Hidtil uset dokument skrevet af nazi-leder Himmler fundet i Israel
Af Joy Bernard
Oversættelse af: Never-before-seen Document Penned by Nazi Leader Himmler Uncovered in Israel
Kilde: Jerusalem Post, 29. marts 2017
Udgivet på myIslam.dk: 12. april 2017

Israels nationalbibliotek har fundet et telegram skrevet af Heinrich Himmler og sendt til mufti al-Husseini, hvori den nazistiske leder udtrykker sin støtte til araberne i Palæstina.


I den overbevisende dokumentarfilm, "The Decent One" oprulles SS-leder Heinrich Himmlers liv v.hj.a. krigsoptagelser og personlige breve fra krigens tid (foto: PR)

Tyskland vil stå fast sammen med araberne i Palæstina i deres kamp mod den "kriminelle" Balfour-erklæring. Dette var hovedbudskabet i telegrammet, der for nylig blev opdaget i arkiverne i Israels nationalbibliotek. Det sjældne dokument, som biblioteket vurderer daterer sig tilbage til 1943, blev skrevet af den berygtede SS-kommandant Heinrich Himmler og sendt til Haj Amin al-Husseini, der tjente som stormufti af Jerusalem mellem 1921 til 1937.

Nazi-lederen, der var en af hovedmændene bag "Den endelige løsning" (det nazistiske regimes betegnelse for deres plan om at udrydde alle Europas jøder), skrev til den muslimske leder: "Erkendelsen af denne fjende og den fælles kamp mod ham danner det faste grundlag for den naturlige alliance mellem det nationalsocialistiske Stortyskland og de frihedselskende muhamedanere over hele verden."


Telegramtekst: "Die nationalsozialistische Bewegung Grossdeutschlands hat seit ihrer Entstehung den Kampf gegen das Weltjudentum auf ihre Fahne geschrieben. Sie hat deshalb schon immer mit besonderer Sympathie den Kampf der freiheitsliebenden Araber, vor allem in Palaestina, gegen die juedischen Eindringlinge verfolgt. Die Erkenntnis dieses Feindes und der gemeinsame Kampf gegen ihn bilden die feste Grundlage des natuerlichen Buendnisses zwischen dem nationalsozialistischen Grossdeutschland ..."
Dansk: "Den nationalsocialistiske bevægelse i Stortyskland har siden sin opståen haft kampen mod verdens jøder skrevet på sit banner. Den har derfor altid med særlig sympati fulgt kampen af de frihedselskende arabere, især i Palæstina, mod de jødiske indtrængere. Erkendelsen af ​​denne fjende og den fælles kamp mod ham danner det faste grundlag for den naturlige alliance mellem det nationalsocialistiske Stortyskland ..."

Himmler fortsatte med at fortælle muftien, der præsiderede over de palæstinensiske områder i en særlig omtumlet periode for det britiske mandat-styre i området, at hans land nøje fulgte den palæstinensiske modstand mod Balfour-erklæringen (det historiske britiske dokument skrevet af Arthur James Balfour, Storbritanniens udenrigsminister på det tidspunkt, som åbent støttede "etableringen i Palæstina af et nationalt hjem for det jødiske folk.")

"Den nationalsocialistiske bevægelse i Stortyskland har siden sin opståen haft kampen mod verdens jøder skrevet på sit banner," skrev Himmler.

"Den har derfor altid med særlig sympati fulgt kampen af de frihedselskende arabere, især i Palæstina, mod de jødiske indtrængere," tilføjede nazi-lederen.

Han sluttede sit varme brev til muftien med at skrive: "I denne ånd, sender jeg dem - på årsdagen for den usalige Balfour-erklæring - mine hjerteligste hilsener og ønsker om den heldige gennemførelse af deres kamp indtil den sikre endelige sejr."


Telegramtekst: "... und den freiheitsliebenden Mohammedanern der ganzen Welt. In diesem Sinne uebermittle ich ihnen am Jahrestag der unseligen Balfour-Deklaration meine hertzlichsten Gruesse und Wuensche fuer die glueckliche Durchfuerung ihres Kampfes bis zum sichren Endsieg. - Reichfuehrer-SS Gez. Heinrich Himmler"
Dansk: "... og de frihedselskende muhamedanere over hele verden. I denne ånd, sender jeg dem - på årsdagen for den usalige Balfour-erklæring - mine hjerteligste hilsener og ønsker om den heldige gennemførelse af deres kamp indtil den sikre endelige sejr. - Reichführer-SS Gez. Heinrich Himmler"

Dette nyligt fundne dokument kaster ekstra lys over de stærke forbindelser, som historikere tidligere har bekræftet, mellem muftien og det nazistiske regimes øverste hierarki. I 1937 forsøgte det britiske mandat at arrestere al-Husseini på grund af hans engagement i det arabiske oprør. Muftien flygtede til Libanon og derfra til Irak, hvor han sluttede sig til en pro-nazistisk gruppe, der gjorde oprør mod det irakiske regime og gennemførte et militærkup i april 1941. Da kuppet mislykkedes, flygtede al-Husseini til Nazityskland, hvor han ankom i Berlin i november 1941.

Efter at have set Nazitysklands stribe af sejre på det tidspunkt, besluttede muftien, at han måtte vinde tæt støtte fra Nazi-Tysklands leder Adolf Hitler. Al-Husseinis og Førerens 90-minutter lange møde var meget hjerteligt, og muftien præsenterede sig for Hitler ikke blot som leder af den nationale palæstinensiske bevægelse, men også som leder af alle arabere og som repræsentant for muslimer verden over, i et forsøg på at overbevise den nazistiske leder om den naturlige troskab han delte med Tyskland.

Men i de 72 år, der er gået siden Holocaust, har historikere understreget, at mufti al-Husseinis hovedformål med at presse mødet igennem på det tidspunkt var at sikre, at de europæiske jøder ikke ville flygte i hobetal til Palæstina i deres forsøg på at undslippe døden i hænderne på nazisterne.

På trods af det faste bånd, som det lykkedes muftien at knytte til den tyske ledelse, mener mange, at han ikke opnåede de fleste af sine diplomatiske mål. Dr. Esther Webman, en historiker fra Tel Aviv Universitet, siger, at "i sidste ende mislykkedes det for muftien at nå de fleste af sine mål: Nazityskland erklærede ikke sin støtte til arabisk uafhængighed og den nazistiske ledelse brugte ham som middel til sine egne mål."

"Hans forsøg på at ophidse mellemøstlige arabere mod de koloniale myndigheder under 2. Verdenskrig lykkedes heller ikke," tilføjer dr. Webman. "Hans eneste betydelige resultat var, at det i en række tilfælde lykkedes ham at forhindre jøder i at tage af sted til Palæstina under krigen."

Da det meste af den nazistiske ledelse var hurtig til at fjerne alle beviser på dets deltagelse i den 2. Verdenskrigs rædsler, vil ethvert nyt dokument, skrevet af højtstående embedsmænd i regimet, tjene som en velkommen indsigt i de mørke og grusomme mekanismer i dybet af et regime, der har sat et så tragisk mærke på verdenshistorien.

Så sent som i august 2016 blev der fundet flere dokumenter skrevet af Himmler. Den nazistiske leders embedsdagbøger, som i 71 år mentes at være gået tabt, blev fundet i det russiske militærs arkiver og indeholdt bloddryppende beskrivelser af den nazistiske leders førstehånds oplevelser under sine besøg i de udryddelseslejre, han var ansvarlig for, og hvor cirka seks millioner jøder omkom.

Mens israelske embedsmænd endnu ikke har kommenteret indholdet af dette telegram, der for nylig dukkede op, ser mange frem til at høre reaktionen fra premierminister Benjamin Netanyahu, der udløste kontrovers i oktober 2015, da han hævdede - i en tale, han holdt ved den 37. Zionistiske Verdenkongres - at Hitler ikke havde til hensigt at udrydde alle jøder, men snarere at udvise dem. Netanyahu hævdede videre, at Føreren først blev inspireret til at massakrere alle Europas jøder efter sit møde med mufti al-Husseini, der, som tidligere nævnt, frygtede en bølge af jødisk indvandring til Palæstina.

Det er stadig uvist, hvordan dette nye og betydningsfulde fund vil påvirke den historiske fortælling i forhold til jødisk historie og de palæstinensisk-tyske diplomatiske manøvrer i årene forud for oprettelsen af den jødiske stat.
Oversættelse: Bombadillo