Slør i Koranen, traditionen og klassisk sharialov
Af James M. Arlandson, PhD
Oversættelse af: Veils in the Quran, Traditions, and Classical Sharia Law
Kilde: Live as Free People, 12. december 2015
Udgivet på myIslam.dk: 15. december 2019


Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Bør vi tolerere slør eller tørklæder under normale omstændigheder, dvs. når vi ikke udfører officielle handlinger som f.eks. at tage et ID-foto? Hvor kommer denne skik fra? Er den koranisk eller blot kulturel?

Denne serie artikler er skrevet til undervisere, lovgivere, byrådsmedlemmer, politibetjente, dommere, advokater, regeringsembedsmænd, tænketank-medlemmer, journalister, tv- og radioværter og alle andre, der sidder i stillinger med indflydelse i samfundet. De starter den nationale dialog og leder samtalens strøm. De er planlæggere og beslutningstagere.

Artiklen her handler om det islamiske hovedtørklæde og slør, der dækker hele ansigtet. Vi er nødt til først at forstå de oprindelige sharia-love og derefter gå videre til i dag. Det kan være umuligt for de intellektuelle eliter at forstå, hvorfor Koranen og traditionen er så vigtige for muslimer, der lever i den moderne verden, men disse to kilder er meget vigtige for dem. Det må eliterne vænne sig til.

I Paris, Frankrig, blev to muslimske kvinder arresteret og fik bøder for at bære niqab, som helt dækker ansigtet (undtagen øjnene):

"Hind Ahmas og Najate Nait Ali blev pågrebet iført niqab offentligt udenfor Meaux rådhus, i det østlige Paris, i maj. Kvinderne bedyrede straks, at de ville anke deres sag hele vejen op til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis bøderne blev bekræftet af en højere domstol. Hind Ahmas, 32, blev dømt til at betale en bøde på 120 euro (ca. 900 kr.), mens Najate Nait Ali, 36, fik en bøde på 80 euro (ca. 600 kr.). Retten valgte ikke at pålægge dem at tage et statsborgerskabskursus, hvilket anklageren havde begæret." [1]

I Boulder, Colorado, tillod en sherif en ung kvinde at beholde sit hovedtørklæde på, mens han tog et foto af hende. Tørklædet, der i dag er kendt som hijab, dækker ikke ansigtet:

"Boulder County Sheriff, Joe Pelle, vil tillade en muslimsk kvinde at bære sin hovedtildækning på et fængselsbillede, forudsat at hun skubber tørklædet så langt tilbage, at man kan se hendes hårlinje og ører. Kompromiset sætter en stopper for en kontrovers, der blev udløst, da Maria Hardman, en studerende ved Colorado Universitet og konvertit til islam, nægtede at tage sin hijab af til et fængselsbillede, da hun mødte op til en 2-dages arbejds-frigørelsesdom [work-release sentence]. Afgørelsen faldt en dag efter, at en Boulder County-dommer afviste Hardmans anmodning om enten at afsone en alternativ dom eller at beholde tørklædet på, så man kun ser hendes ansigt. Boulder County-dommer Noel Blum bad i sin afgørelse fængselstjenestemænd om at overveje, om der kunne laves en eller anden form for tillempning." [2]

Hvad sker der her? Forskellen er til at begynde med, at burkaen dækker ansigtet (undtagen et net, der dækker øjnene), mens hijab ikke dækker ansigtet, kun håret.

Men bør moderne samfund overhovedet tillade islamisk tilsløring, hvad enten det dækker både hoved og ansigt eller kun hovedet?

For billeder af de forskellige slags tilsløring, se dette link: Islamic Clothing Glossary.

Her er Indholdsfortegnelsen med links:

KORANEN
Moderat oversættelse og fortolkning
Traditionelle oversættelser og fortolkninger
En kulturel iagttagelse

HADITH

KLASSISK SHARIA-LOV

KAN MODERNE ISLAM REFORMERES?
Helbredsproblemer
Traditionelle opfattelser
Reformistiske opfattelser

KONKLUSION

NOTER
KORANEN

Vi begynder ved kilden.

Der er flere ord for slør eller tildækning i Koranen, skønt deres definitioner ikke er præcise. Skal de dække ansigtet eller ej? Ordenes arabiske rod er medtaget:

  1. Ghashiyah eller ghishawah (gh-sh-y): tildækning eller indhylning (7:41, 12:107, 88:1, 2:7, 45:23);
  2. Ghita (gh-t-y): slør eller tildækning (18:101, 50:22);
  3. Hijab (h-j-b): slør eller forhæng (7:46, 17:45, 19:17, 33:53, 38:32, 41:5, 42:51);
  4. Jalabib (j-l-b-b): slør (flertal af jilbab) (33:59);
  5. Akinnah (k-n-n) (flertal): slør, tildækning (6:25, 17:48, 18:57, 41:5);
  6. Khumur (Kh-m-r) (flertal af khimar): slør (24:31).

De eneste tre vers, der er relevante for vort formål, er 24:31, 33:53 og 33:59, fordi de befaler kvinder at tildække sig med et slør eller skjule sig bag en skærm, mens det muslimske samfund tog form i Medina.


Moderat oversættelse og fortolkning

M.A.S Abdel Haleems engelske oversættelse af Koranen er meget læselig og klar, men han vælger typisk ord, der får islam til at fremstå på den bedst mulige måde og udglatter og moderniserer alle stødende ideer. Han kan betragtes som en moderat.

Det er hans engelske oversættelse, vi bruger til de næste tre passager [i denne danske oversættelse bruges Ellen Wulffs oversættelse, hvis intet andet er nævnt, o.a.]. Vi bruger også Abdul Mannan Omars Dictionary of the Holy Quran, der definerer ordene for slør i de tre vers på en moderat måde uden antydning af, om de dækker kvindens ansigt.


Koranen 24:31

Koranen 24:31 siger, at troende (muslimske) kvinder bør lade deres hovedslør falde, så det dækker deres halsudskæringer:

"Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn; de må ikke fremvise deres pryd, bortset fra det deraf, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør [kh-m-r] henover deres halsudskæring. De må kun fremvise deres pryd for deres ægtemænd, deres fædre og deres svigerfædre, deres sønner og deres ægtemænds sønner, deres brødre og deres brødres og søstres sønner, deres kvinder, deres slavinder, mandlige tjenere uden kønsdrift og børn, der intet ved om kvinders private kropsdele. De må ikke stampe med fødderne, så man får nys om den pryd, som de holder skjult. Omvend jer alle til Allah, I troende! Måske vil det gå jer godt!" (Koranen 24:31) [3]

Khimar kan defineres som "hovedslør, tørklæde, tildækning af især en kvindes hoved; slør; skærm." [4] Den arabiske rod til ordet "halsudskæring" er j-y-b (jayb) og betyder "bryst". [5] Det optræder kun to andre steder i Koranen (27:12 og 28:32). I begge disse vers får Moses befaling om at stikke sin hånd ind i sin brystfold eller på sit bryst, og den vil mirakuløst komme ud hvid, dvs. spedalsk som sne. Men når han gør det igen og tager hånden ud anden gang, vil den mirakuløst være rask igen - skønt Koranen forkorter den bibelske passage og forspilder det fulde mirakuløse element (2 Mos 4:6-7). Hovedpointen her er, at det arabiske ord angiver, at Moses lagde hånden ind på sit bryst. Det siger intet om hans hoved eller hele krop eller ansigt.


Koranen 33:53

Koranen 33:53 er kendt som "hijab-verset". Måske burde det omdøbes til "forhængets" eller "gardinets" vers.

"I, der tror! (...). Hvis I vil bede kvinderne [Muhammeds koner] om noget, så bed dem om det fra den anden side af et forhæng [h-j-b]! Det er mere renhjertet for jer og for dem. Det tilkommer ikke jer at krænke Allahs udsending og ikke at gifte jer med hans hustruer nogensinde, efter ham. Det ville for Allah være en alvorlig ting." (Koranen 33:53) [6]

Koranen befaler åbenbart muslimske mænd at tale med Muhammeds koner fra et sted bag et forhæng, så både spørger og koner kan holde sig rene. Hijab kan i Koranen, afhængigt af sammenhængen, betyde "at dække, tilsløre, hindre nogen fra adgang, lukke ude" som verbum, og som substantiv "slør, gardin, forhæng, barriere (...) skodde." [7]


Koranen 33:59

Koranen 33:59 siger, at kvinder skal tildække sig med deres overklædning, men på en sådan måde, at de bliver genkendt.

"Profet! Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække noget af deres overklædning [j-l-b-b] ned over sig. Således vil de lettest blive genkendt og ikke blive forulempet. Allah er tilgivende og barmhjertig." (Koranen 33:59) [8]

Hvis kvinder skal kunne genkendes, betyder det så, at de ikke må tildække deres ansigter? Eller betyder det, at de skal kunne genkendes som rene kvinder, og at deres individuelle identitet ikke er vigtig, således at deres ansigter kan være tildækket? Roden til "genkendt" er '-r-f, som betyder "at kende, være bekendt med, opfatte, genkende, anerkende, skelne." Men i nogle anvendelser og sammenhænge kan det have en konnotation af "anset", "retskaffen" eller "velgørende." [9] Under alle omstændigheder kan jilbab, afhængig af sammenhængen, betyde en "løs ydre dækkende overklædning; kvindekjole; kittel; stor ydre klædedragt båret af kvinder; ydre kappe; kvinders ydre klæde til at slå om sig." [10] Kulturelt hang sløret ned fra hovedet og blev hyllet omkring forskellige dele af kroppen. Men betyder "ned over sig", at overklædningen skal falde ned fra hovedet og over ansigtet, eller at det skal hænge lavt, så det dækker brystet og ikke ansigtet?

Denne oversættelse og ordbogsdefinitionerne siger intetsteds eksplicit, at kvinder skal dække deres ansigter med enten burka (en tilsløring, der dækker ansigtet med et net foran øjnene til at se igennem, og som går helt ned til jorden) eller niqab (en tilsløring med et klæde, der er sat fast lige under øjnene). Men de er moderate. Hvad siger den modsatte side?


Traditionelle oversættelser og fortolkninger

Khan og Al-Hilalis engelske oversættelse, The Noble Qu'ran, blev finansieret af den saudiske kongefamilie. De to lærde indsatte parentetiske kommentarer, som ikke findes i den originale arabiske, men som er deres fortolkninger [de følgende 3 dansksprogede koranvers er mere eller mindre ændrede udgaver af Ellen Wulffs oversættelse, så de indholdsmæssigt videst muligt svarer til The Noble Qu'ran, o.a.]. Som kommentar bruger vi Sayyid Abul A'La Maududis (d. 1979) flerebindsværk, The Meaning of the Quran. Han var en indo-pakistaner, der forsøgte at indføre sharialov i Pakistan gennem sit politiske parti, Jamaat-i-Islami.


Koranen 24:31

Verset lyder:

"Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv (og ikke se på forbudte ting) og vogte over deres køn (så de ikke begår ulovlige seksuelle handlinger, osv.); de må ikke fremvise deres pryd, bortset fra det deraf, der er synligt (som håndflader eller ét øje eller begge øjne som nødvendigt for at finde vej eller ydre påklædning som slør, handsker, hovedbeklædning, forklæde osv.), og de skal lægge deres hovedslør [kh-m-r] over hele deres Juyubihinna (dvs. deres krop, ansigt, hals og bryst osv.) ...." (Koranen 24:31, ændret udgave af Ellen Wulffs overs. så den matcher al-Hilali/Khans engelske overs.) [11]

Al-Hilali og Khan oversætter j-y-b som "over hele" med en parentetisk note, der specificerer, hvor det skal dække kvindens krop. Efter deres opfattelse skal sløret dække meget mere end brystet; det skal også dække ansigt og hals.

Maududi skriver om verset, at sløret dækkede meget mere end hvad det gjorde, før islam trådte ind på scenen.

"I de præ-lslamiske uvidenhedens dage plejede kvinder at bære en slags hovedbånd, der var bundet i en knude nakken. Samlingen af skjorten foran forblev delvis åben og viste forsiden af halsen og den øverste del af brystet. Der var intet andet end skjorten til at dække brysterne, og håret blev samlet i et par eller to fletninger, der hang bagved som haler (...). Ved åbenbaringen af dette vers blev hoved-sjalet (...) introduceret blandt de muslimske kvinder, hvilket havde til hensigt at dække hovedet, brysterne og ryggen fuldstændigt." [12]

Hadith (se nedenfor) går ikke i detaljer med, hvordan kvinder så ud i det præ-islamiske Arabien, og før muslimske kvinder fik besked på dække sig til, men hadith - ikke overraskende, da de dukker op i den gamle kultur - har tendens til at favorisere Maududis beskrivelse (se Koranen 11:5)." [13]


Koranen 33:53

Koranen 33:53 - "hijab-verset" - siger, at udsendingens hustruer skal sidde bag et forhæng, hvis nogen spørger dem noget.

"I, der tror! (...). Hvis I vil bede kvinderne (hans koner) om noget, så bed dem om det fra den anden side af et forhæng [h-j-b]! Det er mere renhjertet for jer og for dem. Det tilkommer ikke jer at krænke Allahs udsending og ikke at gifte jer med hans hustruer nogensinde, efter ham (hans død). Det ville for Allah være en alvorlig ting." (Koranen 33:53, Ellen Wulffs overs. uændret, men med parentetiske tilføjelser) [14]

Maududi siger, at da 33:53 var blevet forkyndt, hang kvinderne gardiner for deres dør, og det samme gjorde kvinder, der ikke var Muhammeds hustruer, som efterligning af dem.

"Til sidst kom denne befaling ned, som gik ud på, at bortset fra mahram-mændene [dem, der under ingen omstændigheder kunne gifte sig med en kvinde, som f.eks. hendes far] (...) måtte ingen anden mand komme ind i Den Hellige Profets huse, og den, der havde noget at spørge kvinderne om, måtte spørge fra et sted bag et gardin. Efter denne befaling blev der hængt gardiner op i dørene til hustruernes boliger, og da Den Hellige Profets hus var en model for muslimerne at følge, hang de også gardiner op i deres døre. Den sidste sætning i verset påpeger, at den, der ønsker, at mændenes og kvindernes hjerter skal forblive rene, bør følge denne praksis." [15]


Koranen 33:59

I Koranen 33:59 lader Khan og Al-Hilali deres konservative syn eller udgangspunkt skinne klart igennem.

"Profet! Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække deres kåber (slør) [j-l-b-b] ned over hele deres krop (dvs. dække sig fuldstændigt til undtagen øjnene eller ét øje til at finde vej). Det vil være bedst, så de kan blive genkendt (som frie respektable kvinder) og ikke blive forulempet. Allah er tilgivende og barmhjertig." (Koranen 33:59, ændret udgave af Ellen Wulffs overs. så den matcher al-Hilali/Khans engelske overs) [16]

Kvinder skal således tildække (dvs. tilsløre) sig ved at trække deres kåber helt ned over sig, så kun øjnene er fri. Og måske skal de dække det ene øje og ikke det andet, så de i det mindste kan finde vej - men kun med ét øje.

Hvis Maududi havde levet og set Khan og Al-Hilalis oversættelse, ville han have været enig. Han bemærker, at verset betyder, at kvinder skal dække deres ansigter og tilføjer, at islam ikke bør lade sig påvirke af Vesten:

"Jilbab er et stort stykke klæde, og idna er at slutte tæt og indhylle, men når dette ord bruges med det tilknyttede småord ala, giver det betydningen af at lade noget falde ned ovenfra. Nogle moderne oversættere har, under påvirkning af Vesten, oversat dette ord med "at indhylle" for på en eller anden måde at undgå befalingen om at tildække ansigtet. [Efter at have forklaret betydningen af de arabiske ord konkluderer han:] Verset betyder derfor helt klart: Kvinderne skal hylle sig godt ind i deres klædestykker, og skal trække og lade en del af klædet falde ned foran ansigtet." [17]

Men hvordan kan tildækning af deres ansigter tillade dem at blive genkendt? Moralsk og socialt, siger Al-Hilali, Khan og Maududi. Kvinder skal genkendes som "frie respektable kvinder" (Khan og Al-Hilali) og som "ædle og kyske kvinder på deres enkle og beskedne påklædning" (Maududi). [18] Som nævnt ovenfor om roden '-r-f, så har deres fortolkning en vis sproglig berettigelse. Så efter deres mening bør slørene skjule kvindernes ansigter, fordi deres særlige identitet ikke er vigtig. I stedet vil de, ved den fromme handling at tildække deres ansigter, blive anerkendt som dydige og gudfrygtige.

Hvilken tone og ånd er den bedste oversættelse og fortolkning af Koranen? Har reformisterne optaget for meget af den moderne verden og udvandet Koranens mening, eller har de ultrakonservative taget for meget af det 7. århundredes kultur med ind i den moderne tid?

Alle religioner, der er opstået i oldtidens verden og som rådgiver mennesker om, hvordan de skal se ud, må kæmpe med disse spørgsmål.


En kulturel iagttagelse

Kirkefaderen Tertullian (ca. 160/70-215/20 e.Kr.) levede flere århundreder før islam trådte ind på scenen. Han forsvarer en særlig konservativ politik og argumenterer for, at kvinder, både unge ugifte piger og gifte kvinder, skal bære slør, men ikke som Arabiens kvinder gør det.

"Lad jeres dommere være Arabiens hedenske kvinder, der dækker ikke alene hovedet, men også ansigtet, så fuldstændigt, at de er tilfredse med ét øje frit, til at nyde halvdelen af lyset, hellere end at prostituere hele ansigtet. En kvinde vil hellere se end blive set. Og af den grund sagde en bestemt romersk dronning, at de var højest ulykkelige, fordi de lettere kunne forelske sig end blive forelsket i, mens de er temmelig glade i deres immunitet mod denne anden (og faktisk hyppigere) utroskab, at kvinder er mere tilbøjelige til at blive forelsket i end til at forelske sig. Og den hedenske form for beskedenhed er mere enkel og så at sige mere barbarisk." [19]

Det interessante i denne passage er, at arabiske kvinder på Tertullians tid dækkede deres ansigter, så kun ét øje kunne ses; de ville hellere se end blive set. Dette er netop, hvad Khan, al-Hilali og Maududi går ind for i deres frie oversættelse og kommentar. Men en romersk dronning bemærkede, at kvinderne var "højest ulykkelige", fordi de var så godt tildækkede, at mænd ikke forelskede sig i dem. Tertullian mener, at dette er en dyd, men han konkluderer alligevel, at den arabiske form for beskedenhed er barbarisk.

Maududis beskrivelse ovenfor er imidlertid i strid med med Tertullians. Maududi siger, at præ-islamiske arabiske kvinder var usømmeligt klædt. Så hvem har ret? Da den arabiske halvø er så stor, er det muligt, at kvindernes tilsløring varierede: nogle valgte mindre tildækning, mens andre valgte mere. [20]

Spørgsmålet står dog stadig tilbage, men i en mere avanceret form. Hvis de ultrakonservative har ret i deres fortolkning af Koranen (ansigtsdækning), så er den i overensstemmelse med den hedenske arabiske skik med at tildække kvinders ansigter undtagen ét øje eller begge øjne. Hvis de moderate har ret (intet tørklæde eller tørklæde uden ansigtsdækning), så er Koranen i overensstemmelse med dens "friere" arabiske kultur og frigør kvinder fra den "barbariske" skik med ansigtsslør.

Så i hvilken retning går Koranen - mere tildækning eller mindre? Det er overraskende, at Koranen ikke giver en klarere vejledning. Måske kan hadith afklare sagen.


HADITH

Hadith er en samling nedskrevne beretninger om Muhammeds og hans ledsageres ord og gerninger, som ikke er med i Koranen. Hadith og Koranen er de to vigtigste kilder til klassisk lov, endda islamisk lov i dag. For mere information om dette, se artiklen "Hvad er sharia?" i denne serie.

Oversætteren af Bukharis hadith-samling er Muhammad Muhsin Khan, som også er medoversætter af den førnævnte koran [The Noble Qu'ran]. Han har også indsat parentetiske kommentarer i sin hadith-oversættelse. Men vi bør ikke afvise hans oversættelse; den er stadig meget værdifuld for engelsk-talende. Under alle omstændigheder er vort mål ikke at analysere ordene, men at gribe tonen i hadith. Bevæger de sig i en restriktiv (mere tildækning) eller liberal retning (mindre tildækning)?

Utilslørede kvinder bør ikke gå ind i musalla'en eller bede-hallen eller på bedestedet generelt.

"Fortalt af Umm Atiyya: Vi blev beordret til at bringe vore menstruerende kvinder og tilslørede kvinder ud af muslimers religiøse sammenkomster og påkaldelser under de to Eid-fester. Disse menstruerende kvinder skulle holde sig væk fra deres musalla. En kvinde spurgte: 'O Allahs Sendebud! Hvad med én, der ikke har et slør [j-l-b-b]?' Han sagde: 'Lad hende få del i sin ledsagers slør [j-l-b-b].'" [21]

Det er ikke klart, hvordan to kvinder skal kunne dele ét slør, hvis det skal hænge over deres ansigter, undtagen øjnene. Måske skal den kvinde, der har to, dele det ene med den anden kvinde, skønt ordet for "slør" står i ental i denne hadith. Eller det kan være, at kvinden, der har ét, skal skære det i to og dele det. [22]

I de næste to hadith'er, der kommenterer Koranen 24:31, har vi før- og efter-billeder af kvinder. Før verset blev åbenbaret, tildækkede kvinder sig ikke tilstrækkeligt; de havde ikke engang stof nok til at efterkomme befalingen, da den først blev givet, så de brugte noget midlertidigt stof. Bagefter var de meget mere tildækkede end før, hvilket også omfattede deres ansigter. Derfor er det klart fra hadith, at 24:31 er en bevægelse i konservativ retning: fra mindre eller utilstrækkelig tildækning til mere tildækning.

"Fortalt af Aisha: Måtte Allah skænke de tidlige emigrant-kvinder sin barmhjertighed. Da Allah åbenbarede: '... og de skal lægge deres hovedslør [kh-m-r] over hele deres Juyubihinna [j-y-b] (dvs. deres krop, ansigt, hals og bryst osv.) ...' (24:31) rev de deres muruts (uldklæder eller talje-beklædning eller forklæder osv.) i stykker og dækkede deres hoveder og ansigter med disse iturevne muruts." [23]

"Fortalt af Safiyya bint Shaiba: Aisha plejede at sige: 'Da (verset): "... og de skal lægge deres hovedslør [kh-m-r] over hele deres Juyubihinna [j-y-b] (dvs. deres krop, ansigt, hals og bryst osv.) ..." blev åbenbaret, skar (kvinderne) deres talje-stykker fra deres kanter og dækkede deres hoveder og ansigter med disse afskårne stykker stof. '" [24]

Hvis en moderat havde oversat denne hadith, ville han ikke have indsat den parentetiske note efter roden j-y-b, men ville sandsynligvis have brugt ordet "bryst" eller "halsudskæring". Men klædet dækkede ansigtet i hadithens sidste sætning.

Et af formålene med Koranen 33:53, "hijab-verset", er at forhindre dårlige mennesker i at komme for tæt på Muhammeds hustruer. Umar, den fremtidige 2. kalif (r. 634-644), anbefaler det.

"Fortalt af Umar: Jeg sagde: 'O Allahs Sendebud! Gode og dårlige personer kommer ind til dig, så jeg foreslår, at du beordrer de troendes mødre (dvs. dine hustruer) til at bære slør.' Så åbenbarede Allah al-Hijab-verset." [25]

Dernæst siger en parallel hadith, at de dårlige menneskers indtrængen var Muhammeds koners skyld, og Umar frygtede, at Muhammed ville skille sig fra dem, så Umar bad dem om at stoppe.

"Fortalt af Anas: 'Umar sagde (...): "O Allahs Sendebud! (...) Gode og dårlige mennesker besøger dig! Gid du ville befale de troendes mødre at dække sig med slør." Så blev de guddommelige al-hijab-vers (dvs. om tilsløring af kvinderne) åbenbaret. Jeg blev klar over, at Profeten havde bebrejdet nogle af sine hustruer (...), så jeg kontaktede dem og sagde: "I må hellere holde op (med at forstyrre Profeten), ellers vil Allah give sit Sendebud bedre hustruer end jer."'" [26]

Der er dog en anden grund til, at Muhammed satte gardinet op i sin dør: Hans ægteskab med Zainab bint (datter af) Jahsh, som var ualmindelig smuk. [27] Hun havde været gift med hans adopterede søn, Zaid, og var derfor ulovlig for Muhammed, men han fik en åbenbaring, der gjorde hende lovlig for hendes svigerfar (Koranen 33:37). Så Zaid skilte sig fra hende, og hans "adoptivfar" og hans ekskone blev gift. Muhammed holdt en bryllupsfest, som er baggrunden for følgende hadith:

"Fortalt af Anas bin Malik: Da Allahs Sendebud giftede sig med Zainab bint Jahsh, inviterede han folket til et måltid. De spiste måltidet og blev siddende og talte. Så gav Profeten en antydning af, at det var tid til at rejse sig, men de rejste sig alligevel ikke. Da han så, at (der ikke var nogen reaktion på hans bevægelse), rejste han sig, og de andre rejste sig også undtagen tre personer, som blev siddende. Profeten kom tilbage og ville træde ind i sit hus, men fandt, at folkene stadig sad der (så han gik sin vej). Så gik de, hvorpå jeg gik ud og hen til Profeten for at fortælle ham, at de var gået, så kom han og gik ind i sit hus. Jeg ønskede at komme ind sammen med ham, men han trak et forhæng mellem mig og ham. Så afslørede Allah: 'I, der tror! Træd ikke ind i Profetens huse' (33:53)." [28]

Desuden behøvede muslimske kvinder ikke at sætte deres gardin op, når en nær slægtning, f.eks. en onkel, besøgte dem. Men dette indebærer, at de var nødt til at tage sløret på, når en fjern slægtning eller en ikke-beslægtet ven var på besøg. Således bevæger islam sig igen i en konservativ retning: Fra intet slør til slør.

"Fortalt af Aisha: Aflah bad om tilladelse til at besøge mig, men jeg tillod ham det ikke. Han sagde: 'Tilslører [h-j-b] du dig for mig, selvom jeg er din onkel?' Aisha sagde: 'Hvad mener du?' Aflah svarede: 'Du blev ammet af min brors kone og med min brors mælk.' Jeg spurgte Allahs Apostel om det, og han sagde: 'Aflah har ret, så lad ham besøge dig.'" [29]

I denne hadith ser det ud til, at der er tale om to slags slør: Forhænget, der forbyder adgang til Muhammeds hustruer (33:53), og de slør, som kvinder bærer (24:31). [30] Uanset hvad, så kunne kun nærtstående se og besøge kvinder uden det.

Så Koranen 24:31 befaler hovedsløret [kh-m-r]. Koranen 33:59 styrker befalingen og siger, at kvinder vil blive genkendt, når de bærer det. Men vil de blive genkendt for deres fromhed, fordi deres ansigter er tildækket, eller fordi deres ansigter er afdækket, så folk kan identificere dem? Ser man på konteksten til Koranen 33:53, vil denne næste hadith måske kaste lys over det at genkende kvinder, som bærer det. Sauda var en af Muhammeds hustruer, og hun var overvægtig. Aisha lader forstå, at folk, der kendte Sauda før sløret, kunne genkende hende alene på hendes vægt. Da Sauda gik ud for at forrette sin nødtørft, lagde Umar, den samme fremtidige 2. kalif, mærke til hende pga. hendes størrelse, ikke nødvendigvis hendes ansigt. Betyder denne hadith, at hendes ansigt var tildækket med undtagelse af øjnene? Det ser sådan ud. Under alle omstændigheder fik Muhammed en åbenbaring, mens han spiste middag med Aisha og holdt en kødben i hånden og fortalte dem, at kvinder kunne gå udenfor og gøre, hvad de skulle.

"Fortalt af Aisha: Sauda (Profetens kone) gik ud for at træde af på naturens vegne, efter at det blev gjort obligatorisk (for alle muslimers damer) at være tilsløret [h-j-b]. Hun var en fed, kæmpestor dame og alle, der kendte hende før, kunne genkende [‘-r-f] hende. Umar bin Al-Khattab så hende og sagde: 'O Sauda! Ved Allah, du kan ikke skjule dig for os, så tænk på en måde, hvorpå du ikke vil blive genkendt, når du går ud.' Sauda vendte tilbage, mens Allahs Sendebud var i mit hus og spiste sin aftensmad og et ben dækket med kød var i hans hånd. Hun kom ind og sagde: 'O Allahs Sendebud! Jeg gik ud for at forrette min nødtørft, og Umar sagde sådan-og-sådan til mig.' Så åbenbarede Allah for ham (Profeten), og da åbenbaringstilstanden var ovre - og benet var stadig i hans hånd, da han ikke havde lagt det fra sig - sagde han (til Sauda): 'I (kvinder) har fået lov til at gå ud og gøre, hvad I skal.'" [31]

Et andet før-og-efter-billede er opstillet i den følgende hadith. Inden befalingen om tilsløring blev givet, havde kvinder ikke slør om hovedet. Men efter at den blev givet, havde de. Henvisningen til krager betyder, at slørene var sorte:

"Fortalt af Umm Salamah: (...) Da verset '... at de skal trække noget af deres overklædning ned over sig' [33:59] blev åbenbaret, kom Ansar-kvinderne [hjælpere i Medina] ud, som om de havde fået krager over deres hoveder ved at bære overklædning." [32]

Indtil videre har alle de forrige hadither vist, at islam går i en konservativ eller strengere retning. Men i den næste hadith bar visse kvinder ikke deres slør, når de var sammen med Muhammed, men da Umar kom ind, tog de dem hurtigt på, fordi han var strengere end deres profet. Muhammed smilede, da Umar kom ind.

"Fortalt af Sad bin Abi Waqqas: Umar bin Al-Khattab bad Allahs Apostel om tilladelse til at se ham, mens nogle kvinder fra Quraysh [stor stamme i Mekka] sad sammen med ham, talte med ham og bad ham om flere udgifter, idet de hævede deres stemmer over Allahs Apostels stemme. Da Umar bad om tilladelse til at komme ind, tog kvinderne hurtigt deres slør på. Allahs apostel lod ham komme ind, og Umar kom ind, mens Allahs Apostel smilede. Umar sagde: 'O Allahs Apostel! Må Allah altid holde dig smilende.' Profeten sagde: 'Disse kvinder, der har været her, fik mig til at undre mig, for så snart de hørte din stemme, tog de hurtigt deres slør på.' Umar sagde: 'O Allahs Apostel! Du har mere ret til at blive frygtet af dem end jeg.' Derefter henvendte Umar sig til kvinderne og sagde: 'O I fjender af jer selv! I frygter mig mere, end I frygter Allahs Apostel?' De sagde, 'Ja, for du er hårdere og strengere end Allahs Apostel.'" [33]

Denne hadith viser, at standarderne ikke var så strikse med sendebudet, som de var med andre mænd, især de strenge af dem. Så denne hadith er blandet: Kvinder var friere i Muhammeds selskab (mere liberal), mens de dækkede sig til for Umar (mere konservativ).

Det fremgår klart af den næste hadith, at kvinder plejede at dække deres ansigter, når en fremmed nærmede sig. Aisha var blevet taget med på en militær kampagne, da hun var en lille pige. Undervejs tabte hun sin halskæde og ledte efter det, mens hæren fortsatte uden hende. Efterladt blev hun hvor hun var, indtil nogen bemærkede, at hun manglede og kom tilbage for at hente hende. En ung mand nærmede sig og genkendte hende, fordi han så hende, før sløret blev befalet:

"Fortalt af Aisha: (...) Han [den unge mand] var begyndt sidst på natten og nåede frem til mit opholdssted om morgenen. Da han så figuren af en sovende person, kom han hen til mig og genkendte mig, da han så mig, for han plejede at se mig, før tilsløringen [h-j-b]. Jeg rejste mig, fordi han sagde: 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un [Sandelig, vi tilhører Allah og til ham skal vi sandelig vende tilbage], hvilket han ytrede, da han genkendte mig. Jeg dækkede mit ansigt med min klædning [j-l-b-b], og ved Allah, han sagde ikke et eneste ord til mig bortset fra: 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un'." [34]

I denne hadith var Aisha ude i det offentlige rum alene, og hun havde ikke sit ansigt dækket, før den unge mand dukkede op. Dette viser, at tingene godt kunne være afslappede for kvinder i det offentlige rum i det 7. århundrede. Men vi bør heller ikke overdrive ting. Hun var alene. Under alle omstændigheder dækkede hun sit ansigt, efter at befalingen i Koranen 24:31 om tilsløring blev givet. Dette indebærer, at hun havde andre muligheder, før verset blev åbenbaret. Således bevæger beklædningsreglerne sig endnu en gang i konservativ eller restriktiv retning i oprindelig islam.

Her fortæller Aisha, at kun en post-pubertær piges hænder og ansigt må vises, så vi har en vis tvetydighed om, hvad der må ses, sammenlignet med den mere konservative hadith ovenfor.

"Fortalt af Aisha: ... Asma, datter af Abu Bakr, mødte Allahs Apostel (...), mens hun var iført tyndt tøj. Allahs Apostel (...) så væk fra hende. Han sagde: O Asma, når en kvinde når menstruationsalderen, er det ikke passende for hende, at hun viser sine kropsdele undtagen det og det, og han pegede på hendes ansigt og hænder." [35]

Så ansigtet og hænderne kan tilsyneladende ses. De er dog sat i kontrast til pigens ekstra tynde tøj, der viste for meget af hendes krop. Hun kunne stadig have haft det meste af sit ansigt tildækket, da hun gik ind, og at kun den lille afdækkede del af hendes ansigt måtte ses, mens kroppen ikke måtte. Alligevel må det indrømmes, at temaet i hadithen giver udtryk for, at hele ansigtet kan ses - ikke bare en lille del af det.

For at afslutte dette afsnit - skønt der er en vis tvetydighed ang. det fulde ansigt, der ses - så tyder hovedparten af bevisene i hadith på, at det slør, som kvinder bar, dækkede deres ansigt med undtagelse af deres øjne eller ét øje, uanset om kvinderne dækkede deres ansigt med deres overklædning eller lagde deres hovedbeklædning over deres ansigter. Følgen af ovennævnte hadith er, at før islam kom, var kvinder ikke nødt til at tildække deres ansigter hele tiden, til trods for Tertullians iagttagelse af, at mange arabiske kvinder gjorde. Måske varierede skikken henover Arabien. Kvinder havde valgmuligheder. Uanset hvad, så tenderer hadith i retning af at favorisere mere tildækning i overensstemmelse med en hedensk arabisk skik.


KLASSISK SHARIA-LOV

Klassisk lov er hovedsageligt bygget på Koranen og hadith. For mere information, se artiklen i denne serie med titlen: "Hvad er sharia".

Heldigvis behøver vi ikke at gennemstrejfe en masse islamiske love om sløret, for det første fordi det let kan forudsiges, at juristerne vil være meget konservative, og for det andet fordi en senere shafii-jurist ved navn Ahamd ibn Naqib al-Misri (d. 1368) slår fast i sammendrag, hvad lovskolerne siger.

Ifølge ham siger de fleste lærde, at kvinder ikke bør forlade huset med utildækkede ansigter, men at de de alle er enige, når fristelse lurer - hvilket den altid synes at gøre efter en traditionalists opfattelse:

"Et flertal af lærde (n: med undtagelse af nogle hanafier …) er blevet noteret for at mene, at det er ulovligt for kvinder at forlade huset med utildækkede ansigter, uanset om der er sandsynlighed for fristelse eller ej. Når der er sandsynlighed for fristelse, er de lærde enstemmigt enige om, at det er ulovligt; fristelse vil sige alt, hvad der fører til seksuelt samleje eller dets sædvanlige forspil. Når der er et reelt behov (...), er det ikke ulovligt at se, forudsat at fristelse er usandsynlig." [36]


KAN MODERNE ISLAM REFORMERES?

Til vort formål kan vi sige, at en reformist opfordrer til reform af islam, mens en traditionalist mener, at islam, som åbenbaret i Koranen og præsenteret i autentisk hadith, er fin som den er og forsvarer den. For det meste er det religiøse ledere, der er valgt som eksempler i dette afsnit, men ind imellem er en muslim, der har markeret sig offentligt, også taget med.

At bære de fulde slør, niqab og burka, der dækker ansigtet undtagen øjet eller øjnene (burkaen har et net foran øjnene), er under debat i islam i dag. Hijab bliver også debatteret.


Helbredsproblemer

Inden vi kommer til de moderate og traditionelle perspektiver, skal det nævnes, er der på det seneste er skrevet rapporter, der advarer om D-vitaminmangel pga. for lidt sollys.

"DUBAI: Utilstrækkelig soleksponering og D-vitaminmangel har bragt mennesker i fare for at få alvorlige sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, tuberkulose, kræft og diabetes, ifølge en ekspert.

'D-vitaminmangel er en epidemi af et sådant omfang, at den ikke kun er alarmerende udbredt, men også er en grundårsag til mange alvorlige sygdomme,' sagde dr. Afrozul Haq, ledende klinisk forsker, Institut for Patologi og Laboratoriemedicin ved Shaikh Khalifa Medical City (SKMC).

Disse inkluderer rakitis/engelsk syge (knoglesygdomme i barndommen), psoriasis, osteoporose/knogleskørhed, kræft, hjertesygdomme, diabetes, tuberkulose, luftvejsinfektioner, allergi, autoimmune sygdomme, neurologiske lidelser såsom multipel sklerose og Alzheimers sygdom samt almindelig forkølelse og influenza. I Mellemøsten, på trods af solskin året rundt, er statistikkerne dystre.

På den første Internationale Konference om D-vitaminmangel blev der præsenteret studier, der viste D-vitaminmangel hos en høj procentdel af børn og 90 procent af studerende i Abu Dhabi. 81% af postmenopausale kvinder i Mellemøsten, der blev testet for osteoporose, har også utilstrækkelige D-vitaminniveauer. I De Forenede Arabiske Emirater havde 90 pct. af befolkningen D-vitaminmangel, da de først blev testet (2009), mens 82 pct. af spædbørn havde brug for D-vitamintilskud (2006).

Dr. Haq, der også er formand for Konferencens Videnskabelige Komité, tilskrev disse høje tal det meget varme klima, der afskrækker udendørs aktiviteter, brug af abaya og burka, manglende regler for vitamin D-forstærkning i mad og drikkevarer og langvarig amning uden D-vitamintilskud". [37]


Traditionelle opfattelser

I fortolkningen af islam er ingen mere konservativ end den saudiske sunni-sheik Muhammed Salih al-Munajjid og hans online fatwa-udstedende organisation kaldet Islam Q & A. Han skriver mange edikter om hijab, et udtryk, som han bruger om slør, der dækker hele ansigtet undtagen øjnene eller ét øje, som han bemærker i mange fatwaer (i de fleste sammenhænge i dag er hijab en hovedbeklædning, der ikke dækker ansigtet). En muslimsk kvinde skriver sit spørgsmål; så svarer sheiken og hans team.

Hun skriver:

"Som en muslimsk kvinde, hvordan skal de [sic] bære deres klæder, så de kan sige, at hun er en muslimsk kvinde?"

Den lærde og hans team svarer:

"Priset være Allah.

De lærde har baseret betingelserne for hijab (tildækning), som muslimske kvinder skal bære foran ikke-mahram mænd [mænd, der har mulighed for at gifte sig med en kvinde, som f.eks. en nabo] på vidnesbyrdene i Koranen og sunna [Muhammeds eksempel nedskrevet i hadith]. Så længe en kvinde overholder disse betingelser, kan hun bære, hvad hun vil, på offentlige steder og andre steder, og hendes hijab vil blive betragtet som islamisk. Disse betingelser kan sammenfattes som følger:

Hijab-klædningen skal dække hele hendes krop;

Den skal være tyk nok til at skjule, hvad der er nedenunder den;

Den skal være løst hængende og ikke sidde stramt;

Den må ikke være så attraktiv, at den påkalder sig mænds opmærksomhed;

Den må ikke parfumeres;

Den må ikke signalere berømmelse og forfængelighed (dvs. ikke være ekstravagant eller for overdådig);

Den må ikke ligne mænds klædedragt;

Den må ikke ligne en kafir [vantro] kvindes klædedragt;

Den må ikke være pyntet med kors eller billeder af levende væsener." [38]

Selvom sheiken og hans team er sande traditionelle, giver de en indrømmelse. Hvis en muslimsk kvinde bor i et land, der forbyder sløret, som efter hans definition dækker hendes ansigt, har hun lov til ikke at bære det. Men hvis hun kan bryde loven uden problemer, bør hun gøre det.

"Hvis lovene forbyder kvinder at dække sig til og I frygter forfølgelse, hvis I tildækker jeres ansigter, så begår I ingen synd, hvis I ikke gør det i dette tilfælde; så længe det er baseret på nødvendighed. Så en kvinde bør ikke gå ud af sit hus med sit ansigt afdækket, undtagen i tilfælde af nødvendighed. Hvis hun kan bryde loven og tåle en smule besvær, så kan hun gøre det, for der er ingen lydighed mod noget skabt væsen, hvis det indebærer ulydighed mod Skaberen." [39]

De sidste to sætninger er forbløffende. Islam skal have prioritet i spørgsmålet om ansigtsslør, selvom kvinderne bryder loven - forudsat at bærerens lovovertrædelse ikke fører til besvær (anholdelse og bøde?). Betyder det, at de muslimske kvinder i Frankrig skal følge sheikens råd og ikke bære burka ?

Hvis en traditionalist giver en grund som denne, når han fortæller kvinder, at de ikke skal bryde loven og udsætte sig for retsforfølgelse, så er der måske håb om reform.

Sammenslutningen af Muslimske Jurister i Amerika (AMJA) består af religiøse lærde, hvoraf de fleste har deres doktorgrader i islamisk lov eller andre islamiske emner. På deres websted kan man skrive spørgsmål og få svar.

En kvinde spørger:

"Er dette at bære det fulde slør (niqab) en obligatorisk pligt for den muslimske kvinde, eller ej? For jeg bar den fulde islamiske klædedragt (hijab) for 16 år siden, men jeg bar ikke det fulde slør (niqab) i den tro, at det ikke var en obligatorisk pligt. Men min mand siger, at det er en obligatorisk pligt, og at den, der ikke bærer det, vil blive regnet for syndig, selvom vi lever i Sverige og en sådan handling vil være lidt vanskelig for os dér. Vær venlig at rådgive os og at underbygge dit svar med beviser."

Svaret fra den AMJA-lærde er langt, men det viser den traditionelle måde at tænke og fortolke Koranen og hadith på.

"… Bevisene fra Koranen og sunna fortæller, at en muslimsk kvinde skal dække sit ansigt, eftersom Allah den Almægtige siger: 'Profet! Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække noget af deres overklædning ned over sig (når de er ude). Således vil de lettest blive genkendt og ikke blive forulempet. Allah er tilgivende og barmhjertig.' (Koranen, 33:59). 'Overklædning' er hovedtøjet der også dækker dele af ansigtet.

Kære søster, du er nødt til at frygte Allah i denne sag og at forene de to svar og være lydig mod de to ordrer: Ordren fra Allah den Almægtige; og ordren fra din mand.

Der er ingen tvivl om, at når du udfører denne handling, vil du opnå dyden og velbehaget ved at være en lydig hustru, og på samme tid vil denne sag gøre din mand glad og dit hus muntert, og hvis du føler kedsomhed ved denne handling, kan jeg forsikre dig om, at du med tålmodighed vil føle dig lykkelig over at være vant til at bære det. Der er så mange søstre, der nu underkaster sig ved at bære det fulde slør (niqab) - og de beklagede de dårlige gamle dage, da de plejede at tage sløret af hovedet og fra deres ansigter - og nu føler sig stolte over at bære det. Derudover er der mange søstre, der har forladt deres mænd, fordi de ville presse dem til at fjerne deres fulde slør (niqab)!

Tænk derfor på den store forskel mellem din tilstand nu og deres. Hvor finder man nu dem, der bekymrer sig om deres kvinders velvære og kyskhed og dyder?! De er meget få! Skal vi opgive disse 'få', eller skal vi takke dem og opmuntre dem for at gøre sådanne gode gerninger, der vil fremme godheden i de muslimske samfund?!

Vi vil minde dig om, kære søster, at frygte Allah og stå sammen med dem, der gør gode gerninger for de muslimske kvinder, som reagerede positivt på ordren fra Allah, der lyder: 'Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn; de må ikke fremvise deres pryd, bortset fra det deraf, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør henover deres halsudskæring. De må kun fremvise deres pryd for deres ægtemænd, deres fædre og deres svigerfædre, deres sønner og deres ægtemænds sønner, deres brødre og deres brødres og søstres sønner, deres kvinder, deres slavinder, mandlige tjenere uden kønsdrift og børn, der intet ved om kvinders private kropsdele. De må ikke stampe med fødderne, så man får nys om den pryd, som de holder skjult. Omvend jer alle til Allah, I troende! Måske vil det gå jer godt!' (Koranen 24:31) Aiyeshah [Aisha] (...) fortæller: 'Da dette vers blev åbenbaret for profeten, bønner og Allahs fred være med ham, tog de indvandrede muslimske kvinder deres klæder og rev dem fra kanterne for at lave hoved- og ansigtsslør af dem' (rapporteret af Al-Bukhari).

Du skal bære det fulde slør (niqab), der dækker hele kroppen. Medmindre der er en risiko for dig i de ikke-muslimske lande, der vil udsætte dig for fare, hvis du bærer det fulde slør (niqab) dér!" [40]

Den sidste sætning siger, at hvis hun bor i et ikke-islamisk land, er niqab frivillig, hvis det kan udsætte hende for fare.

Men i en fatwa, udstedt tre år senere, siger en AMJA-lærd, at hijab, der dækker ansigtet, kan være valgfrit.

En spørger skriver:

"… Nogle mennesker tror, at muslimske kvinder fortsætter med at dække sig til i dag, fordi kvinder bar slør i fortiden, så da versene blev sendt om kvinderne og deres tildækning af hals og bryst, kunne de måske blot have dækket deres krop foruden håret, som de altid havde dækket. Kan I hjælpe?"

Den lærde svarer (i sin helhed):

"Den hijab, der er nævnt i Koranen, omfatter dækning af hovedet sammen med hele kroppen ifølge de lærdes enstemmige opfattelse. Det eneste diskutable punkt i hijab-spørgsmålet er, om ansigtet skal dækkes og om det er obligatorisk eller blot det foretrukne." [41]

Så hvad skal en muslimsk kvinde bære, niqab eller hijab? Selvom de to udtryk er forskellige i de to fatwaer kan dette skift fra den første fatwa til den anden på AMJA signalere en lempelse af kravene?


Reformistiske opfattelser

Den Muslimske Canadiske Kongres opfordrede for nylig til at forbyde de ansigtsdækkende slør - burka og niqab.

"TORONTO - Den Muslimske Canadiske Kongres (MCC) beder Ottawa om at indføre lovgivning, der forbyder brug af ansigtsdækkende slør, niqab og burka i alle offentlige sammenhænge.

I en erklæring sagde MCC, at ansigtsslør ikke alene er en sikkerhedsrisiko og har ført til en række bankrøverier i Canada og i udlandet, men burkaer eller niqaber er også politiske symboler på saudi-inspireret islamisk ekstremisme. MCC afviste argumentet om, at muslimske kvinders brug af ansigtsslør er beskyttet af Chartret's <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html> garanti for religionsfrihed. MCC sagde, at der i Koranen ikke er noget krav om, at muslimske kvinder skal dække deres ansigter. At påberåbe sig religionsfrihed for at skjule ens identitet og fremme en politisk ideologi er uærligt spil. MCC pegede på den nylige beslutning af Egyptens højeste muslimske autoritet, sheik Mohamed Tantawi, dekan på al-Azhar-universitetet, der gik ud på, at han vil udstede en fatwa (religiøst edikt) mod niqab og burka." [42]

Sumba Ali-Karamadi er en muslimsk advokat og forsker, der har en Juris Doctor eller retsvidenskabelig doktorgrad i islamisk lov fra University of Londons School of Oriental and African Studies. Hun er forfatter til Muslim Next Door. Hun skriver, at hovedbeklædningen er et frit valg og konkluderer:

"En kvinde bør være i stand til at klæde sig, som hun vil. Selvfølgelig er der grænser i USA også, ikke kun religiøse, men kulturelle; for eksempel tillader vi ikke folk at være nøgne i offentligheden, og vi kræver - af hensyn til den offentlige sikkerhed - kørekort skal vise ansigter. Men at forbyde et tørklæde er lige så meget en krænkelse af den personlige frihed som at kræve et. I Tyrkiet og Frankrig, hvor kvinder ikke har haft tilladelse til at bære hovedtørklæde i offentlige institutioner, har snesevis af kvinder tragisk været nægtet muligheden for at komme i skole eller have et job.

Det er vidunderligt, at Roqaya al-Ghassra [saudi-arabisk løber] deltog i de olympiske lege, klædt som hun var, fordi hijab er et valg, og det handler ikke om "religiøs klædedragt" eller undertrykkelse. Det er en beslutning om beskedenhed, det samme som at bære lange ærmer i stedet for korte eller en høj halsudskæring i stedet for en lav. Hendes valg er ikke det samme som mit - men det behøver det heller ikke at være under islam." [43]

En ledende gejstlig ved Al Azhar-moskeen i Egypten støtter det franske forbud mod fuld tilsløring af ansigtet eller niqab:

"En ledende gejstlig ved Egyptens prestigefyldte Al Azhar-moské roser i dag Frankrigs forbud mod ansigtssløret, som nogle fromme muslimske kvinder bærer, idet han sagde, at niqab skader islams image. Abdel Muti al Bayyumi, medlem af et indflydelsesrigt råd af gejstlige ved Al Azhar, sagde, at niqab - et fuldt dækkende ansigtsslør, der kun efterlader en sprække til øjnene - 'ikke har nogen basis i islamisk lov, og at der ikke er noget i Koranen eller sunna [traditionen], der understøtter det'.

'Personligt støtter jeg (forbuddet), og mange af mine brødre i Det Islamiske Forskningsakademi støtter det. Min holdning til niqab er faktisk ældre end Frankrigs,' sagde Al Bayyumi, der har skrevet en bog imod denne praksis. 'Jeg ønsker at sende et budskab til muslimer i Frankrig og Europa. Niqab har ingen hjemmel i islam. Jeg blev nedtrykt, da jeg så nogle af søstrene (i Frankrig) bære niqab. Dette giver ikke et godt indtryk af islam.'" [44]

Storsheik og dekan ved Al Azhar-universitetet siger, at fuld tilsløring af ansigtet eller niqab ikke har nogen plads på universitetet:

"Storsheik Mohamed Tantawi - dekan ved Al-Azhar-universitetet, og en af de højeste islamiske autoriteter i Egypten og den muslimske verden - siger det. Han bad en ung kvindelig studerende om at tage sin niqab af, da han besøgte en af skolerne tilknyttet Al Azhar (en af de mest prestigefyldte islamiske institutioner). Storsheiken sagde, at niqab er en tradition og ikke en del af islam. Han havde tilsyneladende sagt til pigen: 'Jeg ved mere om islam end dine forældre, og jeg siger dig, at du skal tage det af.'

Sheik Tantawi har også givet direktiver om, at kvindelige studerende, der skal til Al Azhar-universitetet, har forbud mod at bære niqab." [45]

Farazan Hasan, en muslimsk kommentator og forfatter med bopæl i Canada, deltog i Doha-debatten, finansieret af Qatar Foundation for Education, Science and Community Development. Hun argumenterede for, at det var nødvendigt at forbyde niqab (ansigtsslør). Her følger hendes indledende argumenter for forslaget med ordlyden: "Dette hus mener, at Frankrig har ret i at forbyde ansigtssløret":

"Mange tak. Jeg støtter forslaget, fordi jeg mener, at burka og ansigtsslør er blevet en sikkerhedstrussel, der har ført til en række bankrøverier og selvmordsbombninger overalt i verden, hvor gerningsmændene har brugt ansigtssløret til at skjule deres identitet og flygte. Offentlighedens sikkerhed er altafgørende i denne debat, især i et anspændt politisk klima, hvor terrortruslen hele tiden er til stede. Tilladelse til at dække ansigtet i offentligheden gør det muligt for kriminelle elementer at misbruge muligheden. Jeg mener også, at radikalismen vokser sig stærkere for hver dag. Den største udfordring er, at talsmænd for burkaer er missionerende af natur, og deres endelige mål er at sprede denne praksis til alle muslimer, især ved at skræmme dem med teologi. Kvinder, der vælger ikke at bære ansigtsslør, betragtes til tider som apostater. Til andre tider får de at vide, at de kan fremprovokere voldtægt eller seksuelt overfald, hvis de ikke dækker deres ansigter, og kvinder bukker ofte under for dette pres og tager ansigtssløret på. Men kan sådanne valg betragtes som ægte? Det er for at beskytte disse kvinder, at et forbud er absolut nødvendigt. I fravær af et forbud, vil burkaer sandsynligvis spredes i samfundet, hvilket med sikkerhed vil få samfundsmæssige konsekvenser, og et samfund, der tillader marginalisering, at et betragteligt antal individer forsvinder, må ses som et dysfunktionelt samfund. Det har været min erfaring, at mange i Vesten er tilbageholdende med at konfrontere ekstremismen. Ansigtssløret er derfor allerede spredt i mange vestlige kvarterer, og vestlige regeringer er tilbageholdende med at vedtage lovgivning, der sandsynligvis vil berøre et betydeligt antal individer. Et lignende scenario skal undgås i lande som Frankrig, hvor brugen af burka endnu er perifer, og det at begrænse visse individers ret til at fremme det fælles gode på ingen måde er udenfor demokratiets og pluralismens domæne. Individuel frihed er ikke, og kan faktisk ikke blive, et absolut. Regeringer kræver trods alt, at folk er sikrede med obligatoriske sikkerhedsseler og forlanger, at de er påklædt i offentligheden." [46]

Hele 78% stemte imod forslaget.

For at afrunde dette afsnit om moderne islam, så vil disse uddrag om få år virke gamle og forældede. Men hovedsagen vil stå tilbage: Islam er inde i en kamp om sløret. På nettet overgår antallet af dem, der argumenterer for hovedbeklædning - skønt ikke nødvendigvis et ansigtsslør - antallet af reformister, hvoraf mange tillader kvinder at vælge mellem et tørklæde og intet tørklæde. For reformisterne er et fuldt ansigtsslør (undtagen øjnene) udelukket.

Islam er en ekstremt konservativ religion. Traditionalisterne har 1.400 års islamisk sædvane og historie til at støtte sig. Så islam lader sig vanskeligt, endda uvilligt reformere.


KONKLUSION

Koranen er uklar angående sløret. Det begynder ved hovedet. Men skal det hylles om ansigtet og brystet, eller bare brystet og lade ansigtet være utildækket? Hadith begunstigede de ultrakonservative, men selv her var der plads til "spræl". En eller to hadither siger, at ansigtet kan blive set. Men klassisk islamisk lov var mere klar. Sløret skulle dække ansigtet, så mænd ikke ville blive fristet. Så det ser ud til, at de to autoritative kilder - Koranen først og derefter hadith - giver nutidens reformatorer mulighed for at fortælle kvinder, at de ikke behøver at dække deres ansigter. Det generelle princip, vi kan uddrage fra Koranens vers og hadith, er måske beskedenhed.

Men det 7. århundredes kultur var meget patriarkalsk, især i Arabien. Kirkefader Tertullian sagde, at ansigtsdækkende slør var barbariske og hedenske. Dette sagde han, mens han selv levede i denne gamle verden. Han argumenterede for sløret (hovedtildækning) i det kristne samfund. Ingen kan beskylde ham for moderne ensidighed. Han levede ikke under vægten af politisk korrekthed. Han sagde det, som han så det. [47]

Burka og niqab er kulturelle levn fra den antikke fortid. Vi kan sige til kvinden i en burka, at den er kulturel, ikke universel og tidløs. Hvis vi ikke kan overtale hende, så bør vi få hende til at tage det af, når hun tager ID-fotografier, optræder for domstolene, er i skolen og klasseværelset, kører bil og så videre. Det udgør trods alt en sikkerhedsrisiko. Men at vedtage en lov, der forbyder det i alle sammenhænge, som f.eks. en spadseretur i parken, er for undertrykkende. Hun bør være fri til at følge sin overbevisning. Og vi bør være frie til at have medlidenhed med hende og somme tider, i den rette situationen, at afskrække hende.

Men hvis terrorister bruger det fulde ansigtsslør, der går ned over hele kroppen, til at skjule bomber, skal vi, af hensyn til den offentlige sikkerhed, vedtage love imod det.

En kvinde, der bærer hovedtørklæde (hijab), skader os ikke økonomisk eller fysisk. Vi kan stadig se hendes ansigt. Vi foretrækker måske, at hun vil gå uden tørklæde for at vise sin kærlighed til Allah, men det er i sidste ende op til hende.

Denne artikel blev først udgivet på Jihad Watch den 25. august 2012, men er blevet opdateret her.


NOTER

[1] Henry Samuel, “Burka Ban: French Women Fined for Wearing Full-face Veil,” www.telegraph.co.uk, 22. september 2011, med små mekaniske ændringer.

[2] Erica Meltzer og John Aguilar, “Boulder Sheriff Will Allow Muslim Woman to Wear Hijab in Jail Photo,” 14. dec. 2010, Coloradodaily.com, med små mekaniske ændringer.

[3] Den indsatte kantede parentes er Arlandsons. Hvis læserne ønsker at se forskellige engelske oversættelser af Koranen, kan de gå til webstedet https://www.quranbrowser.org og indtaste referencerne.

[4] Abdul Mannan Omar, Dictionary of the Holy Quran (Hockessin: Noor Foundation, 2003, 2004), 166, med små mekaniske justeringer.

[5] Ibid. 110.

[6] Indsættelserne i kantede parenteser er mine.

[7] Omar, Dictionary, 113, med lette mekaniske justeringer.

[8] Indsættelsen i kantet parentes er min.

[9] Omar, Dictionary, 367-68, med små mekaniske ændringer.

[10] Ibid. 100, med små mekaniske justeringer.

[11] Al-Hilali/Khans kommentarer er i bløde parenteser; mine er i kantede parenteser. The Noble Quran er tilgængelig på https://www.quranbrowser.org.

[12] Sayyid Abul A’La Maududi, The Meaning of the Quran, 4th ed., vol. 3, trans. Ch. Muhammad Akbar, ed. A. A. Kamal, (Lahore, Pakistan: Islamic Publications, 2003), 364, note 36. Hans oversættelse og kommentar er tilgængelig online på englishtafsir.com.

[13] Bukhari, Commentary, 6.4681, lyder: "Fortalt af Muhammed bin Abbad bin Jafar at han hørte Ibn Abbas recitere: '‘No doubt! They did fold up their breasts’ … (Koranen 11:5) [Ellen Wulff har her: 'De lukker deres hjerte for at skjule sig for Ham!'] og spurgte ham om dets forklaring. Han sagde: 'Nogle mennesker plejede at skjule sig, når de forrettede deres nødtørft i et åbent rum, så de ikke blev synlige for himlen, og også når de havde sex med deres hustruer i et åbent rum, så de ikke blev synlige for himlen; så ovennævnte åbenbaring blev sendt ned vedrørende dem'" (jf. 6.4682), med små mekaniske justeringer.

[14] Al-Hilali/Khans kommentarer er i bløde parenteser, mine er i kantede parenteser.

[15] Maududi, Meaning, vol. 4, 133, note 98, mine kommentarer er i kantede parenteser. Jeg har lavet små mekaniske justeringer.

[16] Al-Hilali/Khans kommentarer er i bløde parenteser, mine er i kantede parenteser.

[17] Maududi, Meaning, vol. 4, 133, note 110, mine kantede parenteser. Jeg lavede mekaniske justeringer.

[18] Maududi, Meaning, vol. 4, 143, note 111.

[19] Tertullian, On the Veiling of Virgins, vol. 4, ed. Alexander Roberts and James Donaldson, (Peabody: Hendrickson, 1995, orig. 1885), chapter 17 (p. 37), fremhævelse original. Denne sjældne henvisning skyldes en anonym bidragyder på Wikipedia: “Niqab.”

[20] Så hvem har ret: Den almindelige muslimske opfattelse, at arabiske kvinder var lemfældigt klædt, eller Tertullian, der siger, at de klædte sig mere konservativt end kvinder udenfor Arabien? Jeg tror, ​​at begge kan have ret, som jeg skriver i hovedteksten ovenfor. Men Tertullians iagttagelse tjener til at afbalancere den islamiske forskning. De lærde læser et vers i Koranen, der siger X. Så de konkluderer, at den omgivende kultur normalt praktiserede ikke-X. For eksempel siger Koranen, at kvinder skal tildække sig; derfor må [præ-islamiske] arabiske kvinder have været ikke-tildækket. Dette kan måske have været sandt i nogle tilfælde, men ikke i alle. Disse samme lærde må citere ikke-islamiske kilder for at bekræfte deres påstande. Alt for ofte angiver de ikke deres henvisninger til ikke-islamiske kilder, som faktisk er sparsomme.

[21] Bukhari, Prayer (Salat), 1.351, med de mindste mekaniske ændringer. De kantede parenteser er mine. Hadith-litteraturen er søgbar online på Center for Muslim-Jewish Engagement, under University of Southern California.

[22] Jf. Abu Dawud, Clothing, 3.4104 (32.4104) eller Bukhari, Menstruation, 1.324 (001.006.321) eller idem, Pilgrimage, 2.1652 (002.026.0714).

[23] Idem, Commentary, 6.4758, med lette mekaniske justeringer. Jeg tilføjede kommentaren i kantede parenteser.

[24] Ibid. 6.4759, med små mekaniske ændringer. Jeg tilføjede kommentaren i kantet parentes.

[25] Ibid. 6.4790, med små mekaniske ændringer.

[26] Ibid. 6.4483, let redigeret. Den engelske oversætters kommentarer er i parenteser.

[27] Bukhari, Military Expeditions, 5.4141 (005.059.462).

[28] Idem, Commentary, 6.4791, med små mekaniske ændringer.

[29] Idem, Witnesses, 3.2644 (003.048.812), med små mekaniske justeringer.

[30] En parallel hadith bekræfter, at der måske er tale om både forhænget og det slør, som kvinder bærer: Se idem, Asking Permission, 8.6238-39 (008.074.255-56).

[31] Idem, Commentary, 6.4795, med små mekaniske ændringer. De parentetiske kommentarer er den engelske oversætters; de kantede parenteser er mine. Se Asking Permission, 8.6240 (008.074.257). Denne parallelle hadith indebærer, at hijab bæres af kvinder, og ikke kun er noget, der opsættes som et gardin. Mere om Saudas overvægt: "Fortalt af Aisha: Sauda bad Profeten om tilladelse til at gå tidligere i Jam-natten, og hun var en fed og meget langsom kvinde. Profeten gav hende tilladelse" (Bukhari, Pilgrimage 2.1680 [002.026.740]).

[32] Abu Dawud, Clothing, 3.4090 (32.4090), mine kantede parenteser.

[33] Bukhari, Companions of the Prophet, 5.3683 (005.057.32), med små justeringer. Mine kommentarer er indsat i kantede parenteser.

[34] Idem, Commentary, 6.4750, med små mekaniske justeringer. Oversættelsen tilhører den engelske oversætter og er taget fra hans fodnote. Se Idem Military Expeditions, 5.4141 (005.059.462)

[35] Abu Dawud, Clothing, 3.4092 (32.4092), med små ændringer.

[36] Ahmad ibn Naqib al-Misri, Reliance of the Traveler: A Classic Manual of Islamic Sacred Law rev. ed., trans. Nuh Ha Mim Keller, (Beltsville, Maryland: Amana, 1994), 512. Hanafi-undtagelsen er beskrevet på den næste side (513) og lyder:

"m2.8 (n: Følgende afgørelser fra Hanafi-skolen er tilføjet her som en dispensation (...).)
(Ahmad Quduri:)
(1) Det er ikke tilladt for en mand at se på en kvinde - der ikke er hans kone eller en slægtning, han ikke kan gifte sig med - bortset fra hendes ansigt og hænder ((Maydani:) på grund af ​​hendes nødvendige behov for at omgås mænd når der skal gives og tages og lignende.) Hvis en mand ikke er i sikkerhed mod begær, må han ikke på hendes ansigt, undtagen når nødvendighed kræver det.
(2) En mand kan se på hele en anden mands krop undtagen hvad der er mellem navlen og (A: inklusive) knæene (A: da knæene betragtes som nøgenhed af hanafier, men dog ikke af shafiier).
(3) En kvinde kan se på de dele af en mand, som en anden mand har lov til at se på.
(4) En kvinde kan se på de dele af en anden kvinde, som en mand har tilladelse til at se på en anden mand."

Den lærde med betegnelsen "n" er oversætteren Nuh Ha Min Keller.

[37]Vitamin D Deficiency Causes Grave Diseases,” paktribune.com, Pakistan News Service, March 27, 2012, med små mekaniske justeringer.

[38] Muhammed Salih al-Munajjid et al., “Conditions of Muslim Woman’s Hijaab,” islamqa.com, med mekaniske justeringer. Se fatwa no. 6991 for en mere detaljeret forklaring på kravene.

[39] Ibid. “Our Attitude towards the Differences of Opinions among the Imams with Regard to Covering the Face.”

[40] Ibrahim Dremali, “About the Full Veil (Niqab),” Question ID or fatwa no. 1516, amjaonline.com, April 24, 2006, med mekaniske justeringer. Jeg delte det lange svar op i afsnit.

[41] Main Khalid Al-Qudah, “Is Hijab Mandatory or Not?” Question ID or fatwa no. 77570, amjaonline.com, January 6, 2009, med lette mekaniske justeringer.

[42]Muslim Canadian Congress Wants Ottawa to Ban the Burka,” Oct 8, 2009, Muslim Canadian Congress, muslimcanadiancongress.org.

[43] Sumbal Ali-Karamadi, “That Veil Thing,” The American Muslim, September 5, 2008.

[44]Egyptian Cleric Praises France’s Ban on Niqab,” thenational.ae, September 15, 2010, med lette mekaniske justeringer. Indsættelserne i kantede parenteser er mine; indsættelserne i bløde parenteser er originale.

[45] Shaimas Khalil, “Is the Niqab Un-Islamic?” worldhaveyoursay.wordpress.com, October 7, 2009, med små mekaniske justeringer.

[46] Doha Debates, “This house believes France is right to ban the face veil,” October 11, 2010, thedohadebates.com.

[47] Denne serie artikler sætter ikke kristendom og islam op mod hinanden. Men læsere ønsker måske at vide mere om det. 1. Korintherbrev 11:3-16 argumenterer for, at kvinder skal bruge hovedbeklædning (ikke ansigtsslør), når de beder og profeterer ved kirke-møder (således siger konteksten). Kirken i dag har tre mulige fortolkninger at vælge imellem: (1) Hovedbeklædning er bindende i dag, som visse katolske nonne-ordener og meget strenge (og få) protestantiske kirkesamfund mener. (2) De kristne skal trække på det generelle princip om respekt for ægtemanden, uanset hovedbeklædningen og stilen. En kvindes hår er hendes slør (se vers 15). (3) Passagen er kulturel og kun relevant for det 1. århundrede og ikke for i dag. De fleste kristne vælger de sidste to fortolkninger eller den tredje alene. Derfor er det ikke et krav, at kvinder i dag skal dække sig selv. De kan vælge at gøre dette af egen fri vilje, men de er under nåde, ikke lov.
James M. Arlandson, Ph.D., har skrevet bogen:
Women, Class, and Society in Early Christianity.
Han har også skrevet artikelserien i 17 dele:
Islamic Sharia Law: Its Origins, Development, and Application Today
og serien i 12 dele:
The Sword in Early Christianity and Islam,
tillige med talrige andre artikler.
Artikler i serien


More Punishments:

Oversættelse: Bombadillo