Forståelse af Meriam Ibrahims skæbne
Fra Marco Polo til Ayaan Hirsi Ali: Sharia skaber "religiøst" had mod kristne
Af Andrew Bostom
Oversættelse af: Understanding Meriam Ibrahim’s Plight
Kilde: Andrew Bostom, 31. maj 2014
Udgivet på myIslam.dk: 13. juni 2014

Raymond Ibrahim forklarede i et oplysende essay fra april 2010, hvordan den berømte 1200-tals italienske købmand og rejsende Marco Polo - stik imod meningsløst nedsættende beskrivelser af ham som en "orientalist", der uforbederligt havde fordomme mod den "Anden" - faktisk gav objektive antropologiske vurderinger:

... Polo (er) i virkeligheden en mand, der lejlighedsvist skildrede de få kristne han mødte i et negativt lys (som dem på øen Socotra), og ofte roste ikke-kristne, herunder muslimer. For eksempel hylder han braminerne i Indien for at være "yderst ærværdige", i besiddelse af et "had til snyd eller at til tage andre menneskers ejendele. De er ligeledes bemærkelsesværdige for den dyd at være tilfredse med kun at have én kone". Han omtaler en muslimsk leder, der regerer "med retfærdighed", og en anden, der "viste sig [at være] en meget god herre, og gjorde sig elsket af alle".

Men Marco Polo - hvilket jeg lærte ved at gennemlæse Yule-Cordier-udgaven af "The Travels of Marco Polo," (Vol. 1) - var også i stand til uden omsvøb at beskrive den sharia-baserede uvilje mod ikke-muslimer i massiv skala, en tragisk arv, der stadig er meget levende i dag:

Og det staar i Sandhed fast, at alle Saracener [muslimer] i hele Verden altid er de mest ondsindede mod de Kristne (...) og I skal ikke undres over, at Saracenerne hader de Kristne, thi den forbandede Lov [dvs. sharia], som Muhamed gav dem, befaler dem at gøre alle de Misgerninger, der staar i deres Magt, mod alle andre Folk, og fremfor alt mod de Kristne, at plyndre dem for deres Ejendom og gøre dem al mulig Fortræd, fordi de ikke tilhører deres Tro [fremhævelse tilføjet]. Deraf ser I, hvilken ond Lov og hvilke slette Bud de har, men saaledes handler Saracener overalt i Verden. (Aage Krarup Nielsens oversættelse: Marco Polos Rejser, Gyldendal, 1935)

Den sudanesiske kristne Meriam Ibrahims skæbne - offer for sharia - (diskuteret her, her, her, her og her), er et slående "mikrokosmos" af dette ekspansive moderne islamiske fænomen, der rammer kristne i islamiske lande rundt omkring i verden.

I aftes (30. maj 2014) forklarede den "frafaldne" muslim Ayaan Hirsi Ali - en kvinde af moralsk og intellektuelt mod, der kaster skam over vores ligeledes "frafaldne" præsident Obama, hos hvem et sådant mod er totalt fraværende - enkelt og utvetydigt, at for at lindre Meriam Ibrahims lidelser og lidelserne for kristne, der er plaget af sharia verden over,

må USA tage kampen op mod sharia-lovens religions- og kønsapartheid.

Den ulykkelige situation for Meriam Ibrahim - hvis mand, og sandsynligvis også to børn, er bona fide amerikanske statsborgere - burde på en dyb og personlig måde vække nogle strenge i præsident Obama i betragtning af, at Meriams formelle tilknytning til islam, ifølge "sharia-kriterier" og muslimske sociale skikke, er forholdsvis spinklere end Obamas. Hvad jeg formanede den daværende præsidentkandidat, senator Obama, til at gøre den 11. september 2008, er nu endnu mere påtrængende, og bør knyttes sammen med en formel tildeling af asyl til Meriam Ibrahim og hendes børn, givet af Mr. Obama i hans egenskab af nuværende amerikansk præsident:

Obama har indtil videre forspildt den enestående mulighed for at fremhæve og lovprise en dybt vigtig dyd i dette vort mangelfulde, men stadig fremragende land, personificeret ved hans livshistorie: Amerikas enestående, urokkelige støtte til ægte samvittighedsfrihed. Der kan ikke være tvivl om, at hvis Obama skal leve op til sine tilhængeres (og egne) fordringer om, at han er en "forvandlende" figur, så må han være parat til at kaste lys over den fuldstændige mangel på samvittighedsfrihed i den muslimske verden i forhold til USA; hvorfor hans egen livsbane demonstrerer denne forskel; og hvordan kampen mod global jihad i sin kerne handler om beskyttelsen af dette dybt vigtige vestlige ideal.

Måske vil præsident Obama blive oplyst - og opmuntret - af Ayaan Hirsi Alis åbenhjertige, frygtløse og kloge bemærkninger, givet på nationalt tv via præsidentens foretrukne tv-net, Fox News.




Andrew G. Bostom, MD, MS, er assisterende professor i medicin på Brown University Medical School.
Han er forfatter til:
The Legacy of Jihad, Prometheus Books (2005),
The Legacy of Islamic Antisemitism, Prometheus Books (2008),
Sharia Versus Freedom. The Legacy of Islamic Totalitarianism, Prometheus Books (2012),
The Mufti's Islamic Jew Hatred. What the Nazis Learned From the 'Muslim Pope', Bravura Books (2013) og
Iran's Final Solution for Israel. The Legacy of Jihad and Shi'ite Islamic Jew-Hatred in Iran, Bravura Books (2014).




Oversættelse: Bombadillo