"Islam er en fredens religion"
Hvis du siger sådan, skal du læse dette
Af Mark Durie
Oversættelse af: "Islam Is A Religion Of Peace"
Kilde: Independent Journal, 17. december 2015
Udgivet på myIslam.dk: 31. december 2015

Præsident Obamas tale til nationen om truslen fra Islamisk Stat, der blev holdt få dage efter det IS-inspirerede terrorangreb i San Bernardino, ramte helt ved siden af. Faktisk syntes præsident Obama til tider at være mere optaget af amerikaneres mulige udstødelse af muslimske samfund gennem "mistænksomhed og had", end han var af at beskytte uskyldige amerikanske civile mod mord begået i radikal islams navn.

Det er på høje tid, at vestlige politiske ledere holder op med at reagere på terrorisme ved at udråbe islam som "Fredens Religion". Tiden er inde til at tage en hård diskussion om islam.

Vesten kæmper for tiden med akut kognitiv dissonans angående islam, hvis to udgaver af islam ligger i strid med hinanden. På den ene side får vi at vide, at islam er Fredens Religion. På den anden side bliver vi konfronteret med en uendelig række terrorhandlinger begået i denne religions navn.

Der er en deprimerende forbindelse mellem de to udgaver: jo højere den ene udgave lyder, jo mere bliver der skruet op for den anden.

Sloganet "Fredens Religion" er til stadighed blevet propaganderet af vestlige ledere som reaktion på terrorisme: George Bush Jr. og Jacques Chirac efter 9/11, Tony Blair efter 7/7, David Cameron efter halshugningen af Lee Riby og efter nedslagtningen af britiske turister i Tunesien, og François Hollande efter Charlie Hebdo-drabene. Efter halshugningen af 21 koptere på en libysk strand opfordrede Barak Obama verden til at "fortsætte med at fremhæve stemmerne fra muslimske gejstlige og lærde, der lærer den sande fredelige karakter af islam."

Der er god grund til at spørge, hvordan "Fredens Religion" blev et varemærke for islam, for dette udtryk kan ikke findes i Koranen, og heller ikke i Muhammeds lære.

Islam blev først kaldt "Fredens Religion" så sent som i 1930 i titlen på en bog udgivet i Indien af Ishtiaq Husain Qureshi. Udtrykket fængede kun langsomt i starten, men i 1970'erne dukkede det stadigt hyppigere op i skrifter af muslimer rettet mod et vestligt publikum.

Hvad menes der egentlig med "Fredens Religion"?

Ord for "fred" i europæiske sprog indebærer fravær af krig og frihed fra forstyrrelser. Det er ikke tilfældigt, at de tyske ord Friede "fred" og frei "fri" lyder ens; for de kommer fra den samme rod.

Skønt der er sammenhæng på arabisk mellem salam, et ord, der ofte oversættes med "fred", og ordet islam, findes den virkelige forbindelse først i ideen om sikkerhed.

Ordet islam er baseret på en militær metafor. Afledt af aslama, som betyder "overgivelse", er dens primære betydning at gøre sig sikker (salama) gennem overgivelse. I den oprindelige betydning var en muslim en person, der overgav sig i krig.

Islam står således ikke for fravær af krig, men for en af krigens tilsigtede resultater: Den overgivelse, der fører til "sikkerhed" i fangenskab. Det var Muhammed selv, der sagde til sine ikke-muslimske naboer: Aslim taslam, "overgiv jer (dvs. konverter til islam), og I vil være sikre".

Sloganet "Fredens Religion" har ikke fået lov til at passere ubestridt. Det er blevet afvist af mange, heriblandt Ayaan Hirsi Ali og Melanie Phillips, der skriver for The Times, som kaldte det "ren myte".

Selv blandt muslimer er udtrykket blevet udfordret, ikke alene af radikale gejstlige såsom Abu Bakr al-Baghdadi, lederen af Islamisk Stat, men også af muslimske ledere fra den bredere tradition.

Sheik Ramadan Al-Buti fra Syrien var en af de mest respekterede traditionalistiske sunni-muslimske lærde, før han blev dræbt i 2013 af en selvmordsbomber. Året før var han blevet opført som nummer 27 på "Muslimen 500", en årlig opgørelse over de mest indflydelsesrige muslimer i verden. Ifølge Al-Buti, var påstanden om, at islam er en fredelig religion, en "usandhed", der var blevet pålagt muslimer af vesterlændinge for at gøre islam svag. I bogen The Jurisprudence of the Prophetic Biography hævdede han, at når ikke-muslimer frygter islamisk jihad, er deres umiddelbare reaktion, at beskylde religion for at være voldelig. Men så skifter de kurs, og begynder snedigt at fodre muslimer med tanken om, at islam er fredelig, for at få den til at blive sådan. Han begræd godtroenheden af 'enfoldige muslimer', som ...

"... uden videre accepterer dette 'forsvar' som gyldigt og begynder at frembringe det ene bevis efter det andet for at demonstrere, at islam faktisk er en fredsommelig, forsonende religion, som ikke har nogen grund til at blande sig i andres anliggender. (...) Målet (...) er at slette begrebet jihad fra alle muslimers sind."

Der synes at være noget om Al-Butis teori, for efter voldshandlinger udført i islams navn, har vestlige ledere hver gang fundet det passende at komme med teologiske belæringer om islams fredsommelighed. Hvem prøver de at overbevise?

I det lange løb kan dette ikke være en frugtbar strategi. Den inviterer til hån, som f.eks. den palæstinensiske gejstlige Abu Qatadas reaktion på George Bushs erklæring om, at "islam er fred". Abu Qatada spurgte: "Skal han forestille at være en slags islamisk lærd?"

Vi har brug for at tage en vanskelig samtale om islam. Denne er kun lige begyndt, og den vil tage lang tid. Processen vil ikke blive fremmet af vestlige lederes refleksmæssige tendens til at poppe op efter hver ny tragedie i et forsøg på at få det sidste ord om islam. Denne strategi har slået fejl, og tiden er inde til at gå i dybden.
Dr. Mark Durie er teolog, menneskerettighedsaktivist, anglikansk præst, Shillman-Ginsburg Fellow ved Middle East Forum, og adjungeret Research Fellow på Centre for the Study of Islam and Other Faiths ved Melbourne School of Theology. Han har udgivet mange artikler og bøger om acehnesernes sprog og kultur, kristen-muslimske relationer og religionsfrihed. Som kandidat fra Australian National University og Australian College of Theology, har han haft besøgsudnævnelser på University of Leiden, MIT, UCLA og Stanford, og blev valgt som Fellow of the Australian Academy of the Humanities i 1992. Kilde: markdurie.com blog

Hans bøger om kristen-muslimske relationer er:

The Third Choice: Islam, Dhimmitude and Freedom
Which God?: Jesus, Holy Spirit, God in Christianity and Islam


Oversættelse: Bombadillo