At bære sit kors: Brev til Islamisk Stat
Af Mark Durie
Oversættelse af: Bearing the cross: a letter to the Islamic State
Kilde: markdurie.com blog, 21. februar 2015
Udgivet på myIslam.dk: 4. marts 2015

Denne artikel er den første af to om de 21 egyptiske martyrer, der blev dræbt i Libyen. Den er en refleksion - som kristen - over aspekter af denne begivenhed og reaktioner på den. Den anden del: "Et budskab underskrevet med blod til korsets nation" består af forklarende noter til udsagn - talt og skrevet - som var med i Islamisk Stats film om deres rituelle halshugninger.

Islamisk Stat sendte mig et brev i denne uge. Dette brev var i form af en kortfilm produceret af Islamisk Stats Al-Hayat mediecenter. Det var ikke henvendt til mig personligt, men til alle kristne overalt. Dets titel var: "Et budskab underskrevet med blod til korsets nation". Det var en video af den rituelle slagtning af de 21 egyptiske kristne. Deres blod, der flød ud i havets bølger, var "underskriften" i slutningen af videoen.

Jeg skriver dette på en Askeonsdag. Denne dag er starten på Fastens 40 dage, en periode med faste og fordybelse for kristne over hele verden. I mange århundreder har det været kristnes skik at modtage et korsets tegn af aske på panden som et tegn på anger.

Da jeg modtog dette korsets mærke i dag, tænkte jeg på de 21 egyptiske kristne martyrer. Kopterne bærer permanent korsets tegn, tatoveret på deres håndled, som et tegn på, at de vil nægte at afsværge deres tro.

En koptisk pige med en tatovering af korset på håndleddet

Jeg agter at læse disse mænds navne op ved vores morgengudstjeneste denne søndag, her i Melbourne, Australien. Og jeg vælger også at ære dem i dag ved at skrive dette for at komme til forståelse af sandheden om, hvorfor de blev dræbt, og især den forklaring, som deres mordere gav.

Jeg vil også, som kristen og præst, give udtryk for min intense protest mod Det Hvide Hus' officielle erklæring om denne begivenhed den 15. februar 2015. Den nævner ikke noget om årsagen til, at de 21 blev dræbt: Deres kristne tro. Denne usle benægtelse vanærer ofrene, som den vanærer mig og kristne overalt.

Det Hvide Hus erklæring hævdede: "ISIL's barbari kender ingen grænser. Det er uindskrænket af tro, sekt eller etnicitet." Dette er ikke sandt. Islamisk Stats handlinger er begrænset af dens teologi, og i dette tilfælde er dets ofre også bestemt af religion; de var kristne. Det er ikke en godkendelse af mordernes islamiske tro at erkende, at disse jihadister følger en form for islam, og at deres sekt og tro faktisk - i overensstemmelse hermed - sætter grænser for deres adfærd.

Præsident Obama har forsvaret sin administrations fordrejelser med den begrundelse, at de radikale er "desperate efter legitimitet", og at de derfor "forsøger at portrættere sig selv som religiøse ledere, hellige krigere i forsvar for islam". Men disse er ikke desperate mennesker. De er chokerende sikre i deres tro. Det er forkert, at de "forsøger at portrættere sig selv" som islamiske; de mener oprigtigt, at de er det. Christopher Hitchens så rigtigt for over et årti siden, da han om Al Qaeda-rekrutter sagde, at "de tror på deres egen propaganda," og "absolut tilslutter sig læresætningerne af deres version (...) af deres religion, islam."

Obama sagde også, at "vi aldrig må acceptere den forudsætning, de fremfører, fordi det er en løgn". Dette er også noget vrøvl. En løgn er et bevidst forsøg på at bedrage, og disse selvudnævnte jihadister taler - i hvert fald efter egen opfattelse - den absolutte sandhed, når de hævder at tale for islam.

For nogle år siden havde jeg det privilegium at læse evangeliet ved en koptisk gudstjeneste i St. Pauls Anglikanske Katedral, her i Melbourne. Gudstjenesten blev holdt for at mindes de 22 martyrer efter angrebet på Al-Qiddisin Kirke i Alexandria på en nytårsaften. Den blev ledet af biskop Suriel, Melbournes koptiske biskop.

Gudstjenesten for Al-Qiddisin-martyrerne gjorde dybt indtryk på mig. Jeg tænkte længe over, at den koptiske kirke i Ægypten har sørget over de nye grave af dens martyr-sønner og -døtre lige siden kristendommens begyndelse. Mens jeg sad under gudstjenesten og sang hymnerne om martyriet, tænkte jeg: "Så dette er, hvad det vil sige at være kopter".

Videoen fra Islamisk Stat, en poleret produktion, viser 21 kristne mænd, hænder bundet på ryggen, blive ført én efter én langs en strand i Libyen til et sted, hvor de bliver tvunget til at bøje sig ned med hovedet i sandet, og hvor de bliver halshugget, mens nogle råber Ya Rabbi Yasou "Herre Jesus!", andre beder Fadervor. Afhuggede hoveder bliver derefter anbragt oven på hvert lig, med deres muslimske morder stående over dem. Slutningen af filmen viser Middelhavet blive farvet rødt af deres blod.

Et af de koptiske ofre med sin morder

Hele arrangementet var omhyggeligt koreograferet og indøvet. Videoens indlysende formål er at ydmyge og terrorisere kristne, som den hånligt kalder "korsets nation". Jeg beundrer modet af martyrerne, som ikke fornægtede Kristi navn og korset for i stedet at følge islam, selv mens de blev hånet og dræbt af deres bødler.

Det er ubestrideligt (se del 2), at hele manuskriptet til denne video er intenst religiøst. Den er fyldt med referencer til Koranen og Muhammed-hadither. Som Graeme Wood kommenterer i en vigtig nylig artikel i Atlantic Monthly, henviser Islamisk Stats tilhængere konstant til islams hellige tekster. I deres daglige tale, "høres koran-citater overalt." Denne film er ingen undtagelse. For alle, der ved noget om islam, er det umuligt at se denne film uden at opdage Koranens og hadith-litteraturens stærkt tvingende indflydelse på manuskriptet. Disse henvisninger er væsentlige for at forstå den sande kontekst, mening og hensigt med filmen.

Den egyptiske regering reagerede vredt på henrettelserne og bombede Islamisk Stats stillinger inde Libyen. Egypten blev opbragt over denne massakre - og med rette - men dette land har en meget lang og vedvarende historie om ikke at retsforfølge muslimer, der har massakreret kristne inden for dets egne grænser. Generelt al-Sisi er en leder, der har været medskyldig i denne ejendommelige form for muslimsk fejhed. Denne moralske inkonsekvens er på nuværende tidspunkt årsag til stor splittelse og forvirring blandt kopterne.

Min kommentar efter Al-Qiddisi-massakren i januar 2011 er lige så gyldig nu, som den var dengang:

"Jeg beklager den manglende religionsfrihed i Egypten, myndighedernes manglende vilje til at beskytte det oprindelige kristne mindretal og dets religiøse steder, og det egyptiske retssystems sørgelige historie, når det gælder domfældelse af dem, der målrettet har angrebet kristne. Jeg opfordrer Egyptens ledere til at reagere på disse krænkelser, ærligt og med integritet, uden at komme med undskyldninger eller synke hen i benægtelse."

Der hersker en dobbelt standard i Islams Hus. Eksemplerne er legio. Det jordanske kongehus har været fremtrædende i talen mod angreb på kristne i Irak og Syrien, men på det tidspunkt, da brevet ”Common Word” blev udsendt til den kristne verden i 2008 under jordansk kongelig sponsorering, havde dets eget Kongelige Aal al-Bayt Institut for Islamisk Tænkning lagt fatwaer af sin øverste lærde - den tidligere mufti i Jordan - ud på sin hjemmeside, som erklærede dødsstraf for kristne for den forbrydelse at forlade islam, og identificerede tilmed én person ved navn (se her).

Kong Abdullah har på den ene side været forkæmper for de fordrevne kristnes rettigheder i Mellemøsten, og Gud ved, at de bestemt har brug for en. På den anden side har han holdt den berygtede Umars Pagt op som bevis på Jordans historie med religiøs tolerance:

"Jerusalem, som beklageligvis er underlagt de værste former for judaisering i dag, står som vidne til fjorten århundreder med dybe, solide og broderlige forhold mellem muslimer og kristne, forstærket af Umars Pagt [Umar ibn al-Khattab] og fremmet af min bedstefar, Sharif Hussein bin Ali, må Gud velsigne hans sjæl."

I modsætning til denne historiske revisionisme, beskrev den berømte muslimske jurist Ibn Kathir præcist hensigten med og virkningen af betingelserne i Umars Pagt, nemlig at sikre den fortsatte fornedrelse af kristne under islamisk styre:

"Det er derfor, at de troendes leder Umar bin Al-Khattab, må Allahs være tilfreds med ham, forlangte sine velkendte betingelser opfyldt af de kristne, disse betingelser, der sikrede deres fortsatte ydmygelse, fornedrelse og skændsel."

Læsere, der behersker klassisk arabisk, kan slå op i Det Kongelige Aal al-Bayt Instituts egen database af kommentarer her, for at se Ibn Kathirs oprindelige tekst.

Problemet er, at så længe muslimer tillader nedsættende ord som mushrik ("en, som sætter andre ved Allahs side" eller "polyteist") og kafir ("vantro") at blive anvendt på de kristne, og samtidig prædiker koranvers, som tilsværter ikke-muslimer, kan fjendtligheden og hadet kun fortsætte.

Så længe de højeste juridiske autoriteter i almindelig islam fortsat hævder muslimers ret til at dræbe dem, der forlader islam, vil udbrud af ekstrem religiøst had, som vi netop har set i Libyen, kun fortsætte.

Så længe muslimer hævder, at de islamiske erobringers veldokumenterede brutale nedslagtninger og den efterfølgende undertrykkelse af hele nationer under det islamiske dhimmitude-system var en barmhjertighed for verden - at de var "åbningen" (al-futuh) af formørkede nationer for lys og sandhed - så længe vil had mod ikke-muslimer fortsat opstå i Islams Hus.

Det grundlæggende problem er ikke ejendommelige varianter af ekstreme religiøse verdenssyn, men er et dybt forankret religiøst verdenssyn, der ikke er erkendt af mange af dem, der har det. De, der giver det ånderum ved at hævde, at det er noget andet end, hvad det i virkeligheden er - som f.eks. kong Abdullah - er lige så meget en del af problemet som de voldelige jihadister, der er stolte over, at dette verdenssyn er deres.

I Islams Hus har hadet dybe rødder, som går tilbage gennem tiden. I sin bog fra 1836, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, skrev Edward Lane, at det var almindelig praksis i mange Cairo-skoler at få muslimske skoledrenge til at nedkalde daglige forbandelser over hovederne på kristne, jøder og andre ikke-muslimer. I det væsentlige var disse forbandelser et kald til at plyndre, dræbe og slavebinde ikke-muslimer. Det er kun på baggrund af mange generationers had, at en tv-serie om Zions Vises Protokoller kunne gøres til almindelig underholdning i det egyptiske samfund, og at fortsatte bortførelser, voldtægter og drab på koptere kan begås uden retfærdighed for ofrene.

Der blæser en dårlig vind af had i Islams Hus og den har blæst i meget lang tid. Når denne vind piskes op til en tornado, bliver verden rystet, men det er den konstante, jævne brise af had, der er roden til problemet.

Da dette brev var henvendt til de kristne i verden, giver jeg her mit personlige svar til Islamisk Stat, skrevet som en kristen:

Jeg er ikke intimideret af jeres had. Vor Herre Jesus Kristus lærte os ikke at frygte dem, der kan dræbe legemet. De mennesker med æren i behold, der befandt sig på denne strand i Tripoli, var de 21 modige koptere, der vovede at bekende Kristi navn, selv med en kniv for struben. De vidste godt, hvilket valg de traf. I troede at ydmyge dem, men Guds Ord fortæller mig, at de er de retfærdiggjorte, herlighedens mænd. Jeg tror, de vidste dette udmærket.

For jer har jeg intet had, kun medlidenhed. I svinger sværdet at dræbe ideer og former for tilbedelse, som I ikke forstår, men I gør det forgæves. Sandheden kan ikke dræbes af jeres knive.

Egyptens general Sisi havde ret: På grund af jer, tvivler folk over hele verden på islam.

Her er, hvordan en ung egyptisk pige reagerede på, hvad I gjorde:

"Jeg har fået mod, for nu ved jeg, at det vi har lært i historiebøgerne om egyptiske kristne, der lider martyrdøden for deres tro, ikke kun er historie, men at der er kristne i dag, der er modige nok til at se døden i øjnene frem for at fornægte deres Herre! Da jeg så disse unge mænd bede, mens de blev gjort klar til henrettelse, og at mange af dem derefter råbte "O Herre Jesus", mens deres struber blev skåret over, indså jeg, at evangeliets budskab stadig kan hjælpe os til at holde fast ved Guds løfter, selv overfor døden!"

Dette er den virkelige sandhed, og det er netop på grund af denne sandhed, at en ny vind blæser i Islams Hus: En frisk brise af spørgen, en vind af mildhed og åbenhed. Dette er det livgivende åndedræt af håb om, at der må være en anden måde at vandre med Gud på. I er fortidens mænd: Fremtiden tilhører dem, I dræbte på stranden.

For at læse anden del af dette indlæg, klik her.
Dr. Mark Durie er teolog, menneskerettighedsaktivist, anglikansk præst, Shillman-Ginsburg Fellow ved Middle East Forum, og adjungeret Research Fellow på Centre for the Study of Islam and Other Faiths ved Melbourne School of Theology. Han har udgivet mange artikler og bøger om acehnesernes sprog og kultur, kristen-muslimske relationer og religionsfrihed. Som kandidat fra Australian National University og Australian College of Theology, har han haft besøgsudnævnelser på University of Leiden, MIT, UCLA og Stanford, og blev valgt som Fellow of the Australian Academy of the Humanities i 1992. Kilde: markdurie.com blog

Hans bøger om kristen-muslimske relationer er:

The Third Choice: Islam, Dhimmitude and Freedom
Which God?: Jesus, Holy Spirit, God in Christianity and Islam


Oversættelse: Bombadillo