Cordoba-huset og myten om andalusisk "økumeni"
Af Andrew G. Bostom
Oversættelse af: The Cordoba House and the Myth of Andalusian “Ecumenism”
Kilde: Gates of Vienna, 14. april 2012
Udgivet på myIslam.dk: 8. juli 2017

Imam Feisal Abdul Rauf

Imam Feisal Rauf, Cordoba-initiativets [1] "grundlægger og visionære", ser tilsyneladende opførelsen af en triumf-moské indenfor 9/11-angrebets ødelæggelseszone ved World Trade Center [2] som en opfyldelse af sin vision for islam i Amerika. Som Rauf i 2004 sagde i sin What’s Right with Islam, et værk begrænset til sødladen islamisk propaganda: [3]

”I mange århundreder, inspirerede islam en civilisation, der i særlig grad var tolerant og pluralistisk. (...) Store filosoffer som Maimonides kunne frit skabe deres historiske værker indenfor islams pluralistiske kultur.”

Rauf ser denne opfundne fortid som en model for det fremtidige "sharia-kompatible" Amerika, som han ønsker. [4]

Den afdøde selvudnævnte "kontrære", Christopher Hitchens, udtrykte sin afsky for folkene bag Cordoba-initiativet, især Rauf, og karakteriserede imamens ytringer om 9/11-grusomhederne som "lyssky og uhyggelige". [5] Men selv Hitchens troede på den andalusiske Cordoba-myte og kaldte den: [6]

"Stedet for en forbløffende kulturel syntese, bedst forbundet med navne som Averroes ibn-Rushd og Moses Maimonides ..."

Hitchens hentede tilsyneladende dette fra sin læsning af den pseudo-akademiske apologetik i María Rosa Menocals bog, The Ornament of the World, [7] som han insisterede på, var "den fineste nyere bog om emnet." [8]

Trods Hitchens' uvidende ros, ignorerer Menocals overfladiske og forherligende værk Miguel Asin Palacios' [9] og Evariste Levi-Provencals [10] studier fra første halvdel af det 20. århundrede, Charles Emmanuel Dufourcqs undersøgelse fra 1978, [11] og mere nyligt Jane Gerbers fokuserede 1994-analyse, der tager glansen af myten om "Guldalderen" i det muslimske Spanien og viser den som: [12]

"[Den] aristokratiske optræden af en udvalgt klasse af hoffolk og digtere, [som ikke var andet end flot iscenesatte] (...) forgyldte øjeblikke."

Whitney Bodman, lektor i komparativ religion på Austin Presbyterian Theological Seminary, har leveret den mest ekstreme forvanskning af "Cordoba-økumenien". [13] Han påkaldte den specifikt for at forsvare imam Raufs GZM-projekt og fordømme dets modstandere - som i dag udgør 70% af befolkningerne i både USA [14] og New York [15] - for ikke at forstå "... forskellen mellem al-Qaeda-muslimer og Cordoba-muslimer." [16] Lektor Bodmans fordrejede fortælling var ledsaget af den aldeles ahistoriske påstand, at Cordobas påståede idylliske tværreligiøse relationer og herlige kulturelle symbiose blev brat afsluttet af den spanske katolske inkvisition: [17]

"Navnet 'Cordoba-huset' er betydningsfuldt. Det er opkaldt efter den berømte spanske middelalderby, Cordoba, hvor filosoffer, mystikere, håndværkere og digtere - muslimske, kristne og jødiske - levede og inspirerede hinanden. (...) Dens biblioteker var enorme, og oversættelserne af arabiske værker til latin ændrede Europa og kristendommen for altid. Blandt byens strålende personligheder var Maimonides, en kendt jødisk intellektuel, digteren Ibn Hazm og Averroes, den muslimske filosof og mystiker. (...) Med inkvisitionens og den kristne eksklusivismes komme, falmede Cordobas glans, men dens betydning som et sprudlende, inter-religiøst samfund lever videre."

Reinhart Dozy (1820-1883), den fremtrædende orientalistiske forsker og islamofile, skrev et fire-binds storværk (udgivet i 1861 og oversat til engelsk af Francis Griffin Stokes i 1913) med titlen Histoire des Musselmans d’Espagne (A History of the Muslims in Spain). [18] Her er Dozys historiske beretning om, hvordan en katedral i Cordoba i midten af 8. århundrede blev "konverteret" til en moské: [19]

"Alle kirkerne i denne by [Cordoba] var blevet ødelagt undtagen katedralen, viet til Sankt Vincent, men besiddelsen af denne helligdom var blevet garanteret ved traktat. I flere år blev traktaten overholdt; men da befolkningen i Cordova blev forøget ved ankomsten af syriske arabere [dvs. muslimer], var moskeerne ikke tilstrækkelige til at rumme de nyankomne, og syrerne mente, det ville være godt for dem at gøre, som det var blevet gjort i Damaskus, Emesa [Homs] og andre byer i deres eget land, nemlig, at annektere halvdelen af katedralen og bruge den som moské. Med [den muslimske] regerings godkendelse af ordningen, var de kristne tvunget til at afgive halvdelen af bygningen. Dette var tydeligvist en plyndring, samt en overtrædelse af traktaten. Nogle år senere anmodede Abd-er Rahman I de kristne om, at sælge ham den anden halvdel. Dette nægtede de bestemt at gøre og pegede på, at hvis de gjorde det, ville de ikke have et eneste sted tilbage til gudstjeneste. Men Abd-er Rahman insisterede og en handel blev indgået, hvorved de kristne afstod deres katedral."

Evariste Levi-Provencal (1894-1956) var den største moderne forsker i det muslimske Spanien, hvis Histoire de l’Espagne Musulmane fortsat er et standardværk. [20] Levi-Provencal understregede for 75 år siden et fremtrædende træk ved "Andalusia", der bekvemt bliver ignoreret af alle dets forskelligartede moderne skønskrivere og apologeter: Det enorme omfang af jihad-slaveriet, herunder den passende betegnede "grufulde handel" med eunuk-slaver, hvis "fremstilling" var påkrævet for tilsynet med det store antal ikke-muslimske kvinder, der var slavebundet i det muslimske Spaniens haremer: [21]

"Befolkningen i Kalifat Spanien og i andre muslimske lande i samme periode (...) omfattede en temmelig stor andel af slaver, både mandlige og kvindelige, hvide og sorte, af europæisk eller sudanesisk oprindelse, leveret fra flere forskellige kilder - plyndringstogter [jihad-angreb] mod det kristne Spanien, den sorte slavehandel, maritimt [jihad-] pirateri, og købmænd med speciale i slavehandel (...). Mænd i slave-tilstanden var helt sikkert mindre talrige i byerne end kvindelige slaver. Men de var ikke sjældne på landet, hvor de levede et pinefuldt liv (...). De var hovedsageligt taget til fange i Spanien selv under [jihad-] ekspeditioner mod de kristne riger, især på al-Mansurs tid, og bagefter ikke kunne købes tilbage af deres pårørende, enten fordi disse havde mistet sporet af dem eller manglede de nødvendige ressourcer. Men det kunne også ske, at disse fanger var fra regioner i al-Andalus, der blev pacificeret sidst. På tidspunktet for Ibn Hafsuns oprør, blev således et betydeligt antal frie mennesker, tilsyneladende kristne, solgt som slaver i Cordoba (...). Det muslimske Spanien var ikke kun et stærkt hjemmemarked for denne handel, men også et samlings- og transitsted for transport til andre muslimske lande i Middelhavsområdet, især for hvide slaver og eunukker. Med hensyn til sidstnævnte, hvis kastration al-Muqaddasi beskrev i detaljer ..."

Levi-Provencals supplerende diskussion af andalusiske eunuk-slaver, der var "tilvejebragt" fra tilfangetagne slaviske befolkninger, bemærker, hvor høje deres antal var ved udgangen af Abd al-Rahman III's regeringstid i Cordoba i 961: [21a]

"Deres antal blev hurtigt meget stort. I Abd al-Rahman III's regeringstid [der sluttede i 961] gav successive tællinger af dem i hovedstaden [Cordoba] tallene 3750, 6087 og 13.750 ifølge [den muslimske historiker] al-Makkari [d. 1632]."

Al-Muqaddasi var en arabisk muslimsk geograf - også omtalt af Levi-Provencal - som menes at have levet fra ca. 945 til 1000 e.Kr. og hvis anerkendte værk om den islamiske verden, der i engelsk oversættelse hedder: “The Best Divisions for Knowledge of the Regions”, dukkede op i 988 e.Kr. Hans omfattende rejser førte ham fra det nordvestlige Afrika til Sind (nu en provins i Pakistan). Selvom al-Muqaddasi ikke nåede frem til Den Iberiske Halvø, medtog han ikke desto mindre en beskrivelse af Cordoba-området "... på grund af de mange informanter, der fortalte [ham] om det, og gav [ham] en meget klar redegørelse for dets karakter." [22] Al-Muqaddasis beretning om den vigtigste kilde til fremstilling af hvide eunukker - tilfangetagne slaviske ikke-muslimer (Saqaliba) - i det sydøstlige Spanien ("hinsides Pechina", i øjeblikket en by i Almería-provinsen), giver ubarmhjertige detaljer om den menneskelige kastrationsproces selv. [23] En overlevende eunuk, som Al-Muqaddasi udspurgte og omtalte som en "lærd og sandfærdig mand", oplevede tilsyneladende den totrins kastrations-procedure, der er beskrevet nedenfor: [24]

"Der var uenighed blandt mine informanter om, hvordan kastrationen blev udført. Ifølge nogle af dem bliver penis og pungen skåret af på samme tid. Andre hævdede, at pungen bliver skåret og testiklerne fjernet, hvorefter en pind bliver indsat under penis, som derefter skæres af ved basis (...). Når kastration er gjort, placeres en lille stift af bly i urinvejsåbningen; denne fjernes under vandladning, og [udskiftes] indtil såret heler, så hullet ikke lukkes."

Ni århundreder senere, ca. 1875-1885, gav A. B. Wylde - "omstrejfende konsul" og søn af lederen af Departement for Slavehandel i Det Britiske Udenrigsministerium - følgende rammende vurdering af islams unikt ekspansive og vedvarende anvendelse af eunuk-slaveri, der udelukkende blev påført ikke-muslimer - måske endnu mere "humant", end det blev praktiseret i det andalusiske "Paradis": [24a]

"... Udover at blive brugt som haremsvagter, bliver de bedre udseende Galla [Østafrikanske Oromo-folk] -eunukker brugt til umoralske formål. Jeg vil tro, at egypterne og tyrkerne er oprigtige i deres bestræbelser på at afskaffe slavehandelen, når de ikke længere tillader eunukker at vise sig offentligt, og når disse ikke er med i hestevognen, når en pashas dame tager sin eftermiddagskøretur. Alle eunukker bør registreres, så det nu eksisterende antal er kendt; og enhver person, der i fremtiden køber en eunuk eller findes i besiddelse af én, der er mindre end 10 år gammel, skal øjeblikkeligt straffes og eunukken konfiskeres (...). Hvis eunukker er så afgørende for de højere klassers liv i Egypten og Tyrkiet, bør de få dem fremstillet af deres egne sønner. Lad det blive forkyndt for alverden, at Achmed eller Abdullah har givet afkald på denne verdens glæder, og har ofret sig til gavn for sin familie, og herefter vil tage sig af sin fars koner og konkubiner. Fremstillingen af eunukker er den mest oprørende del af slavehandelens mange rædsler, og ingen andre end et par englændere synes at rokke på sig for at fordømme den. Vore traktater med Tyrkiet er spild af papir, og den tyrkiske pasha klukker ved, hvad han gør, og køber sin eunuk eller slave, når han har brug for en på trods af alle traktater og løfter. Jeg har aldrig set en eunuk blandt de østsudanesiske stammefolk, så de skaber ikke efterspørgslen. Hvis den tyrkiske og egyptiske pasha ikke købte eunukken, ville der ikke være nogen efterspørgsel og derfor ingen forsyning. Hvor mange år endnu, vil dette få lov til at fortsætte, og hvor mange liv er blevet ofret for de eunukker, der ses på Shubra [et stort kvarter i Cairo] Vej enhver fredag eftermiddag? Hver eneste af dem repræsenterer mindst 200 sudanesere, der er omkommet for at opfylde behovene hos den velhavende klasse i Cairo og andre steder. Hvis vi siger, at der er 500 eunukker i Cairo i dag, så er 100.000 sudanesere døde for at tilvejebringe disse eunukker; der er ingen overdrivelse i, hvad jeg siger, og hvordan kan nogen egyptisk embedsmand, der ejer én, være oprigtig, når han selv til dels er årsagen til denne elendighed?"

Også i strid med det apologetiske glansbillede af andalusisk økumeni og inter-konfessionel "symbiose", har Palacios påpeget, at kulturen i det muslimske Spanien var baseret på kulturen i det islamiske Østen uden nogen forbindelse med kulturen i det visigotiske Spanien. [25] Allerede i slutningen af det 8. århundrede, havde den brutale muslimske jihaderobring af Nordafrika og Andalusien indført streng maliki retspraksis (en af de fire anerkendte sunni-muslimske retsskoler for islamisk lov) som den herskende muslimske ret. Al-Muqaddasis krønike fra sidst i det 10. århundrede, for eksempel, fortæller: [25a]

"Muslimerne erklærer her: Vi ved intet andet end Allahs Bog og Maliks al-Muwatta [Den fremkommelige vej - en bog med juridiske leveregler taget fra traditionerne, som er grundlaget for Maliks retsskole]. Skulle de opdage en hanafit eller en shafiit [tilhængere af to andre store sunni-muslimske retsskoler] fordriver de ham; men hvis de støder ind i en mutazilit eller en shia-muslim eller enhver anden heterodoks som disse, kan de dræbe ham."

Edward Colberts 1962-analyse opsummerede Palacios' opfattelser af, hvordan indførelsen af malikisme påvirkede det muslimske Spanien, specifikt Cordoba-emiratet: [26]

"Som et resultat af hensynsløs undertrykkelse, blev Spanien, efter [Miguel] Asin [Palacios'] opfattelse, det mest ortodokse af islamiske lande. Kætterier, der var udbredte i Østen, var kun svage ekkoer i Cordoba, hvor ortodokse malikitter havde kontrol over det intellektuelle og religiøse liv. I deres intolerance over for indførelsen af nye ideer, blev malikitterne støttet af staten. Deres var den eneste tilladte skole i kanonisk ret, og de betragtede forsøg på at analysere deres dogme som kætteri. De mente, at hvis Cordoba-emiratet skulle bevares, var den mest rigide dogmatiske enhed nødvendig (...). Intolerancen af visse Cordoba-herskere og af den malikittiske sekt, som afskrækkede muslimer fra at studere den kristne kultur, bør tages med som en årsag til den manglende forbindelse mellem kulturerne i det visigotiske Spanien og det muslimske Spanien."

Denne tidligere vurdering (fra 1914) af Palacios, blev efterfølgende bekræftet af Levi-Provencal, der skrev i resumé: [27]

"[V]i bør allerede bemærke, at den tidlige etablering af malikit-doktrinen i Spanien, og hele den muslimske befolknings totale accept af streng malikisme, som voldsomt modsatte sig nyskabelser, beskyttede det umayyadiske rige mod de religiøse stridigheder, der allerede var begyndt at skabe ødelæggende splittelser i resten af den muslimske verden. Al-Andalus var bestemt ikke det eneste sted, hvor heterodokse bevægelser og forbrydelser mod troen blev straffet med den yderste strenghed. Men i kraft af den dogmatiske enhed, som malikismen påtvang iberisk jord, var undertrykkelsen altid øjeblikkelig og uden diskussion. Ingen samfundsklasse blev skånet. Kendelser var baseret på den implicite godkendelse af fyrsten, der ikke kunne vakle uden samtidig at udsætte sig for fordømmelse fra religiøse ledere og fra de uvidende masser, der var hans undersåtter. Den andalusiske muslimske stat optræder, fra sin tidligste begyndelse, som forsvarer af og forkæmper for en nidkær ortodoksi, der blev stadig mere forstenet i blind respekt for en ubevægelig doktrin, der mistænkte og på forhånd fordømte det mindste forsøg på rationel spekulation."

For eksempel diskuterer den nutidige forsker J. M. Safran en tidlig kodificering af reglerne for markedspladsen (hvor muslimer og ikke-muslimer ville være mest tilbøjelige til at have samkvem) skrevet af al-Kinani (d. 901), en elev af Cordoba-juristen Ibn Habib (d. 853) - "kendt som den lærde i Spanien par excellence", som også var en af de mest glødende fortalere for den malikittiske doktrin i det muslimske Spanien: [28]

"Problemet opstår med 'jøden eller den kristne, der bliver opdaget i at forsøge at blande sig med muslimerne ved ikke at bære riqa [en stofklud, der godt kunne være påsat symbolet på en abe for en jøde, eller en gris for en kristen] eller zunnar [bælte].' Kinanis insisteren på, at jøder og kristne bærer det adskillende stykke stof eller bælte, der blev krævet af dem, er et eksempel på en juridisk defineret beklædningsdifferentiering, der bliver genbekræftet. (...) Hans insisteren kan have haft lige så meget at gøre med bekymring for rituel renhed og spise-forbud som med det synlige udtryk for socialt og politisk hierarki, og den forstærkede begrænsningerne for relationer på tværs af samfundene."

Charles Emmanuel Dufourcq giver disse konkrete illustrationer af de resulterende religiøse og juridiske former for diskrimination, som dhimmier blev udsat for, og de ledsagende incitamenter for dem til at konvertere til islam: [28a]

"En lærd muslimsk jurist af spansk kristen afstamning, der levede omkring år 1000, Ahmed ibn Said ibn Hazm (far til den berømte forfatter Ibn Hazm fra midten af det 11. århundrede), giver i flere af sine juridiske konsultationer glimt af, hvordan friheden for de 'vantro' konstant var i fare. En dhimmis manglende betaling af hovedskatten, udsatte ham for alle de islamiske straffe for debitorer, der ikke betalte deres kreditorer; den skyldige kunne sælges til slaveri eller endog henrettes. Hertil kommer, at manglende betaling af hovedskatten af en eller flere dhimmier - især hvis det var forbundet med svig - tillod den muslimske myndighed, efter eget skøn, at gøre en ende på autonomien af det samfund, som den eller de skyldige tilhørte. Fra den ene dag til den anden kunne alle kristne [eller jøder] i en by således miste deres status som beskyttet folk pga. fejl begået af blot én af dem. Alt kunne drages i tvivl, herunder deres personlige frihed (...). Desuden var manglende betaling af den juridiske skat ikke det eneste, der kunne føre til ophævelse af deres status som 'Bogens Folk'; en anden var 'offentlig krænkelse af den islamiske tro', ved for eksempel at lade kors eller vin eller endda svin være synlige for muslimer."
"... ved at konvertere [til islam], ville man ikke længere være begrænset til et bestemt distrikt eller være offer for diskriminerende foranstaltninger eller ydmygelser (...). Desuden tenderede hele den islamiske lov mod at favorisere konverteringer. Når en 'vantro' blev muslim, nød han straks godt af en total amnesti for alle hans tidligere forbrydelser, også selv om han var blevet idømt dødsstraf, også selv om det var for at have fornærmet Profeten eller bespottet Guds Ord: Hans konvertering frifandt ham for alle hans fejl, for alle hans tidligere synder. Følgende juridiske udtalelse givet af en mufti fra al-Andalus i det 9. århundrede er meget oplysende: En kristen dhimmi kidnappede og krænkede en muslimsk kvinde; da han blev arresteret og dømt til døden, konverterede han straks til islam; han blev automatisk benådet, men pålagt at gifte sig med kvinden og give hende en medgift svarende til hendes status. Muftien, der blev rådført om sagen - måske af en bror til kvinden - fandt, at rettens afgørelse var helt lovlig, men præciserede, at hvis denne konvertit ikke blev en muslim af god tro og i hemmelighed forblev en kristen, skulle han piskes, slagtes og korsfæstes ..."

Men hovedbegivenheden i Cordoba-emiratets historie i det 9. århundrede og, som Edward Colbert hævder, "... måske den mest kritiske begivenhed i historien om muslimsk styre i Spanien...", var den brutale forfølgelse af Cordobas kristne, der var i gang i 850'erne under Abd al-Rahman III's styre, og fortsatte op gennem den første del af Muhammad I's regeringstid. [29] Idet han bemærkede, at det muslimske Cordoba-imperium ikke var fast etableret før efter al-Hakam I's regeringstid (796-822), sammenfattede Colbert de vigtigste, varige karaktertræk ved denne undertrykkende æra, og hvorfor den fortjener undersøgelse: [30]

"Idet den bragte den uforsonlige uforenelighed mellem muslimsk styre og de spanske kristne undersåtter frem i lyset (...) begyndte forfølgelsen omkring år 850, og de opstande, der brød ud over hele riget umiddelbart derefter, blev kun fortrængt af den konstante krigsførelse mod de kristne styrker fra Leon og Navarra i det 10. århundrede. Trods store militære bedrifter og værker af kultur, produceret i tider med styrke eller fred efter det 9. århundrede, var Cordoba-kalifatets imperium under opløsning i mange år, før det var helt slut. Set i et sådant lys, fortjener forfølgelsen - hvor de muhamedanske herskere udgød deres kristne undersåtters blod for øjnene af deres kristne brødre, der levede i religiøs frihed mod nord - opmærksom undersøgelse."

Uanset professor Bodmans hentydning, [31] var Ibn Hazm (d. 1064) næppe bare en muslimsk "digter"; ej heller var han et mønster på økumeni. Han var en voldsomt antisemitisk muslimsk teolog, hvis ophidsende skrifter var med til at udløse den massive pogrom mod jøderne i Granada, som dræbte 4000 og ødelagde hele samfundet i 1066. [32] Og Averroes - trods hans "filosofiske studier" - var også en traditionelt fordomsfuld maliki-jurist, der afgav skarpe anti-vantro sharia-kendelser og godkendte klassisk jihadisme for den selv samme almohade-hersker (Abu Yusuf Yaqub al-Mansur) som forviste ham i flere år (men genindsatte Averroes som hoflæge kort før juristens død i 1198). [33] Desuden var det, som Maimonides flygtede fra i det 12. århundrede - forklædt som muslim - intet mindre end en fuldt udviklet muslimsk inkvisition under de muslimske almohader. [34]

Almohadernes (1130-1232) jihad-plyndringer anrettede enorme skader på både det jødiske og det kristne samfund i Spanien og Nordafrika. Denne ødelæggelse - massakre, fangenskab og tvangskonvertering - blev beskrevet af den jødiske krønikeskriver Abraham Ibn Daud og digteren Abraham Ibn Ezra. Mistænksomme ang. oprigtigheden af de jødiske konvertitter til islam, fjernede muslimske "inkvisitorer" (som foregreb deres kristne spanske kolleger med tre århundreder) børnene fra sådanne familier, og anbragte dem i pleje hos muslimske opdragere.

Ibn Aqnin (1150-1220), en berømt filosof og kommentator født i Barcelona, flygtede også med sin familie fra almohadernes forfølgelser. Han undslap, ligesom Maimonides, til Fez. Mens han levede der som en hemmelig jøde, mødte han Maimonides, og skrev sine egne gribende beretninger om jødernes lidelser under almohade-styret.

Ibn Aqnin skrev i Abu Yusuf al-Mansurs regeringstid (r. 1184-1199), fire årtier efter starten på almohade-forfølgelserne i 1140. De jøder, der var tvangskonverteret til islam, var således allerede tredje generations muslimer. På trods af dette, fortsatte al-Mansur med at lægge restriktioner på dem, hvilke Ibn Aqnin beskriver. [35]

I en uddybning af Jane Gerbers tese om den "prangende" myte om en "Guldalder", [36] gav nu afdøde Richard Fletcher (i sin Moorish Spain) en fair vurdering af de tværreligiøse forbindelser i det muslimske Spanien, samt hans syn på de nutidige strømninger, der er ansvarlig for tilsløringen af denne historie: [37]

"Vidnesbyrdet fra dem, der gennemlevede rædslerne under Berber-erobringen, under den andalusiske fitna i begyndelsen af det 11. århundrede, under almoravide-invasionen - for blot at nævne nogle få nedbrydende episoder - må afvise det [dvs. det rosenrøde billede af det muslimske Spanien] som en løgn. Den enkle og verificerbare historiske sandhed er, at det mauriske Spanien oftere var et land i oprør, end det var i fred. (...) Tolerance? Spørg jøderne i Granada, som blev massakreret i 1066, eller de kristne, som af almoraviderne blev deporteret til Marokko i 1126 (ligesom moriskerne blev det fem århundreder senere). (...) I den anden halvdel af det 20. århundrede optræder en ny formørkelsens agent: Den liberale samvittigheds skyld, der ser kolonialismens onder - antaget snarere end demonstreret - foregrebet af den kristne erobring af al-Andalus og forfølgelsen af moriskerne (men mærkeligt nok ikke af den mauriske erobring og kolonisering). Rør blandingen godt sammen og udleverer den gratis til godtroende akademikere og mediepersoner over hele den vestlige verden. Hæld den dernæst generøst ud over sandheden (...) under de kulturelle forhold, der hersker i Vesten i dag, skal fortiden markedsføres, og for at blive markedsført med succes, skal den pakkes pænt ind. Middelalderens Spanien i rå naturtilstand, mangler bred appel. Selvoptagede fantasier om glamour (...) gør underværker for at friske op på dets image. Men det mauriske Spanien var ikke et tolerant og oplyst samfund, end ikke i dets mest kultiverede periode."

Men langt mere alarmerende end den undergravende apologetik for det middelalderlige muslimske Spanien, er de udtrykte idéer og den konkrete adfærd af "moderate" muslimer, der aktivt fremmer det moderne Spaniens gen-islamisering. For eksempel var begivenhederne omkring færdiggørelsen af den nye Granada-moské den 10. juli 2003 præget af festlige meldinger om "islams tilbagevenden til Spanien." [38] På en konference med titlen "Islam i Europa", der ledsagede åbningen af moskeen, blev der sagt foruroligende ting af europæiske muslimske ledere. Eksempelvis opfordrede hovedtaleren ved denne konference, Umar Ibrahim Vadillo, en spansk muslimsk leder, muslimer til at skabe økonomisk kollaps af de vestlige økonomier (ved at ophøre med at bruge vestlige valutaer og skifte til guld-dinarer). Den tyske muslimske leder Abu Bakr Rieger sagde til de muslimske deltagere, at de skulle undgå at tilpasse deres islamiske religiøse praksisser for at imødekomme europæiske (Den Vestlige Oplysningstids?) værdier. [39]

I kølvandet på tog-bombningen i Madrid 2004, kommentereder Mellemøst-forsker Mordechai Nisan den påstand - fremsat af den "moderate" grundlægger af Institut for Islamisk Uddannelse, M. Amir Ali - at middelalderens Spanien faktisk var blevet "befriet" af muslimske styrker, der "afsatte dets tyranner." [40] Nisan førte denne ahistoriske fortælling videre, og overvejede: [41]

"Når man tænker over den 11. marts [2004], hvor muslimsk terrorisme dræbte 200 og sårede 1.400 i Madrid, spørger man sig selv, om denne begivenhed ikke også en dag vil blive fejret som et frigørende øjeblik."

Vi må også spørge, om imam Feisal Rauf - hvis 2004-bog: What’s Right with Islam blev udgivet og markedsført i det muslimske Malaysia som Seruan Azan Dari Puing WTC: Dakwah Islam di Jantung Amerika Pasca 9/11 ("Azans kald fra murbrokkerne af World Trade Center: Islamisk dawa i hjertet af Amerika efter 9/11") [42] - opfatter de katastrofale jihad-terrorhandlinger den 11. september som en lignende "frigørende" hændelse.


Noter

[1] “The Cordoba Initiative” (http://www.cordobainitiative.org/about/)

[2] Frank Gaffney. “AP Gets its ‘Facts’ Wrong: Fact Checking Agenda Journalists”, Big Peace.com, August 19, 2010 (http://bigpeace.com/fgaffney/2010/08/19/a-p-gets-its-facts-wrong/)

[3] Feisal Abdul Rauf. What’s Right with Islam: A New Vision for Muslims and the West, New York, 2005, p. 2

[4] Andrew Bostom. “Imam Feisal Rauf—Sharia Uber Alles!”, The American Thinker, September 6, 2010 (http://www.americanthinker.com/blog/2010/09/imam_feisal_rauf_sharia_uber_a.html)

[5] Christopher Hitchens. “Mau-Mauing the Mosque”, Slate.com, August 9, 2010 (http://www.slate.com/id/2263334/)

[6] Ibid.

[7] Maria Rosa Menocal. The Ornament of the World: How Muslims, Jews and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain, New York, 2002; Se også, Andrew Bostom, “False Impressions”, The National Review Online, July 25, 2002 (http://www.dhimmitude.org/archive/bostom_ltr_nro_25jul02.html)

[8] Hitchens, “Mau-Mauing the Mosque”

[9] Miguel Asin Palacios. “Ibn Massara yo su escuela, origins de la filosofia hispanomusulmana,” Obras escogidas I, Madrid, 1946, pp. 21ff, citeret i Edward P. Colbert, The Martyrs of Cordoba (850-859): A Study of the Sources, Washington, DC, 1962, pp. 390-395

[10] Evariste Levi-Provencal. Histoire de l’Espagne Musulmane. 3 Volumes, Paris and Leiden, 1950-1952/1967

[11] Charles Emmanuel Dufourcq. La Vie Quotidienne dans l’Europe Medievale sous Domination Arabe, Paris, 1978

[12] Jane Gerber. “Towards an Understanding of the Term: ‘The Golden Age’ as an Historical Reality”, i The Heritage of the Jews of Spain, edited by Aviva Doron, Tel Aviv, 1994, p. 15

[13] Whitney Bodman. “To heal the nation’s wounds, embrace the spirit of Cordoba”, Statesman.com, August 26, 2010 (http://www.statesman.com/opinion/bodman-to-heal-the-nations-wounds-embrace-the-881701.html)

[14] “Poll: Most Say ‘Ground Zero Mosque’ Is Inappropriate”, CBSnews.com, August 25, 2010
(http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20014737-503544.html)

[15] Carl Campanile, Tom Topousis. “70% of NYers demand: Move the GZ mosque!”, The New York Post, September 1, 2010 (http://www.nypost.com/p/news/local/manhattan/of_nyers_demand_move_the_gz_mosque_TJxl4ReI7PZVJmOgcTfntL#ixzz1d4dqv66a)

[16] Bodman, “To heal the nation’s wounds, embrace the spirit of Cordoba”

[17] Ibid.

[18] Reinhart Dozy. A History of the Muslims in Spain, oversat af Francis Griffin Stokes, London, 1913.

[19] Ibid, p. 239

[20] Levi-Provencal. Histoire de l’Espagne Musulmane. 3 Volumes

[21] Ibid, Vol. 3, pp. 208-213 (engelsk oversættelse af Nidra Poller)

[21a] Evariste Levi-Provencal. “Sakaliba”, i E. J. Brill’s First Encyclopaedia of Islam, Leiden, 1913-1936, Vol. 7, p. 77

[22] Al-Muqaddasi. The Best Divisions for Knowledge of the Regions, oversat af Basil Collins, Reading, UK, 2001, pp. xxii-xxiii, 194

[23] Ibid, pp. 201-202

[24] Ibid, p. 202

[24a] Citeret i R. W. Beachey, A Collection of Documents on The Slave Trade, New York, 1976, pp. 66-67; Wyldes beregning af den rædselsvækkende dødelighed forbundet med denne menneskelige kastreringsprocedure, med yderligere tab af liv, når eunukker blev transporteret under barske forhold over store afstande til deres endelige bestemmelsessted, stemmer overens med videnskabelige analyser af denne "grufulde handel". Se diskussionen i Andrew Bostom, The Legacy of Jihad, Amherst, New York, pp. 92-93, om omfanget og vedholdenheden af, samt dødeligheden forbundet med eunuk-slaveriet i islamiske lande.

[25] Palacios, som diskuteret i Edward P. Colbert, The Martyrs of Cordoba (850-859): A Study of the Sources, pp. 390-391, 393

[25a] Al-Muqaddasi, The Best Divisions for Knowledge of the Regions, p. 195

[26] Palacios, som diskuteret i Edward P. Colbert, The Martyrs of Cordoba (850-859): A Study of the Sources, pp. 390-391, 393

[27] Levi-Provencal. Histoire de l’Espagne Musulmane, Vol. 1, pp. 149-150 (Engelsk oversættelse af Nidra Poller)

[28] J. M. Safran. “Identity and Differentiation in 9th Century al-Andalus”. Speculum, 2001, Vol. 76, pp. 582-583; i note 38, p. 583. erklærer Safran:

"al-Kinani voksede op i Cordoba og var elev af Ibn Habib, før han rejste mod øst for at fortsætte sine studier i Egypten, Bagdad og Hejaz. Han bosatte sig i Qayrawan, hvor han skrev en række værker ..."

For en diskussion af Ibn Habib, se A. Huici-Miranda, “Ibn Habib, Abu Marwan ‘Abd al-Malik b. Habib al-Sulami”, Encyclopedia of Islam, Edited by: P. Bearman , Th. Bianquis , C. E. Bosworth, E. van Donzel and W. P. Heinrichs, Brill, 2006/2007.

[28a] Dufourcq, La Vie Quotidienne dans l’Europe Medievale sous Domination Arabe, pp. 50, 194, 196. Engelsk oversættelse af by Michael J. Miller i Andrew Bostom, The Legacy of Jihad, Amherst, NY, 2005/2008, pp. 56-57.

[29] Colbert, The Martyrs of Cordoba (850-859): A Study of the Sources, p. 167

[30] Ibid.

[31] Bodman, “To heal the nation’s wounds, embrace the spirit of Cordoba”

[32] Andrew Bostom. The Legacy of Islamic Antisemitism, Amherst, NY, 2008, pp. 100-101, 335-339

[33] Roger Arnaldez. “Ibn Rushd, Abu ‘l-Walid Muammad b. Ahmad b. Muhammad b. Rushd, al-Hafid.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2011. Brill Online. Brown University, November 8, 2011; Se Bostom, The Legacy of Jihad, pp. 147-160 og 253 for illustrative eksempler fra Ibn Rushds/Averroes' skrifter om jihad; og fra Dufourcq’s, La Vie Quotidienne Dans L’Europe Medievale Sous Domination Arabe, pp, 206-207 (Engelsk oversættelse af Michael J. Miller)se dette eksempel på en kendelse af Ibn Rushd/Averroes, der anbefaler hård straf af en kristen nykonvertit til islam, som syntes hemmeligt at være vendt tilbage til sin oprindelige tro:

"Et skrift er blevet bevaret til i dag, som beskriver et hus i det 12. århundredes al-Andalus, der blev fordømt af de egentlige muslimer som en hule for hemmelig kristen gudstjeneste: det tilhørte en mouladi [en nykonvertit til islam], der tilsyneladende kun var muslim udadtil. Et af værelserne gik ud i en slags rotunde eller buet udvidelse, der vendte mod øst og hvor en olielampe var hængt op; og desuden fandtes der ingen "bænk" i denne alkove, hvilket beviser, at den ikke tjente som "soveværelse"; endelig og vigtigst, blev der fundet "rester af smeltet vokslys", sammen med en stang, der endte i et kors, og på den anden side stadig ubrugte lys, en fire fod høj talerstol, bøger på latin og "små runde, flade oblater af tørt brød, der var præget med et segl." Da denne opdagelse blev gjort, blev den berømte spansk-arabiske filosof Averroes rådspurgt; han erklærede, at alvorlig korporlig afstraffelse var passende for herren af ​​dette hus, som var skyldig i "store indiskretioner"; men han tilføjede, at intet mere kunne gøres mod denne mouladi; dødsstraf kunne ikke afsiges medmindre nogle troende vidnede om, at de havde set ham deltage i kristen tilbedelse (...). Det frygtelige ville være, hvis en sådan situation blev kendt."

[34] Bostom. The Legacy of Islamic Antisemitism, pp. 102-104, 507-515

[35] Ibid.

[36] Gerber, “Towards an Understanding of the Term: ‘The Golden Age’ as an Historical Reality”, pp. 20-2

[37] Richard Fletcher. Moorish Spain, Berkeley, CA, 1993, pp. 171-173.

[38] Mark McCallum. “Muslim call to thwart capitalism”, BBC News.com, July 12, 2003
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3061833.stm)

[39] Ibid.

[40] M. Amir Ali. “Jihad Explained”, # 18, The Institute of Islamic Information & Education
(http://www.iiie.net/index.php?q=node/33)

[41] Mordechai Nisan. “The ethos of Islam”, The Jerusalem Post, April 12, 2004. Offentlig version er tilgængelig her:
(http://www.mideasttruth.com/forum/viewtopic.php?p=3330&sid=4a4f15df6263fcc97f79796ea25d788b)

[42] “One Book, Two Titles: Imam Faisal Abd Al-Rauf’s Book Acquires New Title In Indonesian Translation”, The Middle East Media Research Institute, August 23, 2010
(http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/29598.htm)
Andrew G. Bostom, MD, MS, er assisterende professor i medicin på Brown University Medical School.
Han er forfatter til:
The Legacy of Jihad, Prometheus Books (2005),
The Legacy of Islamic Antisemitism, Prometheus Books (2008),
Sharia Versus Freedom. The Legacy of Islamic Totalitarianism, Prometheus Books (2012),
The Mufti's Islamic Jew Hatred. What the Nazis Learned From the 'Muslim Pope', Bravura Books (2013) og
Iran's Final Solution for Israel. The Legacy of Jihad and Shi'ite Islamic Jew-Hatred in Iran, Bravura Books (2014).
Oversættelse: Bombadillo