der er muslim. (Moses er også muslim). Efter at have annekteret ham, er det næppe overraskende, at visse aspekter af hans bibelske væsen er blevet bevaret. Og så finder vi Jesus beskrevet i Koranen i færd med at udføre nogle af de samme mirakler, som han udfører i Det Nye Testamente: "Koranen diskuterer flere af Jesu mirakler, herunder at gøre blinde seende, helbrede spedalske, opvække døde og ånde liv ind i lerfugle." [Fortællingen om barnet Jesus, der ånder liv i lerfugle, kommer ikke fra Bibelen, men fra den gnostiske tekst, Thomas' Barndomsevangelium, fra det 2. århundrede, o.a.] Er dette ikke et forsøg på at antyde, at skønt muslimer ikke anerkender Jesus som Guds Søn, så er de helt sikkert meget imponerede over de mirakler - forsooth! - han kan udføre. Jesus er en mirakelmager. Giv i det mindste muslimer ære, I smålige kristne, for at anerkende det.

Endelig fortæller Koranen i detaljer historien om Jesu fødsel - om hvordan Maria "trak sig tilbage fra sine husfæller" [K. 19:16] og fødte på trods af, som hun erklærer, at "ingen mand har berørt mig" [K. 3:47] og om Jesu mirakel, hvor han som spædbarn talte i sin vugge og "erklærede sig som en Guds profet" [efter K. 19:30. Denne mirakel-historie er ikke "lånt" fra Bibelen, men fra det apokryfe Arabiske Barndomsevangelium, o.a.]. Igen er der et forsøg på at gøre meget ud af lighederne mellem fødselsscenerne i islam og kristendom, og igen må vi minde os om, at Jesus i det ene tilfælde er Guds Søn, mens han i det andet er en dødelig, én ud af de 25 profeter, der er nævnt i Koranen. Og det gør hele forskellen.

Lad os se på, hvad kristne har brug for at vide om islams syn på deres tro. Ikke hvor mange gange Maria er nævnt i Koranen; ikke at en sura er opkaldt efter hende; ikke at Jesus (ligesom Moses, Adam, Noa), er en bibelsk skikkelse, der er annekteret af islam og bliver betragtet som en profet, og som i Jesu tilfælde er i stand til at udføre mirakler. Nej, hvad vi mest har behov for at vide, er, hvordan muslimer bliver lært at anskue kristne og kristendom, hvilket er noget, som Jennifer Williams ikke vil fortælle dig.

Her er nogle af de koraniske vers om kristne:

De kristne bliver fortalt, at Jesus kun er et sendebud fra Allah, ikke hans Søn:

"I Skriftens folk! Gå ikke for vidt i jeres religion! Sig ikke andet end sandheden om Allah! Messias, Jesus, Marias søn er kun Allahs udsending, Hans ord, som Han talte til Maria, og ånd af Ham. Så tro på Allah og Hans udsendinge, og sig ikke: 'Han er tre!' Hold inde! Det vil være bedst for jer. Allah er én gud. Lovet være Han, højt hævet over at have en søn. Alt i himlen og på jorden tilhører Ham. Allah er tilstrækkelig som værge." (Koranen 4:171)

Allah havde ikke en søn; han havde ikke brug for en; alene kunne han udrette hvad som helst og behøvede ingen andre foruden sig selv:

"Det passer sig ikke for Allah; højlovet være Han! - at tage sig en søn. Når Han har besluttet en sag, da siger Han blot til den: 'Bliv til!', og så er den til." (Koranen 19:35)

Kristne tager fejl - Jesus blev ikke korsfæstet:

"og fordi de sagde: 'Vi har dræbt Messias, Jesus, Marias søn, Allahs udsending' - men de dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke. Det forekom dem blot således. De, der er uenige om ham, er i tvivl om den sag. De har ingen viden derom, men kun løse formodninger. De har med sikkerhed ikke dræbt ham." (Koranen 4:157)

De, som tror på Kristi guddommelighed, er "vantro":

"Vantro er de, der siger: 'Allah er Messias, Marias søn.'" (Koranen 5:17)

Kristne "glemte en del" af de guddommelige åbenbaringer, de modtog:

"Med dem, der siger: 'Vi er kristne', har Vi sluttet en pagt; men de glemte en del af de påmindelser, som de havde fået. Så vakte Vi fjendskab og had mellem dem lige til opstandelsens dag. Allah vil underrette dem om, hvad de har gjort." (Koranen 5:14)

De, der tror, at Jesus er Guds Søn, er forbandede:

"Jøderne siger: 'Ezra er Allahs søn!' Og de kristne siger: 'Messias er Allahs søn!' Det er de ord, de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem! [The Noble Qur'an har her: "Allah's Curse be on them," dansk: "Måtte Allahs Forbandelse være over dem", o.a.] Hvor kan de være så forløjede?" (Koranen 9:30)

Kristne, der ikke bliver muslimer, "er de værste af skabningen":

"De, der har fået Skriften, delte sig først, efter at det klare bevis var kommet til dem. Det blev kun befalet dem at tjene Allah og vie religionen til Ham alene, som gudsøgende, at holde bøn og at give almisse; det er den sande religion. De, der er vantro, blandt Skriftens folk og dem, der sætter andre ved Allahs side, er i Helvedes ild; dér skal de forblive til evig tid. De er de værste af skabningen." (Koranen 98:4-6)

Det er ikke nok at foragte dem. Muslimer skal bekæmpe og underkue de kristne:

"Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat!" (Koranen 9:29)

I denne juletid er islam-propagandisterne aktive for fuld kraft og fortæller os, som fr. Williams, at muslimer har så meget til fælles med kristne: De ærer Maria, de ærer Jesus som en vigtig profet, de deler den kristne tro på, at Jesus kunne udføre mirakler og faktisk udfører den muslimske Jesus nogle af de samme mirakler, som den kristne Jesus gør.

Men Koranen siger andre foruroligende ting om kristne og kristendom. Jesus var kun en budbringer, ikke Guds Søn. Gud (Allah) havde ikke brug for en søn. Jesus blev ikke korsfæstet.

De der tror, at Jesus er Guds Søn, er ikke alene vantro, men har Allahs forbandelse over sig. Kristne, der ikke bliver muslimer, "er de værste af skabningen". Muslimer skal bekæmpe og underkue alle kristne og derefter give dem valget mellem at blive dræbt, konvertere til islam eller acceptere dhimmi-status med alle dens byrdefulde betingelser [beskrevet i Umars Pagt, o.a.].

Dette er den kompromisløse islamiske lære angående kristne: Fjendtlighed ("tag dem ikke som venner" [fx K. 5:51]), foragt og had (de er "er de værste af skabningen") og jihad ("Bekæmp dem, som ikke tror på Allah", "Vi vil vække rædsel i hjertet på dem, der er vantro" [K. 3:151]). Selvfølgelig er der ikke den mindste antydning af noget af dette i Jennifer Williams kristen-venlige udgave af islam.

Men måske er vi uretfærdige. Måske - i praksis, hvis ikke i læren - har muslimer demonstreret, hvor dybt de respekterer disse andre, der ærer Jesus og Maria? Hvad skete der i Mellemøsten og Nordafrika, i lande, der engang var befolket næsten udelukkende af kristne, og som blev erobret af muslimer? Hvor mange millioner kristne blev dræbt i disse lande? Hvor mange kristne blev kidnappet fra Europa gennem århundrederne af muslimske marodører, der ankom til søs? Hvor mange af disse kristne - både dem, hvis lande blev erobret, og dem, der blev fanget fra kystbyer i Europa, og bragt tilbage til Dar al-Islam - konverterede efterfølgende til islam, alene for at undslippe dhimmi-tilstanden, som mange fandt uudholdelig?

Vi behøver ikke gå så langt tilbage. Selv om vi begrænser os til de seneste årtier, hvad har vi observeret om muslimsk adfærd over for kristne - koptere, katolikker, assyrere, kaldæere, ortodokse - i Irak, i Libanon, i Syrien, i Egypten, i Pakistan, i Nigeria, i Sudan, i Somalia, i Bangladesh? Findes der noget overvejende muslimsk land, hvor kristne ikke har været udsat for overfald og mord? Muslimer "ærer" Jesus, okay, men kun som en profet, og får af deres Koran at vide, at de, der ærer ham som Guds Søn, er vantro, der skal dræbes.

For bare et par uger siden i Pakistan angreb muslimske terrorister en kirke i Quetta og dræbte ni kirkegængere - ét ud af mange angreb på kristne i dette land. Et muslimsk plot om at sprænge en katedral i St. Petersborg i luften blev afværget i sidste øjeblik af russerne takket være amerikanske efterretninger. Kristne familier er i denne måned blevet henrettet i Nigeria, og hele landsbyer er blevet ødelagt af Boko Haram. Kristne er blevet myrdet i hundredvis dette efterår i Irak og Syrien, og ikke kun af medlemmer af Islamisk Stat. I Egypten, lige siden Morsis fald, er antallet af angreb på kopterne steget, med 65 kirker, klostre, kristne boghandlere og skoler angrebet. Koptiske pilgrimme er blevet myrdet i busser; kirkegængere myrdet i kirker; individuelle koptere - handlende, fodgængere - angrebet i butikker eller på gaderne; koptiske præster er blevet hakket ihjel, og kopterne lever nu i så stor frygt, at regeringen har fundet det nødvendigt at mobilisere titusindvis af sikkerhedsfolk, herunder fra hæren, for at beskytte dem under deres julehøjtideligheder, der begynder i januar. I løbet af de sidste par år er 200.000 koptere flygtet fra landet.

Under den sudanesiske borgerkrig blev tusindvis af kristne sorte afrikanere i syd slagtet af muslimske arabere fra nord. Irak: med fjernelsen af den sekulære diktator Saddam Hussein (som havde sine egne grunde til at beskytte de kristne), er den kristne befolkning siden 2003 faldet fra 1,4 millioner til 250.000. Det har været det samme i Syrien, hvor der i 2011 var 1,25 millioner kristne og nu er 450.000. De mordiske angreb på kristne begået af Islamisk Stat - og også af andre muslimer - tegner sig for en del af dette fald; resten skyldes, at kristne flygter til sikkerhed i Vesten.

Og med mange millioner muslimer nu i Europa, sker der også en forandring af dette kontinent. Bare se, for et eksempel, på julehøjtiden som den fejres nu. Muslimer begyndte at angribe julemarkederne selv før den 11. september 2001. Det første (afbrudte) forsøg var i december 2000, da fire al-Qaeda-aktivister plottede at bombe Strasbourg-julemarkedet, afholdt lige foran katedralen. Lige siden da er sikkerheden ved disse julefestligheder blevet forstærket. Sidste år dræbte muslimske terrorister 12 mennesker på det største julemarked i Berlin. Og i år har konsekvenserne af Berlin-angrebet været tydelige overalt. I Frankrig har frygt for angreb fra muslimer ført til annullering af det mest berømte julemarked, der blev afholdt på Champs-Elysees i Paris. Julmarkedet i Lyon er ligeledes blevet aflyst på grund af sikkerhedsomkostningerne. I Tyskland er to af landets berømte julemarkeder også blevet aflyst. Selv hvor markederne stadig afholdes, forstyrrer flokke af unge muslimske mænd festlighederne, og ændrer stemningen fra fest til frygt. I Bad Doberan har markedet hidtil videre ikke været lukket på trods af, at det har været bevidst forstyrret af "palæstinensiske" demonstranter, der spillede høj arabisk musik. I Italien fjernede en by sit juletræ for ikke at fornærme lokale muslimer. I Storbritannien blev et plot om at sprænge et stort julemarked i luften afværget i sidste øjeblik. Det samme gjaldt et angreb på en katedral i Skt. Petersborg. Det, der engang var en festlig begivenhed for Europas kristne, er mange steder blevet en frygtens begivenhed på grund af muslimske trusler, som igen kræver et stort og dyrt sikkerhedsapparat. På grund af brugen af person- og lastbiler til terrorangreb har mange af markederne opstillet pullerter [koranblokke] for at yde "fjendtlig køretøjsbekæmpelse". Politi og militær bevæbnet med maskingeværer patruljerer julemarkederne i Frankrig og Storbritannien og Tyskland - et syn, der minder folk om den allestedsnærværende terrortrussel fra muslimer og næppe er fremmende for julestemningen.

Når muslimer i Koranen befales: "Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er venner indbyrdes" [K. 5:51]; når de bliver fortalt: "Dræb dem [de vantro], hvor I møder dem" [K. 2:191]; når de får at vide, at "Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen!" [K. 47:4]; når de bliver fortalt, at de vantro er "de værste af skabningen" [K. 98:6] og at de skal "vække rædsel" [K. 3:151] i de vantros hjerter; når hundreder af andre vers fortæller muslimer, at de skal engagere sig i voldelig jihad, kan vi med sikkerhed gå ud fra - historien giver masser af beviser - at mange muslimer vil tage disse vers til sig, og at de, når de får mulighed for det, vil føre dem ud i livet.

Hyppigheden af navnet "Maria" i Koranen; det forhold, at den muslimske Jesus udfører nogle af de samme mirakler (men selvfølgelig ikke forvandlingen af vand til vin ved brylluppet i Kana), som han gør i Det Nye Testamente, samt at han for muslimer er en "æret profet", ændrer ikke en tøddel ved Koranens befalinger til de troende om at give de vantro hug over halsen, at dræbe dem og at vække rædsel i deres hjerter. Ej heller har ærbødigheden for Jesus som en profet på nogen måde mindsket den dybe fjendtlighed, som muslimer har demonstreret mod kristne gennem de sidste 1400 års muslimsk-kristne kontakter. Denne dystre historie støtter den triste konklusion, at observante muslimer ikke vil ikke-muslimer det godt. Hvis der nogensinde skal komme en mulighed for muslimsk reformation (indtil videre en meget tvivlsom antagelse), må den nødvendigvis begynde med en ærlig vurdering af religionens tekster og lære, både af muslimer og ikke-muslimer. Jennifer Williams og mange andre har forsøgt at overbevise os om, at islam, i sin holdning til Jesus og Maria, lærer dyb respekt for kristendommen. Det gør den ikke. Islam lærer kun respekt for den muslimske version af Jesus som profet og foragt, samt det der er langt værre, for dem, der tror på Jesus som Guds Søn.
Oversættelse: Bombadillo