"De fleste af os muslimer hader de kristne"
Af Imam Tareq Yousef Al-Masri
Oversættelse af: “The majority of us Muslims hate the Christians”
Kilde: MEMRI og Jihad Watch, 30. januar 2015
Udgivet på myIslam.dk: 2. februar 2015

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

"Lad os indrømme, uden at lyve for os selv, at vi, muslimerne, er tidsindstillede bomber."
"Lad os indrømme noget andet. De fleste af os muslimer hader de kristne ..."
"Hvad har I [muslimer] bidraget med til den menneskelige civilisation? Intet!"
"Jeg skammer mig over muslimernes rådne og foragtelige adfærd."

MEMRI den 9. januar 2015:

Under en fredagsprædiken i Brooklyns Oulel-Albab-moske, talte imam Tareq Yousef Al-Masri om terrorangrebene i Paris og sagde, at muslimer er som tidsindstillede bomber. Han sagde videre, at muslimer må indrømme, at de hader kristne. Imam Al-Masri forklarede, at wahhabi-ideologien er ansvarlig for at indgyde had i muslimers hjerter, hvilket fører til verdensomspændende terrorisme.

Følgende er uddrag fra prædikenen, som blev lagt ud på internettet den 9. januar 2015.

Tareq Yousef Al-Masri:

Krisen i Frankrig kaster sin skygge over os. De to brødre, der stormede kontorerne i [Charlie Hebdo] magasinet, der udgav krænkende tegninger af profeten Muhammed, og fornærmede muslimerne, ligesom det fornærmer andre (...). Dette er et satirisk magasin, der er kendt som sådant. Dette magasin kender ingen grænser, når det drejer sig om ytringsfrihed.
Det er ejendommeligt, at for to år siden under Boston [maratonløbet], var det to brødre, af tjetjensk oprindelse, og nu har vi to brødre - af algerisk oprindelse, tror jeg. Hvad er det for noget med brødre? Hvad er historien bag denne altødelæggende ideologi?
Lad os indrømme, uden at lyve for os selv, at vi, muslimerne, er tidsindstillede bomber. Når jeg siger "vi, muslimerne", mener jeg ikke hver eneste muslim, men at muslimer i den religiøse sektor er tidsindstillede bomber. Når en synder omvender sig, er det første han gør at lave en bombe. Han sprænger den i luften og dræber folk.
Vi må indrømme dette. Vi kan ikke blive immune, hvis vi ikke indrømmer dette. Hvis du har kræft, vil det ikke hjælpe dig, hvis jeg fortæller dig, at du har influenza. Jeg må fortælle dig, at du tydeligt har kræft. Når folk har kræft, gennemgår de en række tests for at finde årsagen til denne kræftform. De siger ikke bare, at denne kræft er en handling af Gud. Alt kommer fra Allah, men det bør ikke forhindre os i at studere de underliggende årsager til denne kræftform.
Lad os indrømme noget andet. De fleste af os muslimer hader de kristne - sandt eller falsk? Ja, dette er sandheden.
[...]
Når du ser hvor mange mennesker, der modsætter sig [at lykønske kristne på deres helligdage], må du indrømme, at et dybt rodfæstet had bor i muslimers hjerter. Nogen vil måske sige til mig: "Tror du måske, at de elsker os? De hader også os." Hvad kommer det dig ved, hvad andre gør? Fordi der er tyve, skal du så også blive en tyv? I så fald ville alle mennesker være tyve.
[...]
Hvem indsatte så meget had i disse generationer? Det er den ideologi, der er til stede i bøgerne - ideologien af Ibn Taymiyyah, af Ibn Al-Qayyam, af Al-Nawawi. Disse er grundpillerne i denne ideologi. I moderne tid har vi Ibn Baz, Ibn Al-Uthaymeen, Al-Huweini, Muhammad Hassan (...). Disse folk er ansvarlige for at indgyde had i mennesker.
[...]
Kristne citerer undertiden de koranvers, som disse slyngler bruger, disse [salafi-] lærde, der har ødelagt Muhammeds nation, og som har begravet vores gode rygte dybt i jorden. Jeg har lige nævnt deres navne - fra fortiden og fra nutiden.
[...]
Når vi fortæller folk, at det er forbudt at ønske en kristen "glædelig jul", lægger det så ikke fundamentet for terrorisme? Dette er, hvordan du betinger dig selv til at føle had.
[...]
Koranens sandhed af er blevet fordrejet af lærde, der fordærver de unge. Disse mordere [i Frankrig] er ofre for Ibn Taymiyyah, for Ahmad Ibn Hanbal, for Ibn Al-Qayyim, for Al-Nawawi, for Al-Huweini, for Ibn Baz, for Ibn Al-Uthaymeen, for Muhammad Hassan. Ved Allah, disse er ulykkelige ofre, der mener, at de tilbeder Allah ved at dræbe mennesker.
[...]
[Disse lærde betragter] ethvert koranvers af moralsk værdi som værende ophævet. De betragter ethvert vers, der opfordrer til at behandle mennesker med venlighed, som værende ophævet. Alt, der bliver tilbage som gyldigt, er: Dræb! Slagt! Er det virkelig det eneste, som Gud fortæller os?!
[...]
De har fået muslimerne til at hade alle - de kristne, jøderne, ateisterne, og alle mennesker. Hvorfor sagde Gud: "Vi gjorde jer til folkeslag og stammer, så I kunne genkende hinanden." [K 49:13] Hvordan kan I komme til at kende andre mennesker, hvis I hader dem?! Hvordan kan I bevare et forhold til dem? O, I der tror, at sandheden er på jeres side, vis mig hvilken "vare" I sælger. Det er ikke andet end drab og beskyldninger mod andre for kætteri og polyteisme. Det er alt sammen ondt. Hvad har I bidraget med til den menneskelige civilisation? Intet! Og så kommer I og påstår, at I er de bedste blandt mennesker, og at I vil komme i Paradis, mens alle andre går til Helvede.
Jeg skammer mig over muslimernes rådne og foragtelige adfærd. I dag står muslimerne i moskeer og vaske deres hænder rene for disse to brødre - eller for de to brødre fra Boston-bombningerne - men er det nok? Nej, O Allahs tjenere, lad være med at hade folk! Elsk dem. Kom tættere på dem. Ønsker du at invitere andre mennesker til islam, mens du hader dem og forbander dem dag og nat?!
[...]
I mine fatwaer, sagde jeg, at vi skulle lykønske de kristne på deres helligdage. Jeg skrev, at Allah sagde: "Tal venligt til folk!" [K 2:83] Vil du mene, som nogle wahhabier på Facebook sagde, at dette vers kun angår jøderne og israelitterne?! Med andre ord at de [Israels børn, o.a.] skal "tale venligt til folk", mens vi skal behandle folk som affald ...
[...]
Enhver der hævder, at vi ikke har lov til at lykønske de kristne på deres helligdage, har forberedt morderne i Frankrig, Boston, i Irak, i Syrien, i Egypten (...). Disse mennesker udgør terrorismens grobund, hvilken de præsenterer som Allahs religion, bragt til profeten Muhammed, skønt islam intet har med dem at gøre.Oversættelse: Bombadillo