Politisk korrekthed: Fortællingen om Frankfurterskolen
Af Conservative Citizens
Oversættelse af: Political Correctness: The Frankfurt School Story
Kilde: Arkansas Council of Conservative Citizens
Udgivet på myIslam.dk: 10. september 2015

Udskrift og oversættelse af videoen:
The History of Political Correctness.
Produceret af Conservative Citizens' Foundation
Introduktion af Brent Nelson, Ph.D.Introduktion

For nylig har der været megen diskussion i traditionalistiske kredse om Frankfurterskolen. Denne var en meget indflydelsesrig gruppe af teoretikere, der inspirerede en særlig vellykket bevægelse af anvendt marxisme.

Selv i sin egen levetid, forsøgte Karl Marx at anvende sine teorier i revolutionær handling. Da Marx udgav Det kommunistiske manifest i 1848, var han leder af Den kommunistiske Liga. Men disse tidlige kommunister mislykkedes i deres revolutionære forsøg. Marx flygtede i eksil og skrev Kapitalen (1867) og andre værker.

Den første skole af anvendt marxisme var revisionistisk marxisme, grundlagt af Eduard Bernstein. Revisionister talte for revolution gennem parlamentarisk reform [gradualism]. Deres tradition lever videre i de socialdemokratiske partier i Vesteuropa. Marx selv afviste socialdemokraterne.

Mest berømt er sovjet-marxisterne, marxister, der som bolsjevikker greb kontrollen over Rusland i 1917. De er marxist-leninister.

Frankfurterskolen udviklede - gennem sit Institut für Sozialforschung, der blev grundlagt i 1923 på Frankfurt Universitet i Tyskland - en form for anvendt marxisme, der var helt forskellig fra revisionistisk marxisme og sovjet-marxisme. Frankfurterskolen udviklede freudo-marxismen, en teori, der forenede teorierne af Sigmund Freud og Karl Marx til en ætsende, undergravende kraft, rettet mod vestlig civilisation.

Marxismen efter Marx, der døde i 1883, udvikledes som svar på fejlagtigheden af Marx' forudsigelser. Revisionistisk marxisme opstod, da arbejderklassen viste sig ikke at blive fattigere og mere militant, som Marx havde forudsagt. Marx havde også forudsagt, at arbejderne ville udvikle en følelse af international solidaritet, ville komme til at se, at de ikke havde noget fædreland. Men da 1. Verdenskrig brød ud i 1914, så arbejderne sig selv først og fremmest som tyskere, franskmænd, englændere, etc.

Ud af 1. Verdenskrig kom en stor triumf for marxismen: Den bolsjevikiske magtovertagelse i 1917. Bolsjevikkerne eller leninisterne sagde, at revolutionen var slået fejl i Vesteuropa, fordi kapitalisterne i disse lande havde bestukket deres arbejdere med bytte stjålet fra deres kolonier. Hvis revolution ikke brød ud overalt, kunne det ifølge Lenin kun være på grund af kolonialisme og imperialisme. (I slutningen af 1930'erne blev udtrykket "racisme" tilføjet.)

Bolsjevismen tog kortvarigt magten i Ungarn og Bayern i 1919, men mistede den hurtigt igen.

I Italien blev marxismen ramt af et endnu mere overvældende nederlag: En tidligere revisionistisk marxist, Mussolini faldt fra, og udviklede sin egen form for nationalistisk socialisme, som han kaldte fascisme (efter fasces, statsmagtens symbol i det gamle Rom). Fascisterne undertrykte marxismen fuldstændigt.

Iagttagelsen af fascismen i 1923 gjorde grundlæggerne af Instituttet [Institut für Sozialforschung] stærkt foruroligede. Hvordan kunne arbejderklassen gå så galt? Hvorfor opførte så mange arbejdere sig på en irrationel måde? De konkluderede, at arbejdernes massepsykologi skulle tages i betragtning. De mente, at den nye psykoanalytiske teori, freudianismen, med dens vægt på irrationelle impulser og drifter, kunne hjælpe med at forklare, hvorfor arbejderne havde accepteret fascismen.

Selvom Frankfurterskolen havde nogle spinkle forbindelser til sovjet-marxismen, især gennem Georg Lukacs (født Loewinger), en stalinist, fulgte de i vid udstrækning deres egen udviklingslinje. Således blev de i stand til at trænge ind i kernen af amerikansk bevidsthed gennem massemedierne og visse dele af de videregående uddannelser.

Indtil 1933 var Frankfurterskolen dog kun aktiv i Tyskland. Men den voksende magt af Hitler - en anden nationalsocialist, hvis bevægelse var endnu mere etnocentrisk end Mussolinis - tvang Frankfurterskolen i eksil. De flyttede i massevis til USA og etablerede Institute for Social Research ved Columbia University.

Medlemmerne af Frankfurterskolen inkluderede Nathan Ackerman, Theodor Adorno (født Wiesengrund), Walter Benjamin, Bruno Bettelheim, Ernst Bloch, Erich Fromm, Carl Gruenberg, Julian Gumperz, Max Horkheimer, Otto Kirchheimer, Leo Löwenthal, Kurt Mandelbaum, Herbert Marcuse, Franz Neumann, Friedrich Pollock, Ernst Schachtel, Adries Sternheim, og Karl Wittfogel.

Wittfogel, søn af en luthersk præst, brød med marxismen efter at være kommet til Amerika og vidnede imod kommunisterne for det amerikanske senat. Wittfogel er bedst kendt for sin blændende analyse af kommunismen i Oriental Despotism.

Herbert Marcuse havde formentlig den største indflydelse. Han var det nye venstres ledende teoretiker. Bruno Bettelheim opnåede berømmelse som børnepsykiater. Leo Löwenthal blev fremtrædende i studier af massemedier.

Institut for Socialforskning på Columbia blev lukket i 1950, da Max Horkheimer vendte tilbage til Tyskland for at spille en vigtig rolle i afnazificeringsprogrammet. Det genetablerede Institut ophørte stort set med at eksistere ved Horkheimers død i 1975.

Frankfurterskolen udviklede en teori til forklaring af arbejdernes accept af fascismen: Det kapitalistiske system udviklede og opretholdt en type familiestruktur, en patriarkalsk familiestruktur, der producerede børn med en bestemt karakterstruktur, den autoritære personlighed. Folk med autoritære personligheder accepterede, bevarende, tilmed fremmede fascismen. Fascisme blev defineret til at omfatte enhver manifestation af nationalisme, etnocentrisme, racisme, der er udviklet til et punkt, hvor de kommer til bevidst politisk udtryk.

Set fra et freudo-marxistisk synspunkt, var folk med autoritære personligheder mentalt usunde. De havde brug for terapi. Da mindst 10 procent af amerikanerne havde autoritære personligheder, var det indlysende, at masseterapi var nødvendig. Dette gik hinsides den freudianske sofa og samtale-helbredelse. Masseterapien skulle ske gennem det offentlige uddannelsessystem og massemedierne.

Institut for Socialforskning var mest kendt for sin bogserie, Studies in Prejudice [Studier af fordom]. Den autoritære personlighed og Dynamics of Prejudice [Fordommens dynamik] var de mest indflydelsesrige blandt disse bøger. Den afdøde Christopher Lasch, der på ingen måde var en højreorienteret, konkluderede, at "Formålet med og designet af Studier af fordom dikterede den konklusion, at fordomsfuldhed - en psykisk lidelse rodfæstet i den 'autoritære' personlighedsstruktur - kun kunne udryddes ved at udsætte det amerikanske folk for, hvad der svarede til kollektiv psykoterapi - ved at behandle dem som indlagte på en sindssygeanstalt."

Det er klart, Frankfurterskolen kun kunne have en indvirkning, fordi dens teoretikere fandt tusindvis af tilhængere på strategiske områder i massemedierne samt på de videregående uddannelser. Hvad der var på færde, var for stort til at være en sammensværgelse, men så bevidst tilsigtet, at det ikke blot var et resultat af selvstændigt opståede sociale kræfter.

Et af Hollywoods foretrukne temaer er det menneskeskabte monster eller golem. Massemedierne skabte "hippien" som en direkte modsætning til den autoritære personlighed. "Hippien" er en golem, der har tjent sine skabere godt, og som ikke er gledet ud af kontrol. (Den "by-militante" har været en mindre medgørlig skabelse.)

Det er ikke tilfældigt, at tv-programmer og film i lange rækker hamrer løs på de samme temaer: Fædres dumhed; børn, der ved bedre end deres forældre; den frigjorte kvinde, der afviser moderskabet; og frem for alt den hvide mands ansvar for alt, hvad der er galt med verden.

Det er denne uendelige psykologiske krigsførelse mod den hvide mand, som er Frankfurterskolens varige arv. Mens USA's patrioter havde blikket rettet mod truslen fra Kreml, tog en gruppe kulturnedbrydere kontrol med nationens meningsdannende apparater, uden at affyre et skud. De bedrog mange ved at give opmærksomhed til freudianismen. Deres efterfølgere er gået videre til teorier om "dekonstruktion". Teorierne kan ændre sig, men aktørerne forbliver de samme. Deres mål er stadig det samme: Den gradvise, men totale udslettelse af vort land og folk.

Dette program, en tv-dokumentar, udstiller en gruppe marxistiske revolutionære, som gjorde stor skade på Amerika. Dette er historien om Frankfurterskolen. Marxismen er ét stort kriminelt foretagende, der har forårsaget døden for mere end 100 millioner mennesker over hele verden. Siden Karl Marx proklamerede, at kritik var et våben til ødelæggelse, er Frankfurterskolens kritiske teori blevet en dommedagsmaskine i Marx' krig mod kristen civilisation. Kritisk teori er hovedsagelig et redskab for had, som har fremkaldt utilfredshed og vold blandt grupper, der anser sig selv for at være ofre for et hadefuldt system. Sandt at sige, er sådanne udtryk som racisme, sexisme og chauvinisme kraftfulde våben i den marxistiske psykologiske krigsførelse mod traditionelle amerikanske værdier. Politisk korrekthed, produktet af kritisk teori, er virkelig et forræderi imod den amerikanske forfatning og mod Amerika.


Video-udskrift

William Lind: For første gang er amerikanere i dag ikke frie til at sige, hvad de mener. Hvis de siger noget, der opfattes som krænkende eller ufølsomt eller værst af alt hadtale, kan de komme i alvorlige vanskeligheder. De kan blive straffet for at overtræde halvfemsernes uhellige bud, almindeligt kendt som politisk korrekthed. Men er politisk korrekthed et nyt fænomen? Vi vil vise jer i aften, at politisk korrekthed har været i støbeskeen i mere end otte årtier, og det lader til, at et samfund i opløsning er netop, hvad politisk korrekthed stræber efter. Men præcis hvad er politisk korrekthed? Som I vil komme til at se, er politisk korrekthed intet mindre end en marxistisk ideologi - marxisme oversat fra økonomiske til kulturelle udtryk i en stræben, der går tilbage, ikke til 1960'erne men til 1. Verdenskrig.

Fortæller: Marxistisk teori havde forudsagt, at hvis krig kom til Europa, så ville arbejderklassen i alle europæiske lande gøre oprør; men den teori blev gjort til skamme. Da 1. Verdenskrig begyndte i 1914, viste arbejdernes loyalitet over for deres land sig stærkere end såkaldt "klassebevidsthed". De trak villigt i deres franske eller tyske, østrigske eller russiske eller britiske uniformer og marcherede ud i millionvis for at bekæmpe hinanden. I 1917 fandt en marxistisk revolution faktisk sted i Rusland, men det lykkedes den ikke at sprede sig til Vesteuropa - igen i strid med ortodoks marxistisk teori.

William Lind: Ved krigens slutning, måtte marxistiske teoretikere konfrontere spørgsmålet om, hvad der var gået galt. Antonio Gramsci i Italien og Georg Lukacs i Ungarn mente, de havde svaret.

Fortæller: Gramsci og Lukacs hævdede, at vestlig kultur havde blindet arbejderklassen for dens sande marxistiske klasseinteresse. Før en marxistisk revolution kunne finde sted, måtte vestlig kultur ødelægges. I 1919 spurgte Lukacs, der blev betragtet som den mest blændende marxistiske teoretiker siden Marx selv: Hvem der vil redde os fra vestlig civilisation. Samme år, 1919, blev Lukacs Vicekommissær for Kultur i den bolsjevikiske Bela Kun-regering i Ungarn, hvor han startede et program - kulturterrorisme. Som en del af dette program, indførte Lukacs et radikalt seksualundervisningsprogram i de ungarske skoler. Politisk korrekthed som vi kender det, var allerede begyndt at tage form.

Laszlo Pasztor, Den Nationale Føderation af Amerikanske Ungarere: Han prøvede faktisk at underminere familiens enhed, og dette var en af grundene til, at han forsøgte at indføre seksualundervisning.

Fortæller: Laszlo Pasztor, en leder af den ungarske modstand mod den kommunistiske magtovertagelse i Ungarn efter 2. Verdenskrig, forklarer, hvorfor børn var målet.

Laszlo Pasztor: Det er altid meget sværere at konvertere en voksen, du ved, til at gøre noget, han blev lært ikke at gøre.

Fortæller: Programmet havde store eftervirkninger i Ungarn.

Laszlo Pasztor: Det eneste vi fik lov til, var at acceptere Bela Kuns ideer; hvad de lærte; det var det. Fri tænkning var en meget stor synd.

Fortæller: Bela Kun-regeringen holdt kun et par måneder, til dels fordi den ungarske arbejderklasse var oprørt over Georg Lukacs' angreb på traditionel vestlig kultur. Men i mellemtiden i Tyskland, begyndte et nyt forsøg på at skabe en marxistisk kritik af vestlig kultur at tage form. Dér ønskede den velhavende unge søn af en kornhandel-millionær, Felix Weill, at etablere et offentligt politik-institut - en tænketank, der skulle fungere som hjemsted for avanceret marxistisk tænkning - inspireret af Marx-Engels Instituttet i Moskva. Weills tænketank skulle oprindeligt have heddet, Institut for Marxisme.

Martin Jay, leder for Historisk Afdeling på Berkeley og forfatter til en historie om Frankfurterskolen, forklarer, hvorfor navnet blev ændret til Institut für Sozialforschung - Institut for Socialforskning.

Martin Jay, University of California, Berkeley: Jeg tror, de var meget interesserede i at undgå at fremtræde alt for markante, så det er et temmelig karakterløst navn, Institut for Socialforskning.

Fortæller: Instituttet blev tilknyttet Frankfurt Universitet i Frankfurt, Tyskland, og blev med tiden simpelthen kendt som Frankfurterskolen.

Frankfurterskolen åbnede formelt sine døre den 22. juni 1924, men havde allerede holdt sit første seminar om teori i foråret 1923. Dér samledes næsten 2 dusin marxistiske teoretikere til, hvad sponsoren Weill kaldte en marxistisk studieuge. En af deltagerne var Richard Sorge, senere en berømt sovjet-spion. En anden var Georg Lukacs. Lukacs' skrifter om kultur dannede grundlag for meget af programmet. Næsten halvdelen af deltagerne i denne marxistiske studieuge blev senere tilknyttet Frankfurterskolen.

William Lind: Under Lukacs' vejledning, skulle Frankfurterskolen blive det middel, der oversatte marxismen fra økonomiske til kulturelle udtryk, og dermed gav os, hvad vi nu kender som politisk korrekthed.

Fortæller: Frankfurterskolens første direktør var en østrigsk marxistisk økonom, Karl Greenberg. Greenbergs hovedindsats var at grundfæste instituttets marxistiske natur. I sin tiltrædelsestale, som åbnede instituttets nye bygning i Frankfurt, sagde Greenberg:

"Det har været vores intention her fra starten, at opretholde ensartethed i den måde, hvorpå vi betragter problemer og forsøger at løse dem. Jeg er også en af modstanderne af den økonomiske, sociale og retslige orden, som vi er blevet overleveret fra historien, og jeg er også en af tilhængerne af marxismen. I det nye forskningsinstitut, vil marxismen fra nu af have et hjem."

Fortæller: Under Karl Greenberg arbejdede Frankfurterskolen mest med økonomiske spørgsmål og arbejderbevægelsen - konventionelle marxistiske emner. Men i 1930 blev Greenberg afløst som direktør af en ung marxistisk intellektuel med meget anderledes ideer - Max Horkheimer.

Horkheimer begyndte hurtigt at bruge instituttet til at udvikle en ny marxisme, meget forskellig fra Sovjetunionens marxisme.

William Lind: Efter først at have erkendt kapitalismens økonomiske succes, meddelte Horkheimer, at revolutionen med ringe sandsynlighed ville komme fra arbejderklassen. Frankfurterskolen måtte finde en erstatning.

Martin Jay: Ja, dette var det store spørgsmål. Det store spørgsmål var, om der findes et surrogat for arbejderklassen.

Fortæller: Frankfurterskolen skulle ikke finde et svar på dette spørgsmål før i 1960'erne, men i mellemtiden gik Horkheimer i gang med at genoplive Lukacs' arbejde ved at gøre kulturen, ikke økonomien, til hovedfokus for Frankfurterskolens arbejde.

Som Martin Jay skriver i sin historie om Frankfurterskolen, The Dialectical Imagination, at hvor det kan siges, at instituttet i de første år af sin historie primært var optaget af en analyse af det borgerlige samfunds socioøkonomiske basis, så var det i årene efter 1930 primært interesseret i dets kulturelle overbygning. Faktisk blev den traditionelle marxistiske formel angående forholdet mellem de to draget i tvivl.

William Lind: Nøglen til Frankfurterskolens arbejde med kultur var krydsningen af Marx med Freud. Ligesom klassisk økonomisk marxisme hævdede, at arbejderklassen under kapitalismen var undertrykt, således brugte Frankfurterskolen Freud til hævde, at alle i den vestlige kultur levede i en konstant tilstand af psykisk fortrængning.

Martin Jay: Så de var radikale freudianere i denne periode, i håbet om at kunne bruge psykoanalysen til at afslutte, hvad Reich kaldte seksuel fremmedgørelse, hvilken de betragtede som lige så betydningsfuld som økonomisk fremmedgørelse.

Fortæller: Løsningen, ifølge Frankfurterskolen, var ikke alene en politisk revolution, at omstyrte kapitalismen, men også en social og kulturel revolution. For at fremme instituttets arbejde med kulturelle spørgsmål, bragte Horkheimer nyt blod ind.

Blandt de nye medlemmer var Theodor Adorno, der af og til var musikkritiker. Martin Jay ser denne tilføjelse som afgørende.

Martin Jay: Adorno var måske den mest effektive, og jeg tror mest blændende af alle Frankfurterskolens medlemmer.

Fortæller: Et andet nyt medlem var Erich Fromm. Fromm, en praktiserende psykoanalytikere, var kendt for sin radikale marxistiske socialpsykologi. Han var banebryder for begreberne, seksuel frigørelse og kønspolitik.

Ifølge Martin Jay, opfattede Fromm ikke maskulinitet og femininitet som afspejlinger af essentielle seksuelle forskelle; i stedet var de afledt af forskelle i livsfunktioner, hvilke var delvist socialt bestemte.

William Lind: Et andet element af politisk korrekthed var ved at falde på plads.

Fortæller: I 1932 blev Herbert Marcuse medlem af Institut for Socialforskning. Marcuse skulle i sidste ende blive det vigtigste medlem af Frankfurterskolen angående udviklingen af politisk korrekthed. I 1950'erne og 60'erne fuldendte Marcuse oversættelsen af marxismen til kulturelle udtryk og indsprøjtede den i det nye venstre. Martin Jay opsummerer:

Martin Jay: ... i hvilken Marcuse i USA repræsenterede skolens mest radikale hældning - i den forstand, at han fortsatte det arbejde, de havde lavet i 1920’erne og ind i 30'erne - et arbejde, der var inspireret af Marx' egalitære filosofi - meget interesseret i krisen af både kapitalismen og det liberale demokrati - forsøgte at finde alternativer til arbejderklassen.

William Lind: Som vi har set, ønskede Frankfurterskolen, oprindelig marxistisk, at skabe en kulturel revolution imod det vestlige samfund. I 1930'erne tog de deres vigtige første skridt.

Fortæller: I 1930'erne førte arbejdet af Horkheimer, Adorno, Fromm og Marcuse til dens første håndgribelige produkt: Kritisk teori.

William Lind: Udtrykket kritisk teori er noget af et ordspil. Man fristes til at spørge: Hvad går teorien ud på? Svaret er, at teorien er at kritisere. Gennem utrættelig destruktiv kritik af enhver institution i det vestlige samfund, håbede de på at bringe dette samfund til fald. Kritisk teori er basis for bøssestudier, afro-amerikanske studier, kvindestudier og forskellige andre studieafdelinger, der findes på amerikanske universiteter i dag. Disse afdelinger er hjemsteder for politisk korrekthed.

Fortæller: David Horowitz var til stede ved fødslen af universiteternes politiske korrekthed.

David Horowitz, Pres. Cetr for the Study of Popular Culture: Nå ja, jeg var en radikal i 60'erne. Jeg var marxist og du ved, mine venner var folk som Tom Hayden. Jeg redigerede venstrefløjens største magasin på det tidspunkt: The Ramparts. Men Frankfurterskolen var vigtig i marxismen, fordi de ikke længere rigtig troede på fremtiden. De troede kun på at ødelægge. Ødelægge kapitalismen, ødelægge, du ved, "bourgeois-demokratiet", som vi kaldte det, og hvis man ser på nutidens campusser, er denne type nihilisme virkelig det dominerende tema. Dvs. at angribe Amerika.

Fortæller: Frankfurterskolen var omhyggelig med aldrig at definere, hvad kritisk teori var for, kun hvad den var imod. Igen, Martin Jay, Frankfurterskolens halvofficielle historiker:

Martin Jay: Den kritiske teori selv var altid uvillig til at blive sat i systematiseringens spændetrøje og trodsede at blive reduceret til en klar definition.

William Lind: Kritisk teori forsøgte faktisk at politisere logikken selv. Horkheimer skrev: "Logik er ikke uafhængig af indhold", hvilket betyder, at et argument er logisk, hvis det hjælper med at ødelægge vestlig kultur - ulogisk, hvis det støtter den. En sådan snoet tankegang ligger i kernen af politisk korrekthed, som nu bliver indpodet amerikanske universitetsstuderende.

Josh Sterling, Senior Cornell University: Når der er 1% af campus, som er konservative, og de andre 9% - og de andre 9% af de mennesker, der bekymrer sig, er utroligt venstreorienterede, vil du få noget, der nærmer sig en socialistisk stat.

Fortæller: Men hvordan kom arbejdet af en lille gruppe tyske marxistiske intellektuelle til Amerika.

(Hitler taler tysk)

Fortæller: I 1933, da nazisterne kom til magten i Tyskland, flygtede Institut for Socialforskning. Det flygtede til New York City, hvor det blev genetableret samme år med hjælp fra præsidenten for Columbia Universitet. Ankommet til Amerika, skiftede Frankfurterskolen gradvist sit arbejdes fokus fra at ødelægge tysk samfund og kultur til at angribe sit nye tilflugtssteds samfund og kultur. Ikke alene anvendte de kritisk teori på det amerikanske samfund, de tilføjede nogle nye elementer. Et af dem var instituttets såkaldte Studier i fordom, som kulminerede i 1950 med Theodor Adornos uhyre indflydelsesrige bog, Den autoritære personlighed. Heri argumenterede Adorno for, at det amerikanske folk besidder mange fascistiske træk, og at enhver, der støttede traditionel amerikansk kultur, var psykisk ude af balance. Det er ikke tilfældigt, at de politisk korrekte i dag er hurtige til at stemple deres modstandere som fascister og foreslå, at de behøver psykologisk behandling i form af sensitivitetstræning.

(Demonstranter råber politiske slogans)

Fortæller: Frankfurterskolen integrerede tilmed den politiske korrektheds mest fashionable sag, miljøkampen, i deres kulturelle marxisme ved hjælp af Horkheimer og Adornos bog Oplysningens dialektik.

Martin Jay: Ja, de var meget interesseret i, hvad der blev kaldt herredømme over naturen. Oplysningens dialektik, især, flyttede vægten bort fra økonomisk dominans til artsdominans over naturens verden - herunder igen over den indre natur gennem psykoanalytisk forståelse af fortrængning. Så de var meget opsatte på en erkendelse af, at vi behøver et mere naturligt og et mere, lad os sige, afbalanceret forhold mellem menneskeheden og naturens verden.

Fortæller: Efter 2. Verdenskrig, vendte Horkheimer og Adorno tilbage til Tyskland, hvor instituttet blev genetableret ved Frankfurt Universitet. Men ikke alle de gamle medlemmer af instituttet vendte tilbage. Herbert Marcuse blev trofast i Amerika, for til sidst at blive professor ved Brandeis, University of California i San Diego. Marcuse arbejdede på at afslutte det intellektuelle værk, der var startet af Horkheimer, Adorno og Fromm i 1930'erne.

Martin Jay: Marcuse, på den anden side, blev i USA og udviklede i løbet af 50'erne og 60'erne nogle af deres tidligere ideer - foreningen af Freud og Marx, en interesse for æstetik, en interesse for kulturelle, lad os sige, tendenser til, hvad vi ville kalde "nægtelse", som var nyttige i en kampagne for at anfægte det, Antonio Gramsci ville have kaldt den kapitalistiske bourgeois-kulturs tvilling, og Marcuse blev naturligvis det nye venstres såkaldte "guru".

Fortæller: Det var Marcuse, som endelig besvarede det spørgsmål, som blev rejst af Horkheimer i begyndelsen af 30'erne: Hvem kunne erstatte arbejderklassen som revolutionær kraft?

David Horowitz: Så man måtte finde en eller anden ny kreds af mennesker, hvad enten det var studerende eller sorte eller kvinder eller bøsser eller hvad det nu var, og Marcuse havde en flydende marxisme, der passede ind i dette.

Fortæller: Martin Jay bekræfter Frankfurterskolen rolle i at skabe de offergrupper, der udgør den politiske korrekte koalition:

Martin Jay: ... men arbejderklassen ville ikke spille den dominerende rolle, som traditionel marxisme havde forventet fra den, så studerende, sorte, andre minoritetsgrupper, kvinder osv. var - håbede de i det mindste - i stand til at finde sammen.

Fortæller: Af afgørende betydning for indsprøjtning af Frankfurterskolens arbejde i studenteroprøret i 1960'erne, var Marcuses genoplivning af Fromms idé om seksuel frigørelse.

Martin Jay: Men Marcuse var den vigtigste kanal for de nye ideer. Marcuse havde skrevet et vigtigt værk i 1950'erne med titlen Eros og civilisationen, et værk, som virkelig strøg Freud mod hårene, og som kom op med en radikal ny utopisk læsning af psykoanalysen; og dette, kombineret med Norman O. Browns Life against Death, havde stor indflydelse på modkulturen og på understregningen af det libertinske element.

Fortæller: Marcuses Eros og civilisationen fordømte al begrænsning af seksuel adfærd, og opfordrede i stedet til polymorf perversitet.

Martin Jay: I stedet hævder den, at der på et vist tidligt udviklingsniveau af den menneskelige psyke var et potentiale for seksuelle udtryk, seksuel nydelse, som endnu ikke var blevet organiseret i de hæmmende forestillinger om heteroseksuel seksualitet, og at disse havde en slags kapacitet til at blive genoplivet.

Fortæller: Polymorf perversitet hjalp med at åbne døren for visse aspekter af politisk korrekthed som f.eks. bøssefrigørelse.

Roger Kimball, chefredaktør, The New Criterion: Dette var hans idé om, hvad det menneskelige samfund, det gode menneskelige samfund, burde være bygget på; det var en vis form for polymorf perversitet, en narcissisme, hvor vi ved at frigøre ikke-forplantningsmæssig "Eros" - var hans udtryk - ville finde stor oplysning og stor lykke. Dette skulle være nøglen til Utopia.

Fortæller: David Horowitz knytter Eros og civilisationen direkte til det 60'er-oprør, han var en del af.

David Horowitz: Marxismen er en falleret trosbekendelse og var falleret i 50'erne eller tidligere. Folk forstod, at den ikke virkede. Der var ingen arbejderklasse, der ville lave en revolution. Kapitalismen - folk var tilfredse med kapitalismen, dybest set fordi den gav mening. Den spredte flere penge til flere mennesker end noget andet system i historien. Så derfor forsøgte de at finde andre kilder til revolutionær energi. Den ene var 60'ernes idé om seksuel fortrængning. Det var en måde - folk kan altid udtænke komplicerede teorier for at kunne gøre, hvad de har lyst til. Folk ønskede at (bip) en masse i 60'erne, så Herbert Marcuse gav dem den intellektuelle begrundelse for at have en masse sex med en masse mennesker - masser af tiden. Det er, hvad Eros og civilisationen - dette er titlen på hans berømte bog - handler om.

Fortæller: Marcuse er også kilden til en af politisk korrektheds mest iøjefaldende karaktertræk. Dens fuldstændige intolerance overfor enhver anden opfattelse end dens egen. Marcuse hævdede, at vores frie amerikanske samfund faktisk var et bedrag, at dets virkelige tolerance på en eller anden måde er undertrykkende. Mens han selv argumenterede for noget kaldet "frigørende tolerance."

Roger Kimball: Og hvad han mente med det var, at frigørende tolerance betød intolerance for ideer og bevægelser fra højrefløjen og tolerance for enhver idé fra venstrefløjen. Det er, du ved, en opskrift for undertrykkelse.

Fortæller: Selv Martin Jay, en stor beundrer af Frankfurterskolen, indrømmer Marcuses totalitære side.

Martin Jay: Måske hans mest betydningsfulde essays i henseende til indvirkning - ét, vi ikke engang har nævnt - er et essay om "repressiv tolerance", skrevet i slutningen af 60'erne, der hævdede, at fordi tolerance overfor forskellige opfattelser ikke producerede handling overhovedet, syntes hver opfattelse at være lige med alle andre. Racisme og neofascisme og militarisme fik givet lige så stor vægt som dem, der var pacifistiske og frigørende. Dette førte i sidste ende til problemerne med politisk korrekthed og ukorrekthed i 1980'erne. Det vil sige, at hvis du havde en stærk opfattelse af, hvem der var politisk korrekt, så kunne du være intolerant overfor dem, der ikke var, og nogle gange kunne det bruges som en licens, af folk på venstrefløjen, til at nægte ytringsfrihed til de mennesker, de var uenige med.

Fortæller: Gennem disse værker blev Marcuse den vigtigste agent for overførsel af Frankfurterskolens ideer.

David Horowitz: Marcuse havde en uhyre vigtig indflydelse på de unges tænkning i de dage. Han var en af bevægelsens åndelige fædre.

Fortæller: Og gennem Marcuse fandt det nye venstre frem til resten af Frankfurterskolen.

Martin Jay: Og så i 1960'erne blev de genopdaget af studerende, der så tilbage på de værker, som de havde skrevet, og genopdagede en kilde af ikke-traditionel, ikke-kommunistisk marxisme, som de så som en inspiration for studenterbevægelsen i 1960'erne.

Fortæller: Jay giver Marcuse den ultimative kompliment som en revolutionær:

Martin Jay: Han blev en slags berømthed. I Paris var der bannere, der sagde: "Marx, Mao og Marcuse", så han var i spidsen for frigørelsen sammen med et par temmelig tunge drenge.

Fortæller: Og konsekvenserne af Frankfurterskolens arbejde opsluger nu os alle. Martin Jay giver dem passende anerkendelse.

Martin Jay: Ja, det er fascinerende, hvis man sammenligner dem med andre skikkelser fra den såkaldte "vestlige marxistiske" tradition, er de måske mere i live end stort set alle andre.

Fortæller: Roger Kimball er enig, selvom han kommer fra den modsatte ende af det politiske spektrum end Martin Jay:

Roger Kimball: Indførelsen af den radikale multikulturalismes ideer i det akademiske liv, og hvad man kunne kalde dens gennemtvingende kraft, nemlig ideologien politisk korrekthed, vidner om vitaliteten af nogle af disse ideer, nogle af Frankfurterskolens ideer.

Fortæller: Vi spurgte tidligere leder i det nye venstre, David Horowitz, hvad medlemmerne af Frankfurterskolen - Horkheimer, Adorno, Marcuse - ville tænke, hvis de kunne komme tilbage og besøge en af Amerikas politisk korrekte universitetscampusser dag.

David Horowitz: Ja, jeg er sikker på, de ville være begejstrede, fordi de ville være, du ved, guder.
Oversættelse: Bombadillo