Islam demonteret - Profeten Muhammeds psykiske sygdom
Af Sujit Das
Forfatterens præsentation af sin nye bog:
Islam Dismantled – The Mental Illness of Prophet Muhammad

Paperback: 320 sider
Forfatter: Sujit Das, med et forord af Ali Sina
Udgiver: Felibri.com (1. februar 2012)
Sprog: Engelsk
ISBN-10: 1926800060
ISBN-13: 978-1926800066
Produktmål: 9 x 6 x 0,7 tommer
Pris: 12,23 USD.

Tilgængelig hos: Amazon.com, Barnes and Noble og forskellige andre boghandlere. Hvis bogen er svær at få fat i, kan du placere en ordre hos den lokale boghandel med ISBN, titel og forfatternavn, så bogen kan spores. En kindle-udgave er også tilgængelig via Amazon kindle.

Oversættelse af: Islam Dismantled - The Mental Illness of Prophet Muhammad
Kilde: faithfreedom.org, 18. februar 2012
Udgivet på myIslam.dk : 1. marts 2012

Alt, hvad der er nødvendigt for det ondes triumf, er, at gode mennesker ingenting gør - Edmund Burke

Efter megen forsinkelse, er min bog: “Islam Dismantled: The Mental Illness of Prophet Muhammad” endelig udkommet og er tilgængelig for køb online og i forskellige boghandlere. I denne artikel vil jeg gerne introducere bogen for jer og diskutere nogle fremtrædende træk ved den. På markedet er der ingen mangel på bøger, der er kritiske over for islam, så hvorfor skulle læserne købe netop denne bog? Hvad er der i denne bog, som gør den unik? Som forfatter til denne bog, vil jeg besvare hvert af disse spørgsmål.

Denne bog demonterer islam ved at udstille Muhammeds bedrageri. Den historiske Muhammed er for fjern til at kunne vurderes formelt på en måde, en klinisk psykolog kunne ønske. Men i betragtning af visse af hans velkendte og meget veldokumenterede former for adfærd, er det sikkert, at han havde en konfliktfyldt psykologisk afhængighed af andre. Han sidestillede kærlighed med svaghed og frygtede intimitet. Han påførte andre smerte og misbrugte dem med en selvfølgelighed, som var det hans anden natur. Han var ude af stand til at give sine tilhængere en grund til at leve, så han gav dem grunde nok til at dø - dø i Allahs navn for at komme i Paradis. Han kunne ikke overbevise araberne om at vælge hans religion, baseret på dennes egne fortjenester, så han truede dem med fordømmelse; og den religion, han prædikede, handlede mere om fantasi, mindre om bevis. Ethvert menneske, der, blandt andre grusomheder, giver befaling og er tilskuer til, at 800 uskyldige mennesker halshugges; der går i seng med hustruen til en mand, han samme nat har tortureret til døde, kan ikke betragtes som psykisk normal. Sund fornuft alene fortæller os, at en 51-årig mand, der gifter sig med en pige på seks år, er unormal. Forestillingen om en guddommelig åbenbaring, der fokuserer på de seksuelle lyster hos en liderlig mand, er virkelig modbydelig. Ingen religion i verden har nogensinde ødelagt familiebånd, som Muhammed har gjort det med islam.

Muhammed havde vist alle symptomerne på sit vanvid og hans krav om profetskab var baseret på den store illusions kviksand. Alligevel er hele religionen islam, ironisk nok, baseret på sandhedskravet fra en sådan mand, der let svingede frem og tilbage mellem de to yderpunkter - virkelighed og fantasi.

Muslimer tror, at Muhammed var det ædleste menneske, der nogensinde har vandret på Jorden. I Koranen, priser Allah Muhammed som det bedste af skabelsen, et smukt eksempel (33:21), ophøjet over andre Profeter (2:253), den foretrukne ene (17:55), en barmhjertighed for alverden (21:107), og én, der er steget til en prisværdig rang (17:79). Men de fem ældste og mest anerkendte islamiske kilder fremstiller ikke Muhammed som et højere væsen eller nogen form for Guds barmhjertighed blandt menneskene. Kilderne afslører, at han var en tyv, en løgner, en morder, en pædofil, en skamløs kvindebedårer, en promiskuøs ægtemand, en voldtægtsforbryder, en massemorder, en ørkenpirat, en krigsmager, en holdningsløs kujon og en beregnende og hensynsløs tyran. Dette er bestemt ikke karakterprofilen for grundlæggeren af en sand religion.

Religion var bare et middel for Muhammed. I virkeligheden tilbad han sit eget billede - ikke Gud. Han havde skabt Allah i sit eget billede og overførte sit eget selvs egenskaber til denne Gud. Allah var en plastisk størrelse, som Muhammed formede til at opfylde sine behov. Det er derfor, at Allah virker som en flerdimensional størrelse i Koranen, en lydig tjener, som Muhammed kunne bruge ved enhver lejlighed, fra at styre sine koners harems-affærer til at sværge nådesløst at straffe enhver, som var uenig med Hans elskede sendebud.

I sin religiøse stræben begik Muhammed fejl og blev besejret mange gange, men han gav ikke op. Han korrigerede sig og kom videre ved at ophæve vers ved hjælp af passende tilføjelser. Ingen kan benægte, at han ved flere lejligheder med vilje gjorde fortræd, vel vidende, at han adlød sin egen vilje og ikke en inspiration fra Gud. Han talte meget om Paradis, Helvede, dyd og synd; men hans handlinger viste ikke, at han virkelig troede på, hvad han sagde. Han løj ved flere lejligheder og opfordrede til at lyve for at udbrede sin religion. Ingen tvivl om, at Muhammed mestrede kunsten at bedrage. Han skænkede det aldrig en tanke at gå på moralsk kompromis for politisk vindings skyld. I hans sind var politik det eneste afgørende. Så han rasede, når han blev konfronteret med uenighed eller modstand, eller noget, der truede hans verdenssyn.

Muhammed var ikke i stand til introspektion, dvs han var ikke i stand til at bedømme sine handlinger udefra. Hans kritikere fik ham til at indse, at der var en "grandiositets-kløft" (mellem hans selvopfattelse og virkeligheden), hvilket gjorde ham hjælpeløs. Da han ikke kunne vinde i en lærd debat med kritikerne, fik han dem på bedragerisk vis myrdet. Det var den eneste måde, han kunne håndtere sine intellektuelle modstandere på.

Kritikere stiller ofte et bestemt spørgsmål: Var Muhammed en bevidst bedrager eller troede han virkelig, at åbenbaringerne kom fra en Gud? Uanset hvad sandheden er, kan den egentlig være ret ligegyldig. Selv hvis han var oprigtig, så fritager det ham ikke fra de kriminalitets-anklager, der er rettet mod ham. Hvis en racistisk hvid mand "oprigtigt" mener, at sorte ikke bør have lige rettigheder i det civiliserede samfund, så påvirker hans "oprigtighed" ikke vores moralske fordømmelse af hans opfattelse. Af samme grund fordømmer vi de hinduer, der stadig tror på princippet om urørlighed. På samme måde kan Muhammed heller ikke undslippe i noget tilfælde. Hvis han ikke var en bevidst bedrager, så kan vi sige, at han var i stand til selvbedrag. Han plejede at bringe budskaber, frit fra sin Gud, til at retfærdiggøre politiske mord, snigmord, plyndringstogter, krigsbytte, pædofili, rigelig sex - selv til at løse sine egne hjemme-problemer, hvilke er klare beviser på, at han var en absolut svindler; hans eventuelle oprigtighed betyder intet. For det andet var han udmærket i stand til at skelne ret fra uret og forudse konsekvenserne af sine handlinger og deres indflydelse på samfundet. Selvom han skabte stor elendighed for andre, følte han sig næppe ansvarlig for dem. Derfor bør han holdes ansvarlig for sine handlinger og bedrifter.

Muhammed brugte islam til at gennemtrænge muslimernes psyke og sætte sig i besiddelse af deres sind. Muslimer er ikke slaver af Allah; de er slaver af Muhammed. For muslimer er Muhammed deres narkotikum, deres afhængighed. Uden Muhammed er verden sort og hvid. Med Muhammed er den er et farverigt show, komplet med drama, gys, morskab og fuld af spænding. Når de beder deres fem obligatoriske bønner, tror muslimer, at de beder til Gud, men faktisk går deres bønner til Muhammed. Muhammed er islams virkelige Gud, ikke Allah. Muslimer vover simpelthen ikke at krydse de snævre grænser, der er sat af Koranen og hadith. De kan kun se verden gennem Muhammeds øjne, og dette fortsætter gennem hele deres liv. Når trossystemer først er strengt indpodet, er de næsten umulige at ændre bagefter. Den sørgelige del er, at muslimer ikke engang er klar over det; det er, som vi kan læse i science fiction-historier, hvor væsener fra fremmede planeter overtager de menneskelige kroppe. Muhammed har invaderet og ændret muslimernes sind og bragt dem ind i hans bobleunivers for at tjene ham. På denne måde - når muslimerne antager Muhammeds måde at tænke på, bliver de lige så destruktive som Muhammed selv.

Muhammed troede som en besat på sin egen ufejlbarlighed, herlighed, heroisme og fuldkommenhed. Han gav Koranen som det eneste bevis på sit profetskab. På samme tid vidste han i sin sjæls inderste, at han, i modsætning til de bibelske profeter, ikke kunne udføre mirakler. Han vidste, at hans Koran ikke kunne stå for kritik. Han vidste, at hans religion, i moralsk og åndelig henseende, ikke var på niveau med andre etablerede religioner i Arabien, som kristendommen og jødedommen; men han turde ikke konfrontere sandheden. Faktisk kunne han end ikke indrømme sandheden for sig selv. Han kunne kun leve i forestillingen om, at han var på en guddommelig mission, som et sendebud fra Allah. På denne måde dumpede han til "virkelighedstesten" - han var simpelthen ude af stand til at skelne det faktiske (den ydre verden) fra det imaginære (den indre verden af tanker og følelser) gennem en logisk analyse af den religion, han prædikede, eller tillod andre at gøre dette. For ham blev virkeligheden til skygge og skyggen til virkelighed.

Islam er en yderst forsvarsløs religion og dermed sårbar over for sammenbrud. "Forsvarsløs" i den forstand, at den ikke indeholder et enkelt gran af sandhed som støtte. Denne mislykkede religion, der stammer fra en ondartet narcissists storslåede illusion, er det største svindelnummer menneskeheden nogensinde har set. Den er som et korthus - ser høj, stor, mægtig og gigantisk ud, men fundamentet er meget svagt. Når den dag kommer, hvor kritikken stykke for stykke har pillet hele denne enorme islamiske løgn fra hinanden, vil hele bygningsværket komme ramlende ned. Så vil muslimerne spørge sig selv, hvordan denne enorme løgn har kunnet tiltvinge sig accept i så lang tid. Jeg kan allerede se revner i denne gigantiske konstruktion.

Muhammeds handlinger og befalinger i Allahs navn er udødeliggjort i Koranen og hadith-samlingerne. De er ikke kun chokerende efter vor tids standard, men mange mekkanere på Muhammeds tid var lige så chokerede over at se hans brutale fremfærd i Guds navn. Muhammeds profetiske mission lykkedes, fordi der ikke var nogen stærk politisk myndighed til at stoppe ham. Hvis Muhammed havde levet under romersk styre, ville hans mission med sikkerhed have kostet ham hans liv og hans religion være blevet udslettet gennem magtfuld militær aktion.

Den sandsynligvis mest frygtelige arv efter Muhammed er hans ubøjelige fasthed i påstanden om, at Koranens åbenbaringer er Guds bogstavelige ord og at betydningen af disse vers er evig. Det ironiske er, at Koranen, i hele islams historie, ikke har kunnet give ét solidt argument til dens fordel, som ikke har kunnet modbevises. En nation kan læse Koranen og i århundreder minutiøst forklare hvert eneste ord, uden at komme en tomme længere ad vejen mod fremskridt. I den trælsomme gentagelse af en mentalt forstyrret, analfabetisk persons tankeløse plapren mister det menneskelige sind sin elasticitet, sin klogskab, sin kreativitet og nysgerrighed. Gennem freudiansk analyse kan det vises, at forbudet mod kritisk tænkning på ét område fører til en forringelse af en persons kritiske evner på andre af tænkningens områder og dermed hæmmer fornuftens udfoldelse. Derfor bliver intellektet forkrøblet og ude af stand til original tænkning. Dette er årsagen til de muslimske nationers intellektuelle bankerot.

De egoistiske budskaber fra en analfabet og ondartet narcissist fra det syvende århundrede blev overleveret til muslimer i generation efter generation, som Allahs ubestridelige ord, og som tiden gik, begyndte mænd at tage disse ord op og gøre dem til våben for at skabe uretfærdighed, undertrykkelse, dominans og konvertering ved tvang. Islam er en falleret ideologi set fra et humanistisk synspunkt. De tidlige arabiske erobrere var på ingen måde bedre end kontrollerede massemordere. De var programmeret til at snyde, dræbe og plyndre, og havde forvandlet islam fra religion til organiseret kriminalitet. Generelt var de hjernevasket af Muhammeds lære til at kunne påføre andre mennesker store lidelser uden at føle anger. Den arabiske erobrings enorme succes beviser ingenting. Hunnerkongen Attila, vandalerkongen Geiserik, Djengis Khan og Alexander den Store bragte mange nationer til underkastelse, men civilisationen skylder dem absolut ingenting. Et erobrende folk udøver kun en civiliserende indflydelse, når det selv er mere civiliseret end de erobrede folk.

I denne bog har jeg ingen intentioner om at teste Gud. Jeg vil bare teste Muhammeds krav på titlen som Guds sendebud, fordi jeg nægter at acceptere hans krav blindt. Gennem hele menneskehedens historie har mange bedragere givet sig ud for at være "gud-mennesker" med vel forberedte pakker af fiduser og narret os. Enhver, der hævder at være profet, må være parat til at få sit profetskab testet. Formålet med denne bog er at diagnosticere Muhammed ved hjælp af biografiske data og ved anvendelse af psykologisk teori og forskning. Denne psykobiografi handler om "hvorfor" - dvs om motiver. Jeg ønsker ikke at fortælle historien om Muhammed, men vil afsløre historien bag historien. Min hensigt er at afdække de private motiver bag hans offentlige handlinger. Denne bog præsenterer to teser - Muhammed led af ondartet narcissisme, og var også berørt af en neurotisk lidelse, som skabte almindelige psykiske vrangforestillinger.

Jeg skrev denne bog efter tre års hård forskning. Jeg har analyseret islams profet ved at fordybe mig i de psykologiske impulser, der kontrollerede Muhammed og gjorde ham til det fænomen, han blev. Som baggrund for at skrive denne bog, tog jeg referencer fra forskellige kendte psykoanalytikere, fx Sigmund Freud, Carl Jung, James Masterson, Sandy Hotchkiss, Sam Vaknin, Martha Stout, et kombineret værk af Cynthia Zayn & Kevin Dibble, for blot at nævne nogle få. I denne proces har jeg løst mange af de mysterier i islam, som er forblevet mysterier lige siden islams fødsel. Derfor er der mange detaljer i denne bog, der er mine egne originale opdagelser; disse er ikke blevet forklaret af nogen kritiker hidtil i islams historie. Alene af den grund, beder jeg læserne om at læse min bog. Selv hvis du har læst hundredvis af bøger om islam, vil denne bog altid tilbyde dig noget mere.

Jeg har ikke skrevet bogen for at tjene penge. Dette er absolut et nonprofit projekt. Alle formaliteterne forud for udgivelsen, som fx manuskript-forberedelse, kalkering [tracing], formatering og korrekturlæsning, blev udført i Calcutta (Indien). Alle udgifter blev båret af mig. Det betyder, at udgifterne ved køb af denne bog er lavere end produktionsomkostningerne for hver kopi. Jeg har taget alle skridt til at holde prisen på bogen så langt nede som muligt. Bogen er også tilgængelig som kindle-udgave. Denne e-udgave er endnu billigere. De, der lever i islamiske lande, bør købe kindle-udgaven af bogen. Den findes på Amazon Kindle.

I den tid, jeg har forsøgt at fremme bogen på Facebook, har jeg allerede modtaget en dødstrussel fra en proislam-gruppe for at have fornærmet deres profet. Hvad der gør mig ked af det er, at visse kristne og hinduer også beskylder mig for at krænke muslimers følelser. De vil have mig til at trække bogen tilbage fra markedet. Jeg forstår, at objektiv historisk forskning om Muhammed længe har været stærkt hæmmet, både af de muslimske samfunds modstand mod vestlig analyse af deres hellige traditioner og af mange vestlige lærdes apologetiske tilgang, hvor de har kompromitteret deres forskning af frygt for at fornærme muslimers følelser. Derfor - de fleste bøger i dag fortæller os om troens Muhammed, ikke historiens Muhammed.

Mange fritænkere og forskere har bragt deres liv i fare ved at offentligt afsløre information om Muhammed og islam, som offentligheden aldrig havde hørt om før. Dette er årsagen til, at Theo van Gogh blev skudt og stukket ihjel i Holland og hans samarbejdspartner Ayaan Hirsi Ali må leve med bodyguards og pansrede biler; at Taslima Nasrin har levet i eksil siden 1994; at Faraj Foda blev skudt foran sit kontor i Cairo; at Nasr Hamid Abu Zayd måtte flygte ud af Egypten for at undslippe dødsstraf; og at Sayyid Mahmoud al-Qimni blev tvunget til at afsværge alle sine skrifter. Før omverdenen fik en chance for at læse deres værker, blev disse forfattere bragt til tavshed gennem mord, terror og dødstrusler, og deres skrifter blev forbudt i den muslimske verden. Jeg er klar over, at jeg ved at skrive denne bog, bringer mig selv i en meget farlig situation; men jeg vil ikke for nogen pris trække mig tilbage, ikke engang, hvis det skulle koste mig mit liv. Jeg vil aldrig trække bogen tilbage fra markedet. Lad fanatikerne gøre hvad de kan. Det er min fødselsret at sige sandheden og stå imod det onde. Hvordan kan jeg glemme lidelserne af de millioner af uskyldige ofre for islamisk jihad ud over verden?

Selv om de muslimske gejstlige udsteder en fatwa på mit hoved og fanatikerne til sidst slår mig ihjel, vil de alligevel ikke være i stand til at stoppe sandheden i at sprede sig. Sandheden er en kendsgerning og ikke en mening. Muslimer kan miskreditere mig, som det behager dem, de kan dræbe mig, men de kan ikke stoppe sandheden i at sprede sig. Den hårde kendsgerning er, at Muhammed ikke var profet af nogen Gud, han var en psykisk syg patient. Islam er Muhammeds store illusion. Muhammed var ikke den første person, som hævdede at have modtaget budskaber fra Gud. Gennem hele menneskehedens historie, har der bogstaveligt talt været hundrede tusinder af mennesker, der har erklæret sig som Guds talsmand. Selv i dag, på de psykiatriske hospitaler og på kult-scenen, kan vi finde mange mentalt forstyrrede og besynderlige mennesker, der ligeledes mener at være regelmæssige modtagere af beskeder fra nogle ukendte guddommelige kilder. De er "ærlige" i deres krav og "oprigtige" i deres erklæring. Ofte formår disse mennesker at få også andre til at tro på deres krav. Mange af dem etablerer sig som kult-ledere, æret og agtet af en gruppe tilhængere som deres direkte "telefonlinje" til Gud eller den åndelige verden.

Selvom jeg som forfatter har ophavsretten til denne bog, så er kendsgerningen, at den er udenfor min kontrol. Det fortryder jeg ikke; denne bog er en gave til dig, og jeg ønsker ikke at have kontrol over den. Faktisk betragter jeg mig selv som en meget ubetydelig person. Sandheden og de nye forklaringer, som jeg fremlægger gennem denne bog, er vigtigere. Når en forsker giver nye forklaringer eller kritisk analyserer noget fra et anderledes perspektiv, så bør de nye ideer ikke være forfatterens personlige ejendom. Faktisk bliver forfatteren en trælbunden tjener af sin skabelse. Hvis du, efter at have læst bogen, har nogle yderligere spørgsmål, jeg er direkte ansvarlig for at give dig svar. Denne bog er en lille gave til menneskeheden fra min side. Derfor er denne bog din, ikke min. Køb venligst et eksemplar og tilskynd andre til at gøre det samme. Vær venlig at fremme denne bog - ikke for forfatterens, men for menneskehedens skyld.

Endelig vil jeg gerne ind i en nær samtale med muslimerne. Jeg har absolut intet had imod jer, mine kæreste muslimske brødre - lad mig være helt klar på dette område. Faktisk er mange af mine nære venner muslimer. Hvordan kan jeg hade jer, når I er islams første ofre? Enhver muslim er én, der er blevet bortført fra den civilisation, han engang tilhørte, og sat ind i et mentalt slaveri. Samme diagnose gælder også for araberne. Selv om de ikke skulle overtage fremmede skikke og et fremmed sprog, hvilket gjorde overgangen til islam mindre forstyrrende, blev også de afskåret fra deres oprindelige hedenske kultur. Hvis I bare bryder myten om Muhammed og forsøger at analysere den historiske Muhammed, så vil I kunne se islams åbenlyse løgn. Jeg har absolut ingen intentioner om at fornærme nogen, jeg vil bare fortælle sandheden. Men, undskyld, jeg kan ikke gå på kompromis med min undersøgelse af frygt for at fornærme muslimers følelser. Jeres elskede profet var en virkelig djævel, som brugte religionen til at bedrage jer. Muhammed adskilte jer fra den menneskelige races virkelige Gud, den virkelige Skaber. Bedraget, døden og fordømmelsen af mennesker var Muhammeds livsambition. Jeres elskede profet var en tarvelig bedrager iklædt en guddommelig kappe. Han værdsatte jer, når han fandt, at I kunne fremme hans religion, men nedværdigede jer i det næste øjeblik, hvis I ikke rettede dig efter hans luner og ønsker. Han behandlede jer som livløse objekter, og manipulerede jer så snedigt, som havde han erobret jer, "lænket" jer, betinget og formet jer. Han udnyttede jer, som om han "vidste", at han kunne få jer til at gøre hvad som helst, han ville. Gennem hele sin profetiske stræben, sugede han sit selvværd til sig fra jer, som om han ville bryde sammen og blive tilintetgjort indefra uden jer. Så længe I praktiserer islam, er I Muhammeds slaver.

Efter min erfaring, kender de fleste muslimer stort set intet til islams profet, fordi en ærlig biografi om Muhammed aldrig er blevet skrevet for dem. Der er nok af fromme og helt uobjektive traditioner om Muhammed, bevaret af det muslimske religiøse samfund, men hvad der mangler i disse kilder, er ærlighed. Selv i dag, udkommer der hvert år mange værker på arabisk og andre "muslimske" sprog. Disse bøger forsøger at portrættere Muhammed som en hellig mand, en seer, visionær og mirakelmager; hvilket er langt fra sandheden. Grunden til, at muslimer ikke kan skrive en ærlig biografi om deres profet, er, at Muhammeds biografi er et tabuemne. Det er derfor, muslimer lærer om troens Muhammed og ikke historiens Muhammed. Min bog vil hjælpe muslimer til at se sandheden om Profeten.

Jeg hader den ideologi, som slavebinder muslimer og gør dem til terrorister. Min fjende er islam og ikke muslimer. Jeg ønsker at demontere denne doktrin af had og mord. Min hensigt er ikke kun at konfrontere islamisk jihad, men også at redde muslimerne ud af islams onde greb. Jeg ønsker at se muslimerne vende tilbage til menneskehedens fællesskab ved at afvise islam.

Køb bogen HER
Oversættelse: Bombadillo