Den militante islamistiske ideologi i Sydøsteuropa
Af Dr. Gordon N. Bardos
Oversættelse af: The Ideology of Militant Islamism in Southeastern Europe
Kilde: The American center for Democracy, 15. februar 2014
Udgivet på myIslam.dk: 12. juli 2015

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Bosniske jihadister

Siden kommunismens fald for to og et halvt årtier siden, har militant islamisme sået frø og spredt rødder i forskellige dele af det sydøstlige Europa, især det tidligere Jugoslavien. Med hjælp fra lokale allierede, har militante islamister etableret træningsbaser, rekrutteringscentre og tilflugtssteder for vordende terrorister og terrorister på flugt. Problemets omfang blev indlysende, da nu afdøde Richard Holbrooke bemærkede, at "hvis det ikke havde været for Dayton-fredsaftalen, ville 9/11 sandsynligvis være blevet planlagt i Bosnien, ikke i Afghanistan". [1] Ja, næsten alle den seneste tids større terrorhandlinger har rødder i eller forbindelser til Balkan. [2]

I betragtning af Balkans opståen som en ny front for militante islamister, er en forståelse af ideologien og de overbevisninger, der driver bevægelsen, blevet vigtig for vestlige sikkerhedsinteresser, og for de konsekvenser, de kan have for planer om at integrere regionen i de euro-atlantiske politiske og økonomiske strukturer. Desværre giver en grundig gennemgang af disse gruppers ideologi, overbevisninger og værdier grund til stor bekymring. Hvad der har været under udvikling i det sydøstlige Europa er en bevægelse, der er baseret på ekstreme former for religiøs og etnisk intolerance, er i modstrid med moderne forestillinger om demokrati, menneskerettigheder og borgerlige frihedsrettigheder, og er glødende anti-amerikansk, anti-semitisk og anti-israelsk. Skønt disse personer og grupper på nuværende tidspunkt kun tegner sig for 5-10 procent af de muslimske befolkninger i regionen, komplicerer de allerede vestlige bestræbelser på at etablere de tolerante, demokratiske, multietniske stater og samfund, som Washington og Bruxelles hævder som deres mål på Balkan. Desuden udgør de et farligt springbræt for den globale jihads bestræbelser på at starte angreb i og uden for Europa.


Oprindelse

Oprindelsen til militant islamisme i det sydøstlige Europa kan mest direkte spores tilbage til livet og arbejdet af Bosniens afdøde islamistiske præsident, Alija Izetbegovic. Som en langtids Izetbegovic-observatør, Zlatko Dizdarević (den tidligere leder af Bosniens Helsinki Menneskerettighedskomité), bemærkede i 1999:

... der er en uendelig mængde beviser på den påstand, at vi i tilfældet Izetbegovic har at gøre med en konsekvent livsopfattelse og politik, som han har erkendt, hvorfra han ikke er veget tilbage, og som han i sidste ende har virkeliggjort (...) i dag er vi ofre for et sammenhængende billede af verden, som har vist sig at være grundlæggende konservativt, anakronistisk og i bund og grund uacceptabelt for moderne politik og den moderne livsform (...) når man i dag læser denne samme tekst og ved, at der bag den i disse ti år har eksisteret muligheden for at realisere denne platform med støtte fra noget, der kaldes staten, der kaldes denne stats institutioner, som f.eks. hæren, politiet osv. – at de ting, man for 10 eller 30 år siden kunne erklære, at dem havde en borger selv ret til at afgøre, er blevet til noget, der har en anden dimension (...) Den Islamiske Erklæring er blevet realiseret. [3]

På tærsklen til 2. Verdenskrig, og sammen med andre unge med lignende overbevisning, grundlagde Izetbegovic en gruppe kaldet Mladi Muslimani ("Unge Muslimer"), viet til at vække muslimsk religiøs og etnisk bevidsthed og skabe, med Izetbegovics egne ord, "én stor muslimsk stat", [4] eller som en forfatter har beskrevet det, et "Islamistan" dækkende hele Balkan, det nordlige Afrika og Mellemøsten. [5]

Tankegangen og målet for Mladi Muslimani kommer klart frem i den ed, man svor ved indtræden i organisationen:

... Jeg sværger ved Den Almægtige Allah, at jeg vil overholde alle Koranens befalinger (...) og kompromisløst kæmpe mod alt uislamisk (...). Jeg beder til den Almægtige, at Han giver mig vilje, styrke, mod og udholdenhed på denne vej af jihad. [6]

Meget sigende var det valgte navn på det tidsskrift, som Mladi Muslimani hemmeligt udgav, Mudzahid ("Den Hellige Kriger").

Izetbegovic politiske mål var konstante gennem de kommende årtier. Idet han foregreb Osama bin Ladens begreb om bestandig jihad med omkring tyve år, advarede Izetbegovic i hans mest berømte politiske manifest, Den Islamiske Erklæring fra 1970:

Der er ingen fred eller sameksistens mellem den islamiske tro og ikke-islamiske sociale og politiske institutioner (...). Vore midler er det personlige eksempel, bogen og ordet. Hvornår skal magt føjes til disse midler? Valget af dette øjeblik er altid et konkret spørgsmål og afhænger af en række faktorer. Dog kan én hovedregel postuleres: Den islamiske bevægelse kan og må gå i aktion for at tage magten, når den er moralsk og talmæssig stærk nok til, ikke kun at ødelægge den eksisterende ikke-islamiske regering, men at opbygge en ny islamisk regering. [7]

Det faktum, at Izetbegovic vier et afsnit af traktaten til Pakistan (som Izetbegovic kaldte "vort store håb") - et religiøst "rent" land, dannet ved dets voldelige løsrivelse fra et større multireligiøst og multietnisk område - havde klare konsekvenser for Izetbegovics synspunkter vedrørende et multireligiøst, multietnisk Jugoslavien. Dette stillet over for den meget kritiske opfattelse, som Izetbegovic udtrykte i Den Islamiske Erklæring, af reformatorer i den muslimske verden, som f.eks. Kemal Atatürk. Som en forsker har bemærket: "Den Islamiske Erklæring betegnede Pakistan som et model-land, der skulle efterlignes af muslimske revolutionære over hele verden. Den pakistanske parallel røbede også Izetbegovics vision om Jugoslaviens skæbne som analog til Indiens efter 1948." [8]

I de efterfølgende år forblev Mladi Muslimanis politiske filosofi og Izetbegovics Islamiske Erklæring den politiske vejledning for de islamister, han førte til magten i Bosnien. En af Izetbegovics fæller gav senere helt overstrømmede udtrykt for sin mere detaljerede vision for Bosnien:

Det område, der kontrolleres af den bosniske hær efter krigen, vil blive en muslimsk stat (...). Dette er et ønske af det muslimske folk og, når alt kommer til alt, af vore ledere - den verdslige leder Alija Izetbegovic og religiøse leder Mustafa Ceric (sidstnævnte bekræftede i en privat samtale med mig, at den gamle drøm af Alija Izetbegovic, medlem af organisationen Unge Muslimer, har været og fortsat er oprettelsen af den muslimske stat i Bosnien-Hercegovina; endelig er hans drøm tæt på realisering og "han er ikke frygtelig nedtrykt på grund af det") (...). Den muslimske stat vil have en muslimsk ideologi baseret på islam - islamiske religiøse, juridiske, etiske og sociale principper - men også på ting af vestlig oprindelse, som ikke strider imod islamiske principper (...). Den muslimske ideologi vil blive grundlaget for hele staten og retssystemet i den kommende muslimske stat, fra staten og nationale symboler, over den regerende nationale politik, til uddannelsessystemet, sociale og økonomiske institutioner, og selvfølgelig den muslimske familie som den enhed, hele staten hviler på (...) niveauet af personlig velstand, foruden personligt initiativ, vil især afhænge af, i hvor høj grad den enkelte accepterer og anvender principperne og ånden i den muslimske ideologi. [9]

Faktisk opfordrede den nævnte Mustafa Ceric - en af grundlæggerne af Izetbegovics islamistiske parti og hans håndplukkede valg som leder af Bosniens muslimske samfund - i september 1992 muslimer over hele verden til at støtte den bosniske jihad mod det igangværende kroatiske og serbiske "korstog". [10] Izetbegovics krigsindsats tog efterfølgende også andet retorisk jihad-staffage i brug, med soldater, der døde i Izetbegovics hær, betegnet som "sehids," [11] (martyrer for islam), og individer, der anførte krigsindsatsen, såsom den Sandzak-muslimske vice-præsident for Bosnien, Ejup Ganic, officielt erklæret "gazier" (dvs. islamiske krigere mod de vantro). [12]

Den opfattelse, at Bosnien og andre Balkan-regioner er "muslimske", er blevet et hyppigt omkvæd blandt de militante islamister. Ifølge en nylig erklæring fra den syriske radikale Omar Bakri Muhammed: "Når islam trænger ind i et territorium, bliver det islamisk, derfor er islam forpligtet til i sidste ende at befri det (...). Spanien, for eksempel, er et muslimsk område. Det samme gælder Østeuropa. Rumænien, Albanien, Makedonien, Serbien, Kosovo, Bosnien (...). På grund af dets beslutning om at sende tropper til Afghanistan og Irak og dets militære samarbejde med Israel, er Bulgarien også et legitimt mål." [13] I samme ånd hævdede Bülent Yildirim, formand for IHH (den tyrkisk-baserede islamistiske organisation, som blandt andet sponsorerede Mavi Marmara-flotillen), at hans organisation husker "mordene, som russerne, armenierne, grækerne, bulgarerne begik i de osmanniske lande." (fremhævelse tilføjet) [14]

Andre islamister udtrykker hyppigt de samme synspunkter. Elfatih Hassanein, en sudanesisk statsborger, der betragtes som en af Osama bin Ladens mellemmænd og er Izetbegovics mangeårige ven, bemærkede engang, at "Bosnien til slut må blive et muslimsk Bosnien." [15] Izetbegovics tidligere militærchef, Sefer Halilovic, advarede i 1993 om, at hvis forhandlingerne om at afslutte krigen ikke fører til en "enhedsstat Bosnien (...) vil vi virkeliggøre denne form for stat på slagmarken. Hvis Europa ikke ændrer sin holdning, vil vi gå i aktion og bringe terrorismen til dets territorium. Mange europæiske byer vil komme til at stå i flammer." [16] Bosniske jihad-veteraner gik faktisk senere videre med at udføre bombeattentater i Rijeka, Istanbul, Madrid og London.

For nylig har den tidligere leder af det islamiske samfund i Bosnien, Mustafa Ceric, indledt en kampagne for at få Bosnien omdannet til en "bosniak" (dvs. muslimsk) stat. Han hævder, at alle andre folk i Europa har deres egne nationalstater, og at Bosnien derfor bør anerkendes som den muslimske nationalstat. [17] En anden muslimsk politiker, Sejfudin Tokic, har taget dette tema op og fremført (med henvisning til Bosniens nylige folketælling i oktober 2013): "Hvis der er mere end 50% af os [muslimer] vil Bosnien blive en national stat af bosniakere, og vi vil dominere de to andre folkeslag." [18] I en nylig prædiken har den bosniske wahhabi-leder Bilal Bosnic hævdet, at alt "fra Prijedor til Sandzak" tilhører muslimer, [19], og har endda hævdet, at muslimer tror, at Vatikanet en dag vil blive muslimsk. På sit dødsleje gik Alija Izetbegovic så vidt som til at "testamentere" Bosnien til den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdogan. [20]

Troen på, at Balkan er "muslimske lande" forudsætter selvfølgelig den opfattelse, at sharia i sidste ende skal pålægges hele regionen. Izetbegovic, for eksempel, sagde engang til en samtalepartner: "Hvad er der i vejen med sharia? Er det mindre humant at afskære en mands hånd, end at tage flere år af hans liv i et fængsel? Du skærer hånden af, og så er det overstået." [21] Ligeledes ifølge Mustafa Ceric: "Sharia er grundlaget for enhver muslims tro, om hvilken der ikke er nogen diskussion. Sharia er som de ti bud for kristne." [22] Antallet af personer i regionen, der er enige i sådanne synspunkter, er ikke ubetydeligt. En Pew Research-undersøgelse fra 2013 viser, at 36 procent af muslimerne i det sydøstlige Europa tror på alvorlig korporlig straf af kriminelle, og 13 procent går ind for at henrette folk, der forlader islam. Samme meningsmåling fandt også, at 20 procent af muslimerne i Kosovo og 15 procent i Bosnien siger ja til at gøre sharia til landets lov. [23] I Bosnien, er indsatsen for at gøre det offentlige liv sharia-kompatibelt blevet mere og mere synlig. Wahhabi-lederne Nusret Imamovic og Bilal Bosnic, for eksempel, har indledt en offentlig forelæsningskampagne, hvor de taler om emnet: "Fuldendtheden ved sharia, faren ved demokrati." [24]


Fremme af intolerance

Et centralt princip i Balkans militante islamisters ideologi er en ondartet form for etnoreligiøs intolerance baseret på ekstreme fortolkninger af islamiske tekster. Et tidligt essay af et af de stiftende medlemmer af Mladi Muslimani formanede således muslimer til at give agt på Koranens påbud: "De troende skal ikke tage sig de vantro til venner i stedet for de troende;" (Koranen 3:28) [25] en indstilling, der hyppigt gentages i islamistiske kredse i dag. [26]

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء
”O vi koji vjerujete nemojte jevreje i krscane uzimati za prijatelje ”
"I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner!" [27]
(Koranen 5:51)

Forskellige manifestationer af islamistisk supremacistisk doktrin kommer frem på hjemmesider og i publikationer, som islamistiske grupper driver og udgiver. For eksempel opfordrer en wahhabi-hjemmeside læserne til at afvise international lov, fordi den giver ikke-muslimer samme rettigheder som muslimer, og rådgiver læserne om, at de ikke skal drikke kaffe med ikke-muslimske medarbejdere, med mindre de forsøger at konvertere dem til islam. Wahhabierne i Bosnien fordømmer også religionsfrihed, fordi så "vil vi muslimer ikke få lov til at ødelægge statuer (...), som tilbedes på trods af Allah." [28] Grundskolebøger for islamiske religionsklasser i Bosnien indeholder nu følgende: "I dag er islamiske lande konfronteret med en form for afpresning: Hvis de ønsker at være med i FN, er de nødt til stiltiende at give afkald på jihad som en organiseret form for muslimsk interesse." [29]

Betegnende for den etniske afstand, som islamister forsøger at opdyrke mellem muslimer og ikke-muslimer, er de synspunkter, der udtrykkes af Izetbegovics inderkreds. Dzemaludin Latic, på et tidspunkt den ledende ideolog i Izetbegovics Stranka Demokratske Akcije ("Partiet for Demokratisk Aktion" eller SDA), udtalte engang, at "åndeligt og emotionelt føler jeg mig tættere på en muslim i Filippinerne, end jeg gør på en kroat i Sarajevo," [30] og Latic har på lignende måde anerkendt ayatollah Khomeinis dødsdom mod "den frafaldne Salman Rushdie" og sagt, at "imam Khomeinis fatwa er det en pligt for enhver muslim til at udføre." [31] For nylig holdt en leder af wahhabi-bevægelsen i Bosnien, Bilal Bosnic, en prædiken, hvori han hævdede: "Vi er nødt til at elske den, der elsker Allah, og hade den, der hader Allah. Vi er nødt til at hade de vantro, selvom de er vores naboer eller bor i vores hjem." [32]


"Den smukke jihad er steget op over Bosnien"
"Vi er nødt til at hade de vantro, selvom de er vore naboer eller bor i vore hjem"
- Den bosniske wahhabi-leder Bilal Bosnic

Forudsigeligt nok vil personer med sådanne verdenssyn lægge vægt på religiøs og racemæssig renhed. Den førnævnte Latic har heftigt argumenteret imod blandede ægteskaber og hævdet, at "blandede ægteskaber, et symbol på misforstået fælles liv, for det meste er ødelagte ægteskaber, hvori der findes store konflikter, og børn er frustrerede over deres oprindelse." [33] Mirsad Ceman, en tidligere generalsekretær for Izetbegovics islamistiske parti, bemærkede, at under Izetbegovics islamistiske regime "vil en normal muslim vil gifte sig med en muslimsk kvinde, og andre vil være undtagelsen", og Mustafa Ceric hævdede engang, at blandede ægteskaber "kun er en anden form for folkemord". [34] Effekten af sådanne synspunkter har været tydelig i mængden af interetniske ægteskaber på steder som Bosnien. I strid med myten om, at høje niveauer af interetnisk/interreligiøst ægteskab fandtes i Bosnien, blev i gennemsnit mindre end syv procent af de bosniske muslimer gift med personer fra en anden etnisk eller religiøs gruppe. [35]

Ved at drive konceptet om racerenhed til det yderste, har nogle historikere for nylig hævdet, at Balkan-muslimer kun har få blodbånd til deres slaviske naboer; forfatteren til en nyere historietekst hævder således, at "de bosniske slaver, senere bosniaker eller bosniske muslimer (...) blandede sig meget lidt med andre folkeslag (...). Bosniaker blandede sjældent blod, end ikke med andre ikke-slaviske muslimer, på trods af deres stærke åndelige bånd til den islamiske Orient". [36] Dette tema er også blevet taget op af andre; for eksempel opfordrer muftien for det islamiske samfund i Serbien, Muamer Zukorlic, sine tilhængere til at hævde, at de er illyrere snarere end slaver, for at adskille sig yderligere fra deres kroatiske, makedonske og serbiske slaviske naboer. [37] Som et udtryk for hvilken virkning fremme af sådanne synspunkter har, fandt den førnævnte Pew Research-undersøgelse fra 2013, at 93% af muslimerne i Bosnien og Kosovo sagde, at alle eller de fleste af deres nære venner var muslimer. [38]

En anden genganger blandt militante Balkan-islamister er den opfattelse, at ikke-muslimer ikke kan "forstå" muslimer. I slutningen af 1980'erne fortalte antropologen Tone Bringa om følgende diskussion, hun havde med en muslimsk gejstlig i den centrale bosniske landsby, som hun studerede: "Den lokale hodza (islamisk lærer) mindede mig om, at der var en grænse for mit venskab med og min forståelse af muslimer. I sidste ende var jeg ikke én af dem, jeg var ikke muslim. Og husk altid på, advarede han, at folk gør én ting, siger noget anden og tænker noget tredje." [39] Mustafa Ceric har ført denne holdning endnu længere ud i det ekstreme; ved en lejlighed kritiserede han en bosnisk muslimsk familie for at ansætte en kristen advokat, fordi kristne "ikke kan forstå muslimer". [40] Chauvinisme og eksklusivisme af den art tager også mange andre former. Den bosniske wahhabist Bilal Bosnic, for eksempel, hævdede for nylig, at ikke-muslimer i Bosnien bør være forpligtet til at betale jizya, en hovedskat pålagt ikke-muslimer i "islamiske" lande. [41]

Kvindehad er et centralt element i trossystemet for militante islamister i regionen. Islamistiske ekstremister giver deres tilhængere det råd, at "dovne hustruer" bør blive slået, [42] og minder tilhængere om, at den korrekte islamiske straf for ugifte ægteskabsbrydere er 100 piskeslag, og for gifte ægteskabsbrydere døden ved stening. [43] I Kosovo hævdede muftien af Prizren, Irfan Salihu, for nylig offentligt i en prædiken: "Enhver kvinde, der har intime forbindelser uden at være gift i henhold til islams bestemmelser, er en tøs og en tæve (...). Gå udenom skraldet så alle vil vide hvilke af dem, der blev brugt." [44] I bosniske wahhabi-kredse, betragtes piger som klar til at blive gift i en alder af 14, og kvinder, der skændes med deres mænd, anses for at være besat af dæmoner, hvilket kan helbredes ved at kvindens ryg skæres med barberblade. [45] I Sandzak har der været en række rapporter om wahhabier, der udøver kvindelig omskæring, og i Bosnien forsøgte arabiske "humanitære organisationer" angiveligt at sprede denne praksis under krigen i 1990'erne. (Det skal understreges, at repræsentanter fra Det Islamiske Samfund i Sandzak fordømte praksissen.) [46]

Katolikker i Bosnien har også været under angreb. Som Vatikanets Radio for nylig rapporterede: "Kristne forlader massivt efterkrigstidens Bosnien-Hercegovina under voksende diskrimination og islamisering." [47] Vinko Kardinal Puljic, den katolske ærkebiskop i Bosnien, hævder, at selv om halvfjerds nye moskeer er blevet bygget alene i Sarajevo, "tager det år" for bygningsgodkendelser til kirker [48], og han fordømte det faktum, at han var blevet nægtet tilladelse til at bygge en ny kirke i Sarajevo i over et årti. Katolske nonner i Sarajevo går nu kun ud parvist af frygt for at blive overfaldet af islamistiske ekstremister, og fortæller, at wahhabi-bagere nægter at sælge dem brød, også når det foregår helt åbenlyst. [49] Selv Moder Theresa er genstand for islamisternes intolerance og had. I en prædiken i Skopje, hævdede den radikale Kosovo-imam, Sefket Krasnici, at den makedonsk-fødte albanske nonne "hører til i midten af Helvede, fordi hun ikke troede på Allah, profeten og Koranen..." [50]

Det homoseksuelle samfund er et forudsigeligt mål for islamistiske ekstremister. I september 2008 angreb wahhabierne deltagere i Sarajevo Festival for Bøsser og Lesbiske, hvorefter formanden for Bosniens Helsinki Menneskerettighedskomité sagde, at hændelsen vakte minder om "de pogromer, der skete i Adolf Hitlers tid". [51] I et nyligt nummer af SAFF, talerøret for wahhabi-bevægelsen i Bosnien, skrev en førende bosnisk islamist en artikel med titlen: "Pæderastiens spøgelse ..." hvori forfatteren hævder, at "fascisme = pæderasti", [52] og "pæderaster er fædrene til pædofile". [53]

Selv julemanden har været under angreb af Balkan-islamister. I 1996 indledte Alija Izetbegovic en anti-julemandskampagne, hvor han erklærede, at "julemanden intet havde at gøre på statsligt tv", og kritiserede lokale muslimer for at fejre nytårsaften. I denne indsats fik han følgeskab af Mustafa Ceric, der hævdede, at julemanden "ikke (var) et passende symbol for muslimer." [54] I 2008 forbød Sarajevos daginstitutioner den bosniske parallel til julemanden ("Bedstefar Frost"), fordi han ikke var "en del af den muslimske tradition". [55]

Andre muslimer (og muslimske historiske lokaliteter), kan også være mål for sådanne ekstremister. I november 2010 satte makedonske wahhabier ild til en berømt sufi-lokalitet i Tetovo, Harabata Baba Bektashi komplekset, efter års forsøg på at komme i besiddelse af stedet. [56] I februar 2012 trak Sarajevos kantonale undervisningsminister sig tilbage af frygt for at blive myrdet af islamiske ekstremister. Hvad der havde gjort ministeren fortjent til vreden fra Sarajevos officielle islamiske etablissement og andre ekstremister, var hans forslag om, at grundskoleelevers karakterer i religion ikke skulle regnes med i deres samlede karaktergennemsnit. Et brev sendt til ministerens hjem erklærede: "Opgiv Allah og hans religion og de troendes hånd vil ramme dig." Vedlagt var en 7,32 kaliber kugle. [57] I august 2013 tilbød en sunni-ekstremist 20.000 dollars for mordet på en professor ved Fakultetet for Islamisk Videnskab, som er specialist i shia-islam (et endnu større beløb blev tilbudt, hvis han blev dræbt "med et sværd"). [58] I november 2013 blev en NGO-aktivist fra Novi Pazar, som var kritisk overfor manipulationen af unge kvinder til at bære hijab, truet af lokale wahhabier og måtte gives politibeskyttelse. [59]


Fremme af antisemitisme & anti-amerikanisme

Helt forudsigeligt, er de mest ondartede former for antisemitisme et hyppig tema blandt Balkans islamistiske militante. Izetbegovic slog tonen an i sin Islamiske Erklæring, da han fremførte, at ...

zionisterne (...) har i Palæstina givet en udfordring til hele den muslimske verden. Jerusalem er ikke blot en sag for palæstinenserne, og heller ikke blot en sag for araberne. Det er en sag for alle muslimske folk. For at holde fast på Jerusalem, skal jøderne besejre islam og muslimerne, hvilket - gudskelov - er udenfor deres magt (...) for den islamiske bevægelse og alle muslimer i verden, er der kun én løsning: At fortsætte kampen, at udvide den og forlænge den, fra dag til dag og fra år til år, uden hensyn til ofrene eller hvor længe konflikten vil vare, indtil [jøderne] er tvunget til at aflevere hver en stump af stjålen jord. [60]

I januar 2009 optrådte Mustafa Ceric på en Sarajevo tv-station, hvor han kaldte israelske aktioner i Gaza for "folkemord", og i forskellige dele af Bosnien dukkede graffiti og plakater op, der satte lighedstegn mellem Davidsstjernen og hagekorset. [61] (Hans kollega, Ismet Spahic, har ligeledes hævdet, at amerikanerne begår "folkemord" i Irak. [62])


Den bosniske terrorist Adis Medunjanin, der af den amerikanske justitsminister Eric Holder er anklaget for at være involveret i "den mest alvorlige terrortrussel mod New York City siden 9/11".

Et af de vigtigste talerør for wahhabi-bevægelsen i Bosnien er den Sarajevo-baserede publikation SAFF, grundlagt af indfødte bosniske medlemmer af El Mujahedin-brigaden, der efter krigen oprettede den ekstremistiske gruppe, Aktivna Islamska Omladina ("Aktiv Islamisk Ungdom"). Redaktører henviser ofte til "terroriststaten Israel" [63] og udbreder talrige former for Holocaust-benægtelse. Således har en af SAFF's mest fremtrædende ekstremister, Fatmir Alispahic, fordømt det faktum, at "vestlige studier" af Holocaust ikke er tilgængelige i Bosnien, fra hvilke læserne kan lære, at der ikke er fundet særlige mængder aske, hvorimod "seks millioner jøder ville have produceret mindst en bakke af slagger", og videre påpeget, at disse undersøgelser hævder, at højst 300.000 jøder døde, for det meste af tyfus. Alispahic fortsætter med at fremføre, at "jøder (...) gennem Holocaust-medieindustrien, især film, bedrager verden om deres lidelser, så de kan benægte zionismens imperialisme og forbrydelser." [64] Da præsidenten for den serbiske befolkning i Bosnien-Hercegovina, Milorad Dodik, sendte en kondolence til det israelske folk ved Ariel Sharons død, reagerede Alispahic skarpt ved at sige, at "Ariel Sharon er Hitler i den anden halvdel af det 20. århundrede (...) den mest fremtrædende zionistiske forbryder" [65] (Meget sigende: Under fejringen af "Israels Dag" i Banja Luka, takkede den israelske ambassadør i Bosnien, h. e. David Cohen, præsident Dodik ved at sige: "Hr. præsident, Staten Israel er taknemmelig for Deres personlige bidrag til at sikre, at Bosnien aldrig stemmer mod Israel i FN eller andre internationale fora.") [66] Lignende synspunkter er blevet udtrykt af Bilal Bosnic, der har hævdet, at jøderne er dem, der "skaber uorden på jorden" og som mener, at "alle er slaver, mens de selv er det hellige folk." [67]

En journalist berettede om en prædiken af Nezim Halilovic Muderis, én af Izetbegovics kommandanter under krigen, der blev holdt i den saudi-finansierede Kong Fahd Moské i Sarajevo, et knudepunkt for islamistiske ekstremister i Bosnien:

Udslettelsen af Israel indvarsles af en strøm af ord. "Zionistiske terrorister," tordner imamen fra den glas-tillukkede prædikestol for enden af moskeen. "Dyr i menneskelig form" har forvandlet Gaza til en "koncentrationslejr", og dette markerer "begyndelsen til enden" for den jødiske pseudo-stat. Over 4.000 troende lytter til gudstjenesten i King Fahd-moskeen, opkaldt efter den afdøde saudiarabiske monark, kong Fahd Bin Abd al-Asis Al Saud. Kvinderne sidder adskilt, afskærmet i den venstre fløj af bygningen. Det er dagen for khutbaen, den store fredagsprædiken, og byen, i hvilken imamen har forudsagt Israels undergang, ligger omkring 2.000 kilometer nordvest for Gaza. Det er en by i hjertet af Europa: Sarajevo [68]

En anden radikal bosnisk gejstlig, Muharem Stulanovic har udtrykt følgende opfattelser:

Der er tre udenrigspolitiske faktorer, der spiller en rolle i skabelsen af Bosnien-Hercegovina - Amerika, jøderne og shiitter. Hvad amerikanerne angår, er alt kendt. De er en af de vigtigste fjender af muslimer og islam i verden. Desuden er jøderne fjender af islam, og fjende nummer ét. Og Dommedag vil ikke komme, dette står nøjagtigt i hadith og det er sandt, uden at muslimerne fuldstændig vil vinde. Dommedag vil ikke komme, afslutningen af denne verden, før muslimerne begynder en samlet kamp mod jøderne, og i den kamp vil jøderne blive så besejrede, at de vil gemme sig bag hvert træ og bag hver en sten. Og hvert træ og hver en sten vil sige: "O, muslim, Guds Tjener, her er en jøde, han har skjult sig bag mig, kom og dræb ham". (Sahih Muslim, b. 41, n. 6985)

I Makedonien har en anden radikal gejstlig, Bekir Halimi, leder af en NGO ved navn Bamiresia, givet verbal støtte til angreb på synagoger. [69] Den syriske konflikt har givet Balkans militante islamister en mulighed for at forsøge at realisere deres ambitioner. Et groft skøn tyder på, at omkring 500 Balkan-militante har sluttet sig til Al-Nusra-fronten i Syrien, og i et interview for nylig forklarede den bosniske ekstremist Bajro Ikanovic: "Målet for os alle er død, især i kampen mod jøderne. Syrien er slet ikke vigtig for os. Vort mål er Jerusalem." [70]


"Målet for os alle er død, især i kampen mod jøderne. Syrien er slet ikke vigtig for os. Vort mål er Jerusalem."
- Den bosniske terrorist/syriske jihadist Bajro Ikanovic

De mest ekstreme former for anti-amerikanisme er også en del af den militante islamistiske udtryksform. Typisk for holdningerne udtrykt på disse hjemmesider er følgende:

Titusindvis af Irak-veteraner, i overensstemmelse med den nye præsidents nye taktiske tænkning, er afslappet i færd med at stationere sig i Afghanistan, hvor de forbereder en stor offensiv mod Taleban (...). Jeg beder til Allah om at sende disse soldater på Talebans miner og i Talebans baghold, om at gøre Talebans kugler præcise og deres granater præcise. [71]

Støtte til Osama bin Laden og Al Qaeda er ofte dokumenteret. I september 2012 dukkede en video op af en gruppe albanere samlet på en mark i Makedonien, der sang: "Oh Osama, tilintetgør den amerikanske hær. Oh Osama, ophøj muslimernes ære. I september 2001 besejrede du en stormagt. Vi beder alle for dig." [72]


Sandzak-wahhabien Mevlid Jasarevic under angreb på den amerikanske ambassade i Sarajevo, oktober 2011

I samme ånd har den bosniske wahhabi, Bilal Bosnic, lagt en sang på YouTube, hvor han synger:

Den smukke jihad er steget op over Bosnien
Og bosniske folk er begyndt at råbe "Allahu Akbar" og bede
Amerika gør klogt i at vide, at jeg udfører dawa
Med Guds vilje, vil det blive ødelagt til grunden
Hvis du prøver at skade mujahedin igen, oh vantro,
Vil vore Taleban-brødre komme alle vegne fra,
Og de vil dømme dig med deres sværd.
Amerika og alle de andre tyranner gør klogt i at vide
at alle muslimer nu er som Taleban,
Jihad, Jihad, oh Allah, vil være de troendes forløsning.
Allahu Akbar. Allah er min Herre.
Lyt, alle mine brødre, troende fra hele verden,
Med sprængstoffer på brystet vil vi bane vejen til Paradis. [73]

Virkningerne af den slags propaganda på påvirkelige unge mennesker i regionen er allerede synlige.

Som en specialist i Al Qaeda på Balkan har bemærket, er der i de senere år sket en udskiftning af udenlandske islamistiske terrorister med "anden-generations" europæiske muslimske konvertitter og "bosniske tilbagevendte". [74] Denne nye generation af militante Balkan-islamister har i de sidste mange år været involveret i en lang række terroraktioner verden over:

  • 2011-plottet om at bombe New Yorks undergrundsbane,
  • september 2012-plottet om at bombe Operahuset i Sydney,
  • plottet om at dræbe amerikanske soldater ved Fort Dix, New Jersey,
  • januar 2012-plottet om at bombe natklubber i Tampa Bay-området,
  • oktober 2011-angrebet på den amerikanske ambassade i Sarajevo,
  • februar 2011-mordet på to amerikanske soldater i Frankfurt Lufthavn,
  • militante islamisters juni 2010-bombning af i en politistation i den central-bosniske by Bugojno,
  • juli 2009-anholdelsen af indfødte fra Bosnien og Kosovo i Raleigh Group-sammensværgelsen,
  • oktober 2005-plottet om at bombe vestlige ambassader i Sarajevo,
  • en bosnisk wahhabis december 2003-mord på en bosnisk-kroatisk familie juleaften, da de forlod deres hus for at deltage i midnatsmessen.

Amerikanske militære angreb på Al Qaeda-lejre i Afghanistan i oktober-november 2001 gav beviser på, at Balkan-ekstremister havde fundet vej til Centralasien, som det ses af et brev skrevet af Damir Bajrami, en indfødt fra Kosovo, der foreslog nye muligheder for mål i de vestlige lande:

Jeg er interesseret i selvmordsoperationer. Jeg har kamperfaring fra Kosovos Befrielseshær mod serbiske og amerikanske styrker. Jeg behøver ikke yderligere træning. Jeg anbefaler (selvmords-) operationer mod (forlystelses-) parker som Disney. [75]

Desværre er en helt ny generation af militante Balkan-islamister i øjeblikket ved at blive uddannet i den syriske jihad. De seneste rapporter tyder på, at op mod 140 etniske albanere nu kæmper sammen islamistiske grupper i Syrien, [76] samt flere hundrede borgere fra Bosnien-Hercegovina, [77] et stort antal bosniske emigranter [78] og omkring tredive personer fra Sandzak. [79] I 2010 anslog en bosnisk sikkerhedsofficer, at der er 3000 potentielle terrorister i Bosnien, [80] og en tidligere Al Qaeda-soldat i Bosnien, den Bahrain-fødte Ali Hamad, har hævdet, at der er omkring 800 personer af lokal oprindelse, som udgør en "hvid Al Qaeda": dvs. folk, der kan slippe gennem sikkerhedskontroller udenom en racemæssig profilering. [81]


Rijad Rustempasic, "en af de mest berygtede og mest voldelige radikale bosniske muslimer." [82]


Konklusioner

Udfordringen for lokale og internationale politikere i håndteringen af militant islamismes vækst i det sydøstlige Europa, er at justere en reaktion, der hverken overdriver eller ignorerer truslen. Desværre har tendensen i løbet af de sidste tyve år været mere i retning af sidstnævnte. Selv om et flertal af den muslimske befolkning i det sydøstlige Europa fortsat er relativt moderat og pro-vestligt (i sammenligning med muslimske befolkninger i Mellemøsten og Centralasien), tyder afgørende empirisk og mundtligt vidnesbyrd på, at mellem fem og ti procent af Balkans muslimske befolkning er blevet radikaliseret. I Bosnien ville det betyde 100-200.000 mennesker, mens det i Kosovo måske ville være omkring 50.000. Men truslen i Bosnien er mere alvorlig, fordi (som vi har set ovenfor) vigtige dele af det politiske, religiøse og sikkerhedsmæssige etablissement har tætte bånd til den internationale jihad-bevægelse.


International Repræsentant Valentin Inzko: "Wahhabierne i Bosnien er ikke en fare for Europa"

Selv sådanne relativt ringe antal, giver imidlertid islamistiske militante mange ideologiske, logistiske og menneskelige muligheder for alvorligt at true amerikanske, europæiske og israelske interesser. Angrebet i juli 2012 på en bus fuld af israelske turister i Burgas, Bulgarien og den nylige opdagelse af en Hizbollah-celle, der opsporede israelske borgere på Cypern, giver yderligere beviser på, at den internationale jihad-bevægelse har allierede i regionen, der kan støtte deres sag. Men på trods af de overvældende beviser på det farlige omfang i hvilket militant islamisme har etableret sig i det sydøstlige Europa, foretrækker internationale embedsmænd at ignorere problemet. Desværre er dette en politisk præference, som det sydøstlige Europa dårligt har råd til. Balkans militante islamisme er selve antitesen til de "europæiske værdier" og "demokratiske værdier", vi foregiver at støtte og etablere i regionen. Jo hurtigere USA og EU udvikler en realistisk politik til håndtering af problemet, desto sikrere vil det være for alle i det sydøstlige Europa.


Noter

[1] Se Holbrooke, “Lessons from Dayton for Iraq,” The Washington Post, 23. april 2008, A21. Betydelige beviser underbygger Holbrookes påstand. Khalid Sheikh Muhammed, hjernen bag 9/11-angrebet, kæmpede i Bosnien i 1990'erne og fik bosnisk statsborgerskab. To andre 11/9-bombere, Khalid al Mindhar og Nawaf al Hamzi, kæmpede også i Izetbegovics hær. Se Thomas H. Kean, et. al., The 9/11 commission Report: Final Report of the National commission on Terrorist Attacks Upon the United States (New York: W.W. Norton & company), 154. Den britiske journalist Eva-Anne Prentice fra The Guardian og den tyske journalist Renate Flottau fra Der Spiegel rapporterede et møde med Osama Bin Laden i Izetbegovics kontor under krigen (se Erich Follath og Gunther Latsch, "Der Prinz und die Terror-GMBH," Der Spiegel (Hamburg), den 15.. september 2001), og Bin Laden blev faktisk givet et bosnisk pas af Izetbegovics udenrigsministerium (se Senad Pecanin, “I Osama bin-Laden ima bosanski pasoš,” BH Dani 121 (Sarajevo), 24.. september 1999 på http://www.bhdani.com/arhiva/121/t212a.htm, besøgt den 1. juni 2012.) Da han blev bedt om at svare på beskyldninger om, at han havde mødt bin Laden og Ayman al-Zawahiri under krigen, svarede Izetbegovic: "Under og efter krigen mødtes jeg med tusindvis af mennesker, der kom fra den islamiske verden, men jeg kan kun huske ansigter og navne på et par stykker ..."
Se interviewet med Izetbegovic i Time (europæisk udgave), den 31. oktober 2001. Den bosniske politiker Sejfudin Tokić har hævdet, at embedsmænd fra Europarådet fortalte ham om eksistensen af et fotografi, der viser Izetbegovic med bin-Laden. Se Hana Imamović: “Reactions in South East Europe to the Attacks on. september 11,” AIMPRESS Sarajevo, 11. oktober 2001 på http://www.aimpress.ch/dyn/dos/archive/data/2001/11012-dose-01-14.htm, besøgt den 29. oktober 2013.

Kernegruppen bag 9/11-angrebene var al-Qaedas såkaldte "Hamburg-celle", der bestod af syv personer, herunder Mohammed Atta, lederen af angrebet. Manden, der kaldtes "patronen" af Hamburg-cellen, og "under hvis formynderskab" Hamburg-cellen opererede, var den bosniske jihad-veteran Mohammed Haydar Zammar; se Peter Finn: “Hamburg’s cauldron of Terror: Within cell of 7, Hatred Toward US Grew and Sept. 11 Evolved,” The Washington Post, 11.. september 2002, A01. Ifølge en undersøgelse foretaget af Tysklands efterretningstjeneste, Bundesnachtrichtdienst (BND), indsatte et saudisk ejet biludlejningsfirme i Sarajevo, drevet af Reda Seyam, mellem 1995 og 1998 250.000 dollars på en konto kontrolleret af Mamoun Darkanzli, en syrisk-født "forretningsmand" i Hamborg med tætte bånd til 9/11-bomberne. Ramzi Binalshibh, den selverklærede "koordinator" af 9/11-angrebene, er blevet rapporteret at have været i Bosnien i 1996. Se John crewdson (med Viola Gienger): “2 Firms Linked to Al Qaeda, Saudi Intelligence Agency,” The chicago Tribune, 31. marts 2004 på http://articles.chicagotribune.com/2004-03-31/news/0403310198_1_al-qaeda-saudi-arabian-mamoun-darkazanli, besøgt den 7. februar 2014. Reda Seyam selv var senere impliceret natklub-bombningerne på Bali i oktober 2002. I maj 2008, fortalte journalist Bakir Hadziomerovic på Bosnisk Forbunds TV, at Hasan cengic, en af Alija Izetbegovics nærmeste politiske allierede, "personligt underskrev en pengeoverførsel beregnet til Al-Qaedas 11/9-terrorangreb på New York og Washington". Se “Bosnian TV Alleges Muslim Official Linked to 9/11 Attacks,” BBc Monitoring Europa, 9. maj 2008. (Findes på LexisNexis Academic database), besøgt den 26. april 2013. En måned efter 11/9-angrebene trak Alija Izetbegovic sig tilbage fra den sidste af sine offentlige stillinger (som formand for SDA) på trods af, at det kun få uger før var forventet, at han ville tage endnu en valgperiode. Ved hans død i oktober 2003 meddelte Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Det Tidligere Jugoslavien (IcTY), at han havde været under efterforskning for krigsforbrydelser. Det saudiske Højkommissariat for Bistand til Bosnien med hovedkvarter i Sarajevo er blevet nævnt som en sagsøgt i retssagen anlagt af 11/9-ofre og -familier ved den amerikanske føderale domstol.

[2] For en kort liste over de internationale terrorhandlinger, der har Balkan-rødder eller -forbindelser, se Gordon N. Bardos: “The Balkans: Militant Islamism’s New Front,” The Jerusalem Post, den 20.. august 2012 på
http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-contributors/The-Balkans-Militant-Islamisms-new-front

[3] Se interviewet med Zlatko Dizdarevic i Dani (Sarajevo), nr. 124, oktober 1999. For interessant kritik af Izetbegovics skrifter, se dr. Jasna Samics serie af artikler i Dani (Sarajevo), nr. 145, “cari Arapskog Jezika,” 10. marts 2000 og “Zasto postoji nesto a ne nista?” Dani (Sarajevo), nr. 146, 17. marts 2000.

[4] Se interview med Izetbegovic i Mladi Muslimani (Sarajevo: Muslimanska Biblioteka, 1991), 53-69. Bogen indeholder en samling interessante essays med flere af bevægelsens oprindelige medlemmer.

[5] Se Mehmedalija Bojic, Historija Bosne i Bošnjaka (Sarajevo: Sahinpasic, 2001), 237-240.

[6] “Zakletva” (Eden) i Mladi Muslimani stammer fra ca. 1947; se Sead Trkulj, Mladi Muslimani (Zagreb: Globus, 1992), 121.

[7] Se Izetbegovic, Islamska Deklaracija (Sarajevo: Bosna, 1990), 22-43. Izetbegovics opfattelse: "Der er ingen fred eller sameksistens mellem den islamiske tro og ikke-islamiske sociale og politiske institutioner ...", foregriber selvfølgelig Osama bin-Ladens og andre islamistiske ekstremisters synspunkter omkring to årtier senere. Som Rand corporations terrorismeekspert Brian Jenkins bemærker: "for jihadisterne er krig en tilstand, krig er evig, krig er uendelig." Se Jim Woolen, “Endless War in bin-Laden’s Whole Point,” tilgængelig på: http://abcnews.go.com/Nightline/story?id=128353&page=1#.T7KcTFLy_IU, besøgt den 15. maj 2012.

[8] Se Vjekoslav Perica, Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States (New York: Oxford, 2002), 77.

[9] Se Jahic, “A Virtuous Muslim State,” Front Slobode (Tuzla), 23. august 1996, tilgængelig på: http://www.ex-yupress.com/froslo/froslo4.html., besøgt den 24. juni 2012.

[10] Som citeret af Ina Merdjanova, Rediscovering the Umma: Muslims in the Balkans between Nationalism and Transnationalism (Oxford: Oxford University Press, 2013), 60.

[11] Ang. debatterne i Bosnien om hvorvidt det var hensigtsmæssigt at erklære soldater dræbt i Izetbegovics hær "sehid", se Xavier Bougarel, “Death and the Nationalist: Martyrdom, War Memory and Veteran Identity among Bosnian Muslims,” i Xavier Bougarel, Elissa Helms and Ger Duijzings, red., The New Bosnian Mosaic: Identities, Memories and Moral claims in a Post-War Society (Hampshire: Ashgate, 2007), 167-191.

[12] Ganić blev kaldt en “Gazi” i 2011 af det officielle islamiske samfund i Bosnien. Se Stephen Schwartz: “Defending Bosnia-Herzegovina from Radical Islam,” 11. juni 2011, på http://www.islamicpluralism.org/1810/defending-bosnia-hercegovina-from-radical-islam, besøgt den 3. januar 2014.

[13] Se Ivana Jovanovic, Muhamet Brajshori and Paul Ciocoiu: “Radical Islamist Threatens Balkans with Terror Attacks,” SETimes, 8. oktober 2012, tilgængelig på http://setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2012/10/08/feature-02, besøgt den 10. marts 2013.

[14] Se interviewet med Yildirim: “We Started from Bosnia and Reached 120 countries,” på http://eski.ihh.org.tr/bosna-dan-basladik-120-ulkeye-ulastik/en/, besøgt den 26. november 2013.

[15] Se John Pomfret: “Bosnia’s Muslims Dodged Embargo,” The Washington Post, 22. september 1996, A01.

[16] El Pais (Madrid), 27. januar 1993, som citeret af Ivo Lucic: “Bosnia and Herzegovina and Terrorism,” National Security and the Future 3-4 (2001), 128.

[17] Om Cericss opfrdring til en “Bosniac stat”, se for eksempel: “Bosnjaci moraju napraviti svoju mapu puta,” tilgængelig på http://panbosnjak.com/2012/04/12/bosnjaci-moraju-napraviti-svoju-mapu-puta/, besøgt den 21. januar 2013, og Oslobodjenje (Sarajevo), 24. april 2009, tilgængelig på http://www.oslobodjenje.ba/index.php?id=9948, besøgt den 21. januar 2013.

[18] Som citeret af Katie Harris: “Bosnia’s First Ever census Sparks Heated Debate About National Identity,” Time, 14. oktober 2013, på http://world.time.com/2013/10/14/bosnias-first-ever-census-sparks-heated-debate-over-national-identity/, besøgt den 21. oktober 2013. Fremhævelse tilføjet.

[19] Se Dragan Sladojević: “Bosnić: Naše je od Prijedora do Sandžaka,” Nezavisne Novine (Banja Luka), 16. september 2013, på http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Bosnic-Nase-je-od-Prijedora-do-Sandzaka-209475.html, besøgt den 17. september 2013.

[20] Se Hajrudin Somun: “Sarajevo as Seen by Erdoğan and Milorad Dodik,” Today’s Zaman (Ankara), 7. oktober 2012, på http://www.todayszaman.com/news-294484-sarajevo-as-seen-by-erdogan-and-milorad-dodik-by-hajrudin-somun*.html, besøgt den 17. september 2013.

[21] Se Brian Hall: The Impossible country: A Journey Through the Last Days of Yugoslavia (New York: Penguin, 1995), 162.

[22] Se Zorica Ilic: “Dr. Mustafa Ceric: Od Pohvala do Osuda,” Deutsche Welle, 16. november 2012, på http://www.dw.de/dr-mustafa-ceri%c4%87-od-pohvala-do-osuda/a-16384747, besøgt den 16. oktober 2013. Ved en anden lejlighed bemærkede Ceric ligeledes: "Selvfølgelig, hvis man ser på sharia som den bliver præsenteret som straffelov - skære hovedet og skære hånden af og så videre (...). Så er din opfattelse af sharia selvfølgelig frygtelig og forfærdende for dig (...) [men] jeg kan ikke frasige mig sharia." Se interviewet med Ceric: “Second Hour: Dr. Mustafa Ceric, Grand Mufti of Bosnia,” udført den 18. marts 2007, på http://www.abc.net.au/sundaynights/stories/s1874731.htm, besøgt den 10. oktober 2013.

[23] Se The World’s Muslims: Religion, Politics & Society, op. cit., 46.

[24] En video med februar 2013-forelæsningen af Imamovic og Bosnic i Tuzla er tilgængelig på http://www.youtube.com/watch?v=lgMzQiIlTDQ. Den har fået over 3.400 hits. Publikum udgjorde omkring 400 mennesker. For en rapport fra mødet, se Robert Coalson og Maja Nikolic: “Radical Islamists Seek to Exploit Frustration in Bosnia,” Radio Free Europe/Radio Liberty, 1. marts 2013, på http://www.rferl.org/content/bosnia-islamists/24916517.html, besøgt den 27. oktober 2013.

[25] Se essayet af Granov med titlen: “Kako ćemo se boriti,” i Trkulj, Mladi Muslimani, op. cit., 122-125.

[26] For et udsnit af sådanne referencer, se “Srebrenica je Mekka u Bošnjaka,” SAFF (Sarajevo), nr. 320, 29. juni 2012, 5; det radikale islamistiske/wahhabistiske websted, islambosna.com, citerede for nylig Koranens påbud (5:51) mod at muslimer tager ikke-muslimer som venner. Se http://moforaja.com/thread.php?postid=1024923, besøgt den 18. juli 2012; se http://www.putvjernika.com/Fetve-i-odgovori/ispijanje-kahve-sa-nevjernikom-i-propis-el-vela-vel-beraa-privrenost-i-odricanje.html, besøgt den 11. marts 2013; se også Dzenanna Karups interview med flere medlemmer af Aktivna Islamska Omladina (AIO), en gruppe med tætte bånd til wahhabierne, hvor læserne igen bliver mindet om, at muslimer "ikke bør tage jøder og kristne som venner"; se Karup: “Kur’an je naš ustav,” BH Dani 72 (Sarajevo), 30. marts 1998, tilgængelig på http://www.bhdani.com/arhiva/72/tekst172.htm, besøgt den 25. november 2012.

[27] Som udgivet på webstedet PutVjernika: http://www.putvjernika.com/Fetve-i-odgovori/ispijanje-kahve-sa-nevjernikom-i-propis-el-vela-vel-beraa-privrenost-i-odricanje.html, besøgt den 13. februar 2014.

[28] Se “Odgovor na reagovanje Partije Pravog Puta povodom minulih izbora,” 10. januar 2012, tilgængelig på: http://www.putvjernika.com/Fetve-i-odgovori/odgovor-na-reagovanje-partije-pravog-puta-povodom-minulih-izbora.html, besøgt den 6. august 2012.

[29] Se Maja Radević: “Budučnost obrazovanja u BiH je dobra—jer teško da može biti gora,” Slobodna Bosna (Sarajevo) 840, 13. december 2012, 56.

[30] Oslobodjenje (Sarajevo), 26. september 1997, 8.

[31] Som citeret af Schindler, Unholy Terror, op. cit., 142.

[32] Se Bosnić’s sermon: “Muslimani, Jedno Tijelo,” tilgængelig på http://www.youtube.com/watch?v=IyiDp5jeOPE, besøgt den 19. november 2013. Prædikenen havde modtaget 7.707 hits på datoen for besøget.

[33] Se Roger Cohen: “Bosnians Fear a Rising Tide of Islamic Authoritarianism,” The New York Times, 10. oktober 1994, tilgængelig på: http://www.nytimes.com/1994/10/10/world/bosnians-fear-a-rising-islamic-authoritarianism.html?pagewanted=all&src=pm, besøgt den 13. maj 2012.

[34] Som citeret i Roger Cohen: “Bosnians Fear a Rising Islamic Authoritarianism,” The New York Times, 10. oktober 1994, tilgængelig på http://www.nytimes.com/1994/10/10/world/bosnians-fear-a-rising-islamic-authoritarianism.html?pagewanted=2&src=pm, besøgt den 22. april 2013. Kursiv tilføjet. Ja, i modsætning til myten om, at høje niveauer af interetniske/interreligiøse ægteskaber fandt sted i Bosnien, så blev - selv før krigene i 1990'erne - i gennemsnit mindre end syv procent af de bosniske muslimer gift med personer fra en anden etnisk eller religiøs gruppe. Se Sabrina Ramet: Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962-1991, 2. udg. (Bloomington, In: Indiana University Press, 1992), 21. En United States Information Agency (USIA) opinionsundersøgelse fra 1998 fandt også kun ringe vidnesbyrd om interetniske foreninger; for eksempel sagde 99% af de bosnisk-muslimske adspurgte, at deres mor var muslim, og 98% sagde, at deres far var muslim. Blandt bosniske serbere, var de tilsvarende tal 95% og 98%, og blandt bosniske kroater, var de tilsvarende tal 99% og 100%. Kilde: Public Opinion in Bosnia Hercegovina Volume V: Two Years After Dayton (Washington, DC: United States Information Agency, april 1998), side 171, tabeller 159-160.

[35] Ramet: Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 21.

[36] Se Imamović, Historija Bošnjaka (Sarajevo: Preporod, 1998), 23.

[37] Se “Zukorlić: Mi Bošnjaci smo poreklom Iliri,” Politika (Belgrade), 6. maj 2010.

[38] Se The World’s Muslims: Religion, Politics & Society (Washington, DC: Pew Research Center, 2013), 123.

[39] Se Bringa: Being Muslim the Bosnian Way: Identity and Community in a Central Bosnian Village (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), xvi.

[40] Se Tihomir Loza: “Apartheid Redux,” tilgængelig på: http://www.tol.org/client/article/21168-apartheid-redux.html

[41] Se “Srbi i Hrvati trebaju dati ‘harač’ da ih niko nebi dirao,” Dnevni Avaz (Sarajevo), 18. februar 2013, tilgængelig på http://www.avaz.ba/vijesti/iz-minute-u-minutu/srbi-i-hrvati-trebaju-dati-harac-da-ih-niko-ne-bi-dirao, besøgt den 14. marts 2013.

[42] Se “Sufijski šejh iz Zenice preporučuje da lijene žene treba tući,” Dnevni Avaz (Sarajevo), 19. august 2013, på http://www.avaz.ba/vijesti/iz-minute-u-minutu/sufijski-sejh-iz-zenice-preporucuje-da-lijene-zene-treba-tuci, besøgt den 24. august 2013.

[43] Se Hfz. Mersudin ef. Kasumović: “Kult golotinje,” tilgængelig på http://www.rijaset.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=14980:kult-golotinje&catid=201:aktuelnosti-kat&Itemid=633, besøgt den 24. august 2013.

[44] Se Edona Peci: “Kosovo Muslims Probe Mufti’s Anti-Women Rant,” BalkanInsight, 7. juni 2013, på http://www.balkaninsight.com/en/article/insulting-kosovo-mufti-investigated-after-hatred-speech, besøgt den 1. oktober 2013.

[45] Se den seneste afsløring af praksis i det bosniske wahhabi-samfund af Edina Đogo: “Edinin bijeg iz vehabijskog pakla,” Slobodna Bosna (Sarajevo), 28. august 2013, på http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/10193/ekskluzivno_edinin_bijeg_iz_vehabijskog_pakla.html, besøgt den 17. september 2013.

[46] Se, for eksempel en feltrapport af Women in Black: “Sandzak and Fundamentalist Tendencies,” (ingen dato givet, men den synes at være fra 2007 eller senere) på http://www.zeneucrnom.org/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=78&lang=en, besøgt den 27. november 2013, og “Genital Mutilation of Women in Sandzak,” 23. januar 2007, på http://dalje.com/en-world/genital-mutilation-of-women-in-sandzak/17024, besøgt den 27. november 2013.

[47] Se “Catholics Leaving Bosnia-Herzegovina,” Vatican Radio, 13. oktober 2012, tilgængelig på http://www.news.va/en/news/catholics-leaving-bosnia-herzegovina, besøgt den 2. december 2012.

[48] Se “Fundamentalism Rising in Bosnia,” 19. januar 2012, tilgængelig på: http://www.churchinneed.org/site/News2?page=NewsArticle&id=6909, besøgt den 7. juli 2012; og “Radical Islam on the Rise, Sarajevo Cardinal Warns,” 26. januar 2012, tilgængelig på: http://catholicismpure.wordpress.com/2012/01/26/radical-islam-on-the-rise-sarajevo-cardinal-warns/, besøgt den 7. juli 2012.

[49] Se “Bosnian catholics Facing Increasing Islamic Fundamentalism,” 26. januar 2012, tilgængelig på http://www.cinews.ie/article.php?artid=9629, besøgt den 7. juli 2012.

[50] Se James M. Dorsey: “Militant Islam Gains Ground in the Balkans,” Deutsche Welle, 12. oktober 2010, på http://www.dw.de/militant-islam-gains-ground-in-the-balkans/a-6100488, besøgt den 8. oktober 2013.

[51] Se Walter Mayr: “The Prophet’s Fifth column: Islamists Gain Ground in Sarajevo,” Der Spiegel (Hamburg), 25. februar 2009, tilgængelig på: http://www.spiegel.de/international/europe/the-prophet-s-fifth-column-islamists-gain-ground-in-sarajevo-a-609660.html, besøgt den 14. juni 2012. Homofobi er faktisk et fællestræk for religiøse ekstremister over hele regionen. Gay Pride parader er også blevet angrebet af ortodokse fundamentalistiske bøller i Beograd og Podgorica.

[52] Se Fatmir Alispahić: “The Spectre of Pederasty . . . “ SAFF (Sarajevo), 16. juni 2012, tilgængelig på: http://www.saff.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=2365:bauk-pederluka-krui&catid=49:kolumna&Itemid=82, besøgt den 26. juni 2012.

[53] Fatmir Alispahić: “Pederi su očevi pedofila,” i hans samlede bind: 40 izabranih kolumni iz Saffa 2003-2013 (Tuzla: Batva, 2013), 85-89.

[54] Se Tracy Wilkinson: “Muslim Regime Says Bosnia is No Place for Santa Claus,” The Los Angeles Times, 28. december 1996, tilgængelig på http://articles.latimes.com/1996-12-28/news/mn-13133_1_santa-claus-banishment, besøgt den 22. april 2013.

[55] Se “Father Christmas Banned in Kindergartens in Bosnia,” The Telegragh (UK), 28. december 2008, tilgængelig på http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/bosnia/4001031/Father-christmas-banned-in-kindergartens-in-Bosnia.html, besøgt den 22. april 2013. Se også Peter Beaumont: “Nationalists Triumph as ‘Grandfather Frost’ Banned in Sarajevo Infant Schools,” The Guardian (UK), 20. december 2013, tilgængelig på http://www.guardian.co.uk/world/2008/dec/21/balkans-christmas-school, besøgt den 22. april 2013.

[56] Se Irfan Al-Alawi og Stephen Schwartz: “From Sweden to Macedonia: Radical Islam Continues Probing Europe,” The Weekly Standard, 14. december 2010, på http://www.weeklystandard.com/blogs/sweden-macedonia-radical-islam-continues-probing-europe_523300.html, besøgt den 27. november 2013.

[57] Se Elvira Jukic: “Islamist Death Threats Force Out Bosnia Minister,” BalkanInsight, 14. februar 2012, tilgængelig på: http://www.balkaninsight.com/en/article/dignity-rather-than-chair-sarajevo-slogans-say, besøgt den 7. juni 2012.

[58] Se “Poziv na ubistvo: 20.000 dolara za ubistvo Rešida Hafizovića,” Oslobodjenje (Sarajevo), 17. august 2013, på http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/poziv-na-ubistvo-20000-dolara-za-smrt-resida-hafizovica, besøgt den 18. august 2013, og Edina Kamenica: “Reakcije na prijetnje smrću prof. dr. Rešidu Hafizoviću: Ljudi nestaju, a policija šuti,” Oslobodjenje (Sarajevo), 20. august 2013, på http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/reakcije-na-prijetnje-smrcu-prof-dr-residu-hafizovicu-ljudi-nestaju-a-policija-suti, besøgt den 24. august 2013.

[59] Se S. Degirmendžić: “Vehabija poziva na likvidaciju Aide Ćorović,” Dnevni Avaz (Sarajevo), 27. november 2013, på http://www.avaz.ba/vijesti/iz-minute-u-minutu/vehabija-poziva-na-likvidaciju-aide-corovic, besøgt den 27. november 2013.

[60] Se Izetbegović: Islamska Deklaracija, op. cit., 53-54.

[61] Se telegram sendt af den amerikanske ambassade i Sarajevo: “Bosnia: Gaza Reaction Reveals Ugly Side,” tilgængelig på: http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=09SARAJEVO40, besøgt den 2. maj 2012.

[62] Se Yaroslav Trofimov:Faith at War: A Journey on the Frontlines of Islam From Baghdad to Timbuktu (New York: Henry Holt and company, 2005), 292.

[63] Om henvisninger til “terroriststaten Israel”, se Abdusamed Nasuf Bušatlić: “Sveopći rat protiv Muslimana i Islama,” Saff (Sarajevo), 13. maj 2013, på http://www.saff.ba/kolumne/6-hoce-li-21-stoljece-biti-obiljezeno-stradanjem-ili-pobjedom-muslimana, besøgt den 27. oktober 2013.

[64] Se Alispahić’s essay: “Marketing Tragedije,” i 40 izabranih kolumni iz Saffa 2003-2013, op. cit. 25-28.

[65] Se Alispahić’s kommentarer i hans ugentlige program, Defter Hefte, som sendes på Sarajevos TV Igman, udsendt den 19. januar 2014 (10. episode).

[66] Se “Cohen: Hvala Dodiku što BiH nikad nije glasala protiv Izraela,” Dnevni Avaz (Sarajevo), 7. oktober 2013, på http://www.avaz.ba/vijesti/iz-minute-u-minutu/cohen-hvala-dodiku-sto-bih-nikad-nije-glasala-protiv-izraela, besøgt den 28. januar 2014.

[67] Som rapporteret af Lorenzo Vidino: “Jihadist Radicalization in Switzerland,” Center for Security Studies, ETH Zurich,. november 2013, på http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lng=en&id=172401, besøgt den 28. januar 2014. En YouTube-bid af denne særlige Bosnic-prædiken er tilgængelig på http://www.youtube.com/watch?v=WIfcn5gR16E&list=UUDrQo1TGhnA6_8jt1ZgIvHA&index=39%20%28.

[68] Se Mayr: “The Prophet’s Fifth Column: Islamists Gain Ground in Sarajevo,” op. cit. Henvisningen til jøder som "dyr" er ikke en tirade af en isoleret ekstremist, den er ret almindelig i islamistiske religiøse og politiske kredse. I 2010 opfordrede den nyligt afsatte præsident for Egypten, Mohammed Morsi, således egypterne til "nære vore børn og vore børnebørn med had til jøder og zionister (...) efterkommerne af aber og svin". Se David D. Kirkpatrick: “Morsi’s Slurs Against Jews Stir Concern,” The New York Times, 14. januar 2013, tilgængelig på http://www.nytimes.com/2013/01/15/world/middleeast/egypts-leader-morsi-made-anti-jewish-slurs.html?_r=0, besøgt den 14. marts 2013.

[69] Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums telegram “Macedonia: A/s O’brien Visit Highlights Terrorism Financing Issues,” Ambassaden i Skopje (Makedonien), 22. august 2007, tilgængelig på http://cablegatesearch.net/cable.php?id=07SKOPJE695&q=macedonia, besøgt den 28. januar 2014.

[70] Se “Selefije u ‘svetom ratu’: ekslusivna ispovijest bh. džihad ratnika u Siriji”, 10. juli 2013, på http://source.ba/clanak/1400134/vijesti/Ekskluzivna%20ispovijest%20bh.%20d%c5%BEihad%20ratnika%20u%20Siriji/?ref=najcitaniji, besøgt den 27. juli 2013.

[71] http://www.islambosna.ba/forum/politika-i-aktuelnosti/talibanski-teroristi-ponovo-kanjavaju-i-teroriziraju/, besøgt den 18. april 2013. Indsendt af “crnileptir” den 8. marts 2009.

[72] Se Veselin Toshkov, Sabina Niksic, Dusan Stojanovic, Llazar Semini, Nebi Qena og Elena Becatoros: “Radical Islam on Rise in Balkans, Raising Fears of Security Threats to Europe,” Associated Press (dateline Skopje), 18. september 2010, på http://www.foxnews.com/world/2010/09/18/radical-islam-rise-balkans-raising-fears-security-threat-europe/, besøgt den 17. juli 2013.

[73] Videoen (med engelsk oversættelse) er tilgængelig på http://www.memritv.org/clip/en/3459.htm, besøgt den 8. oktober 2013.

[74] Se Evan Kohmann: “The North African Mujahedin Network,” i Michael A. Innes, red.: Bosnian Security After Dayton: New Perspectives (Oxford: Routledge, 2012) 113.

[75] Jack Kelley: “Bin Laden’s training camps teach curriculum of carnage,” USA Today, 26. november 2001, 1A.

[76] Se Mohammed al-Arnout: “Albanian Islamists Join Syrian War,” Al Monitor, 28. april 2013, på http://www.al-monitor.com/pulse/security/2013/04/albanian-kosovo-islamists-join-syria-war.html, besøgt den 2. maj 2013; og Muhamet Hajrullahu: “Kosovo Muslim Embraces ‘Jihad’ in Syrian War,” Balkan Insight, 13. juni 2013, på http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-muslim-embraces-jihad-in-syrian-war, besøgt den 17. juni 2013. Adskillige albanere fra Makedonien er også angiveligt døde i den syriske konflikt, selv om de ser ud til at være blevet rekrutteret i Vesteuropa; se Sase Dimovski: “Syrian War claims Macedonian Albanian Lives,” BalkanInsight, 30. august 2013, på http://www.balkaninsight.com/en/article/syrian-war-claims-macedonian-albanian-lives, besøgt den 7. september 2013.

[77] Ifølge en nyhedsrapport fra Večernje Novosti (Beograd), har en analyse udarbejdet af BiH Fælles Kommission for Sikkerhed og Forsvar afgjort, at 340 borgere fra Bosnien-Hercegovina er taget af sted for at kæmpe i Syrien. Se M. Filipović: “Džihad preti Evropi!” Večernje Novosti (Belgrade), 27. august 2013, på http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:451151-Dzihad-preti-i-Evropi, besøgt den 31. august 2013. Se også “U Siriji ratovalo 52 bh. državljanina, jedan je poginuo,” Dnevni Avaz (Sarajevo), 17. maj 2013, på http://www.avaz.ba/globus/svijet/u-siriji-ratovala-52-bh-drzavljanina-jedan-je-poginuo, besøgt den 18. maj 2013. Se også Dženana Halimović: “Selafistički borci iz BiH u Siriji: Korijeni iz devedesetih godina,” Radio Slobodna Evropa, 1. juni 2013, på http://www.slobodnaevropa.org/content/selafisticki-borci-iz-bih-na-ratistima-sirom-svijeta/25003939.html, besøgt den 17. juni 2013; S. Mijatović: “Imena vehabija iz BiH na ratištu u Siriji,” Slobodna Bosna (Sarajevo), 23. maj 2013, på http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/7996/ekskluzivno_imena_vehabija_iz_bih_na_ratistu_u_siriji.html, besøgt den 11. juli 2013; S Mijatović: “Bosanci u sirijskom ratu,” Slobodna Bosna (Sarajevo), 17. juni 2013, på http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/8634/bosanci_u_sirijskom_ratu.html, besøgt den 11. juli 2013; S. Mijatović: “Gornja Maoča je transit za vehabije koje odlaze u sveti rat,” Slobodna Bosna (Sarajevo), 2. april 2013, på: http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/275/gornja_maocha_je_tranzit_za_vehabije_koje_odlaze_u_sveti_rat.html., besøgt den 11. juli 2013; Suzana Mijatović: “Bosanski džihad u Siriji: U svojoj vjeri, na tuđoj zemlji,” Slobodna Bosna, 10. oktober 2013, nr. 883, på http://www.slobodna-bosna.ba/login.html?brl=%2Ftekst%2F34643%2Fnovi_zivot_bosanskih_ratnika_u_siriji_hoces_kucu_nadji_zenu.html.

[78] Ifølge Bajro Ikanović, en velkendt bosnisk terrorist, der var leder af en ekstremistisk celle i Hadzici og har været i Syrien siden januar 2013. Ikanović blev anholdt i Bosnien i 2007 for sit engagement i Bektašević-plottet, et afbrudt forsøg på at lancere selvmords-terrorangreb mod vestlige ambassader i Sarajevo. Se “Selefije u ‘svetom ratu’: ekslusivna ispovijest bh. džihad ratnika u Siriji”, 10. juli 2013, på http://source.ba/clanak/1400134/vijesti/Ekskluzivna%20ispovijest%20bh.%20d%c5%BEihad%20ratnika%20u%20Siriji/?ref=najcitaniji, besøgt den 27. juli 2013.

[79] Se “Još jedan građanin BiH poginuo na ratištu u Siriji?,” Dnevni Avaz (Sarajevo), 25. september 2013, på http://www.avaz.ba/vijesti/iz-minute-u-minutu/jos-jedan-gradjanin-bih-poginuo-na-ratistu-u-siriji, besøgt den 7. oktober 2013.

[80] Se skønnet af Almir Džuvo, direktør for BiH Efterretnings- og Sikkerhedsagentur (OSA), som citeret i Den Europæiske Politimissions BiH Daily Media Summary, 13. juli 2010 på http://www.eupmbih.eu/Detail.aspx?ID=1451&TabID=5, besøgt den 12. juli 2012.

[81] Se Renate Flottaus interview med Ali Hamad: “Weiße Qaida in Bosnien: ‘Mit Motorsägen zerstückeln’,” Der Spiegel (Hamburg), 3. december 2006 på http://www.spiegel.de/politik/ausland/weisse-qaida-in-bosnien-mit-motorsaegen-zerstueckeln-a-451729.html, besøgt den 20. april 2013.

[82] Se Damir Kaletovic og Anes Alic: “Terror Plot Thwarted in Bosnia,” ISN Security Network (Zurich), 28. marts 2008, på http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail//?ots591=4888cAA0-B3DB-1461-98B9-E20E7B9c13D4&lng=en&id=52023, besøgt den 13. februar 2014.
Dr. Gordon N. Bardos er præsident for SEERECON, et firma for strategisk rådgivning og politisk risikoanalyse med speciale i det sydøstlige Europa.
Oversættelse: Bombadillo