Salget af Syriens flygtninge-barnebrude
Af Frank Crimi
Oversættelse af: The Selling of Syria’s Refugee Child Brides
Kilde: frontpagemag.com, 1. februar 2013
Udgivet på myIslam.dk: 2. februar 2013

En voksende skare af muslimske mænd fra Mellemøsten og Europa gennemstrejfer syriske flygtningelejre for at købe mindreårige piger, nogle helt ned til 12 år, som barnebrude, hvoraf mange ender med at blive solgt til brug i midlertidige "fornøjelses-ægteskaber."

For de fleste af de syriske kvinder og piger, der er flygtet den syriske borgerkrigs folkemorderiske rædsler, er voldtægt - udført af regeringstro eller oprørere - blevet identificeret som en af de primære årsager til deres flugt fra dette krigshærgede land.

Nu, efter at de åbenbart er undsluppet denne mareridtsagtige virkelighed, bliver syriske piger udsat for en ny rædsel - at blive auktioneret bort af deres familier til ukendte muslimske mænd til brug som seksuelt legetøj i tvungne tidlige ægteskaber.

Disse fornøjelses-ægteskaber, også kendt som "misyar"-ægteskaber, er juridisk ikke-bindende ægteskabskontrakter, som længe har været anvendt i de islamiske lande for at give et dække af religiøs legitimitet til seksuelle forhold, der især involverer mindreårige piger.

Faktisk er midlertidige misyar-ægteskaber så populære blandt velhavende muslimske mænd, at en hjemmeindustri er vokset op i Egypten blandt arabiske sexturister, der søger at omgå Egyptens forbud mod førægteskabelig sex ved at købe mindreårige egyptiske piger til fornøjelses-ægteskaber.

Nu er denne seksuelt afvigende praksis kommet til de syriske flygtningelejre. Her bliver de nyindkøbte barnebrude ført til lejede huse uden for lejrene af deres "ægtemænd." Efter at have fået deres seksuelle behov opfyldt, lader mændene sig hurtigt skille fra pigerne, i mange tilfælde kun dage og selv timer efter brylluppet.

Ifølge en talsmand for en velgørende organisation, der arbejder for syriske flygtninge: "Mange syriske piger er blevet gjort gravide og forladt på denne måde."

Det stigende salg af disse syriske flygtningepiger er drevet af den knusende fattigdom og de barske levevilkår, der hersker blandt de syriske familier i flygtningelejrene, spredt over Jordan, Irak, Libanon og Tyrkiet.

Denne sønderlemmende realitet har fået et stigende antal syriske forældre til at sælge deres unge døtre ind i tidlige ægteskaber, som et middel til at mindske familiens økonomiske pres samt at skåne deres døtre for de brutale farer, der kendetegner livet i flygtningelejre.

Som Um Sarah, en syrisk flygtningemor, der arrangerede ægteskaber for sine 14- og 15-årige døtre, sagde: "Som enlig mor kan jeg ikke forsørge dem. Jeg kan ikke brødføde dem. Jeg ønskede at sikre, at de havde det godt."

Desværre er det overvældende flertal af Syriens 650.000 flygtninge kvinder og børn, hvilket gør dem særligt sårbare over for farerne for menneskehandel, udnyttelse og seksuel misbrug.

Denne udnyttelse har fundet sin form i den boomende interesse blandt muslimske mænd i at sikre sig de unge syriske pigers tjenester, en interesse, der har ført til etablering af agenturer, der tilbyder at arrangere ægteskaber for vordende brudgomme, samt arabiske online-fora for mænd, der "søger ægteskab med syriske piger."

Foruroligende nok er det i de fleste af disse tilfælde sådan, at jo yngre pigen er, jo mere attråværdig er hun i den påtænkte pædofile brudgoms øjne.

Selvfølgelig er denne forudsætning om mindreårighed ikke overraskende i betragtning af den dybt rodfæstede islamiske tilknytning til præpubertært ægteskab, hvilket giver religiøse ledere mulighed for at godkende uformelle ægteskaber med piger på 13 år og derunder, og således gør det muligt for muslimske mænd at omgå et lands love om mindstealder for ægteskab.

Dette taget i betragtning er det ikke overraskende at høre en række muslimske religiøse lærde og gejstlige, der ved hjælp af fatwaer hjerteligt opmuntrer til købet af disse syriske piger. Nogle af dem udlægger købet som en næstekærlighedens gerning, der hjælper pigerne og deres familier ud af deres elendighed.

Som en syrisk kvindelig flygtning med to døtre sagde: "Mænd kommer her for at tage en ung pige som deres kone nummer to. De gør det under påskud af at være velgørende, af at ville hjælpe os."

Det skal dog bemærkes, at for muslimske mænd, interesseret i at finde en barnebrud, kan denne godgørende assistance fås for nedsat pris.

Mere præcist kan syriske piger nu købes som midlertidige barnebrude for blot et par hundrede dollars, en reduceret pris, der er en attraktiv tillokkelse for muslimske mænd, som ikke har råd til de høje medgifter, de skal af med for at blive gift med en pige fra deres eget land.

Som en jordansk mand sagde: "At gifte sig med en syrisk flygtningepige er billigere end at gifte sig med en jordansk pige", og har desuden den ekstra prestigefaktor tilføjet, at "det får brudgommen til at føle, at han på en eller anden måde er deltager i den syriske revolution, som er meget populær i Jordan."

Faktisk er Jordan - hvor 75 procent af dets 150.000 syriske flygtninge er kvinder og børn - hjemsted for de fleste af barnebrude-transaktionerne. Denne popularitet fik en jordansk journalist til at skrive: "I disse dage taler folk ikke om andet end syriske piger, man kan gifte sig for en eller to hundrede dollars."

Men skønt barneægteskab kan være nok så religiøst sanktioneret af islam, så er dette arrangement efter de flestes opfattelse ikke meget andet end forklædt prostitution.

Denne følelse er blevet gentaget af Abdel Bari Atwan, redaktør af den panarabiske avis, Al-Quds Al-Arabi, der sagde: "Udnyttelse af pigernes situation i flygtningelejrene ved at gifte sig med dem midlertidigt er en form for voldtægt, der må stoppes øjeblikkeligt. De ansvarlige for denne forbrydelse, skal stilles for retten."

Den syriske journalist Adnan Azrouni skrev: "Der er behov for et gigantisk nødskrig inde fra lejrene og uden for: Nej til gejstlig indblanding i spørgsmålet om kvindelige flygtninge. Nej til krise-købmænd. Nej til at gøre syriske kvinder til dobbeltofre."

Men desværre - selvom disse midlertidige ægteskaber ikke er andet end autoriseret voldtægt, så står de ikke i fare for at forsvinde nogen nær fremtid. Som en arabisk mand skrev i et online-forum, oprettet med det formål at finde syriske brude: "Dette er ikke et spørgsmål om udnyttelse. Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel."

Tragisk nok er det et voksende udbud, som fortsætter med at blive næret af en umættelig muslimsk efterspørgsel.
Oversættelse: Bombadillo