"Et budskab underskrevet med blod til korsets nation"
Af Mark Durie
Oversættelse af: ‘A Message Signed with Blood to the Nation of the Cross’
Kilde: markdurie.com blog, 21. februar 2015
Udgivet på myIslam.dk: 4. marts 2015

Denne artikel er en analytisk forklaring på filmen: "Et budskab underskrevet med blod til korsets nation" ["A Message Signed with Blood to the Nation of the Cross"], produceret af Al-Hayat Media fra Islamisk Stat, som skildrer den rituelle slagtning af 21 koptiske kristne på en strand i Libyen. Blå tekst er fra filmen, enten i form af titler eller undertitler, eller som fortælling. Rød tekst er ord af Muhammed eller fra Koranen. Den er sidste del af en serie på 2. Se del 1: "At bære sit kors: Brev til Islamisk Stat"

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Kysten ved Wilayat Tarabulus [i Tripoli-området] ved Middelhavet.

Korsets folk, tilhængerne af den fjendtlige egyptiske kirke.

De indledende scener viser de 21 mænd blive ført langs kysten mod kameraet, hver af dem holdt af en hætteklædt fangevogter.

Al lovprisning kommer fra Allah, den stærke og mægtige, og må velsignelser og fred være med [1] den ene, sendt af sværdet [2] som en barmhjertighed for hele verden [3].

[1] Dette er en standard islamisk tekståbning for at velsigne Muhammed.
[2] I dette tilfælde identificeres Muhammed som "den ene, sendt af sværdet". Denne sætning er taget fra Muhammeds egne ord:
"Jeg er blevet sendt med et sværd i min hånd for at befale folk at tilbede Allah og ikke knytte partnere til ham. Jeg befaler jer at tro og undertvinge dem, der ikke adlyder mig." Subhi al-Salih, red., Ahkam Ahl al-Dhimmah vol 2: 736. Også citeret af Ibn Taymiyyah i Majmu Al-Fatawa (Vol. 28, p. 270).
[3] Koranen 21:107: "Kun af barmhjertighed mod alverden har Vi sendt dig [Muhammed] ud."

Oh folk, for nylig har I set os på bakkerne i as-Sham [Syrien] og på Dabiqs slette [4] hugge de hoveder af, der har båret korsets illusion i lang tid, fyldt med trods mod islam og muslimer [5].

[4] Dabiq er en by i det nordlige Syrien. I islamisk eskatologi menes det at være et sted for kamp mellem kristne og muslimer. Derfor blev Dabiq valgt som titel på Islamisk Stats propagandaskrift.
[5] Tanken om, at kristne nærer fjendskab mod muslimer er fra Koranen:
Koranen 60:4: "Mellem os og jer er fjendskabet og hadet blevet åbenlyst, for altid, med mindre I vil tro på Allah alene."
Koranen 4:101: "De vantro er en åbenlys fjende af jer."
Koranen 3:118: "I, der tror! Tag jer ikke fortrolige venner udenfor jeres egen kreds! De vil uafladeligt gøre jer forvirrede! De elsker, når I har modgang. Hadet er tydeligt kommet til udtryk gennem deres mund, men hvad deres hjerte gemmer, er endnu værre."

Og i dag er vi syd for Rom, på islams jord, Libyen, og sender et andet budskab: ”Oh korsfarere, sikkerhed for jer vil kun være ønsketænkning, [6] især når I kæmper mod os alle sammen. [7] Derfor vil vi bekæmpe jer alle, [7] indtil krigen lægger sine byrder [8] og Jesus, fred være med ham, vil stige ned, bryde korset, dræbe svin og afskaffe jizya.” [9]

Disse få linier er pakket med henvisninger til islams kanoniske tekster.
[6] I en berømt udtalelse sagde Muhammed til jøderne i Medina: "Aslim taslam", dvs. "konverter/overgiv jer (til islam) og I vil være sikre." Efter denne logik kan de, der nægter at konvertere til islam, aldrig være sikre.
[7] Koranen 9:36: "Bekæmp alle dem, der sætter andre ved Allahs side, ligesom de bekæmper jer alle!" Dette vers følger lige i hælene på vers 9:29, som er nøgleverset i Koranen til støtte for undertvingelsen af kristne under islams åg. Det arabiske ord for "bekæmp" her betyder faktisk "kæmp for at dræbe".
Koranen 47:4: "Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne, indtil krigen lægger sine byrder, med henblik enten på benådning eller på løskøbelse bagefter! ..."
[Indskud fra oversætteren: Den autoritative korankommentar Tafsir al-Jalalayn lyder: "Therefore when you meet those who disbelieve, strike their necks - meaning 'kill them'. Striking people's necks generally results in their death. Then when you have slaughtered them - killed many of them - tie their bonds tightly - hold them as prisoners and bind them firmly, and set them free - show grace to them by releasing them without them having to pay anything - or ransom them for money or in exchange for muslim captives until the war is finally over. The literal translation of this is "war lays down its burdens", which comes from the combattants laying down their weapons, although it may be brought about by other things such as unbelievers becoming Muslims or entering into a treaty. It marks the end of killing and capture. ..."
På dansk: "Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! - hvilket betyder 'dræb dem'. At give folk hug over halsen resulterer normalt i deres død. Når I så har slået dem ned, - dræbt mange af dem - stram da lænkerne - hold dem som fanger og bind dem fast, og løslad dem - vis dem nåde ved at løslade dem uden at de behøver at betale noget - eller lad dem løskøbe for penge eller i bytte for muslimske fanger indtil krigen endelig er forbi. Den bogstavelige oversættelse af dette er "indtil krigen lægger sine byrder", hvilket kommer af, at kombattanterne nedlægger deres våben, selv om dette kan komme i stand ved hjælp af andre ting, som f.eks. at vantro bliver muslimer eller indgår en traktat. Det markerer enden på drab og tilfangetagelse. ...". Fed tekst er fra Koranen, resten er tafsir-kommentar, o.a.]
[9] Muhammed sagde: "Isa (Jesus)... vil bekæmpe folk for islams sag. Han vil bryde korset, dræbe svin og afskaffe jizya. Allah vil kuldkaste [ødelægge] alle religioner undtagen islam." (Sunan Abu Dawud, Book of Battles). Ifølge denne velkendte Muhammed-tradition, vil Isa, den islamiske Kristus, ødelægge kristendommen og dræbe alle, der ikke underkaster sig Muhammeds sharia. I islamisk lov betyder afskaffelsen af jizya enden på tolerancen over for ikke-muslimske religioner. Efter Jesu genkomst, vil hele menneskeheden blive givet kun to valg: Islam eller døden. Disse kristne i Tripoli blev dræbt som en foregribelse af dette endetidsprincip.

Og det hav, I har skjult sheik Osama Bin Ladens krop i, vil vi, det sværger vi for Allah, blande op med jeres blod.

Princippet om qisas eller gengældelse er på spil her: Ligesom Bin Laden blev begravet i havet, således vil de kristne få deres blod udgydt i havet. Jf Koranen 2:190-94: "Kæmp for Allahs sag mod dem, der kæmper mod jer! (...) Dræb dem, hvor I møder dem, og fordriv dem derfra, hvor de har fordrevet jer! (...) Men hvis I gør det [bliver nødt til at kæmpe ved det fredhellige bedehus], skal I dræbe dem! Sådan er gengældelsen for de vantro. (...) Hvis nogen begår overgreb mod jer, skal I begå overgreb mod ham svarende til, hvad han har begået mod jer. ..." Og også Koranen 16:126: "... hævn jer på samme måde, som man hævner sig på jer! ..."
Den samme motivation påvirkede afbrændingen af den jordanske pilot levende: Fordi hans bomber havde fået folk til at dø i brændende bygninger, blev det anset for tilladt at brænde ham. Se her.
Princippet om qisas forklarer også halshugningsofrenes Guantanamo-lignende orangefarvede kedeldragter. Dette siger: "Vi ydmyger jer, som I ydmygede os i Guantanamo."
Qisas' verdenssyn er ikke begrænset til Islamisk Stat. Jordan og Egypten henviste til det samme princip, da de henrettede fanger og gennemførte bombetogter som reaktion på IS’s grusomheder.
En anden teologisk dynamo på spil her, er princippet om kollektiv afstraffelse: Hvis én kristen foruretter en muslim, så skal alle kristne straffes, selv om disse bestemte egyptiske kristne absolut intet havde at gøre med Bin Laden eller hans død: På grund af den måde, hvorpå USA begravede Bin Laden til havs, skal egyptiske kristnes blod blandet i havet. Og ligeledes på grund af den ydmygende måde, hvorpå USA behandlede usamarbejdsvillige muslimske fanger i Guantanamo, skal egyptiske kristne halshugges iført orangefarvede kedeldragter.

De bønfalder, hvad de tilbeder og dør for deres hedenskab.

Da ofrene tvinges ned, først til at knæle og derefter til at sænke deres hoveder i sandet, fortæller underteksten, at de "bønfalder" dvs er nede på knæ for at tilbede og dør for deres religion, som er deres hedenske "tilbedelse". Mens de tvinges ned, kan en del af mændene ses påkalde Jesu navn.
Denne tekst har til formål at ydmyge ofrene og gøre det krystalklart for andre kristne, at disse mænd bliver dræbt for deres tro. Dødsmåden er også en udførelse af den falske tilbedelse, de er anklaget for: De bliver tvunget til at bøje sig ned, som for en afgud, men de er på vej ned i døden. Dette ritual fortæller: "Fordi I har bøjet jer for en falsk gud, vil I nu bøje jer for jeres død."

Dette beskidte blod er blot noget af det, der venter jer, som hævn for Camella og hendes medsøstre.

Camilla Shehata er en koptisk kvinde, gift med en kristen præst, som forsvandt. Hendes mand meldte hendes forsvinden til politiet af frygt for, at hun var blevet kidnappet af muslimske mænd, som jævnligt bortfører, voldtager og med magt konverterer kristne kvinder i Egypten, alt for ofte i hemmelig forståelse med myndighederne. Kidnapperne er især kendt for at gå efter præsters hustruer. Senere optrådte Camilla på nationalt tv for at sige, at hun blot var taget hen til nogle slægtninge efter et ægteskabeligt skænderi, og at hun ikke var konverteret til islam. Men den muslimske offentlighed i Egypten lod sig ikke formilde. Den blev opildnet af muslimske ledere med den tanke, at hun i virkeligheden var konverteret til islam, og at den koptiske kirke, efter at have kidnappet hende, havde tortureret hende for at tvinge hende tilbage i kristendommen. Denne anklage mod egyptiske kristne er også blevet fremført i forbindelse med andre koptiske kvinder.
Dette er et tilfælde af projektion. Muslimer har fanget hundredvis af koptiske piger og kvinder i de seneste år (se her og her) og tvunget dem gennem trusler og vold til at acceptere islam og give falsk vidnesbyrd om, at de har gjort det frivilligt. Der er normalt ingen udvej for de fangne kvinders familier. Familierne får simpelthen at vide, at kvinderne er konverteret til islam og nu er blevet gift, og at deres nye ægtemænd kan tale på deres vegne, i overensstemmelse med islamisk lov. (Se min bog The Third Choice, p. 163 ff for en teologisk forklaring på, hvorfor ikke-muslimske kvinder er særligt sårbare over for voldtægt og tilfangetagelse under islamiske tilstande.)
Massakren på menigheden i Bagdads katolske katedral den 31. oktober, 2010, blev også af gerningsmændene fra Al Qaeda hævdet at være gengældelse for Camilla.
Ideen om hævne Camilla ved at dræbe tilfældige koptiske mænd, er et andet eksempel på en teologisk tendens blandt islamiske radikale til at fremme kollektiv afstraffelse af Bogens Folk.
Den marokkanske jurist Al-Maghili skrev om dhimma-pagten om "beskyttelse" af ikke-muslimer: "Det forhold, at én person (eller én gruppe) blandt dem [dvs ikke-muslimerne] har brudt reglerne, er nok til at ophæve den for dem alle."

Vi vil erobre Rom, med Allahs tilladelse, løftet fra vores profet, fred være med ham.

Dette henviser til en række velkendte hadither af Muhammed, hvori han profeterer erobringen af Rom, fx: "I vil angribe Arabien og Allah vil gøre jer i stand til at erobre den; så vil I angribe Persien og Han vil få jer til at erobre det. Så vil I angribe Rom og Allah vil gøre jer i stand til at erobre den, ..." (Sahih Muslim, Bogen om de sidste tiders pinsler og tegn).
Dette praleri betyder den endelige ødelæggelse af det femte af kirkens oprindelige centre. De andre, der allerede er løbet over ende af islam, er Konstantinopel, Antiokia, Jerusalem og Alexandria.

Filmen slutter med et nærbillede af havets blodrøde vand: Underskriften med blod.

Læs også del 1: "At bære sit kors: Brev til Islamisk Stat"
Dr. Mark Durie er teolog, menneskerettighedsaktivist, anglikansk præst, Shillman-Ginsburg Fellow ved Middle East Forum, og adjungeret Research Fellow på Centre for the Study of Islam and Other Faiths ved Melbourne School of Theology. Han har udgivet mange artikler og bøger om acehnesernes sprog og kultur, kristen-muslimske relationer og religionsfrihed. Som kandidat fra Australian National University og Australian College of Theology, har han haft besøgsudnævnelser på University of Leiden, MIT, UCLA og Stanford, og blev valgt som Fellow of the Australian Academy of the Humanities i 1992. Kilde: markdurie.com blog

Hans bøger om kristen-muslimske relationer er:

The Third Choice: Islam, Dhimmitude and Freedom
Which God?: Jesus, Holy Spirit, God in Christianity and Islam


Oversættelse: Bombadillo