Islams selvødelæggende frø
Af Nonie Darwish
Oversættelse af: Islam’s Self-Destructive Seed
Kilde: FrontPageMag.com, 23. januar 2015
Udgivet på myIslam.dk: 30. januar 2015

I islams DNA findes et selvødelæggende element: En profeti af Muhammed, hvori han siger, at islam i sidste ende vil blive afvist af verden og vil vende tilbage til, hvor den kom fra. Spørg din lokale imam og han vil fortælle dig: Muhammed lyver ikke.

Utroligt nok var Muhammed selv ikke optimistisk angående sit eget budskab og fremtiden for islam og muslimer:

Allahs Sendebud (Muhammed) bemærkede: "Sandelig, islam begyndte som noget mærkeligt, og den vil igen vende tilbage til at være mærkelig, nøjagtig som den startede, og den vil trække sig tilbage til stedet mellem de to moskeer, ligesom slangen kryber tilbage i sit hul." [Sahih Muslim bog 1, kap. 66, nummer 271]

I denne hadith forudsagde Muhammed, at enden på islam ville blive mærkelig ligesom dens begyndelse, og at den ville skrumpe tilbage til det begrænsede område, hvor den kom fra - mellem de to moskeer i Mekka og Medina.

Kunne den forudsigelse af selveste Muhammed være et signal om islams uundgåelige undergang?

Muhammeds forudsigelser af islams kryben tilbage som en slange til hvor den kom fra, blev gentaget mange gange i flere andre hadither.

Tro vender om og går tilbage til Medina som en slange ... (Sahih Bukhari, 3.30.100)

Muslimer vil blive til ragelse og afskum, selv om deres antal måske vil vokse; fjenden vil ikke længere frygte muslimerne. Dette skyldes, at muslimerne vil elske verden og nære uvilje mod døden:

Fortalt af Thawban:
Profeten (fred være med ham) sagde: Folk vil snart opfordre hinanden til at angribe jer ligesom folk, når de spiser, inviterer andre til at spise af deres fad. Nogen spurgte: Vil det være på grund af vores ringe antal på det tidspunkt? Han svarede: Nej, I vil være talrige på det tidspunkt; men I vil være afskum og ragelse som det, der føres med af en strøm, og Allah vil tage frygten for jer fra jeres fjendes bryst og sætte svækkelse i jeres hjerter. Nogen spurgte: Hvad er wahn (svækkelse). Allahs Apostel (fred være med ham), han svarede: Kærlighed til verden og uvilje mod døden. (Sunan Abu Dawud, 37.4284.)

Muhammeds samtidige var de bedste muslimer; efter tre generationer vil muslimerne mest være forræderiske og upålidelige.

Fortalt af Imran bin Husain:
Allahs Apostel sagde: "De bedste af mine tilhængere er dem, der lever i min generation (dvs. mine samtidige), og dernæst dem, der følger efter sidstnævnte." Imran tilføjede: "Jeg husker ikke, om han nævnte to eller tre generationer efter hans egen generation, så tilføjede Profeten: 'Efter jer vil der komme folk, der vil vidne uden at være blevet bedt om det, og vil være forræderiske og upålidelige, og de vil love og aldrig opfylde deres løfter, og fedme vil vise sig blandt dem.'" (Sahih Bukhari, 5.57.2)
Fortalt af Abdullah:
Profeten sagde: "De bedste folk er dem, der lever i min generation, og så dem, der følger efter den, og så dem, der vil følge den sidstnævnte. Så vil der komme nogle folk, der vil vidne, før de aflægger ed, og aflægge ed, før de vidner." (Ibrahim, en under-fortæller, sagde: "De plejede at slå os for vidner og pagter, da vi stadig var børn.") (Sahih Bukhari, 5.57.3)

Der vil være meget drab i muslimernes sidste dage.

Fortalt af Abu Huraira:
Profeten sagde: "Tiden vil gå hurtigt, gode gerninger vil aftage, nærighed vil blive kastet (i folkets hjerter), trængsler vil dukke op og der vil være meget Al-Harj." De sagde: "O Allahs Apostel! Hvad er Al-Harj?" Han sagde: "Drab! Drab!" (Sahih Bukhari, 9.88.183.)
Fortalt af Abu Huraira:
Sandelig, Tro vender om og går tilbage til Medina som en slange vender om og går tilbage til sit hul (når i fare). (Sahih Bukhari 3.30.100)

Muhammed forudsagde også en stor bevægelse af frafald ud af islam:

Muslimerne vil mindskes i antal og de vil vende tilbage til, hvor de startede [før islam]" (Sunan Abu Dawud, 2.19.3029).

Der vil ikke være spor af islam i visse troende. (se Sahih Bukhari 9.84.65 nedenfor)

Kan disse troende, uden spor af islam i sig, være de reformatorer af islam, f.eks. den velmenende dr. Zuhdi Jasser, som tror på en islam, der ikke eksisterer og aldrig har eksisteret? Muhammeds frygt for store frafaldsbevægelser og misundelse af andre religioner fortsætter:

Fortalt af Abdullah bin Amr bin Yasar:
Abu Said sagde: "... jeg hørte Profeten sige: 'I denne nation vil der opstå (...) en gruppe folk så tilsyneladende fromme, at I vil opfatte jeres bønner som ringere end deres, men de vil recitere Koranen, hvis lære ikke vil nå ud over deres struber, og vil forlade deres religion som en pil farer gennem vildtet, hvorefter bueskytten vil se på sin pil, på dens Nasl på dens Risaf og dens Fuqa, for at se, om den er blodplettet eller ikke (dvs. de vil ikke have det mindste spor af islam i sig).'" (Sahih Bukhari 9.84.65)

Siden starten har islam været i krig mod civilisationen. "Civilisation" betragtes som en trussel mod Arabiens identitet og kultur, og med islam var det omverdenen, der måtte ændres og tilpasse sig Arabiens sprog, kultur, religion.

Vil jihadister, der længes efter at nå deres imaginære perfekte kalifat, endelig indse, at en sådan utopi aldrig har eksisteret og aldrig vil eksistere? Vil de endelig forstå, at deres fjender ikke er Mubarak'erne, Assad'erne, Qaddafi'erne, Amerika, Israel, eller tidligere tiders uretfærdighed, men at deres fjende i virkeligheden er i deres indre, en dødelig virus, skrevet som et usammenhængende politisk og retligt system fra det 7. århundrede, der stadig behersker dem i dag? Vil muslimer fra Marokko til Indonesien afvise sharia, og sende den tilbage til hvor den kom fra, som deres profet forudsagde, til de to moskeer i Mekka og Medina?

Vil verden endelig komme til fornuft, tage ved lære af islams voldelige historie og afvise den som den mest onde totalitære ideologi, mennesket nogensinde har skabt? Vil verden lære, at islam ikke er andet end en slange, en hugorm, bag titlen af religion? Vil lederne af den frie verden finde modet til at forene sig i en march for at redde verden og sige højt og tydeligt: "Islam, vendt tilbage til Mekka, som din profet forudsagde"? Og bagefter erklære: "Der er ikke plads til dig i vores del af verden og den verden, vi ønsker, at vores børn skal leve i"?

Hvorfor venter de muslimske ledere med at sige sandheden? Vil de endelig indrømme, at de ikke længere kan styre under de barbariske sharia-love, som er nedfældet i alle islamiske forfatninger? Vil vi nogensinde se den dag, hvor gamle store nationer som Egypten og Persien (Iran), der blev erobret af araberne og aldrig genvandt deres herlighed, står side om side med de vestlige lande for at sende islam tilbage til Mekka?

Vil verden endelig stå sammen mod islamisk terror - af hensyn til vores børn og de millioner af mænd og kvinder, der mistede livet for at bringe frihed til vores verden - for at gøre en ende på islams desperate behov for ekspansion?

Som et pyramidespil må islam ekspandere for at overleve. I den forstand fungerer islam kun, når flere og flere mennesker deltager i dens pyramide. Så længe forsyningen af nye muslimske troende kan give kraft til pyramiden, og den kan overbevise de andre fjolser, de naive muslimske tilhængere, om, at de har ret, kan den overleve.

Pyramidespillet er i øjeblikket stadig effektivt, som det ekspanderer i Vesten uden restriktioner eller betingelser. Denne ekspansion har givet islam en ensidig gylden mulighed for at vokse i Europa, Amerika og Australien. Tragisk nok, og til fremme af sin egen endelige undergang, har Vesten givet en livline til en døende, ond ideologi, en ideologi, der fra starten har forudsagt sin egen død. Nu vil den leve lidt længere, og på grund af det fortsætte med at ødelægge andre.

Hvornår vil Vesten tage hensyn til Muhammeds profeti og sende islam tilbage ned i slangehullet, hullet i Mekka?
Nonie Darwish er forfatter til The Devil We Don't Know: The Dark Side of Revolutions in the Middle East og leder af FormerMuslimsUnited.org.
Oversættelse: Bombadillo